Monografie BRD

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 3
1.1. Momentul istoric al înfiinţării 3
1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD 4
1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 8
1.5. Cadrul legislativ general şi specific 11
1.6. Organismele de control şi reglementare 12
Cap 2. Organizarea societăţii bancare.Sistemul informaţional bancar 15
2.1 Structura organizatorică a băncii 15
2.2. Funcţiile şi atribuţiile centralei băncii în cadrul structurilor teritoriale 20
2.3. Rolul şi atribuţiile sucursalei BRD-GSG S.A Iaşi 21
2.4. Activităţile derulate în cadrul departamentelor Agenţiei TÎRGU FRUMOS 30
2.5 Sistemul Informaţional Bancar 32
2.5.1 Specificitatea departamentului sisteme informatice a BRD-GSG 32
2.5.2 Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG 35
2.5.3 Utilizarea sistemelor expert în analiza de credit 38
Cap 3. Conturi bancare 40
3.1. Principii şi reguli generale 40
3.2. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 40
3.2.1 Conturile curente 41
3.2.2 Conturile de disponibilităţi 42
3.2.3 Conturile de depozit 43
3.2.4 Conturi de împrumut (de credite) 46
3.3. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 48
3.4.Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor şi cardurilor bancare 50
3.4.1Aferente cecurilor 50
3.4.2Aferente cardurilor bancare 50
3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 51
3.6. Închiderea unui cont 52
Cap 4. Plasamente bancare şi non-bancare.59
4.1. Plasamente monetare bancare 59
4.2. Plasamente monetare non-bancare 66
Cap 5. Decontarea intra şi interbancară.Operaţiunile cu numerar.70
5.1. Instrumente de plată 71
5.1.1. Ordinul de plată.71
5.1.2. Cecul.75
5.1.3. Cambia şi biletul la ordin.80
5.1.4. Acreditivul.83
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 84
5.3 Operaţiuni cu numerar 85
5.3.1. Depuneri de numerar.85
5.3.2. Retrageri de numerar.86
5.3.3. Schimb valutar.87
5.3.4. Western Union.87
5.4. Moneda electronică 88
Cap 6. Marketingul bancar 93
6.1. Marketingul de produs şi serviciu bancar 93
6.2. Marketingul instituţional 98
Cap 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici.103
7. 1. Creditarea bancară 103
7.2 Decizia de creditare 104
7.3 Creditarea persoanelor fizice 106
7.4. Creditarea persoanelor juridice 108
Cap.8. Principalele bănci din România-prezent şi perspective-.117
8.1. Băncile româneşti şi BRD-GSG în diverse topuri 117
8.2. Scurtă radiografie a principalelor bănci - prezent şi perspective 120
8.3. Lucruri pozitive şi lucruri negative în relaţiile băncilor cu clienţii lor 123
8.4. Situaţii anormale întâlnite în timpul perioadei de practică sau ca simpli clienţi la diverse bănci 125
Bibliografie.126

Extras din document

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea Naţională pentru Credit Industrial (S.N.C.I.) structurată din punct de vedere al acţiunilor în 50% persoane particulare, alte 30% BNR iar restul de 20% deţinute de către stat. După cel de-al doilea razboi mondial devine Banca de Credit pentru Investiţii (B.C.I.).

În anul 1990 are loc înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare – SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicată în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90.

Aşadar pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română pentru Dezvoltare - societate pe acţiuni, prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează.

Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotărâre sunt:

 Banca Romană pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca bancă de dezvoltare şi comercială - societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare in România, şi funcţionează ca persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. este denumita banca;

 Durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare;

 Obiectul de activitate al băncii îl constituie:

• efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau partial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci;

• atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi în valută şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercială şi de prestări de servicii, desfasurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice;

BRD SA s-a înfiinţat prin prin preluarea activelor şi pasivelor fostei Bănci de Investiţii. Hotărârea Guvernului reglementează si statutul foştilor angajaţi ai Băncii de Investiţii: “ Personalul care trece de la Banca de Investiţii la Banca Română pentru Dezvoltare se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut, la sporuri şi indemnizaţii de conducere, dupa caz, timp de 3 luni dupa data desfiinţării.

De aceleaşi drepturi beneficiază si personalul devenit disponibil, până la transferarea în interesul serviciului în altă unitate, dar nu mai mult de 3 luni”.

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD

Scurt istoric:

• În anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică în care statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Noua instituţie avea ca scop finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

• După al doilea război mondial, conform Legii cu privire la naţionalizarea din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este nominalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

• În anul 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen lung a tuturor sectoarelor industriale, cu exceptia agriculturii şi industriei alimentare şi ia numele de Banca de Investiţii. Cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

• Atfel în 1990, Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizaţie de funcţionare generală.

• În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD. BRD a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de catre grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999; ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunatoare. Este de asemenea începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie BRD.doc

Alte informatii

Monografia a fost facut la BRD Tg. Frumos si a fost prezentata la FEAA Iasi la disciplina Economie Bancara.