Monografie BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 23050
Mărime: 364.36KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sargu Alina

Cuprins

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 3

1.1 Momentul istoric al înfiinţării 3

1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc 3

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 4

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 5

1.5 Cadrul legislativ, general şi specific 7

1.6 Organismele de control şi reglementare 7

1.7 Organizarea băncii 9

2. Gestiunea conturilor bancare 13

2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 14

2.2 Operațiuni curente și operațiuni speciale 17

2.3 Incidente în funcționarea conturilor bancare 19

2.4 Închiderea conturilor bancare 20

2.5 Instrumente de plată utilizate 21

3. Creditarea bancară. Persoane fizice 32

3.1 Jaloane ale creditării 32

3.2 Creditarea persoanelor fizice 36

4. Deontologia bancară şi secretul profesional 52

4.1 Obligaţiile băncii 52

4.2 Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor 54

Extras din document

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, a luat fiinţă potrivit Hotărârii Guvernului prin preluarea de la Banca Naţională a României a operaţiunilor specifice unei bănci comerciale, începându-şi activitatea cu o parte din personalul transferat din cadrul BNR. Semnificaţia înfiinţării Băncii Comerciale Române avea să rezolve o problemă importantă a economiei prin preluarea operaţiunilor de natură comercială pe care se va baza şi le va dezvolta puternic în viitor.

După anul 1989, trecerea la o economie de piaţă a reprezentat pentru ţara noastră începutul multor schimbări. În ceea ce priveşte sistemul bancar, reforma acestuia a început in 1990-1991, prin elaborarea şi abordarea unei noi legislaţii bancare privind organizarea şi funcţionarea băncii centrale şi a băncilor comerciale.

Sistemul bancar din România este structurat pe două nivele , banca centrală şi instituţiile financiare, carora li se acordă prin lege statutul de bănci B.N.R. este banca centrală a ţării, instituţia de emisiune a statului roman.

În 1991, în reforma generală a sistemului bancar românesc se prevedea ca activităţile comerciale ale Băncii Naţionale erau preluate de Banca Comercială Română.

Banca Comercială Română a fost înfiiţată la 1 decembrie 1990 ca societate pe acţiuni, în baza Hotărârii Guvernului nr 1195/1990 privind organizarea Băncii Comerciale S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129/19.11.1990. Actul constitutiv initial al BCR a fost conţinut în aceasra Hotărâre a Guvernului.

BCR este banca Nr.1 în România după:

- valoarea activelor (peste 16 mld EUR)

- după numărul de clienţi

- pe segmentele de economisire şi creditare.

BCR este în prezent cel mai important grup financiar din România, incluzând operaţiuni în străinătate, precum şi de leasing, economisire & creditare în scopuri locative (bancă pentru locuinţe) şi subsidiare pentru pensii private.

1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc

La momentul înfiinţării Băncii Comerciale Române ( decembrie 1990), se poate preciza faptul ca atunci banca dispunea de cele mai slabe condiţii de lucru: fără nici o bază materială , fără proceduri şi norme, fără cadre cu experienţă în domeniul comercial. Toate acestea sunt piedici care au fost depăşite, an după an rezultatele au fost din ce în ce mai bune; astfel banca a reuşit ca în perioada 2001-2006 să domine net sitemul bancar autohton.

În primii ani, totul s-a invăţat din mers, mereu căutări pentru a acoperi din ce în ce mai bine cerinţele şi pretenţiile unei instituţii de un asemenea profil. Încet , încet, rezultatele au început să apară, însă, în acelaşi timp, managementul a realizat că pe termen mediu, banca se poate dezvolta pe baza unei gândiri coerente, care poate fi asigurată doar printr-o strategie adecvată. Astfel că, începând cu anul 1996, BCR s-a condus după strategii proprii, care au fost dezvoltate permanent, fiecare ediţie adăugând noi coordonate şi noi abordări.

Până în prezent, au existat câteva momente importante ce au contribuit la dezvoltarea rapidă a BCR:

- La 10 septembrie 1999 Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex S.A), ce se afla în stare de insolvabilitate şi era sub supraveghere specială, a fuzionat cu BCR, rezultând transferarea către aceasta a pasivelor şi a activelor Bancorex (ce corespundeau politicilor BCR de management al riscului). De asemenea, Guvernul României a emis garanţii privitoare la cele mai importante obligaţiuni ale Bancorex ce făceau obiectul unor litigii. Avantajele acestei fuziuni au ţinut şi de preluarea angajaţilor de la Bancorex, dar şi de cea a participaţiilor Bancorex în Financiara S.A.,care deţine 100% din capitalul social al Bucharest Financial Plazza S.R.L.

- Începând cu 2000, BCR îşi începe activitatea de grup financiar, consolidând activităţile proprii de brokeraj (BCR Securities S.A.), continuând cu înfiinţarea unor filiale pentru activitatea de asigurare (BCR Asigurări S.A.-2001), de leasing (BCR Leasing IFN S.A.-2001) şi de administrţie a fondurilor de investiţii (SAI BCR Asset Management S.A.-2002).

- În ultimul trimestru al anului 2004- BCR reuşeşte să ducă la bun sfârşit procesul de consolidare a activităţii desfăşurate de principala sa filială bancară, Anglo-Romanian Bank Limited, cu cea a Frankfurt Bukarest Bank(în care BCR deţinea iniţial 93,5%) şi cu cea a Banque Franco- Roumanie (în care deţinea iniţial 50%).

- Începând cu anul 2004, BCR este declarat lider naţional din punct de vedere al cotei d piaţăş portofoliul de clienţi ai BCR se largeşte continuu, acoperind în momentul actual toate sferele activităţii economice.

- 21 decembrie 2005 - ca urmare a procesului de privatizare organizat de Guvernul României, Ereste Bank a achizitionat 490.399.321 acţiuni, respectiv un procent de 61,8825% din capitalul social al BCR.

- Începând cu mijlocul anului 2008, BCR Erste funcţionează ca o sucursală bancară subordonată Holdingului Erste Group Bank AG. Separarea activităţilor din Austria al Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. de Holding Erste Group Bank AG. a determinat o noua structură a companiei care se situează pe două niveluri; această compartimentare era necesară datorită extinderii Erste Bank în regiunile Europei Centrale şi de Est. Toate funcţiile de management ale Grupului B.C.R. vor fi centralizate în cadrul Holdingului, potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Erste Bank. Holding-ul este responsabil pentru relaţiile cu clienţii pe plan local în sectoarele retail şi corporate, alături de celelalte sucursale ale băncii austriece, respectiv Ceska Sporitelna, Slovenska Sporitelna, Erste Bank Ungaria, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Serbia, Erste Bank Austria şi Bank Prestige din Ucraina.

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Conform registrului acţionarilor Băncii, la 12 octombrie 2006, capitalul social al BCR este de 792.468.750 RON, constând în 792.468.750 acţiuni ordinare înregistrate cu o valoare nominală de 1 RON fiecare, toate fiind integral emise şi achitate. Capitalul social include suma de 50.000.000 USD.

Acţionarii actuali ai BCR sunt:

Erste Bank 490.399.321 61,8825%

SIF Oltenia 48.479.429 6,1175 %

SIF Banat Crisana 47.548.125 6,0 %

SIF Muntenia 47.548.125 6,0 %

SIF Moldova 47.548.125 6,0 %

SIF Transilvania 47.548.125 6,0 %

Angajatii BCR 63.397.500 8,0 %

———— ————

Total 792.468.750 100,0%

========= =========

Sursa: Registrul acţionarilor Băncii la data de 12 octombrie 2006.

Din datele furnizate de Registrul acţionarilor Băncii, se observă că banca austriacă Erste Bank, ce a preluat în anul 2005 un pachet de 61,8825% din acţiunile BNR pentru suma de 3,75 miliarde EURO, deţine ponderea majoritară în capitalul social, capitalul românesc fiind în proporţie de 38,1175%.

Preview document

Monografie BCR - Pagina 1
Monografie BCR - Pagina 2
Monografie BCR - Pagina 3
Monografie BCR - Pagina 4
Monografie BCR - Pagina 5
Monografie BCR - Pagina 6
Monografie BCR - Pagina 7
Monografie BCR - Pagina 8
Monografie BCR - Pagina 9
Monografie BCR - Pagina 10
Monografie BCR - Pagina 11
Monografie BCR - Pagina 12
Monografie BCR - Pagina 13
Monografie BCR - Pagina 14
Monografie BCR - Pagina 15
Monografie BCR - Pagina 16
Monografie BCR - Pagina 17
Monografie BCR - Pagina 18
Monografie BCR - Pagina 19
Monografie BCR - Pagina 20
Monografie BCR - Pagina 21
Monografie BCR - Pagina 22
Monografie BCR - Pagina 23
Monografie BCR - Pagina 24
Monografie BCR - Pagina 25
Monografie BCR - Pagina 26
Monografie BCR - Pagina 27
Monografie BCR - Pagina 28
Monografie BCR - Pagina 29
Monografie BCR - Pagina 30
Monografie BCR - Pagina 31
Monografie BCR - Pagina 32
Monografie BCR - Pagina 33
Monografie BCR - Pagina 34
Monografie BCR - Pagina 35
Monografie BCR - Pagina 36
Monografie BCR - Pagina 37
Monografie BCR - Pagina 38
Monografie BCR - Pagina 39
Monografie BCR - Pagina 40
Monografie BCR - Pagina 41
Monografie BCR - Pagina 42
Monografie BCR - Pagina 43
Monografie BCR - Pagina 44
Monografie BCR - Pagina 45
Monografie BCR - Pagina 46
Monografie BCR - Pagina 47
Monografie BCR - Pagina 48
Monografie BCR - Pagina 49
Monografie BCR - Pagina 50
Monografie BCR - Pagina 51
Monografie BCR - Pagina 52
Monografie BCR - Pagina 53
Monografie BCR - Pagina 54
Monografie BCR - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Monografie BCR.docx

Alții au mai descărcat și

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este...

Studiu de Caz BRD

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD O importanţă deosebită din mulţimea de societăţi...

Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite

1. Credit scoringul – principala modalitate a analizei de bonitate a clientilor de retail in vederea angajarii de credite În vederea organizării...

Comparatie intre BRD si BCR privind Creditul pentru Locuinte

1. SCURT ISTORIC - ISTORIC BANCA COMERCIALA ROMANA( BCR) Infiintata prin Hotarare de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, Banca...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?