Monografie - BRD Groupe Societe Generale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Monografie - BRD Groupe Societe Generale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Apostoaie Marius

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS 2
1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 4
1.1. Momentul istoric al înfiinţării: 4
1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc: 4
1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului: 7
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare: 7
1.5. Cadrul legislativ general şi specific: 9
1.6. Organismele de control şi reglementare care supervizează activitatea BRD-GSG: 12
1.6.1. Organisme de control şi reglementare externă: 12
1.6.2. Organisme de control şi reglementare internă: 12
2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 15
2.1. Reţeaua teritorială: 15
2.2. Centrala băncii BRD: 16
2.2.1. Funcţiile şi atribuţiile centralei băncii în cadrul structurilor teritoriale: 17
2.2.2. Rolul şi atribuţiile sucursalei BRD-GSG S.A Iaşi: 19
2.2.3. Pricipalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente: 20
2.3. Agenţia „Vasile Conta”, Iaşi – unitate express: 26
2.4. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare: 27
2.4.1. Sistemul informaţional bancar: 27
2.4.2. Procesarea automată a instrumentelor de debit: 31
3. Conturile bancare 31
3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare: 31
3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale: 37
3.3. Operaţiuni prin conturi: 39
3.4. Alte operaţiuni de casă: 40
3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare: 43
3.6. Închiderea conturilor bancare: 44
4. Plasamente bancare şi non-bancare: 48
4.1. Plasamente bancare: 48
4.1.1. Depozitul la termen în lei şi în valută: 49
4.1.2. Certificate de depozit: 52
4.1.3. Depozitul 10000: 52
4.1.4. Atucont: 53
4.1.5. Atustart: 53
4.1.6. Progresso: 54
4.2. Plasamente monetare non-bancare: 55
4.3. Plasamente financiare: 56
4.3.1. Brad: 56
4.3.2. Stejar: 57
4.3.3. Concerto: 58
4.3.4. Simfonia: 59
5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 59
5.1. Instrumente de plată utilizate în decontare: 59
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare: 72
5.3. Operaţiuni cu numerar: 77
5.4. Moneda electronică: 80
6. Marketingul bancar 82
6.1. Marketingul de produs şi serviciu bancar: 82
6.2. Marketingul instituţional: 85
7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 86
7.1. Particularităţi ale creditării: 87
7.2. Creditarea persoanelor fizice: 90
7.3. Creditarea persoanelor juridice: 92
8. Imaginea BRD în rândul studenţilor 94
BIBLIOGRAFIE 95
WEBOGRAFIE 95

Extras din document

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română;

Număr de acţiuni: 696.901.518 (capital social: 696.901.518,00 RON);

Adresă Centrală Bucureşti: sector 1, Turn BRD, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7;

Adresă Sucursală Iaşi: Str. Anastasie Panu,nr.1B-2A;

Durata de funcţionare: 17 ani, începând cu 1991;

Cod fiscal: R361579/1992;

Cod registrul comerţului: J40/608/1991;

Obiectul de activitate: Efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valutã de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci; Atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi valutã si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercialã şi de prestări servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obşteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice.

1.1. Momentul istoric al înfiinţării:

Banca Română pentru Dezvoltare a luat fiinţă la 1 decembrie 1990 ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, prin preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii. În martie 1999 Société Générale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social, majorându-şi deţinerea până la 58,33% prin cumpărarea, în anul 2004, a pachetului deţinut de statul român.

Hotărârea de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial din 26 noiembrie 1990, a fost legea conform căreia a luat fiinţă BRD. Astfel BRD se constituie ca bancă comercială de dezvoltare organizată în conformitate cu legile în vigoare în România.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc:

BRD -GSG- a obţinut în 2007 rezultate foarte bune, în ciuda investiţiilor masive în dezvoltarea reţelei. Aceasta a înregistrat la sfârşitul anului 807 agenţii, cu apoximativ 7.810 de angajaţi, numărul clienţilor ajungând la 2.259.203 în creştere cu 14% faţă de anul precedent.

BRD –GSG- are o structură dedicată marilor clienţi corporativi români şi filialelor marilor întreprinderi multinaţionale. Această structură oferă servicii pe măsură şi beneficiază de sprijinul principalelor activităţi şi al reţelei internaţionale a Grupului Societe Generale.

BRD –GSG- este în măsură să furnizeze gama completă de servicii bancare tradiţionale şi pe cea a băncii de investiţii şi îşi fondează politica de dezvoltare pe un parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.

BRD –GSG- deţinea la sfârşitul anului 2007 o cotă de piaţă între 15%-22%, cu o creştere procentuala de 80%, situându-se astfel pe poziţia a doua, după BCR-ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,3% şi o cotă de creştere procentuală de 55,7%.

31 decembrie 2006(%) 31 decembrie 2007(%)

Credite persoane juridice 16,7 15,9

Depozite persoane juridice 21,5 21,5

Credite persoane fizice 22,7 18,1

Depozite persane fizice 16,8 17,6

SURSĂ: raport anual 2007 al BRD

Tabelul nr. 1

Performanţele comerciale şi financiare ale BRD la 31 decembrie 2007 au fost conform aşteptărilor. Rezultatul net la 31 decembrie 2007 a fost de 917 milioane RON, în creştere cu 4,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În primele nouă luni ale anului, BRD a obţinut un profit net de 1,039 miliarde de lei, în creştere cu 52% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, incluzând şi venitul excepţional rezultat din vânzarea participaţiei la compania de asigurări Asiban. Volumul creditelor acordate clientelei este cu 32% mai mare faţă de 30 septembrie 2007. Depozitele clientelei înregistrau la sfârşitul trimestrului III 2008 o creştere de 25% faţă de 30 septembrie 2007. Totalul activelor băncii se ridica, la sfârşitul lunii septembrie 2008, la 44,5 miliarde RON (11,9 miliarde EUR).

Banca a respectat în cursul anului 2007 normele Băncii Naţionale a României privind riscul de lichiditate menţinând o structură echilibrată a resurselor şi plasamentelor, chiar şi în condiţiile în care piaţa românească nu oferea încă posibilităţi de finanţare pe termen mediu şi lung.

Printr-o politică flexibiă de dobânzi BRD – GSG şi-a consolidat relaţiile cu deponenţii oferind dobânzi atractive la produsele de economisire din ce în ce mai diversificate.

Valoarea investiţiilor realizate în anul 2007 a fost de aproximativ 62 milioane de EUR, principala componentă reprezentând-o investiţiile în noi unităţi. Astfel, pe parcursul anului 2007 au fost deschise 206 de noi agenţii.

Principalii factori macroeconomici, care în anul 2007, au avut implicaţii majore asupra activităţii bancare sunt:

• Indicele preţurilor de consum la finele anului 2007, faţă de 31 decembrie 2006,comunicat de Institutul Naţional de Statistică este de 6,56% peste estimările Guvernului şi ţinta anunţată de BNR;

• În cursul anului 2007 moneda naţională s-a espective în raport cu EURO cu 6,76%,

• Creşterea reală a PIB, în anul 2007, a fost de 6%;

• În acelaşi timp, BNR a menţinut ridicat procentul rezervei minime obligatorii, respectiv 40% pentru devize şi 20% pentru lei.

Începând cu 15.01.2001, acţiunile BRD au fost listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti şi au fost incluse în indicele BET şi BET-C. Cţiunile BRD-GSG sunt acţiuni ordinare, nominative, dematerializate şi invizibile. Conform statutuui, acţiunile sunt liber tranzacţionabile pe pieţele de capital stabilite de AGA, cu respectarea legislaţiei referitoare la tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile bancare.

În cursul anului 2007, acţiunea BRD a avut o evoluţie similară cu cea a indicelui BET. Preţul de închidere al acţiunii BRD-Groupe Societe Generale la data de 21 decembrie 2007 a fost de 28 RON/acţiune. La aceeaşi dată, capitalizarea bursieră a fost de 19.513.242.504 RON.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie - BRD Groupe Societe Generale.doc

Alte informatii

FEEA, anul 3