Monografie BRD

Proiect
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 45799
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
Monografia a fost facut la BRD Tg. Frumos si a fost prezentata la FEAA Iasi la disciplina Economie Bancara.

Cuprins

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 3

1.1. Momentul istoric al înfiinţării 3

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD 4

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 8

1.5. Cadrul legislativ general şi specific 11

1.6. Organismele de control şi reglementare 12

Cap 2. Organizarea societăţii bancare.Sistemul informaţional bancar 15

2.1 Structura organizatorică a băncii 15

2.2. Funcţiile şi atribuţiile centralei băncii în cadrul structurilor teritoriale 20

2.3. Rolul şi atribuţiile sucursalei BRD-GSG S.A Iaşi 21

2.4. Activităţile derulate în cadrul departamentelor Agenţiei TÎRGU FRUMOS 30

2.5 Sistemul Informaţional Bancar 32

2.5.1 Specificitatea departamentului sisteme informatice a BRD-GSG 32

2.5.2 Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG 35

2.5.3 Utilizarea sistemelor expert în analiza de credit 38

Cap 3. Conturi bancare 40

3.1. Principii şi reguli generale 40

3.2. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 40

3.2.1 Conturile curente 41

3.2.2 Conturile de disponibilităţi 42

3.2.3 Conturile de depozit 43

3.2.4 Conturi de împrumut (de credite) 46

3.3. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 48

3.4.Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor şi cardurilor bancare 50

3.4.1Aferente cecurilor 50

3.4.2Aferente cardurilor bancare 50

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 51

3.6. Închiderea unui cont 52

Cap 4. Plasamente bancare şi non-bancare.59

4.1. Plasamente monetare bancare 59

4.2. Plasamente monetare non-bancare 66

Cap 5. Decontarea intra şi interbancară.Operaţiunile cu numerar.70

5.1. Instrumente de plată 71

5.1.1. Ordinul de plată.71

5.1.2. Cecul.75

5.1.3. Cambia şi biletul la ordin.80

5.1.4. Acreditivul.83

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 84

5.3 Operaţiuni cu numerar 85

5.3.1. Depuneri de numerar.85

5.3.2. Retrageri de numerar.86

5.3.3. Schimb valutar.87

5.3.4. Western Union.87

5.4. Moneda electronică 88

Cap 6. Marketingul bancar 93

6.1. Marketingul de produs şi serviciu bancar 93

6.2. Marketingul instituţional 98

Cap 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici.103

7. 1. Creditarea bancară 103

7.2 Decizia de creditare 104

7.3 Creditarea persoanelor fizice 106

7.4. Creditarea persoanelor juridice 108

Cap.8. Principalele bănci din România-prezent şi perspective-.117

8.1. Băncile româneşti şi BRD-GSG în diverse topuri 117

8.2. Scurtă radiografie a principalelor bănci - prezent şi perspective 120

8.3. Lucruri pozitive şi lucruri negative în relaţiile băncilor cu clienţii lor 123

8.4. Situaţii anormale întâlnite în timpul perioadei de practică sau ca simpli clienţi la diverse bănci 125

Bibliografie.126

Extras din document

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea Naţională pentru Credit Industrial (S.N.C.I.) structurată din punct de vedere al acţiunilor în 50% persoane particulare, alte 30% BNR iar restul de 20% deţinute de către stat. După cel de-al doilea razboi mondial devine Banca de Credit pentru Investiţii (B.C.I.).

În anul 1990 are loc înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare – SA prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicată în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90.

Aşadar pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română pentru Dezvoltare - societate pe acţiuni, prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează.

Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotărâre sunt:

 Banca Romană pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca bancă de dezvoltare şi comercială - societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare in România, şi funcţionează ca persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. este denumita banca;

 Durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare;

 Obiectul de activitate al băncii îl constituie:

• efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau partial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci;

• atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi în valută şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercială şi de prestări de servicii, desfasurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice;

BRD SA s-a înfiinţat prin prin preluarea activelor şi pasivelor fostei Bănci de Investiţii. Hotărârea Guvernului reglementează si statutul foştilor angajaţi ai Băncii de Investiţii: “ Personalul care trece de la Banca de Investiţii la Banca Română pentru Dezvoltare se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut, la sporuri şi indemnizaţii de conducere, dupa caz, timp de 3 luni dupa data desfiinţării.

De aceleaşi drepturi beneficiază si personalul devenit disponibil, până la transferarea în interesul serviciului în altă unitate, dar nu mai mult de 3 luni”.

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD

Scurt istoric:

• În anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică în care statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Noua instituţie avea ca scop finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

• După al doilea război mondial, conform Legii cu privire la naţionalizarea din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este nominalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

• În anul 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen lung a tuturor sectoarelor industriale, cu exceptia agriculturii şi industriei alimentare şi ia numele de Banca de Investiţii. Cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

• Atfel în 1990, Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizaţie de funcţionare generală.

• În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD. BRD a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de catre grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999; ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunatoare. Este de asemenea începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

Preview document

Monografie BRD - Pagina 1
Monografie BRD - Pagina 2
Monografie BRD - Pagina 3
Monografie BRD - Pagina 4
Monografie BRD - Pagina 5
Monografie BRD - Pagina 6
Monografie BRD - Pagina 7
Monografie BRD - Pagina 8
Monografie BRD - Pagina 9
Monografie BRD - Pagina 10
Monografie BRD - Pagina 11
Monografie BRD - Pagina 12
Monografie BRD - Pagina 13
Monografie BRD - Pagina 14
Monografie BRD - Pagina 15
Monografie BRD - Pagina 16
Monografie BRD - Pagina 17
Monografie BRD - Pagina 18
Monografie BRD - Pagina 19
Monografie BRD - Pagina 20
Monografie BRD - Pagina 21
Monografie BRD - Pagina 22
Monografie BRD - Pagina 23
Monografie BRD - Pagina 24
Monografie BRD - Pagina 25
Monografie BRD - Pagina 26
Monografie BRD - Pagina 27
Monografie BRD - Pagina 28
Monografie BRD - Pagina 29
Monografie BRD - Pagina 30
Monografie BRD - Pagina 31
Monografie BRD - Pagina 32
Monografie BRD - Pagina 33
Monografie BRD - Pagina 34
Monografie BRD - Pagina 35
Monografie BRD - Pagina 36
Monografie BRD - Pagina 37
Monografie BRD - Pagina 38
Monografie BRD - Pagina 39
Monografie BRD - Pagina 40
Monografie BRD - Pagina 41
Monografie BRD - Pagina 42
Monografie BRD - Pagina 43
Monografie BRD - Pagina 44
Monografie BRD - Pagina 45
Monografie BRD - Pagina 46
Monografie BRD - Pagina 47
Monografie BRD - Pagina 48
Monografie BRD - Pagina 49
Monografie BRD - Pagina 50
Monografie BRD - Pagina 51
Monografie BRD - Pagina 52
Monografie BRD - Pagina 53
Monografie BRD - Pagina 54
Monografie BRD - Pagina 55
Monografie BRD - Pagina 56
Monografie BRD - Pagina 57
Monografie BRD - Pagina 58
Monografie BRD - Pagina 59
Monografie BRD - Pagina 60
Monografie BRD - Pagina 61
Monografie BRD - Pagina 62
Monografie BRD - Pagina 63
Monografie BRD - Pagina 64
Monografie BRD - Pagina 65
Monografie BRD - Pagina 66
Monografie BRD - Pagina 67
Monografie BRD - Pagina 68
Monografie BRD - Pagina 69
Monografie BRD - Pagina 70
Monografie BRD - Pagina 71
Monografie BRD - Pagina 72
Monografie BRD - Pagina 73
Monografie BRD - Pagina 74
Monografie BRD - Pagina 75
Monografie BRD - Pagina 76
Monografie BRD - Pagina 77
Monografie BRD - Pagina 78
Monografie BRD - Pagina 79
Monografie BRD - Pagina 80
Monografie BRD - Pagina 81
Monografie BRD - Pagina 82
Monografie BRD - Pagina 83
Monografie BRD - Pagina 84
Monografie BRD - Pagina 85
Monografie BRD - Pagina 86
Monografie BRD - Pagina 87
Monografie BRD - Pagina 88
Monografie BRD - Pagina 89
Monografie BRD - Pagina 90
Monografie BRD - Pagina 91
Monografie BRD - Pagina 92
Monografie BRD - Pagina 93
Monografie BRD - Pagina 94
Monografie BRD - Pagina 95
Monografie BRD - Pagina 96
Monografie BRD - Pagina 97
Monografie BRD - Pagina 98
Monografie BRD - Pagina 99
Monografie BRD - Pagina 100
Monografie BRD - Pagina 101
Monografie BRD - Pagina 102
Monografie BRD - Pagina 103
Monografie BRD - Pagina 104
Monografie BRD - Pagina 105
Monografie BRD - Pagina 106
Monografie BRD - Pagina 107
Monografie BRD - Pagina 108
Monografie BRD - Pagina 109
Monografie BRD - Pagina 110
Monografie BRD - Pagina 111
Monografie BRD - Pagina 112
Monografie BRD - Pagina 113
Monografie BRD - Pagina 114
Monografie BRD - Pagina 115
Monografie BRD - Pagina 116
Monografie BRD - Pagina 117
Monografie BRD - Pagina 118
Monografie BRD - Pagina 119
Monografie BRD - Pagina 120
Monografie BRD - Pagina 121
Monografie BRD - Pagina 122
Monografie BRD - Pagina 123
Monografie BRD - Pagina 124
Monografie BRD - Pagina 125
Monografie BRD - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Monografie BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Tehnica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A BANCII BRD – Groupe Societe Generale SA este o societae pe actiuni admisa la tranzactionare pe o piata...

Proiect Piete de Capital - Analiza BRD-GSG

I. PREZENTARE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE I.1 PREZENTARE JURIDICĂ ŞI ECONOMICĂ Banca Română pentru Dezvoltare SA are sediul in Bucureşti, str....

Analiza comparativă privind creditarea la două bănci

- Exemple de documente necesare obţinerii unui credit bancar 1.1 Domeniul bancar Potrivit unui studiu , jumătate dintre persoanele adulte din...

Studiu Comparativ privind Creditarea la BT și BRD

INTRODUCERE Referatul, după cum putem deduce şi din titlu, îşi propune să analizeze oferta de credite din sistemul bancar românesc, mai exact la...

Comparatie intre BRD si BCR privind Creditul pentru Locuinte

1. SCURT ISTORIC - ISTORIC BANCA COMERCIALA ROMANA( BCR) Infiintata prin Hotarare de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, Banca...

Creditare Bancara

Functiile creditului bancar: 1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice...

Te-ar putea interesa și

Monografie BRD

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD Banca Română pentru Dezvoltare s-a...

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Monografie BRD

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere) La 1 decembrie...

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. BRD “Tot mai simplu” BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Monografie BRD - Agentia Cotnari

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG Din mulţimea de societăţi bancare şi...

Ai nevoie de altceva?