Monografie BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 54049
Mărime: 398.91KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
practica din semestrul intai anul 3

Cuprins

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE. 4

1.1. MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII 4

1.2. PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA SA ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 5

1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI 8

1.4. PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE 9

1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC 11

1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE 12

2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 14

2.1.CIRCUITUL DOCUMENTELOR 18

2.2. PROGRAME INFORMATICE UTILIZATE, CIRCUITUL DOCUMENTELOR AFERENTE 22

2.3. REŢEAUA TERIORIALǍ 27

2.4. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE SUCURSALEI BANCA ROMÂNEASCǍ IAŞI 28

3. CONTURILE BANCARE 39

3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE PUSE DE BANCĂ LA DISPOZIŢIA CLIENŢILOR PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 39

3.2. OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE DERULATE PRIN CONTURILE BANCARE 50

3.3. OPERAŢIUNI PRIN CONTURI AFERENTE CECURILOR,PROVIZIOANELOR, CARDURILOR BANCARE 57

3.4. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ 59

3.5. INCIDENTE ÎN FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE 61

3.6. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 62

4. PLASAMENTE BANCARE SI NONBANCARE 64

4.1.PLASAMENTE BANCARE ADRESATE PERSOANELOR FIZICE 64

4.2. PLASAMENTE NONBANCARE ADRESATE PERSOANELOR JURIDICE 74

4.3. PLASAMENTE FINANCIARE 79

5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 81

5.1. OPERAŢIUNI CU NUMERAR 81

5.1.1. Operaţii de încasări 81

5.1.2. Operaţii de plăţi 85

5.2. INSTRUMENTE DE PLATĂ 87

5.2.1.Ordinul de plată 87

5.2.2.Cecul 94

5.2.3. Cambia 103

5.2.4. Biletul la ordin 109

5.2.5. Acreditivul 111

5.3. ŞEDINŢA DE COMPENSARE 114

5.4. TRANSFOND-UL 115

5.5. MONEDA ELECTRONICĂ 116

6. MARKETINGUL BANCAR 142

7. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI. 152

7.1. CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 152

7.1.1. Creditul pentru bunuri de consum 152

7.1.2. Creditul pentru casă 153

7.1.3. Creditul pentru nevoi personale 156

7.2. CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE 161

7.2.1. Finanţarea necesitãţilot urgente 162

7.2.2. Finanţarea activitaţii curente 163

7.2.3. Finanţarea investiţiilor 163

7.2.4. Finanţarea activităţii de comerţ 175

BIBLIOGRAFIE 183

Extras din document

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum, dintr-o mare familie, cea a Grupului Banca Naţională a Greciei (NBG).

Fondată în anul 1841 şi listată la Bursa de Valori din Atena încă din anul 1880, Banca Naţională a Greciei este cel mai puternic grup financiar din Europa de Sud- Est. Din 1999 grupul NBG este listat la Bursa de Valori din New York. Pe lângă produsele şi serviciile specifice unei bănci universale, grupul oferă prin intermediul entităţilor componente şi alte tipuri de produse şi servicii financiare: asigurări, administrarea investiţiilor, consultanţă financiară, broketaj, leasing, etc.

La 31 decembrie 2003, activele totale administrate de grupul NBG erau de 54 miliarde Euro. Valoarea totală a activelor existente în sistemul bancar românesc este de circa 13,3 miliarde Euro. Banca deţine o bază de peste 5 milioane clienţi persoane fizice. Mai bine de 66% din populaţia activă din Grecia apelează în mod curent la serviciile NBG. La sfârşitului anului 2003, NBG dispunea de de o reţea de distribuţie naţională impresionantă: 600 de sucursale, peste 1100 de ATM-uri şi 43.000 POS-uri. Peste 250 de sucursale situate în afara graniţelor completau reţeaua de distribuţie a NBG.

Prezent în 18 ţări de pe 4 continente (America de Nord, Africa, Europa şi Australia), National Bank of Greece are un numă de 19 sucursale proprii în afara graniţelor ţării din care 7 sucursale în Marea Britanie, Guernsey, Germania, Olanda, Franţa, Cipru şi Egipt şi alte 12 în Balcani (România, Bulgaria, Serbia- Muntenegru şi Albania).

NBG controlează un număr de 6 bănci comerciale externe: Atlantic Bank of New York (USA), National Bank of Greece (Canada), The South African Bank of Athens (Africa), National Bank of Greece (Cipru), Stopanska Banka (Macedonia) şi United Bulgarian Bank (Bulgaria).

Banca Românescă SA s-a definit, în mediul financiar- bancar, ca o instituţie dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii, având, încă de la înfiinţare, ca obiectiv strategic susţinerea financiară a segmentului de întreprinderi mici şi mijlocii şi dezvoltarea iniţiativei private.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc

Banca Românească a devenit din septembrie 1996 agent al Western Union Financial Services International. În această calitate a introdus în România transferurile electronice rapide de sume primite/transmise din/în întreaga lume, evidenţiindu-se în anii 1999 şi 2000 ca fiind cea mai dinamică bancă din Europa Centrală şi de Est.

Începând cu anul 1998, Banca Românească a constituit Centrul Naţional pentru Suport Clienţi Western Union, cu scopul de a furniza clienţilor informaţii şi de a acorda asistenţa necesară finalizării tranzacţiilor.

În cursul anului 2001, Banca Românească a devenit membru al organizaţiei Visa International, calitate în care emite 4 tipuri de carduri sub sigla acestei organizaţii şi anume: Visa Electron, Visa Classic, Visa Virtual şi Visa Gold.

Pentru Banca Românească anul 2002 a fost anul consolidării poziţiei pe piaţa bancară, concretizat în rezultate excelente corespunzătoare eforturilor depuse de echipa băncii. Activitatea băncii a cunoscut o dezvoltare pregnantă ca urmare a creşterii numărului de clienţi şi şi-a diversificat portofoliul cu 10 produse noi, cele mai multe fiind destinate persoanelor fizice, zona de activitate cu potenţial ridicat. În condiţiile unei creşteri anuale de peste 80% ajungând circa 4600 mld. Lei şi a unui profit brut de peste 55% respectiv 204 mld. Lei, s-au atins ţintele ambiţioase ale anului 2000. Tot în acest an capitalul social a fost dublat la 345 mld. Lei, atât prin aport sub formă bănească, precum şi prin încorporarea unei părţi din rezervele constituite de bancă.

Preocuparea permanentă a băncii în susţinerea şi dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii s-a materializat în atragerea de 5 noi linii de finanţare pentru clienţii băncii de la instituţii financiare internaţionale de prestigiu, astfel: Programul de Finanţare al Kreditanstalt fuer wiederaufbau- (KfW)/Germania care face parte din programul Uniunii Europene “Facilităţi de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii”, Programul de Finanţare al KfW derulat prin intermediul Eximbank România, Programul Fondului Româno- German, Progamul de Finanţare FMO/Olanda şi Programul pentru întreprinderile micro şi mici- BERD.

Începând cu anul 2002, Banca Românească SA pune la dispoziţia clienţilor săi, persoane fizice rezidente, cecuri de călătorie emise de American Express, fiind implicată atât în activitatea de vânzare, cât şi acceptare la plată a acestora.

Ca expresie a implicării băncii în extinderea serviciilor financiare în toate ramurile economice, a fost, de asemenea demarată în cursul anului 2002, colaborarea cu Agenţia SAPARD pentru susţinerea finanţării proiectelor de investiţii în cadrul Programului Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Totodată, banca şi-a îmbunătăţit structura organizatorică şi a devenit tot mai orientată spre clienţi corporaţi prin funcţii dedicate ca cea de coordonator relaţii clienţi. Dezvoltarea reţelei teritoriale a fost marcată de lansarea noilor unităţi teritoriale din Suceava, Arad şi Brăila şi prin relocarea celor din Galaţi şi Bucureşti/Sucursala Moşilor. Se adaugă şi demararea implementării unui sistem informatic nou, utilizând tehnologii şi mijloace de comunicare moderne.

La 1 octombrie 2003, cu o cotă de participaţie de cca. 90,87%, acţionarul majoritar al bancii a devenit NBG. La 31 decembrie 2003, Banca Românească administra active de circa 202 milioane USD şi înregistra un profit net anual de circa 5,6 milioane USD.

De-a lungul anilor, Banca Românească s-a remarcat pe piaţă printr-o serie de premiere: prima bancă din România care a oferit servicii tip Western Union, prima bancă cu asigurare Lioyd’s împotriva riscurilor operaţionale, prima bancă din România care a introdus cardurile VISA Gold şi VISA Virtual, acesta din urmă fiind destinat exclusive comerţului electronic. În prezent doar 3 bănci au lansat carduri virtuale, destinate exclusiv cumpărăturilor şi plăţilor pe Internet (Banca Comercială Română, Banca Românească, Banc Post).

În perioada august 2000- 30 septembrie 2004, Banca Românească a emis 719 carduri Visa Virtual. În cursul lunii septembrie valoarea tranzacţiilor realizate pe cardul Virtual a fost de 400 mil. Lei.

Preview document

Monografie BCR - Pagina 1
Monografie BCR - Pagina 2
Monografie BCR - Pagina 3
Monografie BCR - Pagina 4
Monografie BCR - Pagina 5
Monografie BCR - Pagina 6
Monografie BCR - Pagina 7
Monografie BCR - Pagina 8
Monografie BCR - Pagina 9
Monografie BCR - Pagina 10
Monografie BCR - Pagina 11
Monografie BCR - Pagina 12
Monografie BCR - Pagina 13
Monografie BCR - Pagina 14
Monografie BCR - Pagina 15
Monografie BCR - Pagina 16
Monografie BCR - Pagina 17
Monografie BCR - Pagina 18
Monografie BCR - Pagina 19
Monografie BCR - Pagina 20
Monografie BCR - Pagina 21
Monografie BCR - Pagina 22
Monografie BCR - Pagina 23
Monografie BCR - Pagina 24
Monografie BCR - Pagina 25
Monografie BCR - Pagina 26
Monografie BCR - Pagina 27
Monografie BCR - Pagina 28
Monografie BCR - Pagina 29
Monografie BCR - Pagina 30
Monografie BCR - Pagina 31
Monografie BCR - Pagina 32
Monografie BCR - Pagina 33
Monografie BCR - Pagina 34
Monografie BCR - Pagina 35
Monografie BCR - Pagina 36
Monografie BCR - Pagina 37
Monografie BCR - Pagina 38
Monografie BCR - Pagina 39
Monografie BCR - Pagina 40
Monografie BCR - Pagina 41
Monografie BCR - Pagina 42
Monografie BCR - Pagina 43
Monografie BCR - Pagina 44
Monografie BCR - Pagina 45
Monografie BCR - Pagina 46
Monografie BCR - Pagina 47
Monografie BCR - Pagina 48
Monografie BCR - Pagina 49
Monografie BCR - Pagina 50
Monografie BCR - Pagina 51
Monografie BCR - Pagina 52
Monografie BCR - Pagina 53
Monografie BCR - Pagina 54
Monografie BCR - Pagina 55
Monografie BCR - Pagina 56
Monografie BCR - Pagina 57
Monografie BCR - Pagina 58
Monografie BCR - Pagina 59
Monografie BCR - Pagina 60
Monografie BCR - Pagina 61
Monografie BCR - Pagina 62
Monografie BCR - Pagina 63
Monografie BCR - Pagina 64
Monografie BCR - Pagina 65
Monografie BCR - Pagina 66
Monografie BCR - Pagina 67
Monografie BCR - Pagina 68
Monografie BCR - Pagina 69
Monografie BCR - Pagina 70
Monografie BCR - Pagina 71
Monografie BCR - Pagina 72
Monografie BCR - Pagina 73
Monografie BCR - Pagina 74
Monografie BCR - Pagina 75
Monografie BCR - Pagina 76
Monografie BCR - Pagina 77
Monografie BCR - Pagina 78
Monografie BCR - Pagina 79
Monografie BCR - Pagina 80
Monografie BCR - Pagina 81
Monografie BCR - Pagina 82
Monografie BCR - Pagina 83
Monografie BCR - Pagina 84
Monografie BCR - Pagina 85
Monografie BCR - Pagina 86
Monografie BCR - Pagina 87
Monografie BCR - Pagina 88
Monografie BCR - Pagina 89
Monografie BCR - Pagina 90
Monografie BCR - Pagina 91
Monografie BCR - Pagina 92
Monografie BCR - Pagina 93
Monografie BCR - Pagina 94
Monografie BCR - Pagina 95
Monografie BCR - Pagina 96
Monografie BCR - Pagina 97
Monografie BCR - Pagina 98
Monografie BCR - Pagina 99
Monografie BCR - Pagina 100
Monografie BCR - Pagina 101
Monografie BCR - Pagina 102
Monografie BCR - Pagina 103
Monografie BCR - Pagina 104
Monografie BCR - Pagina 105
Monografie BCR - Pagina 106
Monografie BCR - Pagina 107
Monografie BCR - Pagina 108
Monografie BCR - Pagina 109
Monografie BCR - Pagina 110
Monografie BCR - Pagina 111
Monografie BCR - Pagina 112
Monografie BCR - Pagina 113
Monografie BCR - Pagina 114
Monografie BCR - Pagina 115
Monografie BCR - Pagina 116
Monografie BCR - Pagina 117
Monografie BCR - Pagina 118
Monografie BCR - Pagina 119
Monografie BCR - Pagina 120
Monografie BCR - Pagina 121
Monografie BCR - Pagina 122
Monografie BCR - Pagina 123
Monografie BCR - Pagina 124
Monografie BCR - Pagina 125
Monografie BCR - Pagina 126
Monografie BCR - Pagina 127
Monografie BCR - Pagina 128
Monografie BCR - Pagina 129
Monografie BCR - Pagina 130
Monografie BCR - Pagina 131
Monografie BCR - Pagina 132
Monografie BCR - Pagina 133
Monografie BCR - Pagina 134
Monografie BCR - Pagina 135
Monografie BCR - Pagina 136
Monografie BCR - Pagina 137
Monografie BCR - Pagina 138
Monografie BCR - Pagina 139
Monografie BCR - Pagina 140
Monografie BCR - Pagina 141
Monografie BCR - Pagina 142
Monografie BCR - Pagina 143
Monografie BCR - Pagina 144
Monografie BCR - Pagina 145
Monografie BCR - Pagina 146
Monografie BCR - Pagina 147
Monografie BCR - Pagina 148
Monografie BCR - Pagina 149
Monografie BCR - Pagina 150
Monografie BCR - Pagina 151
Monografie BCR - Pagina 152
Monografie BCR - Pagina 153
Monografie BCR - Pagina 154
Monografie BCR - Pagina 155
Monografie BCR - Pagina 156
Monografie BCR - Pagina 157
Monografie BCR - Pagina 158
Monografie BCR - Pagina 159
Monografie BCR - Pagina 160
Monografie BCR - Pagina 161
Monografie BCR - Pagina 162
Monografie BCR - Pagina 163
Monografie BCR - Pagina 164
Monografie BCR - Pagina 165
Monografie BCR - Pagina 166
Monografie BCR - Pagina 167
Monografie BCR - Pagina 168
Monografie BCR - Pagina 169
Monografie BCR - Pagina 170
Monografie BCR - Pagina 171
Monografie BCR - Pagina 172
Monografie BCR - Pagina 173
Monografie BCR - Pagina 174
Monografie BCR - Pagina 175
Monografie BCR - Pagina 176
Monografie BCR - Pagina 177
Monografie BCR - Pagina 178
Monografie BCR - Pagina 179
Monografie BCR - Pagina 180
Monografie BCR - Pagina 181
Monografie BCR - Pagina 182
Monografie BCR - Pagina 183
Monografie BCR - Pagina 184
Monografie BCR - Pagina 185

Conținut arhivă zip

  • Monografie BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Monografie de Practica la BCR

CAPITOLUL I Sistemul Informational Bancar 1.1 Documentatia bancara BANCA COMERCIALA ROMÂNA este prima banca din Romania care a înfiintat o retea...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Monografie BCR

CAP.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Înfiinţată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Studiu Monografic BCR

CAPITOLUL 1 – Prezentarea BCR. Istoric şi evoluţie 1.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Comerciale Române În urma reformei sistemului bancar din...

Monografie BCR

Capitolul 1 Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc Banca...

Monografie BCR

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă mulțimea consumatorilor, atât persone fizice cât și...

Ai nevoie de altceva?