Monografie - BRD Groupe Societe Generale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 34933
Mărime: 214.22KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostoaie Marius
FEEA, anul 3

Cuprins

CUPRINS 2

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 4

1.1. Momentul istoric al înfiinţării: 4

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc: 4

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului: 7

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare: 7

1.5. Cadrul legislativ general şi specific: 9

1.6. Organismele de control şi reglementare care supervizează activitatea BRD-GSG: 12

1.6.1. Organisme de control şi reglementare externă: 12

1.6.2. Organisme de control şi reglementare internă: 12

2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 15

2.1. Reţeaua teritorială: 15

2.2. Centrala băncii BRD: 16

2.2.1. Funcţiile şi atribuţiile centralei băncii în cadrul structurilor teritoriale: 17

2.2.2. Rolul şi atribuţiile sucursalei BRD-GSG S.A Iaşi: 19

2.2.3. Pricipalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente: 20

2.3. Agenţia „Vasile Conta”, Iaşi – unitate express: 26

2.4. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare: 27

2.4.1. Sistemul informaţional bancar: 27

2.4.2. Procesarea automată a instrumentelor de debit: 31

3. Conturile bancare 31

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare: 31

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale: 37

3.3. Operaţiuni prin conturi: 39

3.4. Alte operaţiuni de casă: 40

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare: 43

3.6. Închiderea conturilor bancare: 44

4. Plasamente bancare şi non-bancare: 48

4.1. Plasamente bancare: 48

4.1.1. Depozitul la termen în lei şi în valută: 49

4.1.2. Certificate de depozit: 52

4.1.3. Depozitul 10000: 52

4.1.4. Atucont: 53

4.1.5. Atustart: 53

4.1.6. Progresso: 54

4.2. Plasamente monetare non-bancare: 55

4.3. Plasamente financiare: 56

4.3.1. Brad: 56

4.3.2. Stejar: 57

4.3.3. Concerto: 58

4.3.4. Simfonia: 59

5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 59

5.1. Instrumente de plată utilizate în decontare: 59

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare: 72

5.3. Operaţiuni cu numerar: 77

5.4. Moneda electronică: 80

6. Marketingul bancar 82

6.1. Marketingul de produs şi serviciu bancar: 82

6.2. Marketingul instituţional: 85

7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 86

7.1. Particularităţi ale creditării: 87

7.2. Creditarea persoanelor fizice: 90

7.3. Creditarea persoanelor juridice: 92

8. Imaginea BRD în rândul studenţilor 94

BIBLIOGRAFIE 95

WEBOGRAFIE 95

Extras din document

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română;

Număr de acţiuni: 696.901.518 (capital social: 696.901.518,00 RON);

Adresă Centrală Bucureşti: sector 1, Turn BRD, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7;

Adresă Sucursală Iaşi: Str. Anastasie Panu,nr.1B-2A;

Durata de funcţionare: 17 ani, începând cu 1991;

Cod fiscal: R361579/1992;

Cod registrul comerţului: J40/608/1991;

Obiectul de activitate: Efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valutã de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci; Atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi valutã si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercialã şi de prestări servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obşteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice.

1.1. Momentul istoric al înfiinţării:

Banca Română pentru Dezvoltare a luat fiinţă la 1 decembrie 1990 ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, prin preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii. În martie 1999 Société Générale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social, majorându-şi deţinerea până la 58,33% prin cumpărarea, în anul 2004, a pachetului deţinut de statul român.

Hotărârea de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial din 26 noiembrie 1990, a fost legea conform căreia a luat fiinţă BRD. Astfel BRD se constituie ca bancă comercială de dezvoltare organizată în conformitate cu legile în vigoare în România.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc:

BRD -GSG- a obţinut în 2007 rezultate foarte bune, în ciuda investiţiilor masive în dezvoltarea reţelei. Aceasta a înregistrat la sfârşitul anului 807 agenţii, cu apoximativ 7.810 de angajaţi, numărul clienţilor ajungând la 2.259.203 în creştere cu 14% faţă de anul precedent.

BRD –GSG- are o structură dedicată marilor clienţi corporativi români şi filialelor marilor întreprinderi multinaţionale. Această structură oferă servicii pe măsură şi beneficiază de sprijinul principalelor activităţi şi al reţelei internaţionale a Grupului Societe Generale.

BRD –GSG- este în măsură să furnizeze gama completă de servicii bancare tradiţionale şi pe cea a băncii de investiţii şi îşi fondează politica de dezvoltare pe un parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.

BRD –GSG- deţinea la sfârşitul anului 2007 o cotă de piaţă între 15%-22%, cu o creştere procentuala de 80%, situându-se astfel pe poziţia a doua, după BCR-ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,3% şi o cotă de creştere procentuală de 55,7%.

31 decembrie 2006(%) 31 decembrie 2007(%)

Credite persoane juridice 16,7 15,9

Depozite persoane juridice 21,5 21,5

Credite persoane fizice 22,7 18,1

Depozite persane fizice 16,8 17,6

SURSĂ: raport anual 2007 al BRD

Tabelul nr. 1

Performanţele comerciale şi financiare ale BRD la 31 decembrie 2007 au fost conform aşteptărilor. Rezultatul net la 31 decembrie 2007 a fost de 917 milioane RON, în creştere cu 4,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În primele nouă luni ale anului, BRD a obţinut un profit net de 1,039 miliarde de lei, în creştere cu 52% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, incluzând şi venitul excepţional rezultat din vânzarea participaţiei la compania de asigurări Asiban. Volumul creditelor acordate clientelei este cu 32% mai mare faţă de 30 septembrie 2007. Depozitele clientelei înregistrau la sfârşitul trimestrului III 2008 o creştere de 25% faţă de 30 septembrie 2007. Totalul activelor băncii se ridica, la sfârşitul lunii septembrie 2008, la 44,5 miliarde RON (11,9 miliarde EUR).

Banca a respectat în cursul anului 2007 normele Băncii Naţionale a României privind riscul de lichiditate menţinând o structură echilibrată a resurselor şi plasamentelor, chiar şi în condiţiile în care piaţa românească nu oferea încă posibilităţi de finanţare pe termen mediu şi lung.

Printr-o politică flexibiă de dobânzi BRD – GSG şi-a consolidat relaţiile cu deponenţii oferind dobânzi atractive la produsele de economisire din ce în ce mai diversificate.

Valoarea investiţiilor realizate în anul 2007 a fost de aproximativ 62 milioane de EUR, principala componentă reprezentând-o investiţiile în noi unităţi. Astfel, pe parcursul anului 2007 au fost deschise 206 de noi agenţii.

Principalii factori macroeconomici, care în anul 2007, au avut implicaţii majore asupra activităţii bancare sunt:

• Indicele preţurilor de consum la finele anului 2007, faţă de 31 decembrie 2006,comunicat de Institutul Naţional de Statistică este de 6,56% peste estimările Guvernului şi ţinta anunţată de BNR;

• În cursul anului 2007 moneda naţională s-a espective în raport cu EURO cu 6,76%,

• Creşterea reală a PIB, în anul 2007, a fost de 6%;

• În acelaşi timp, BNR a menţinut ridicat procentul rezervei minime obligatorii, respectiv 40% pentru devize şi 20% pentru lei.

Începând cu 15.01.2001, acţiunile BRD au fost listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti şi au fost incluse în indicele BET şi BET-C. Cţiunile BRD-GSG sunt acţiuni ordinare, nominative, dematerializate şi invizibile. Conform statutuui, acţiunile sunt liber tranzacţionabile pe pieţele de capital stabilite de AGA, cu respectarea legislaţiei referitoare la tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile bancare.

În cursul anului 2007, acţiunea BRD a avut o evoluţie similară cu cea a indicelui BET. Preţul de închidere al acţiunii BRD-Groupe Societe Generale la data de 21 decembrie 2007 a fost de 28 RON/acţiune. La aceeaşi dată, capitalizarea bursieră a fost de 19.513.242.504 RON.

Preview document

Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 1
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 2
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 3
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 4
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 5
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 6
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 7
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 8
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 9
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 10
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 11
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 12
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 13
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 14
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 15
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 16
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 17
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 18
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 19
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 20
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 21
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 22
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 23
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 24
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 25
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 26
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 27
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 28
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 29
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 30
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 31
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 32
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 33
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 34
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 35
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 36
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 37
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 38
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 39
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 40
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 41
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 42
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 43
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 44
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 45
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 46
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 47
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 48
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 49
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 50
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 51
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 52
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 53
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 54
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 55
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 56
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 57
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 58
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 59
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 60
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 61
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 62
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 63
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 64
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 65
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 66
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 67
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 68
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 69
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 70
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 71
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 72
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 73
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 74
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 75
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 76
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 77
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 78
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 79
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 80
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 81
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 82
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 83
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 84
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 85
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 86
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 87
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 88
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 89
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 90
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 91
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 92
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 93
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 94
Monografie - BRD Groupe Societe Generale - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Monografie - BRD Groupe Societe Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Studiu Monografic Realizat la Raiffeisen Bank

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric Raiffeisen Bank România, una din primele trei banci ale României,...

Studiu Monografic - BCR Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Strategii de Marketing Utilizate în Cadrul BRD

INTRODUCERE Marketingul în industria financiar-bancarã surprinde prin noile forme de manifestare sub impactul schimbãrilor rapide de mediu, unde...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Planul de marketing pentru promovarea cardurilor personalizate în cadrul BRD

Prin planul de marketing se urmareste lansarea noului produs Carduri Personalizate destinate special studentiilor si masteranziilor. Importanta...

ShopCard - Un Nou Produs Bancar

Descrierea produsului ShopCard+ se doreste a fi un serviciu auxiliar cardurilor de debit/credit menit sa ajute utilizatorul la o utilizare cât mai...

Te-ar putea interesa și

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1: PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1 Istoric şi evoluţie BRD s-a înfiinţat în 1923, odată cu legea Societăţii Naţionale pentru Credit...

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Practică BRD

I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Cum se gestionează conturile bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. BRD “Tot mai simplu” BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Ai nevoie de altceva?