Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

Proiect
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 238 în total
Cuvinte : 84789
Mărime: 1.84MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Biji
Academia de Studii Economice Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Cuprins

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR

7

1.1. Abordari conceptuale privind riscul si incertitudinea

7

1.1.1. Nota introductiva

7

1.1.2. Definirea riscului si concepte ale teoriei riscului

8

1.1.3. Definirea incertitudinii

9

1.1.4. Riscul si incertitudinea – delimitari conceptuale

10

1.2. Conceptul de risc bancar

11

1.2.1. Definirea si componentele riscului bancar

11

1.2.2. Conceptul de management al riscului bancar

15

1.2.3. Evolutia conceptului de management al riscului

17

1.3. Masurarea performantelor bancare si ajustarea acestora cu factorii de risc

19

1.3.1. Principii de organizare financiar-contabila a activitatilor bancare

19

1.3.2. Indicatori de masurare a performantelor financiar-bancare

23

1.3.3. Indicatori financiari de masurare a performantelor financiar-bancare ajustati cu factorii de risc

25

1.3.4. Reglementari privind capitalul minim necesar pentru acoperirea riscurilor în sistemul bancar national si international

28

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA ECONOMICA, SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL SI RISCUL BANCAR

37

2.1. Principii de organizare si functionare a unei economii

37

2.1.1. Consideratii teoretice privind organizarea si functionarea unei economii

37

2.1.2. Comportamentul investitional în sistemul financiar international din perspectiva teoriei economice

42

2.2. Sistemul financiar international, principalele instrumente financiar-bancare si riscurile pe care acestea le genereaza

47

2.2.1. Formarea, evolutia si organizarea sistemului financiar international

47

2.2.2. Principalele instrumente financiar-bancare si riscurile pe care le genereaza

51

CAPITOLUL 3. METODE STATISTICE UTILIZATE LA MASURAREA RISCULUI DE CREDITARE

62

3.1. Concepte si componente ale riscului de creditare

62

3.1.1. Componentele riscului de creditare

62

i. Riscul incapacitatii de plata

62

ii. Riscul de expunere

63

iii. Riscul de recuperare

64

3.1.2. Principalele sisteme de rating utilizate în analiza riscului de creditare

66

i. Sistemul Agentiei Standard & Poor’s

67

ii. Sistemul Agentiei Moody’s

68

iii. Sistemul Agentiei Fitch-IBCA

69

3.2. Analiza de bonitatea a agentilor economici

71

3.2.1. Introducere

71

3.2.2. Analiza riscului de bonitate pe categorii de agenti economici

72

i. Analiza riscului de bonitate pentru persoane fizice

72

ii. Analiza riscului de bonitate pentru societatile comerciale

73

3.3. Masurarea riscului de creditarea pentru un portofoliu de titluri în functie de

ratingurile asociate debitorilor

82

3.3.1. Introducere

82

3.3.2. Concepte utilizate la masurarea riscului de creditare prin analiza de rating

83

i. Obiectivele si etapele masurarii riscului de creditare pentru un portofoliu de titluri prin analiza de rating

83

ii. Concepte fundamentale utilizate la masurarea riscului de creditare pentru un portofoliu de titluri prin analiza de rating

83

3.3.3. Simulari empirice. Metode statistice de masurarea a pierderilor potentiale pentru un portofoliu de titluri în raport cu clasele de rating

90

i. Scopul simularii

90

ii. Elemente de statistica matematica si teoria probabilitatilor utilizate în cadrul analizei

90

iii. Datele utilizate în cadrul simularii

96

iv. Etapele simularii

96

v. Cazul portofoliului cu un singur titlu

97

vi. Cazul portofoliului alcatuit din doua titluri

103

vii. Generalizare: cazul portofoliului alcatuit din N titluri

113

viii. Concluzii si comentarii

114

CAPITOLUL 4. MODELAREA STATISTICA ÎN MASURAREA RISCULUI DE PIATA

116

4.1. Definire si forme de manifestare a riscului de piata

116

4.1.1. Introducere

116

4.1.2. Concepte fundamentale utilizate în analiza riscului de piata pentru un portofoliu de active financiare

116

i. Principiul diversificarii al lui Markovitz

116

ii. Modelul Pretului Capitalului unui Activ (Capital Asset Pricing Model – CAPM)

117

iii. Criterii utilizate la constructia modelelor în raport cu factorii de risc

120

4.1.3. Abordarea riscului de piata în industria financiar-bancara

122

i. Masurarea riscului de piata în industria financiar – bancara

122

ii. Prezentarea indicatorului Value-at-Risk (Valoarea Riscului)

123

iii. Riscul de piata pe termen scurt versus riscul de piata pe termen lung – particularitatie metodelor de analiza

127

Extras din document

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE

SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR

1.1. Abordari conceptuale privind riscul si incertitudinea

1.1.1. Nota introductiva

Riscul si incertitudinea reprezinta doua fenomene cu care oamenii si organizatiile interactioneaza din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifesta atât în viata de zi cu zi a oamenilor cât si la nivelul organizatiilor sociale. Practic, orice proces decizional si orice planificare strategica implica riscuri.

Riscul este prezent oriunde si poate apare oricând. De exemplu:

- pentru oameni exista:

- riscul de producere a unor accidente atunci când sunt în trafic;

- riscul de îmbolnavire în urma consumului unor alimente necorespunzatoare;

- riscul de diminuare a reputatiei atunci când comportamentul sau imaginea nu este adecvata diferitelor situatii, etc.;

- pentru organizatii exista:

- riscul de scadere a cererii pentru produsele realizate;

- riscul de crestere a costurilor de productie;

- riscul de diminuare a performantelor financiare, etc..

Însusi progresul social, economic si cultural al omenirii nu ar fi fost posibil fara asumarea unor riscuri si din acest motiv problematica riscului si incertitudinii a ajuns în atentia teoreticienilor si a practicienilor din cele mai vechi timpuri. Reputatul economist Aaron Wildovsky nota ca: “cel mai mare risc pentru oameni si organizatii este efortul pe care acestia îl depun pentru a evita riscul.”

Riscului si incertitudinea se manifesta în majoritatea activitatilor umane datorita faptului ca societatea umana nu este statica, ea este într-un proces continu de evolutie si, din acest motiv, existenta noastra si mediul în care traim sunt în continua schimbare. Acest lucru genereaza modificari asupra modului cum percepem viata cu consecinte directe privind riscurile pe care ni le asumam. Toate deciziile pe care le luam si care privesc atât viata de zi cu zi, cât si aspectele de natura economica sau sociala au ca scop principal creare de valoare adaugata viitoare care, în final, trebuie sa conduca fie la progresul nostru individual, fie la progresul societatii în ansamblu.

Daca nu ar exista incertitudine toate deciziile ar genera rezultate sigure si cunoscute în prealabil. Datorita complexitatii realitatii în care traim, procesul decizional trebuie sa fie însotit de analize asupra incertitudinii, care sa conduca la identificarea surselor incertitudinii si a modului în care aceasta contribuie la obtinerea de rezultate certe.

În prima parte a acestui capitolul sunt descrise si definite conceptele de risc si incertitudine,

dupa care sunt prezentate principiile si componentele riscului bancar iar, în final, sunt descrise scopul si obiectivele conceptului de management al riscului bancar.

Capitolul 1. Definire, concepte si reglementari interne si internationale ale riscului bancar

8

1.1.2. Definirea riscului si concepte ale teoriei riscului

Riscul este un fenomen care afecteaza în mod direct viata de zi cu zi a oamenilor si a organizatiilor si de aceea influenteaza în permanenta capacitatea si vointa decizionala a acestora.

O definire relativ simplificata a riscului ar fi: riscul reprezinta potentialul ca un eveniment neasteptat sa apara sau sa nu apara la un momentdat ca urmare a aparitiei unor fenomene adverse neasteptate.

O alta definitie mai riguoasa ar fi ca riscul reprezinta “contextul în care un eveniment se produce cu anumita probabilitate sau în care amploarea evenimentului urmeza o distributie de probabilitati”1. Conform acestei definitii actiunile si deciziile luate de indivizi au drept consecinta un eveniment sau set de evenimente (set de stari – cunoscute si sub numele de hazard), carora li se poate asocia o probabilitatea sau o distributie de probabilitati de aparitie, iar riscul, este o rezultanta a combinatiei dintre probabilitatile de aparitie a starilor si consecintele acestora. Ultima definitie introduce concepte de teoria probabilitatilor si statistica matematica – distributia de probabilitati – care vor fi definite si prezentate pe larg în capitolele urmatoare ale lucrarii.

Evaluarea riscului este procesul prin care se obtin informatii referitoare la setul de consecinte rezultate, la marimea expunerii si vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinte. Procesul de evaluarea a riscului presupune utilizarea de tehnici si metode cantitative si calitative care sunt necesare pentru a obtine informatii privind natura probabilitatilor de aparitie a riscului si, în final, estimarea acestor probabilitati cu un anumit grad de încredere.

Analiza riscului este procesul prin care informatiile referitoare la probabilitati, incertitudine si marimea expunerii sunt organizate în asa mod încât sa poata fi utilizate în procesul decizional. Practic, analiza de risc înglobeaza conceptul de evaluare a riscului si identifica alternativele decizionale pe care le are la dispozitie managementul riscului. În acelasi timp, analiza de risc trebuie sa ofere decidentilor predictii si prognoze cu privire la beneficiile incerte ce rezulta în urma procesului decizional si riscurile viitoare cu care se vor confrunta acestia.

Managementul riscului este un proces decizional în urma caruia se obtin un numar de rezultate potentiale care pot sau nu pot fi benefice pentru decident. Fiecarui rezultat obtinut i se asociaza o anumita performanta reprezentata de diferenta dintre beneficii si pierdere

Preview document

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 1
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 2
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 3
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 4
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 5
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 6
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 7
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 8
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 9
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 10
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 11
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 12
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 13
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 14
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 15
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 16
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 17
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 18
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 19
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 20
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 21
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 22
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 23
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 24
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 25
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 26
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 27
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 28
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 29
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 30
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 31
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 32
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 33
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 34
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 35
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 36
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 37
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 38
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 39
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 40
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 41
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 42
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 43
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 44
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 45
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 46
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 47
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 48
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 49
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 50
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 51
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 52
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 53
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 54
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 55
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 56
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 57
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 58
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 59
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 60
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 61
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 62
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 63
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 64
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 65
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 66
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 67
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 68
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 69
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 70
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 71
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 72
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 73
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 74
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 75
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 76
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 77
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 78
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 79
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 80
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 81
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 82
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 83
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 84
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 85
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 86
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 87
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 88
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 89
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 90
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 91
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 92
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 93
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 94
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 95
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 96
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 97
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 98
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 99
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 100
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 101
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 102
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 103
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 104
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 105
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 106
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 107
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 108
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 109
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 110
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 111
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 112
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 113
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 114
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 115
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 116
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 117
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 118
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 119
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 120
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 121
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 122
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 123
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 124
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 125
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 126
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 127
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 128
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 129
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 130
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 131
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 132
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 133
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 134
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 135
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 136
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 137
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 138
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 139
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 140
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 141
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 142
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 143
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 144
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 145
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 146
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 147
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 148
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 149
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 150
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 151
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 152
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 153
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 154
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 155
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 156
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 157
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 158
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 159
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 160
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 161
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 162
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 163
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 164
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 165
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 166
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 167
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 168
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 169
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 170
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 171
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 172
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 173
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 174
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 175
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 176
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 177
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 178
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 179
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 180
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 181
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 182
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 183
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 184
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 185
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 186
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 187
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 188
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 189
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 190
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 191
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 192
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 193
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 194
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 195
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 196
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 197
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 198
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 199
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 200
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 201
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 202
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 203
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 204
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 205
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 206
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 207
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 208
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 209
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 210
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 211
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 212
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 213
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 214
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 215
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 216
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 217
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 218
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 219
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 220
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 221
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 222
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 223
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 224
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 225
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 226
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 227
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 228
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 229
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 230
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 231
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 232
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 233
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 234
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 235
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 236
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 237
Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar - Pagina 238

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici de Analiza Statistica a Riscului Bancar.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Creditare Raiffeisen

CAPITOLUL I BANCILE COMERCIALE IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA 1.1 SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA 1.1.1 Originea, rolul si structura...

Organizarea, Functionarea si Conducerea Sistemului Bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Te-ar putea interesa și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Dosar de Practica - Volksbank

ISTORICUL VOLKSBANK ROMANIA Denumirea si forma juridica: S.C. VOLKSBANK ROMANIA S.A.; Sediul social: Sos. Mihai Bravu nr. 171, Sector 2,...

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Riscului de Credit la Raiffesen Bank

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK CAPITOLIL I STADIUL CUNOAŞTERII Piaţa financiară este extrem de volatilă datorită...

Managementul Riscului Bancar la Banca BCR

Riscul bancar A.Riscul bancar 1.NOTIUNI GENERALE DESPRE RISC Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Ai nevoie de altceva?