Modalități de Plată și Credit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 19968
Mărime: 470.60KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I - MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI CREDIT

1.1 Viramentul .4

1.1.1 Derularea viramentului SWIFT .5

1.2 Cecul .5

1.2.1 Circuitul cecului.6

1.2.2 Eurocecurile .6

1.3 Cartea bancară (Cardul) .7

1.3.1Avantajele cardurilor .8

1.4 Cambia (Trata).8

1.4.1Plata Cambiei .10

CAPITOLUL II - TEHNICILE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE

2.1 Tehnici de decontare.11

2.1.1 Plata facturii.11

2.1.2 Plata la predarea mărfii.12

2.2 Ordinul de plată .12

2.2.1 Mecanismul decontării prin ordin de plată.13

2.3 Incasso-ul documentar.13

2.3.1 Mecanismul derulării incasso-ului documentar.14

2.4 Contractele comerciale internaţionale.16

2.4.1 Condiţii de livrare Incoterms.22

2.5 Riscurile derulării plăţii prin incasso documentar.24

2.5.1 Modalităţi de diminuare a riscurilor.25

2.6 Scrisorile de cretit.28

2.6.1 Scrisoarea de credit comercială.28

2.6.2 Scrisoarea de credit stand-by.29

2.7 Acreditivul documentar.31

2.7.1 Definiţie şi caracteristici.31

2.7.2 Părţile implicate în derularea acreditivului documentar .32

2.7.3 Elementele acreditivului documentar.33

2.7.4 Clasificarea acreditivului documentar.34

2.7.5 Documentele prevăzute în acreditivul documentar.38

2.7.6 Derularea plăţii prin acreditiv documentar.40

CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ

3.1 Prezentarea firmelor .42

3.2 Derularea modalităţii de plată prin acreditiv documentar .43

3.3 Derularea efectivă a plăţii.52

CAPITOLUL IV - CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Extras din document

INTRODUCERE

Inventând moneda, omenirea a făcut un mare salt spre viitor ; dar, ca şi roata, superba invenţie economică (comparabilă cu descoperirea scrisului) nu a adus numai efecte utile, ci si numeroase . accidente !

Prin teoria, modelele, principiile şi instrumentele utilizate, disciplina universitară referitoare la fenomenul mondo-financiar şi monetar ne-a dat posibilitatea să ne aventurăm ceva mai “liberi” în zona producerii, evaluării reparaţiei, schimbului şi consumului de valoare gestionată în context internaţional, zonă care angajează personae, firme, economii naţionale, instituţi regionale şi internaţionale .

Schimburile comerciale internaţionale implică realizarea de contacte şi contracte între diferite personae,firme,state realizând astfel colaborări de natură economică, financiar-bancară şi interumană .

Acest motiv mi-a trezit un interes pentru a vedea mai exact cum se derulează tranzacţiile şi modalităţile de plată internaţionale, tehnicile de plată şi creditare .

De aceea am ales tema “Modalităţi de plată utilizate în tranzacţiile comerciale internaţionale”

Pentru derularea corespunzătoare a plăţilor internaţionale, un rol însemnat îl au anumite reglementări recunoscute si acceptate în relaţiile bancare .

Regulile şi uzanţele internaţionale privind creditele documentare, regulile uniforme pentru incasso-uri , elaborate de Camera de Comerţ internaţional de la Paris.

În prima parte a lucrări am pus accent pe modalităţi de plată şi creditare, şi mai exact pe : virament,cec , circuitul cecului şi al eurocecurilor, pe cambie şi mai nou pe cartea bancară (cardul) aproape nelipsit din modul de plată a publicului larg.

Partea a doua a lucrării este dedicată tehnicilor de decontare, contractelor internaţionale,facturarea şi încasarea contravalori mărfurilor prin sistemul cel mai sigur, în opinia mea,acreditivul documentar, reprezentând o garanţie pe care banca o alocă ambelor părţi, privind reuşita tranzacţiei comerciale pe care părţile o solicită.

Studiul de caz întăreşte cele subliniate, prin derularea efectivă a efectuări unei tranzacţii fictive, între două părţi contractante din ţări diferite pe baza acreditivului documentar .

Desfăşurarea activităţii economice si financiar-monetare pe plan internaţional presupune, în mod obligatoriu, o amplă comunicare bazată pe o gândire profună şi rapidă, proces în care modalităţile de plată internaţionale şi creditarea deţine o poziţie-cheie.

CAPITOLUL I

MODALITĂŢI DE PLATA ŞI CREDIT

Relaţiile economice internaţionale presupun folosirea a numeroase instrumente si modalităţi de plată care angajează instituţii financiar-bancare, societăţi comerciale şi alti agenti economici. In cadrul instrumentelor folosite în plaţile internaţionale locul hotărâtor il deţin titlurile de credit pe termen scurt exprimate in monedă straină.

Prin modalităţile de plată în relaţiile economice internaţionale se înţelege mecanismul, tehnica şi procedurile prin care preţul mărfurilor, contravaloarea lor, se transmit de la importator la exportator .

Principalele titluri de credit pe termen scurt :cambia (trata), biletul la ordin şi cecul, folosite in mod curent in afaceri comerciale, sunt denumite si efecte de comerţ.

Funcţionarea instrumentelor de plata şi de credit este, in general, reglementata juridic pe plan naţional, dar prin semnarea unor convenţii internaţionale s-a urmărit uniformizarea normelor naţionale in acest domeniu .

Numai băncile, ca instituţii financiare, au puterea de a asigura lichiditaţile necesare operaţiunilor monetare si valutare din economie. Lichiditaţile sunt procurate prin banci ceea ce inseamna ca participanţii la sistemul si operaţiunile de plata sunt moneda, bancile, banca centrală, casele de compensaţii , alte instituţii financiare, agenţi economici si persoane fizice .

Pe măsura dezvoltării schimbului modernizării economiei s-a impus în tranzacţiile interne şi internaţionale în monedă scripturală ( monedă în cont ), s-a amplificat circuitul instrumentelor de plată şi credit iar recent s-a trecut la „era electronică” în domeniul plăţilor, prin folosirea cărţilor bancare (carduri ) şi informatizarea sistemelor de decontare .

1.1 Viramentul

Moneda scripturală ( sau banii de cont ) reprezinta disponibilităţi băneşti aflate in conturile bancare şi circulând între aceste conturi prin operaţii de virament.

Viramentul este operaţiunea efectuată de o bancă , pe baza dispoziţiei clientului sau , de transfer al unei sume de bani din contul clientului respectiv in contul beneficiarului desemnat , prin debitarea contului clientului şi creditarea contului beneficiarului .

În operaţiunile de comerţ exterior , viramentul constă in ordinul dat de debitor (importator) băncii sale de a transfera din contul sau in contul creditorului (exportator) la banca acestuia o suma de bani reprezentând contravaloarea mărfii . Ca atare , apar două aspecte specifice : plata in valută ( devize ) si transferul internaţional al fondurilor .

În cazul în care se solicita plata in devize , iar clientul băncii nu are cont valutar , banca importatorului va proceda la cumpararea de devize , debitarea contului importatorului şi efectuarea viramentului catre exportator .

Preview document

Modalități de Plată și Credit - Pagina 1
Modalități de Plată și Credit - Pagina 2
Modalități de Plată și Credit - Pagina 3
Modalități de Plată și Credit - Pagina 4
Modalități de Plată și Credit - Pagina 5
Modalități de Plată și Credit - Pagina 6
Modalități de Plată și Credit - Pagina 7
Modalități de Plată și Credit - Pagina 8
Modalități de Plată și Credit - Pagina 9
Modalități de Plată și Credit - Pagina 10
Modalități de Plată și Credit - Pagina 11
Modalități de Plată și Credit - Pagina 12
Modalități de Plată și Credit - Pagina 13
Modalități de Plată și Credit - Pagina 14
Modalități de Plată și Credit - Pagina 15
Modalități de Plată și Credit - Pagina 16
Modalități de Plată și Credit - Pagina 17
Modalități de Plată și Credit - Pagina 18
Modalități de Plată și Credit - Pagina 19
Modalități de Plată și Credit - Pagina 20
Modalități de Plată și Credit - Pagina 21
Modalități de Plată și Credit - Pagina 22
Modalități de Plată și Credit - Pagina 23
Modalități de Plată și Credit - Pagina 24
Modalități de Plată și Credit - Pagina 25
Modalități de Plată și Credit - Pagina 26
Modalități de Plată și Credit - Pagina 27
Modalități de Plată și Credit - Pagina 28
Modalități de Plată și Credit - Pagina 29
Modalități de Plată și Credit - Pagina 30
Modalități de Plată și Credit - Pagina 31
Modalități de Plată și Credit - Pagina 32
Modalități de Plată și Credit - Pagina 33
Modalități de Plată și Credit - Pagina 34
Modalități de Plată și Credit - Pagina 35
Modalități de Plată și Credit - Pagina 36
Modalități de Plată și Credit - Pagina 37
Modalități de Plată și Credit - Pagina 38
Modalități de Plată și Credit - Pagina 39
Modalități de Plată și Credit - Pagina 40
Modalități de Plată și Credit - Pagina 41
Modalități de Plată și Credit - Pagina 42
Modalități de Plată și Credit - Pagina 43
Modalități de Plată și Credit - Pagina 44
Modalități de Plată și Credit - Pagina 45
Modalități de Plată și Credit - Pagina 46
Modalități de Plată și Credit - Pagina 47
Modalități de Plată și Credit - Pagina 48
Modalități de Plată și Credit - Pagina 49
Modalități de Plată și Credit - Pagina 50
Modalități de Plată și Credit - Pagina 51
Modalități de Plată și Credit - Pagina 52
Modalități de Plată și Credit - Pagina 53
Modalități de Plată și Credit - Pagina 54
Modalități de Plată și Credit - Pagina 55
Modalități de Plată și Credit - Pagina 56
Modalități de Plată și Credit - Pagina 57
Modalități de Plată și Credit - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Plata si Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta

Introducere Pornind de la originea cuvântului, de la latinescul “creditum-credere”, care înseamna a crede, a se încrede, a avea încredere, se...

Acreditivul Documentar

1. Acreditivul documentar. Evolutie. Forme si tipuri 1.1. Scurt istoric al acreditivului documentar Primele atestari documentare privind...

Cardul, Prezentul și Viitorul Monedei Electronice

CAPITOLUL 1 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CARDURILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 1.1 APARIŢIA CĂRŢILOR DE PLATĂ Este desigur o certitudine că puţini...

Instrumente de Plata - SC Over Stil SRL

CAPITOL I INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE 1.1. Instrumentele de plată clasice Exista diverse modalităţi de stingere a obligaţiilor...

Monografie de Practica la BCR

CAPITOLUL I Sistemul Informational Bancar 1.1 Documentatia bancara BANCA COMERCIALA ROMÂNA este prima banca din Romania care a înfiintat o retea...

Instrumente si Tehnici de Plata prin Virament

INTRODUCERE Reforma sistemului de plăţi românesc după anul 1990 a fost concepută în două mari etape: prima fază s-a finalizat în 1995 odată cu...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute...

Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata

Cap 1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces amplu şi complex, multidimensional...

Ai nevoie de altceva?