Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3857
Mărime: 59.28KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public ...3

1.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern ..5

1.2. Autoritate și responsabilitate .7

Capitolul II: Elaborarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern .9

2.1. Îndrumarul de elaborare a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern .9

2.1.1. Evaluarea internă .10

2.1.2. Evaluarea externă 14

2.2.Monitorizarea implementării Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern ...14

2.3.Actualizarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern .14

2.4.Aprobarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern .15

Capitolul III: Planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern ...16

Capitolul IV: Raportul privind monitorizarea calității activității de audit public intern ...17

Extras din document

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public

Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice este reprezentat de îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:

- Activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și guvernanță.

- Activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței corporative în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilitățile manageriale.

Auditul intern include totalitatea activităților care se desfățoară în mediul entităților publice pentru realizarea obiectivelor, dar și pentru evaluarea sistemului de control intern, respectiv control managerial. Sfera auditului public intern trebuie să fie destul de mare, deoarece aceasta trebuie să acopere operațiile, sistemele, activitățile, actele și respectiv patrimoniul domeniului care este auditat.

Cel puțin odată la trei ani, compartimentul de audit public intern trebuie să auditeze următoarele:

a) Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de către entitatea publică în momentul instituirii angajamentelor până la consumarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

b) Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) Administrarea patrimoniului, dar și vânzarea, concesionarea, gajarea sau respectiv închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

d) Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

e) Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și determinare a titlurilor de creanță, dar și a facilităților acordate de încasarea lor;

f) Alocarea creditelor bugetare;

g) Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) Sistemul de luare a deciziilor;

i) Sistemele de conducere și de control, dar și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) Sistemele informatice.

În entitățile publice, activitatea de audit intern este garantată de către acele compartimente de audit intern, care înfățișează organizările funcționale de bază în sfera auditului public intern organizate în subordinea directă a șefului entității publice respective și care exercită concret funcția de audit public intern. Așadar, potrivit volumului și complexității activităților, dar și riscurile asociate la nivelul entităților publice, aceste structuri pot fi sub formă de: direcție generală - direcție - serviciu - birou - compartiment cu cel puțin 2 auditori interni (fiind angajați cu normă întreagă).

Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții:

- Creează norme metodologice care sunt caracteristice entității publice la care se realizează activitatea, având avizul UCAAPI, iar în ceea ce privește entitățile publice subordonate sau cele care se află în coordonarea sau respectiv sun autoritatea altei entități, cu avizul acesteia;

- Creează proiectul planului multianual de audit pubil intern, pe o perioadă de 3 ani, iar pe baza acestui proiect se determină proiectul planului anual de audit public intern;

- Desfășoară activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență, dar și eficacitate;

- Anunță UCAAPI despre recomandările neînsușite de către șeful entității publice auditate, dar și despre consecințele acestora;

- Raportează periodic auspra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

- Elaborează raporul anual al activității de audit public intern;

- Raportează imediat șefului entității publice și structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii;

- Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, dar și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză.

Preview document

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 1
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 2
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 3
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 4
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 5
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 6
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 7
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 8
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 9
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 10
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 11
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 12
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 13
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 14
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 15
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 16
Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de imbunatatire a calitatii auditului intern.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar al Marii Britanii

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv banca centrală şi băncile de...

Banca Angliei

Introducere În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom...

Rolul auditul intern în depistarea fraudei

1.Notiuni introductive ISTORIC Termenul de audit intern provine din limba latina de la cuvântul audit-auditare care are semnificația„ a asculta”....

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Ingineria calității

CAPITOLUL I – PREZENTAREA ORGANIZATIEI SC. PETROM. S.A 1.1. Domeniu de activitate si misiune Petrom S.A este cea mai mare companie românească de...

Managementul Calitatii la Vrancart Adjud

INTRODUCERE Într-o economie de piaţă caracterizată printr-o concurenţă acerbă pentru supravieţuire, întreprinderile se confruntă în permanenţă cu...

Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Managementul Calitatii

INTRODUCERE „Managementul calitatii si controlul tehnic de calitate” este o tema ce reflecta specializarea MANAGEMENT, sintetizand elementele...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primăria Municipiului Rădăuţi este situată pe strada Piaţa Unirii, nr. 2, cod 725400, judeţul Suceava. Chiar în zona...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Metodologia evaluării riscului în auditul intern

INTRODUCERE Prin prestaţia sa de mare profunzime, auditul poate constitui pârghia esenţială menită să asigure profesionalizarea managementului şi...

Ai nevoie de altceva?