Monografie BCR

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 31405
Mărime: 2.12MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Ilut
realizata in decembrie 2009

Cuprins

CAPITOLUL 1 - PREZENTAREA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE - 2 -

1.1. ISTORICUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE - 3 -

1.2. PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC - 3 -

1.3 FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI - 4 -

1.4 PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE - 5 -

1.5 CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC - 10 -

1.6 ORGANISMELE DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE - 11 -

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR - 13 -

2.1. ORGANIZAREA SOCIETĂŢILOR BANCARE - 14 -

2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR ŞI AUTOMATIZAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE - 16 -

3.1. PROCEDURA PRIVIND SOLICITAREA DESCHIDERII UNUI CONT - 18 -

3.2. OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE - 22 -

CAPITOLUL 4 – PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE - 29 -

4.1.PLASAMENTELE BANCARE PRACTICATE DE BCR-ERSTE - 29 -

4.2 PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE: - 34 -

4.3 PLASAMENTE FINANCIARE - 36 -

CAPITOLUL 5 : DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR. - 40 -

5.1. MODALITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE PLATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE DE DECONTARE - 40 -

5.2. COMPENSAREA MULTILATERALĂ A PLĂŢILOR - 55 -

5.3. OPERAŢIUNI CU NUMERAR - 58 -

5.4. MONEDA ELECTRONICA - 65 -

CAPITOLUL 6: MARKETINGUL BANCAR - 72 -

6.1.1. NIVEL DE PRODUS - 74 -

6.2 NIVEL INSTITUTIONAL - 75 -

CAPITOLUL 7 : CREDITAREA BANCARA. PERSOANE FIZICE SI AGENTI ECONOMICI. - 76 -

7. 1 CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE - 78 -

7.2. CREDITE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE - 81 -

7.3. CREDITE CORPORATII - 84 -

CAPITOLUL 8 : PACHETUL STUDENT - 86 -

Extras din document

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române

1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române

Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create şi reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o bancă nouă pentru că actul său de naştere poartă data de 1 decembrie 1990, dar în acelaşi timp, prin activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se desprinde, este deopotrivă o bancă cu tradiţie în domeniul bancar. Începutul a fost foarte dificil. În afara unui act de identitate, unei bănci îi mai sunt necesare un sediu central, o reţea de unităţi, personal suficient, capital, clienţi şi o gamă adecvată şi tentantă de produse şi servicii utile pentru aceşti clienţi.Ministerul Finanţelor a aprobat funcţionarea Băncii Comerciale Române prin Certificatul nr.130996/17.09.1990, prin care se confirmă obiectul său de activitate: operaţiuni specifice unei bănci comerciale. Certificatul este înscris în registrul de stat sub nr.10/17.09.1990.

La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR transmite în ţară o circulară prin care anunţă că Banca Comercială Română va funcţiona începând cu data de 1 decembrie 1990 şi îşi va desfăşura activitatea prin: administraţie centrală, sucursalele judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii.

Interesul clienţilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R., evoluţia acestei clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă. Unul din elementele calitative, de marcă, adăugat de bancă îl constituie activitatea internaţională. Interdependenţa dintre pieţele interne şi externe a făcut necesară adaptarea sistemului de lucru al băncii la practicile bancare internaţionale.

Banca Comercială Română recunoaşte ca realizare deosebită paşii făcuţi în domeniul informatizării. În 1990, toate lucrările băncii erau executate fără o tehnică de calcul adecvată, iar astăzi banca utilizează cele mai moderne echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate şi dinamică a operaţiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obţinut extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor informatice destinate operaţiunilor valutare, banca dispunând în prezent de un sistem modern de realizare în timp real a tranzacţiilor internaţionale care oferă facilităţi de generare, transmitere şi reconciliere a mesajelor SWIFT

Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este că diferite firme operează şi concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori. În cazul băncilor, acest lucru asigură clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri.

În cele din urmă, supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale clienţilor. Într-o economie de piaţă şi băncile, ca orice societate comercială, îşi realizează venitul în " arena pieţei „.

1.2. Principalele etape şi evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului bancar românesc

Perioada de afirmare a BCR Erste pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională se realizează în 1994 – 1998 fiind elaborate primele strategii pe termen mediu prin care s-au stabilit direcţii ale dezvoltării viitoare a băncii. La sfârşitul anului 1994 a devenit prima bancă din România care a început procesarea cardurilor VISA. Anul 1999 marchează debutul unei noi etape de evoluţie a B.C.R. participând la o premieră pe piaţa românească, respectiv fuziunea prin absorbţie a BANCOREX în urma acestiu proces rezultând o bancă mai solidă. În aprilie 2004 BCR Erste a devenit prima bancă din România care a introdus o structură de management pe două niveluri, cu un Consiliu de Supraveghere total independent compus numai din membrii neexecutivi cu responsabilităţi în domeniul supravegherii, administrării şi coordonării activităţilor Băncii şi un Comitet executiv ales de acţionari din rândul salariaţilor cu responsabilităţi crescute în domeniul managementului operaţional al Băncii. Pe data de 21 decembrie 2005 este semnat contractul de privatizare al B.C.R. prin care ERSTE BANK urma să preia pachetul majoritar de 61,8825% din acţiuni. ERSTE BANK a stabilit în 2006 un program de investiţii de 100 de milioane EUR în următorii trei ani la B.C.R. Potrivit unui comunicat al băncii austriece, scopul programului de restructurare este acela de a implementa măsuri ce vizează creşterea veniturilor, centralizarea şi optimizarea funcţiilor de back-office şi optimizarea reţelei de sucursale, precum şi creşterea performanţelor personalului.

Începând cu mijlocul anului 2008 BCR Erste funcţionează ca o sucursală bancară subordonată nou înfiinţatul Holding Erste Group Bank AG.- separarea actrivităţilor din Austria al Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. de Holding Erste Group Bank AG. a determinat o noua structură a companiei care se situează pe două niveluri;această compartimentarea era necesară datorită extinderii Erste Bank în regiunile Europei Centrale şi de Est. Toate funcţiile de management ale Grupului B.C.R. vor fi centralizate în cadrul Holdingului, potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Erste Bank, Holding-ul Erste Group Bank AG. Holding-ul fiind responsabil pentru relaţiile cu clienţii pe plan local în sectoarele retail şi corporate, alături de celelalte sucursale ale băncii austriece, respectiv Ceska Sporitelna, Slovenska Sporitelna, Erste Bank Ungaria, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia, Erste Bank Austria şi Bank Prestige din Ucraina.

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Pe 16 iunie 2005 Guvernul României publică în presa internă şi internaţională anunţul de privatizare privind vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la BCR. Pachetul de acţiuni este format din acţiuni AVAS plus de 25% deţinut împreună de BERD şi IFC.

Din 11 investitori care au depus scrisori de intenţie, toate cele 10 bănci au fost acceptate. Pe 20 decembrie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) anunţă noul acţionar majoritar al BCR, ERSTE BANK AG., care va prelua controlul asupra Băncii prin achiziţinarea pachetului majoritar de 61,8825 % din acţiuni la un preţ de 7,65 EUR/ acţiune, adică un preţ total al tranzacţiei de 3 751 554 805 EUR.

Capitalul social al B.C.R la data de 30 iunie 2008 era în valoare de 792 468 750 RON.

În prezent, structura acţionariatului se prezintă astfel:

Preview document

Monografie BCR - Pagina 1
Monografie BCR - Pagina 2
Monografie BCR - Pagina 3
Monografie BCR - Pagina 4
Monografie BCR - Pagina 5
Monografie BCR - Pagina 6
Monografie BCR - Pagina 7
Monografie BCR - Pagina 8
Monografie BCR - Pagina 9
Monografie BCR - Pagina 10
Monografie BCR - Pagina 11
Monografie BCR - Pagina 12
Monografie BCR - Pagina 13
Monografie BCR - Pagina 14
Monografie BCR - Pagina 15
Monografie BCR - Pagina 16
Monografie BCR - Pagina 17
Monografie BCR - Pagina 18
Monografie BCR - Pagina 19
Monografie BCR - Pagina 20
Monografie BCR - Pagina 21
Monografie BCR - Pagina 22
Monografie BCR - Pagina 23
Monografie BCR - Pagina 24
Monografie BCR - Pagina 25
Monografie BCR - Pagina 26
Monografie BCR - Pagina 27
Monografie BCR - Pagina 28
Monografie BCR - Pagina 29
Monografie BCR - Pagina 30
Monografie BCR - Pagina 31
Monografie BCR - Pagina 32
Monografie BCR - Pagina 33
Monografie BCR - Pagina 34
Monografie BCR - Pagina 35
Monografie BCR - Pagina 36
Monografie BCR - Pagina 37
Monografie BCR - Pagina 38
Monografie BCR - Pagina 39
Monografie BCR - Pagina 40
Monografie BCR - Pagina 41
Monografie BCR - Pagina 42
Monografie BCR - Pagina 43
Monografie BCR - Pagina 44
Monografie BCR - Pagina 45
Monografie BCR - Pagina 46
Monografie BCR - Pagina 47
Monografie BCR - Pagina 48
Monografie BCR - Pagina 49
Monografie BCR - Pagina 50
Monografie BCR - Pagina 51
Monografie BCR - Pagina 52
Monografie BCR - Pagina 53
Monografie BCR - Pagina 54
Monografie BCR - Pagina 55
Monografie BCR - Pagina 56
Monografie BCR - Pagina 57
Monografie BCR - Pagina 58
Monografie BCR - Pagina 59
Monografie BCR - Pagina 60
Monografie BCR - Pagina 61
Monografie BCR - Pagina 62
Monografie BCR - Pagina 63
Monografie BCR - Pagina 64
Monografie BCR - Pagina 65
Monografie BCR - Pagina 66
Monografie BCR - Pagina 67
Monografie BCR - Pagina 68
Monografie BCR - Pagina 69
Monografie BCR - Pagina 70
Monografie BCR - Pagina 71
Monografie BCR - Pagina 72
Monografie BCR - Pagina 73
Monografie BCR - Pagina 74
Monografie BCR - Pagina 75
Monografie BCR - Pagina 76
Monografie BCR - Pagina 77
Monografie BCR - Pagina 78
Monografie BCR - Pagina 79
Monografie BCR - Pagina 80
Monografie BCR - Pagina 81
Monografie BCR - Pagina 82
Monografie BCR - Pagina 83
Monografie BCR - Pagina 84
Monografie BCR - Pagina 85
Monografie BCR - Pagina 86
Monografie BCR - Pagina 87
Monografie BCR - Pagina 88
Monografie BCR - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Monografie BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Banca Transilvania

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania este o societate bancară...

Proiect Practica BCR

BANCA COMERCIALA ROMÂNA a fost înfiintata, ca banca comerciala cu capital de stat, la 1 Decembrie 1990, prin preluarea activitatii comerciale...

Caiet de Practica - Banca Comerciala Romana (BCR)

2. Forme si tehnici specifice relatiilor financiare ale bancii cu autoritatile publice (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contributiile la...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Te-ar putea interesa și

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Monografie BCR

CAP.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Înfiinţată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Monografie BCR

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă mulțimea consumatorilor, atât persone fizice cât și...

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Ai nevoie de altceva?