Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 6546
Mărime: 72.61KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosivan Raluca
efectuarea procedurilor de audit intern

Extras din document

După cum se poate observa, o misiune de audit intern de regularitate prezintă 4 etape: pregătirea misiunii de audit, intervenţia la faţa locului, raportul de audit intern şi urmărirea recomandărilor, toate acestea fiind cuprinse schematic mai sus.

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Această etapă cuprinde procedurile:

 iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern;

 colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;

 analiza riscurilor P05;

 elaborarea programului de audit intern P06;

 şedinţa de deschidere.

PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată începe misiunea de evaluare.

Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare a activitatii de audit intern.

Procedură:

Şeful compartimentului de audit 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu;

2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor;

Directorul general 3. Aproba Ordinul de serviciu;

Personalul Secretariatului 4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu

5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit;

Auditorii (evaluatori) 6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile repartizate.

Primăria comunei Mihai Viteazu

Compartimentul de audit intern

Nr. de inreg. 371/09.03.2009

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art.8, lit.c, din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr.38/2008 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la Primăria comunei Mihai Viteazu în perioada 15.03.2009-20.03.2009.

Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului, iar obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate, derularea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii, certificarea existenţei registrului inventar.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este 01.02.2008-01.02.2009.

Echipa de audit intern este formată din următorii auditori:

Moldovan Vasile – auditor intern

Popescu Ciprian– auditor intern

Şeful compartimentului audit intern - Muntean Diana

Aprobat

Dir. General Morar Ştefan

PROCEDURA P – 02 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a arata că auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.

Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.

Preview document

Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 7
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 8
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 9
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 10
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 11
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 12
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 13
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 14
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 15
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 16
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 17
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 18
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 19
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 20
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 21
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 22
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 23
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 24
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 25
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 26
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 27
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 28
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 29
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 30
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 31
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 32
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 33
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 34
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 35
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 36
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 37
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 38
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 39
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 40
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 41
Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit Intern - Administratia Finantelor Publice Falticeni

PREZENTARE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FĂLTICENI Administraţia finanţelor publice Fălticeni este o unitate teritorială, fiscală, organizată...

Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?