Monografie BRD

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 108 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. PREZENTAREA BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. ISTORIC SI EVOLUŢIE 1
1.1. MOMENTUL ISTORIC AL INFIINTARII BRD 1
1.2. PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA BRD 1
1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI 2
1.4. PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE 4
1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC 5
1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE 6
2. ORGANIZAREA BRD – GSG. SISTEMUL INFORMŢIONAL BANCAR 8
2.1. CENTRALA BANCARĂ ŞI REŢEAUA TERITORIALĂ A BRD – GSG 8
2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 17
2.2.1. Scurtă prezentare 17
2.2.2. Aplicaţiile informatice existente în cadrul BRD 20
2.2.3. Circuitul informaţiei 24
2.2.4 Sistemul de decontare Transfond 26
3. CONTURILE BANCARE 29
3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 29
3.1.1. Proceduri pentru deschiderea unui cont curent 29
3.1.2. Proceduri pentru deschiderea conturilor de depozit (vezi anexa nr.3 din anexe cap.3) 33
3.1.3. Procedura de deschidere a contul de card 33
3.1.4. Proceduri în vederea deschiderii conturilor de împrumut 35
3.2. OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE 36
3.2.1. Operaţiuni efectuate prin conturi curente 36
3.2.2. Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit la termen 37
3.2.3. Operaţiuni efectuate prin conturile de economii 39
3.2.4. Operaţiuni efectuate prin conturile de credit 40
3.2.5. Operaţiuni efectuate prin conturile cu destinaţie specială 41
3.3. OPERAŢIUNI PRIN CONTURI AFERENTE CECURILOR, PROVIZIOANELOR ŞI CARDURILLOR BANCARE 42
3.3.1. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor 42
3.3.2. Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare 43
3.3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare 43
3.4. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ (VIRAMENTE, PRELEVĂRI, OPERAŢIUNI INTERBANCARE) 44
3.4.1. Viramentele 44
3.4.2. Plăţile directe furnizori 44
3.4.3. Transferuri planificate. Transferuri de sume fixe, la date fixe 45
3.4.4 Alte operaţiuni de casă 45
3.5. INCIDENTE ÎN FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE 45
3.6. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE 47
3.6.1. Închiderea contului curent: 47
3.6.2. Procedura de închidere a contului curent la cererea clientului: 48
3.6.3. Închiderea contului de disponibilităţi 48
3.6.4. Închiderea contului de depozit: 49
3.6.5. Închiderea contului de credite: 49
3.6.5 Închiderea contului de valută: 51
3.6.6 Situaţii speciale de închidere a conturilor bancare: 51
CAP. 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 52
4.1. PLASAMENTE BANCARE 52
4.2. PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 58
4.3. PLASAMENTE FINANCIARE 59
5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR. 63
5.1. INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE 63
5.2. COMPENSAREA MULTILATERALA A PLĂŢILOR INTERBANCARE FĂRĂ NUMERAR, DECONTĂRILE CU NUMERAR, TRANSFONDUL 66
5.2.1. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar 66
5.2.2. TransFondul 68
5.3.OPERAŢIUNI CU NUMERAR 70
5.3.1. Participanţi 70
5.4. MONEDA ELECTRONICĂ 72
5.4.1. Cardul – instrument modern de plată 72
5.4.2. Carduri pentru persoane fizice 73
5.4.2. Carduri pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate 77
6. MARKETINGUL BANCAR 79
6.1. MARKETINGUL DE PRODUS ŞI SERVICIU BANCAR 79
6.2. POLITICA DE MARKETING LA NIVEL INSTITUŢIONAL 83
7. CREDITAREA BANCARĂ 86
7.1. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE 88
7.1.1 Credite pentru consum 88
7.1.1.2 Credite Auto: 89
7.2 CREDITE IMOBILIARE: 90
7.2. CREDITAREA ÎNTREPRINDERILOR ŞI A AGENŢILOR ECONOMICI (PERSOANELOR JURIDICE) 91
7.2.1 Clasificarea întreprinderilor care pot beneficia de credite bancare 91
7.2.2. Tipuri de finanţări realizate de BRD – GSG 92
7.3. ANALIZA CELUI MAI UTILIZAT CREDIT DIN CADRUL AGENŢIEI BRD PIAŢA VOIEVOZILOR 102
8. PRODUSELE BRD PENTRU STUDENŢI 104
Bibliografie

Extras din document

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD

Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670 de acţiuni.

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni şi funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementãri specifice.

Principalele repere cuprinse în Hotărârea de Guvern, conform căreia s-a înfiinţat Banca Română de Dezvoltare sunt:

- BRD – S.A. este constituită ca societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare din România, funcţionând ca persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut;

- Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare, durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani;

- obiectul de activitate al băncii îl constituie:

- vânzarea de produse de creditare în lei şi în valută pentru diferite activităţi: de investiţii, de producţie, activitate comercială şi de prestări de servicii;

- realizarea operaţiunilor şi serviciilor bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului; acestea provin, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci.

- pentru exercitarea atribuţiilor sale, banca elaborează reglementări proprii privind creditarea, garanţiile asiguratorii şi recuperarea creanţelor băncii, încasările şi plăţile, operaţiunile valutare, celelalte servicii bancare şi drepturile de control;

- membrii Consiliului de Administraţie erau în număr de 11, şi se ocupau cu administrarea şi conducerea băncii, fiind aleşi în cadrul Adunării Generale;

- în conformitate cu legile bancare, conducerea unei bănci comerciale este deţinută de cel puţin două persoane: preşedintele şi înlocuitorul său de drept;

- anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie;

- confidenţialitatea este o regulă de bază în cadrul BRD, fiecare angajat fiind obligat să păstreze secretul profesional.

1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD

Desfăşurarea activităţii bancare pe teritoriul României a început în perioada 1786-1855. Clauzele principale se refereau la faptul că băncile acordau împrumuturi în numerar şi percepeau dobânzi. În epoca modernă, primele încercări de creare a unei bănci au avut loc în secolul al IX-lea.

Istoria BRD începe în 1923, când s-a înfiinţat Societatea Naţională de Credit Industrial, ca societate publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, din care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România. În conformitate cu legea naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii.

În 1957 are loc reorganizarea sistemului financiar şi astfel, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, excepţie făcând agricultura şi industria alimentară. În urma obţinerii monopolului Banca îşi schimbă numele în Banca de Investiţii care rulează finanţările primite de la Banca Mondială.

În 1990, datorită reformei bancare, băncile specializate şi-au diversificat obiectul de activitate, devenind bănci comerciale care oferă o gamă mai largă de produse şi sevicii. Astfel, activele şi pasivele Băncii de Investiţii sunt preluate de Banca Română de Dezvoltare, o bancă comercială nou înfiinţată atunci.

În decembrie 1998 se încheie un contract de vânzare-cumpărare între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritatea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD. În anul următor Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD. Această privatizare a fost un real succes, obţinând premiul „Privatizarea anului 2008 la nivelul Europei de Sud – Est”.

Începând cu anul 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi. Intrarea Băncii la categoria I a BVB, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere.

În anul 2004, Société Générale cumpăra pachetul de acţiuni rezidual deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51 % la 58,32 %.

În următorii ani BRD – Groupe Société Générale înregistrează creşteri semnificative. Astfel, BRD – GSG deţinea la sfârşitul anului 2005 o cotă de piaţă de 15, 00 %, cu o creştere procentuală de 78,80 %, luând poziţia a doua, după BCR – ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,30 % şi o creştere procentuală de 55,70%. În septembrie 2006 banca înregistrează un profit net de 447 milioane RON, în creştere cu 6 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Această creştere se datorează aprecierii monedei naţionale în raport cu Euro, creşterii ratei de politică monetară a BNR, a ratei dobânzii pe piaţa interbancară, ratei de constituire a rezervei minime obligatorii în valută şi în lei, precum şi scăderii ratei inflaţiei.

În prezent, BRD – Groupe Société Générale continuă să îşi diversifice oferta de produse şi servicii bancare în funcţie de nevoile clienţilor prin lansarea de noi produse şi pachete de servicii. La sfârşitul lunii august 2008, banca înregistrează o capitalizare de 3,5 miliarde Euro, deţinând astfel prima poziţie conform acestui indicator, între societăţile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu.

BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de peste 800 de agenţii şi peste 1300 ATM-uri. În luna iunie 2008, BRD număra 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,2 milioane de carduri.

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

BRD este o societate pe acţiuni, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J40/608/19.02.1991 având codul de înregistrare fiscală 361579/10.12.1992.

Capital social al BRD-GSG este în valoare de 696.901.518 RON, numărul de acţiuni se ridică la 696.901.518 cu o valoare nominală de 1 RON/ acţiune.

Agenţia de evaluare financiară Fitch a acordat ratinguri băncii BRD-Groupe Societe Generale, 'A-' pentru credite pe termen lung, 'F2' pentru datorii pe termen scurt şi ratingul de susţinere '1', cu perspectivă negativă, reflectând posibilitatea de ajutor de la banca-mamă, în caz de nevoie.

Agenţia Moody’s a acordat BRD-ului ratingul Baa3 cu perspectivă pozitivă.

Ca o deosebire faţă de celelalte instituţii financiar-bancare cotate la Bursa de Valori Bucureşti, BRD pune la dispoziţia investitorilor pachete de câte o acţiune.

BRD îşi împarte capitalul social în funcţie de participare, română şi străină, în:

- Capital român – 41,68%

- Capital străin - 58,32%

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă din România, cu o cotă de piaţă la 31 decembrie 2007 între 16% şi 21%, în funcţie de segmentul de clientelă şi de produse.

La sfârşitul anului 2007, BRD este al doilea emitent de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o capitalizare de aproximativ 5,4 miliarde euro. Capitalizarea bursieră a băncii a fost de 19,5 miliarde lei (5,4 miliarde euro) la finele anului 2007, faţă de 13 miliarde lei (4 miliarde euro) în decembrie 2006, BRD situându-se pe locul 2 între societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti. Media zilnicã a tranzacţiilor cu acţiuni BRD a fost de 4,3 milioane de lei (1,3 milioane de euro) în 2007. Din ianuarie 2001, data listării la bursă, valoarea acţiunii BRD a crescut de 18,4 ori în echivalent euro.

Sursa: Date preluate de pe site-ul BRD

Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa. 27 de milioane de clienţi din întreaga lume utilizează serviciile grupului.

Societăţile de Investiţii Financiare deţin împreună 25,31% din capitalul BRD. Orice acţionar BRD este coproprietar al Băncii alături de cei peste 18.000 de acţionari individuali şi instituţionali.

Acţionarii BRD dispun de următoarele drepturi:

a. Acţionarul îşi poate exercita în orice moment dreptul la informaţie. El poate solicita sau consulta documentele şi rapoartele care prezintă rezultatele Băncii şi care se găsesc pe site-ul instituţional sau la sediul central. De asemenea, orice informaţie importantă legată de Bancă este adusă la cunoştinţa publicului prin mass media şi prin canalele de comunicare ale Bursei de Valori Bucureşti şi ale CNVM, în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului.

b. Dreptul la dividende distribuite acţionarilor este proporţional cu cota lor la capitalul social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie BRD.doc

Alte informatii

Proiectul prezentat a primit nota 10 intrucat contine scheme si alte elemente de noutate care nu au mai fost prezentate anterior si a fost extrem de apreciat de catre profesori.