Monografie Banca Comerciala Romana

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 192 în total
Cuvinte : 69414
Mărime: 3.46MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cuprins 2

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 4

1.1 Momentul istoric al înfiinţării 4

1.2. Principalele etape şi evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului bancar 6

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionarului 11

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 12

1.5 Cadrul legislativ general şi specific 14

1.6 Organismele de control şi reglementare 15

Capitolul 2 Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 19

2.1 Organizarea Băncii Comerciale Române – ERSTE Bank 19

2.2 Sistemul informaţional al BCR – ERSTE Bank 30

2.2.1 Programe informatice 33

2.2.2 Documentele utilizate şi circuitul acestora 36

Capitolul 3 Conturile bancare 42

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 42

3.1.1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor clienţilor 47

3.1.2 Sistemul de codificare a conturilor 54

3.1.3 Avantajele fiecărui tip de cont pentru categoriile de clienţi 55

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 57

3.2.1. Operaţiuni de încasări prin numerar şi prin virament 57

3.2.2. Operaţiuni de plăţi prin numerar şi prin virament 58

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 59

3.4. Alte operaţiuni de casă 60

3.5 Incidente în funcţionarea conturilor bancare 61

3.6 Închiderea conturilor bancare 61

Capitolul 4 Plasamente bancare şi non-bancare 63

4.1 Plasamentele bancare 63

4.1.1 Plasamentele bancare practicate de BCR-ERSTE Bank 65

4.1.2 Alte forme particulare de plasament 66

4.2 Plasamente monetare non – bancare 68

4.3. Plasamente financiare 73

Capitolul 5 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 76

5.1 Instrumente de plată utilizate de BCR-ERSTE Bank 76

5.1.1 Cecul 76

5.1.2 Ordinul de plată (OP) 82

5.1.3 Cambia 85

5.1.4 Biletul la ordin 86

5.1.5 Acreditivul documentar 88

5.2 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 91

5.2.1 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar 91

5.3 Operaţiuni bancare cu numerar 94

5.3.1 Operaţiuni cu numerar în lei 95

5.3.2.Operaţiuni cu numerar în valută 100

5.4 Moneda electronică 104

Capitolul 6 Marketingul bancar 114

6.1. Politica de marketing la nivel de produs 115

6.2. Politica de marketing la nivel institutional 124

Capitolul 7 Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 130

7.1. Decizia de creditare 130

7.2. Reperele procesului de creditare 133

7.3. Principiile de creditare 136

7.4. Reperele legislative 138

7.5. Creditarea persoanelor fizice 138

7.6. Creditarea întreprinderilor şi a agentilor economici (persoanelor juridice) 162

7.6.1. Principalele tipuri de intreprindericare pot beneficia de credite bancare 162

7.6.2. Creditarea prin contul curent sau pe baza instrumentelor de credit pe termen scurt 166

7.6.3. Finanţarea activitatii curente, finantarea investitiilor, finantarea activitatilor de comert exterior 167

CAPITOLUL 8 BCR-ERSTE BANK în procesul aderării României la Uniunea Europeană 186

8.1 Aspecte generale privind participarea BCR-ERSTE Bank la implementarea 186

fondurilor structurale ale UE 186

8.2 Produsele şi serviciile dedicate ale BCR-ERSTE Bank pentru implementarea fondurilor structurale ale UE 188

Bibliografie: 193

Extras din document

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării

Anul 1990 consemnează începutul unui amplu proces de transformări în România, dorinţa generală fiind aceea a unei schimbări atotcuprinzătoare.

Banca Comercială Română îşi înscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create si reorganizate după 1989.

Banca Comercială Română, înfiinţată potrivit Hotărârii Guvernului nr.1011/1990, prin preluarea de la Banca Naţională a României a operaţiunilor specifice unei bănci comerciale, şi-a demarat activitatea în noul cadru economico-financiar care se contura după mutaţia social-politică intervenită în decembrie 1989.

Înmatriculată în România din 1990 ca societate pe acţiuni, B.C.R. S.A. este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi în domeniul bancar.

Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel o tradiţie de peste 50 ani de activitate comercială. La momentul respectiv, pe piaţa serviciilor bancare acţionau deja trei mari bănci, cu capital de stat, specializate în finanţarea comerţului exterior, agriculturii şi industriei alimentare, investiţiilor. Serviciile financiare pentru populaţie, care se reduceau la fructificarea economiilor acesteia şi acordarea de credite de consum, reprezentau încă apanajul C.E.C.

În 1990, B.C.R. pleacă la drum cu un colectiv de 5300 de angajaţi şi 100 unităţi în reţea , cifre care se dublează în primii 5 ani de activitate .

Banca Comercială Română (BCR) este cea mai importantă banca din România, gestionând active de peste 9 miliarde de EURO.

Sediul central al băncii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, cod poştal 030016, sector 3, cod SWIFT: RNCB ROBU.

CUI: 361757

R.C: J40/90/1991

Capitalul social: 792.468.750 lei

RB-JPR-40-008/1999

Misiunea BCR : principalul actor în realizarea procesului de susţinere a economiei reale, prin furnizarea de produse şi servicii bancare competitive.

Viziunea BCR : consolidarea poziţiei de lider ocupată de Banca Comercială Română în sistemul bancar intern, prin implementarea unei culturi a Excelenţei.

Decalogul Valorilor BCR:

- Integritate şi profesionalism în afaceri

- Responsabilitate socială

- Etica şi deontologie profesională

- Relaţie de parteneriat cu clienţii

- Servicii cu valoare adăugată pentru clienţi

- Delegare de competenţă şi asumare de responsabilităţi

- Flexibilitate şi proactivitate

- Loialitate şi dedicare

- Spirit de echipă şi creativitate

- Competenţa şi dinamism in promovarea calităţii

Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi. În condiţiile concurenţei băncilor de stat cu tradiţie, dar şi a celor cu capital privat autohton şi străin apărute ulterior, Banca Comercială Română s-a impus treptat pe piaţa internă, prin seriozitate, eficienţă şi oferta diversificată de produse şi servicii. Managementul băncii a urmărit în mod consecvent obţinerea de profit şi creşterea acestuia pe baze consistente, extinderea portofoliului de afaceri prin angajarea prudentă a resurselor, capitalizarea adecvată în raport cu obiectivele proprii de investiţii şi specificul mediului economic de operare.

Banca Comercială Română (BCR) a lansat pe 3 septembrie 20007 noul logo al băncii, rezultat din îmbinarea experienţei şi renumelui celei mai importante bănci româneşti cu prestigiosul brand Erste, cel mai de succes furnizor de servicii financiare din Europa Centrala şi de Est (noul logo mai jos)

Noul logo adoptă elemente de identitate vizuală a Grupului mama, respectiv grafica şi culorile brand-ului Erste, atestând astfel integrarea în universul Erste, o familie financiară europeană de succes care furnizează partenerilor produse şi servicii bancare de cea mai înalta calitate.

Cea mai importantă schimbare adusă de noul logo constă în alăturarea cunoscutului S roşu la BCR. Litera S roşie este un simbol tradiţional al băncilor de economii şi al Erste Bank, precum şi un element comun al tuturor subsidiarelor Grupului Erste. Punctul roşu de deasupra "S"-ului este un simbol pentru economisire şi reprezintă o moneda intrând într-o cutie de economii.

Preview document

Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 1
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 2
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 3
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 4
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 5
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 6
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 7
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 8
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 9
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 10
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 11
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 12
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 13
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 14
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 15
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 16
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 17
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 18
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 19
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 20
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 21
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 22
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 23
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 24
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 25
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 26
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 27
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 28
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 29
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 30
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 31
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 32
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 33
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 34
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 35
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 36
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 37
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 38
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 39
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 40
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 41
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 42
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 43
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 44
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 45
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 46
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 47
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 48
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 49
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 50
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 51
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 52
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 53
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 54
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 55
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 56
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 57
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 58
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 59
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 60
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 61
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 62
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 63
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 64
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 65
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 66
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 67
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 68
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 69
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 70
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 71
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 72
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 73
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 74
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 75
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 76
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 77
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 78
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 79
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 80
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 81
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 82
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 83
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 84
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 85
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 86
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 87
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 88
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 89
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 90
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 91
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 92
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 93
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 94
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 95
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 96
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 97
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 98
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 99
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 100
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 101
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 102
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 103
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 104
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 105
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 106
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 107
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 108
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 109
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 110
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 111
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 112
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 113
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 114
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 115
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 116
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 117
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 118
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 119
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 120
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 121
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 122
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 123
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 124
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 125
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 126
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 127
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 128
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 129
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 130
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 131
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 132
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 133
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 134
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 135
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 136
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 137
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 138
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 139
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 140
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 141
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 142
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 143
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 144
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 145
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 146
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 147
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 148
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 149
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 150
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 151
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 152
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 153
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 154
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 155
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 156
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 157
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 158
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 159
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 160
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 161
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 162
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 163
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 164
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 165
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 166
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 167
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 168
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 169
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 170
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 171
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 172
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 173
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 174
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 175
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 176
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 177
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 178
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 179
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 180
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 181
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 182
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 183
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 184
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 185
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 186
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 187
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 188
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 189
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 190
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 191
Monografie Banca Comerciala Romana - Pagina 192

Conținut arhivă zip

  • Monografie Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Rolul Bancilor Centrale in Crizele Bancare

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Bancilor Centrale I.1. Sistemul bancar din România Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Practica Bancara BancPost

CAP I. INFORMATII BANCPOST 1.1 Despre Bancpost Bancpost este astazi una dintre cele mai importante banci din Romania. Avem o echipa puternica de...

Monografie Banca Tiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Monografie Raiffeisen

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul RZB şi Raiffeisen International Raiffeisen Bank România este o...

Monografie BCR

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Marketingul Bancar

CAPITOLUL 1 Particularităţile marketingului bancar 1.1 Conceptul de marketing bancar. Definiţie şi rol Cu ocazia celei de-a cincea Întâlniri...

Te-ar putea interesa și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul I 1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie Banca Comercialã Românã, o prezentã activã pe piata financiarã româneascã, s-a...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Banca Comercială Română

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții persoane fizice Deși, clienții persoane fizice au încă o...

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Studiu monografic Banca Comercială Română BCR

INTRODUCERE 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă locul geografic sau virtual unde se...

Studiu Monografic BCR

CAPITOLUL 1 – Prezentarea BCR. Istoric şi evoluţie 1.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Comerciale Române În urma reformei sistemului bancar din...

Ai nevoie de altceva?