Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 50759
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1

1.1. Momentul istoric al înfiintarii 1

1.2. Principalele etape si evolutia 2

1.3. Forma si structura capitalului si a actionariatului 3

1.4.Principalele functii, activitati si operatiuni bancare 4

1.5. Cadrul legislativ general specific 5

1.6. Organismele de control si reglementare 7

Cap.2. Organizarea societatii bancare.Sistemul informational bancar 10

2.1. Organizarea societatii bancare 10

2.1.1. Centrala bancara a BRD – Groupe Société Générale- atributii, organigrama 12

2.1.2. Sucursala BRD-GSG Iasi: atributii, organigrama 21

2.1.3. Activitatile derulate în cadrul unitatii, Anastasie Panu ( Back- office) 23

2.2.Sistemul informational bancar 25

2.2.1. Scurta prezentare 25

2.2.2. Programe informatice folosite în cadrul BRD 26

2.2.3. Circuitul informatiei 31

2.2.4. Sistemul de decontare Transfond 33

Cap 3 . Conturile bancare 35

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 36

3.1.1. Proceduri pentru deschiderea unui cont curent 36

3.1.2. Proceduri pentru deschiderea conturilor de depozit 42

3.1.3. Proceduri in vederea deschiderii conturilor de împrumut 45

3.2. Operatiuni curente si operatiuni speciale derulate prin conturile bancare 46

3.3. Operatiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 53

3.3.1. Operatiuni prin conturi aferente cecurilor 53

3.3.2. Operatiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare 53

3.3.3. Operatiuni prin conturi aferente cardurilor bancare 54

3.4. Alte operatiuni de casa (viramente, prelevari, operatiuni interbancare) 54

3.5. Incidente in functionarea conturilor bancare 55

3.6. Inchiderea conturilor bancare 57

3.6.1. Inchiderea contului curent de disponibilitati 57

3.6.2. Inchiderea depozitului la termen 58

3.6.3. Inchiderea contului de credite 58

Cap. 4. Plasamente bancare si non-bancare 59

4.1. Plasamente bancare 59

4.2. Plasamente monetare non-bancare 66

Cap 5. Decontarea intra si interbancara. Operatiunile cu numerar 70

5.1. Instrumente de plata 71

5.1.1. Ordinul de plata 71

5.1.2.Cambia si biletul la ordin 74

5.1.3.Cecul 78

5.1.4. Acreditivul 81

5.1.5. Alte instrumente si modalitati de plata 81

5.2.Compensarea multilaterala a platilor interbancare 83

5.3. Operatiunile cu numerar 86

5.4.Moneda electronica 89

5.4.1. Carduri pentru persoane fizice 91

5.4.2.Persoane fizice autorizate 96

Cap 6. Marketingul bancar 101

6.1. Marketingul de produs si serviciu bancar 101

6.2. Politica de marketing la nivel institutional 107

Cap.7. Creditarea bancara. Persoane fizice si agenti economici 112

7.1. Creditarea persoanelor fizice 114

7.2. Creditarea întreprinderilor si a agentilor economici 134

Cap.8. Piata tinerilor 148

8.1. Produse special pentru tineri 148

8.2. Recrutari 155

8.2.1. Meserii bancare 155

8.2.2. Programe de recrutare 158

Bibliografie 164

Extras din document

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie

1.1. Momentul istoric al înfiintarii

Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc în anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90.

Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotarâre sunt:

- BRD - S.A. este constituita ca societate pe actiuni, organizata în conformitate cu legile în vigoare in România, functionând ca persoana juridica, potrivit prevederilor prezentului statut;

- Începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiintare, durata de activitate a bancii va fi de 99 de ani;

- Obiectul de activitate al bancii îl constituie:

- oferirea spre vânzare a unor produse de creditare, în lei si în valuta pentru diferite activitati: de investitii, de productie, activitate comerciala si de prestari de servicii;

- realizarea operatiunilor si serviciilor bancare pentru proiectele de investitii economice si financiare ale statului; acestea provin, integral sau partial, din fonduri de la buget si din împrumuturi în valuta de la bancile de dezvoltare internationale, institutii financiare si de la alte banci.

- În exercitarea atributiilor sale banca elaboreaza reglementari privind creditarea, garantiile asiguratorii si recuperarea creantelor bancii, încasarile si platile, operatiunile valutare, celelalte servicii bancare si drepturile de control;

- Membrii Consiliului de Administratie, in numar de 11, se ocupa cu administrarea si conducerea bancii, fiind alesi în cadrul Adunarii Generale.

- În conformitate cu legile bancare, conducerea unei banci comerciale este detinuta de cel putin doua personae; asadar, acest rol ii revine presedintelui sau inlocuitorului sau de drept;

- Anul financiar al bancii începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie;

- Confidentialitatea este o regula de baza in cadrul BRD, fiecare angajat fiind obligat sa pastreze secretul profesional.

1.2. Principalele etape si evolutia

În anul 1923 are loc înfiintarea Societatii Nationale de Credit Industrial, ca institutie publica. Statul detinea 20% din capitalul social, Banca Nationala a României 30%, iar restul era detinut de particulari, dintre care un grup de fosti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima banca moderna din România. Unul dintre obiectivele înfiintarii acestei institutii era finantarea primelor etape ale dezvoltarii sectorului industrial din România.

În anul 1948 Societatea Nationala de Credit Industrial este nationalizata, devenind Banca de Credit pentru Investitii.

Mai târziu, în 1957, Banca de Credit pentru Investitii obtine monopolul în România pentru finantarea pe termen mediu si lung a tuturor sectoarelor industriale, cu exceptia agriculturii si industriei alimentare. Acesta ia numele de Banca de Investitii.

În anul 1990, Banca Româna pentru Dezvoltare se constituie ca banca comerciala, sub forma de societate pe actiuni, si preia activele si pasivele Bancii de Investitii, primind o autorizatie de functionare generala.

Anul 1998 este dedicat semnarii contractului de vânzare - cumparare de actiuni între Société Générale si Fondul Proprietatii de Stat, autoritea româneasca care se ocupa de participatiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% si cumpara un pachet de actiuni care-i permite sa devina proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD.

Fondul Proprietatii de Stat vinde, în anul 1999, Bancii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalui social al BRD.

În 2001 BRD este listata la Bursa de Valori Bucuresti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzactionate societati.

În urma unei campanii de rebranding, din anul 2003, Banca Româna pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a bancii consolideaza astfel pozitia sa, facând mai vizibila identitatea Grupului - mama.

Cu un an mai târziu, Société Générale cumpara pachetul rezidual de actiuni detinut de statul român în capitalul BRD, participatia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

Preview document

Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 1
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 2
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 3
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 4
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 5
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 6
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 7
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 8
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 9
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 10
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 11
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 12
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 13
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 14
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 15
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 16
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 17
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 18
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 19
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 20
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 21
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 22
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 23
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 24
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 25
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 26
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 27
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 28
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 29
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 30
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 31
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 32
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 33
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 34
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 35
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 36
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 37
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 38
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 39
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 40
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 41
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 42
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 43
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 44
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 45
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 46
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 47
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 48
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 49
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 50
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 51
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 52
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 53
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 54
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 55
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 56
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 57
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 58
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 59
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 60
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 61
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 62
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 63
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 64
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 65
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 66
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 67
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 68
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 69
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 70
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 71
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 72
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 73
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 74
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 75
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 76
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 77
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 78
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 79
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 80
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 81
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 82
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 83
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 84
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 85
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 86
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 87
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 88
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 89
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 90
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 91
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 92
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 93
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 94
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 95
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 96
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 97
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 98
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 99
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 100
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 101
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 102
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 103
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 104
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 105
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 106
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 107
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 108
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 109
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 110
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 111
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 112
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 113
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 114
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 115
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 116
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 117
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 118
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 119
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 120
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 121
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 122
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 123
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 124
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 125
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 126
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 127
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 128
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 129
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 130
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 131
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 132
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 133
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 134
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 135
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 136
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 137
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 138
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 139
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 140
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 141
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 142
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 143
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 144
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 145
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 146
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 147
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 148
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 149
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 150
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 151
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 152
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 153
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 154
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 155
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 156
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 157
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 158
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 159
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 160
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 161
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 162
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 163
Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare - Pagina 164

Conținut arhivă zip

  • Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Tehnica Operatiunilor Bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Monografie Tehnica Operatiunilor Bancare

In anul 1923 se infiinteaza prin lege Societatea Nationala pentru Credit Industrial ca institutie publica in care statul detinea 20%, BNR 30% iar...

Raport Practica - Finante

Profil BRD Performantele comerciale si financiare ale BRD în primele 9 luni ale anului au fost conform asteptarilor. Rezultatul net la 30...

Instrumente moderne de plată

CARDUL BANCAR CONSIDERAŢII GENERALE Inca din primele zilele petrecute in incinta agentiei BRD din Marasesti am luat la cunostinta ca banca oferă...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Tehnici si Operatiuni Bancare

1. Banca in economie 1.1 Rolul bancii Banca este o institutie ce a evoluat in timp incercand sa gaseasca mijloacele adecvate pentru a usura...

Te-ar putea interesa și

Banca Romana pentru Dezvoltare - Studiu Monografic

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie În România, sistemul bancar cuprinde bancile comerciale care îsi desfasoara...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Monografie BRD

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere) La 1 decembrie...

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. BRD “Tot mai simplu” BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Ai nevoie de altceva?