Monografie Banca Comerciala Carptaica

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 32203
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

Cap I. Prezentarea societăţii bancare. Istoric si evoluţii . pag 4

I.1. Momentul istoric al înfiinţării

I.2. Principalele etape si evolutie

I.3.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

I.4. Principalele functii, activitati si operatiuni bancare

I.5. Cadrul legislativ general si specific

I.6. Organismele de control şi reglementare

Cap 2. Organizarea societatii bancare. Sistemul informational bancar .pag 14

2I.1 Organigrama generala a bancii.

2.2. Sistemul informational bancar si automatizarea operatiunilor bancare

Cap 3. Conturi bancare .pag 24

3.1. Principii si reguli generale

3.2 . Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare

3.3 Operatiuni curente si operatiuni speciale

3.4. Incidente în functionarea conturilor bancare

3.5. Închiderea unui cont

Cap 4. PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE .pag 45

4.1 Plasamente bancare

4.2 Plasamente monetare non-bancare

4.3 Plasamente financiare

Cap 5. Decontarea intra si interbancara.Optiunile cu numerar .pag 57

5.1 Instrumente de plata (cec,bilet la ordin,ordin de plata,acreditiv )

5.2 Operatiuni cu numerar

5.3 Moneda Electronica

Cap 6. Marketing Bancar .pag 64

6.1 Activitati de marketing

6.2 Politica de markeing

6.3 Promotii

Cap 7. Creditarea bancara.Persoane fizice si agenti economici. .pag 68

7.1 Decizia de creditare

7.2. Reperele procesului de creditare

7.3 Principiile de creditare

7.4 Reperele legislative

7.5 Creditarea persoanelor fizice

7.6 Creditarea intreprinderilor si a agentilor economici

Cap 8. Control financiar-bancar .pag 97

Extras din document

I.1. Momentul istoric al înfiinţării

Banca Comercială Carpatica a fost înfiinţată la Sibiu în data de 15 iulie 1999, la iniţiativa unor oameni de afaceri şi a unor reprezentanţi ai mai multor societăţi private româneşti si străine, pe piaţa bancară din România a luat naştere un nou concept al calităţii. De atunci, BCC promoveaza inteligenta autohtonă, capitalul uman si financiar, dovedind transparenţă, operativitate si flexibilitate în rezolvarea problemelor partenerilor săi de afaceri.

Segmentul de piata vizat de Banca Comerciala Carpatica il constituie intreprinderile mici si mijlocii, precum si persoanele fizice, carora BCC le ofera o gama larga de produse si servicii. Banca pune la dispozitia firmelor imprumuturi provenite atat din surse proprii, cai de finantari externe, ca urmare a semnarii unor acorduri de finantare cu Fondul German Roman, Banca Modiala si Fondul International de Dezvoltare Agricola. Acordul de parteneriat cu Eximbank aduce clientilor BCC noi posibilitati de contractare a serviciilor si produselor in conditii avantajoase.

Carpatica este o institutie financiara cu capital social majoritar romanesc, ale carei actiuni sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti. De asemenea, datorita bunelor performante inregistrate, Agentia de evaluare financiara "Moody's" a revizuit in sens pozitiv calificativele acordate BCC, fapt ce imbunatateste ratingul care evalueaza situatia financiara a institutiei si presupune sporirea increderii investitorilor in soliditatea si siguranta financiara a Bancii Comerciale Carpatica.

Obiectul de activitate al băncii îl constituie:

 efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau partial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci;

 atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi în valută şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercială şi de prestări de servicii, desfasurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice;

În acest scop, banca efectuează, în condiţiile prevăzute de statut, următoarele operaţiuni, în numele său propriu, în numele altora sau în colaborare cu alţii:

 atrage fonduri baneşti, în lei şi în valută, în depozite la vedere sau la termen;

 pastrează disponibilităţile băneşti ale clienţilor şi efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, în numerar sau fără numerar, prin conturile deschise de clienţi la această bancă;

 contractează credite, în lei şi în valută, din tară şi din străinătate;

 acordă credite, în lei şi în valută, pe baza de garanţii, pe termen mediu, cu rambursare de până la 5 ani şi pe termen lung de până la 25 ani, în condiţiile stabilite de lege, pentru realizarea de investiţii de către clienţii săi din ţară şi străinătate; de asemenea, acordă credite pe termen scurt, cu rambursarea de până la 12 luni, pentru aprovizionare, producţie, desfacere, prestări de servicii, suplinirea temporară a resurselor agenţilor economici pentru investiţii, precum şi pentru nevoi gospodăreşti ale persoanelor fizice;

 prestează servicii bancare privind expertizarea tehnică, economică şi financiară a proiectelor, urmărirea utilizarii fondurilor potrivit destinaţiei aprobate şi prevederilor din documentaţii, analiza ofertelor depuse de executanţi, precum şi alte servicii pentru investiţiile statului care se realizează din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

 efectuează servicii bancare pentru dezvoltarea activităţilor agenţilor economici, acordă consultaţii şi asistenţă pe probleme de gestiuni financiare şi de evaluare a patrimoniului, în baza convenţiilor încheiate cu aceştia;

 efectuează operaţiuni de scontare a efectelor de comerţ si rescontare a portofoliului, în lei şi în valută;

 emite efecte de comerţ, în lei şi în valută, şi acceptă efecte de comerţ emise asupra sa, avalizează şi girează efecte de comerţ emise de terţi, emite cecuri bancare proprii sau în contul altor instituţii de credit;

 efectuează operaţiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plată şi alte instrumente de plată;

 emite, confirmă si efectuează operaţiuni cu scrisori de garanţie, avaluri, cauţiuni, în ţară şi străinătate;

 efectuează operaţiuni de vânzare-cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri emise de stat, precum şi cu acţiuni, obligaţiuni si hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terţi, în tară şi străinătate, potrivit legii;

 efectuează operaţiuni de arbitrajare pe pieţele internaţionale valutare sub forma de atragere şi constituire de depozite la termen şi la vedere, proprii şi ale clienţilor; banca poate compensa din beneficiile realizate din aceste operaţiuni eventualele diferenţe nefavorabile;

 participă la consorţii de garanţii şi la credite consorţiale interne şi internaţionale;

 cumpară şi vinde valută straină, aur si metale preţioase sub orice formă; efectuează operaţiuni de schimb valutar;

 efectuează servicii de trezorerie şi de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a unor persoane juridice sau fizice;

 efectuează operaţiuni privind executarea de casă a bugetului, în limita mandatului primit;

 încheie aranjamente de corespondent cu bănci şi instituţii financiare străine şi convenţii privind activităţi financiar-bancare şi efectuează alte operaţiuni legate de afacerile bancare şi financiare, în ţară şi străinătate;

 participă cu capital la instituţii financiare şi bancare şi la alţi agenţi economici din ţară şi străinătate;

 participă, ca membră, în organisme financiar-bancare internaţionale sau regionale, la operaţiuni economice financiare şi bancare în cadrul unor acorduri, convenţii şi înţelegeri încheiate de autorităţile române pe plan intern şi internaţional în scopul atragerii de împrumuturi în valută; participă la reuniuni internaţionale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

 cumpară imobile şi alte bunuri imobiliare pentru uzul propriu sau al personalului băncii şi poate dobândi imobile prin executarea creanţelor băncii, care vor fi vândute la prima ocazie favorabilă;

 efectuează orice alte activităţi bancare şi financiare permise de reglementările legale în vigoare;

În exercitarea atribuţiilor sale banca elaborează reglementări privind creditarea, garanţiile asiguratorii şi recuperarea creanţelor băncii, încasările şi plăţile, operaţiunile valutare, celelalte servicii bancare şi drepturile de control;

La 30.06.2007, capitalul social al bancii inregistrat in contabilitate era in suma de 162.688.317,60 lei, impartit in 1.626.883.176 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

I.2. Principalele etape si evolutie

1999 – Banca Comerciala Carpatica a fost fondata la Sibiu, din initiativa unor oameni de afaceri romani si straini si societati private;

2000 – incheie un parteneriat de succes cu fondul Roman-German constand intr-o linie de finantare in valoare de 4 mil. Euro;

2001 – devine aprtener oficial al Western Union si isi dubleaza cota de paiat comparativ cu anul anterior;

2002 – achizitioneaza pachetul majoritar al societatii de valori mobiliare Ssibinvest, care isi va schimba ulterior denumirea in SSIF CARPATICA INVEST; semneaza o conventie cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri si incheie anul situandu-se pe locul 9 in cadrul sistemului banncar romanesc, in ceea ce priveste dezvoltarea retelei de unitati;

Preview document

Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 1
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 2
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 3
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 4
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 5
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 6
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 7
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 8
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 9
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 10
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 11
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 12
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 13
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 14
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 15
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 16
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 17
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 18
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 19
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 20
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 21
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 22
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 23
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 24
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 25
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 26
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 27
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 28
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 29
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 30
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 31
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 32
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 33
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 34
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 35
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 36
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 37
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 38
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 39
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 40
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 41
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 42
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 43
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 44
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 45
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 46
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 47
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 48
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 49
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 50
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 51
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 52
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 53
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 54
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 55
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 56
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 57
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 58
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 59
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 60
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 61
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 62
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 63
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 64
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 65
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 66
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 67
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 68
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 69
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 70
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 71
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 72
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 73
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 74
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 75
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 76
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 77
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 78
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 79
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 80
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 81
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 82
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 83
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 84
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 85
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 86
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 87
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 88
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 89
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 90
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 91
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 92
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 93
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 94
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 95
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 96
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 97
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 98
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 99
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 100
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 101
Monografie Banca Comerciala Carptaica - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Monografie Banca Comerciala Carptaica.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?