Monografie Bancara BRD Iasi 2009

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 31225
Mărime: 664.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Monografie Bancara realizata pentru BRD-GSG, dupa un stagiu de practica de 8 saptamani.

Cuprins

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 3

1.1 Momentul istoric 3

1.2 Principalele etape şi evoluţia BRD în cadrul sistemului bancar românesc 3

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 7

1.5 Cadrul legislativ general şi specific 10

1.6 Organismele de control şi reglementare 11

Cap. 2 Sistemul informaţional bancar 13

2.1 Organizarea societăţii bancare 13

Cap 2.2 Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 17

Cap. 3 Conturile bancare 21

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare (curente, de depozit, de împrumut etc.) 21

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 24

3.2.1. Operaţiuni în contul de disponibilităţi băneşti: 24

3.2.2. Operaţiuni în conturile de credit 25

3.2.3. Operaţiuni în conturile de depozit 25

3.2.4. Operaţiuni în conturile de valută 25

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 26

3.3.1.Utilizarea cecului 26

3.3.2 Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare 27

3.3.3. Operaţiuni cu carduri bancare 27

3.4. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ (viramente, prelevări, plăţi interbancare) 28

3.4.1.Operaţiuni de casă 28

3.4.2. Viramentul – instrument de plată 28

3.4. Incidente în funcţionarea conturilor bancar 29

3.5. Închiderea conturilor 31

3.5.1.Închiderea contului de disponibilităţi 31

3.5.2. Conturile de depozit 31

3.5.3. Închiderea contului de credite. 32

3.5.4. Închiderea conturilor de valută 32

Cap. 4 Plasamente bancare şi non – bancare 32

4.1. Plasamente bancare: la vedere, la termen, alte forme particulare de plasament; 32

4.2. Plasamente monetare non – bancare: produsele de asigurări de viaţă, produsele imobiliare 37

4.3. Plasamente financiare: acţiuni, obligaţiuni, etc. 39

Cap. 5 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 40

5.1. Instrumente de plată utilizate 40

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar 47

5.3. Operaţiuni cu numerar 49

5.4. Moneda electronică 51

Cap. 6 Marketingul Bancar 53

6.1. Politica de marketing la nivel de produs şi serviciu bancar, instituţional şi de poziţionare a băncii pe piaţa bancară 53

Cap. 7 Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 58

7.1. Principiile de creditare 58

7.2. Creditarea persoanelor fizice 60

7.2.1 Credite pentru nevoi personale 60

7.2.2 Credite de consum 62

7.2.3 Credite imobiliare 63

7.3. Creditarea intreprinderilor si a agentilor economici (persoanelor juridice) 63

7.3.1. Finantarea activitatii curente, finantarea investitiilor, finantarea activitatilor de comert exterior, etc. 64

Cap. 8 “Se poartă roşu la BRD!”

Extras din document

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric

Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990 ca societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare în România, prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează.

Banca Română de Dezvoltare s-a înfiinţat în urma Hotărârii de Guvern nr.1178 din 2 noiembrie 1990, apărută în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990. Banca Română pentru Dezvoltare îşi desfăşoară activitatea pe baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 fiind înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/19.02.1991 având codul de înregistrare fiscală 361579/10.12.1992 şi sediul social la Turnul BRD, Bd. Ion Mihalache 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti, România.

Sediul central al băncii este în municipiul Bucureşti, str. Doamnei nr. 4. Banca înfiinţează sucursale, filiale, agenţii şi reprezentanţe în ţară şi străinătate.

La momentul înfiinţării, banca şi-a desfăşurat activitatea cu un capital social subscris de stat de 5000 milioane lei, împărţit în 500 000 de acţiuni nominative cu valoarea de 10 000 lei fiecare. Capitalul vărsat la data înfiinţării a fost de 2.600 milioane lei.

1.2 Principalele etape şi evoluţia BRD în cadrul sistemului bancar românesc

În 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

Apoi în 1948, după al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

În 1957 după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

În perioada care urmează, în 1990, monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizaţie de funcţionare generală.

În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD în anul 1999.

În 2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

În urma unei campanii de rebranding din 2003, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD in 2004, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

BRD – GSG deţinea la sfârşitul anului 2005 o cotă de piaţă de 15,00%, cu o creştere procentuală de 78,8%, situându-se astfel pe poziţia a doua, după BCR - ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,3% și o cotă de creştere procentuală de 55,7%.

Rezultatul net la 30 septembrie 2006 a fost de 477 milioane RON. Banca a continuat extinderea reţelei sale, ajungând la peste 530 de unităţi

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă din România, cu o cotă de piaţă la 31 decembrie 2007 între 16% şi 21%, în funcţie de segmentul de clientelă şi de produse. La sfârşitul anului 2007, BRD este al doilea emitent de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o capitalizare de aproximativ 5,4 miliarde euro.

Performanţele comerciale şi financiare ale BRD ale anului 2008 au fost bune:

- Rezultatul net pentru această perioadă fiind de 367 M EUR, în creştere cu 20% faţă de anul precedent;

- Venit Net Bancar de 802 M EUR (+ 13%);

- O creştere organică puternică:

- Investiţii 64 M EUR;

- Număr de agenţii 930 ( în creştere cu 124);

- O structură financiară solidă - Fonduri Proprii 1.015 M EUR ( în creştere cu +18%) ;

- O rentabilitate ridicată:

- ROE 44%;

- Dividend / acţiune 0,728 RON ( în creştere cu +23%);

În contextul economic actual, performanţele comerciale şi financiare ale BRD în primele 9 luni ale anului 2009 au fost satisfăcătoare, rezultatul net pentru această perioadă fiind de 660 milioane RON, în scădere cu 19% (în termeni nominali) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (fără a lua în considerare câstigul net din vânzarea participaţiei la Asiban SA din trimestrul III din 2008). Din cauza actualei evoluţii negative a economiei costul net al riscului a crescut de o manieră semnificativă, dar este în continuare limitat şi la un nivel acceptabil.

În primele 9 luni ale anului, principalele modificări ale factorilor macroeconomici au fost:

- Moneda naţională a continuat să se deprecieze în raport cu Euro faţă de sfârşitul anului 2008 cu aproximativ 5,1%, respectiv cu 11,1% faţă de 30 septembrie 2008.

- Rata de politică monetară a Băncii Naţionale a României („BNR”) a înregistrat o scădere, ajungând de la 10,25% în decembrie 2008 la 8% la finele lunii septembrie 2009. Rata dobânzii pe piaţa interbancară, ROBOR 3 luni la data de 30 septembrie 2009 a fost de 9,43%, în scadere cu 426 p.b. faţă de 30 septembrie 2008 si cu 603 p.b. faţă de 31 decembrie 2008.

- La 30 septembrie 2009 preţurile de consum au crescut cu 3,27% faţă de decembrie 2008, respectiv cu 4,94% faţă de septembrie 2008.

- BNR a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii de la 40% la 30% pentru pasivele in devize si de la 18% la 15% pentu pasivele in RON.

În ceea ce priveşte activitatea comercială, BRD îşi continuă politica de a acorda credite în mod prudent, dar în actual context economic cererea de credite rămâne redusă.

Preview document

Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 1
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 2
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 3
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 4
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 5
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 6
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 7
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 8
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 9
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 10
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 11
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 12
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 13
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 14
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 15
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 16
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 17
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 18
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 19
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 20
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 21
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 22
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 23
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 24
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 25
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 26
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 27
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 28
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 29
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 30
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 31
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 32
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 33
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 34
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 35
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 36
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 37
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 38
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 39
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 40
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 41
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 42
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 43
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 44
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 45
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 46
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 47
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 48
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 49
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 50
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 51
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 52
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 53
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 54
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 55
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 56
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 57
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 58
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 59
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 60
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 61
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 62
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 63
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 64
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 65
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 66
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 67
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 68
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 69
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 70
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 71
Monografie Bancara BRD Iasi 2009 - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Monografie Bancara BRD Iasi 2009.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Proiect Practica BRD

1.Istoric-BRD Groupe Société Générale Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Proiect Practica - Finante Banci

Banca Comerciala Romana, a fost fondata la 1 decembrie 1990 in cadrul procesului de restructurare pe doua niveluri a sistemului bancar romanesc,...

Ai nevoie de altceva?