Monografie MKB Romexterra Bank

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 31091
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Cuprins: 2

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 3

1.1 Momentul istoric al înfiinţării bancii 3

1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc 3

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 5

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate 6

1.5 Cadrul legislativ general şi specific 8

1.6 Organisme de control si reglementare 11

Capitolul 2 Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 13

2.1 Introducere în sistemul informaţional 13

2.2 Organizarea societăţii bancare 14

2.3 Sistemul imformaţional bancar 16

CAP.3.Conturile bancare 24

3.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 24

3.1.1 Persoane fizice 24

3.1.2 Persoane juridice 31

3.2 Operațiuni curente și operațiuni speciale derulate prin conturile bancare 35

3.3 Operațiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 37

3.4 Alte operațiuni de casă ( viramente, prelevări, operațiuni interbancare) 38

3.5 Incidente în funcționarea conturilor bancare 38

3.6 Închiderea conturilor bancare 40

Cap.4 Plasamentele bancare şi non-bancare 41

4.1. Plasamentele bancare 41

4.2 Plasamentele non-bancare 46

CAP 5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ.OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 49

5.1 Analiza diferitelor instrumente de plată utilizate la MKB Romexterra Bank 49

5.2 Prezentarea unei şedinţe de Compensare multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar. TransFondul 56

5.3 Operaţiuni cu numerar 59

5.4. Moneda electronică 63

CAP 6. MARKETINGUL BANCAR 67

CAP.7.Creditarea bancară.Persoane fizice și agenți economici 72

7.1 Reperele procesului de creditare 72

7.2 Principii de creditare și repere legislative 74

7.3 Creditarea persoanelor fizice și creditarea persoanelor juridice 76

Cap.8.Experiența MKB Romexterra Bank 84

Extras din document

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării bancii

ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit şi Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României.

1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc

Principalele etape în evoluţia băncii sunt următoarele:

1993 - Banca este înfiinţată la Târgu Mureş, sub denumirea de Banca de Credit şi Dezvoltare Romexterra S.A.;

- Capital social 210.000 lei;

1994 - Banca este autorizată definitiv de către Banca Naţională a României şi devine operaţională în luna martie;

2003 - În perioada 1995-2003, au loc majorări succesive ale capitalului social, acesta fiind de 60 milioane lei la finele anului;

- Banca inaugurează sediul real din Bucureşti;

- Este înfiinţat Grupul Financiar Romexterra, având în componenţă societatea de leasing financiar Romexterra Leasing Bucureşti şi societatea de servicii de investiţii financiare Romaxa Targu Mureş, care devine ulterior Romexterra Finance;

2004 - aprilie: În urma unui proces de rebranding, banca devine ROMEXTERRA BANK S.A.;

-noiembrie: La finele anului, capitalul social se situează la 120 milioane lei, înregistrând o dublare faţă de finele anului 2003;

2005 - iulie: Aplicaţia de Internet Banking – Terra Banking a băncii câstigă premiul pentru “Cel mai promiţător serviciu de Internet Banking al anului”;

- august: Romexterra Bank semnează o convenţie cu Ministerul Finanţelor Publice, pentru derularea liniei de credit rural în cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurală a Munţilor Apuseni, finanţat de Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.);

- octombrie: Standard&Poor’s acordă băncii rating-ul ‘B/B’ pentru activitatea de creditare şi depozite, cu perspectivă stabilă;

- octombrie: Romexterra Bank S.A. este acceptată ca participant activ în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală al Băncii Mondiale în cadrul Componenţei A – Facilitatea de Credit Rural, beneficiind de o linie de finanţare destinată susţinerii investiţiilor în toate sectoarele economiei rurale;

- decembrie: Considerată drept cea mai elaborată şi utilă soluţie de transferuri bancare de pe telefonul mobil, pentru accesibilitatea permanentă şi acoperirea naţională şi în roaming, aplicaţia TerraM – Mobile Banking este desemnată „Cel mai bun serviciu de Mobile Banking”;

2006 - aprilie: Capitalul social este majorat până la 134,4 milioane RON;

- iulie: Atragerea unui investitor strategic - MKB Bank Nyrt., membră a Grupului Financiar German Bayerische Landesbank;

- octombrie: MKB Bank devine acţionar cu participaţie calificată al Romexterra Bank prin preluarea unui pachet de 55,36% din acţiunile băncii;

- noiembrie: Standard&Poor’s revizuieşte în creştere, de la “B” la “BB-“ ratingul acordat Romexterra Bank pentru creditele pe termen lung, confirmând totodată calificativul “B” cu perspectiva stabilă, pentru activitatea de creditare pe termen scurt;

- În urma campaniilor derulate în 2005 şi 2006, banca se impune în piaţă ca o bancă universală, poziţionându-se prin sloganul “de la egal la egal”;

2007 - aprilie: Pentru a evidenţia apartenenţa la Grupul MKB - Bayerische Landesbank, acţionarii au aprobat în cadrul A.G.A., modificarea denumirii băncii în MKB Romexterra Bank;

- mai: MKB Nyrt îşi majorează cota de participaţie la 75,94% din capitalul social al MKB Romexterra Bank.

În prezent, alături MKB Romexterra Bank S.A, în structura Grupului MKB Romexterra Bank intră MKB Romexterra Leasing IFN S.A, societate de leasing financiar cu sediul în Bucureşti, MKB Romexterra Fond de Pensii S.A, societate de administrare a fondurilor de pénsil cu sediul in Bucureşti şi S.C. Corporate Recovery Management S.R.L., societate cu raspundere limitată având ca obiect de activitate “Alte activităţi de servicii prestate în pricipal întreprinderilor”, cu sediul în Bucureşti.

MKB Romexterra Bank este o bancă universală care se adresează în egală măsură clienţilor persoane fizice şi celor organizaţionali.

Profitul brut al MKB Romexterra Bank a scăzut în 2007 cu 48% până la 13,2 milioane lei, de la 23,18 milioane lei cât era în anul anterior.

Activele totale ale băncii au ajuns la 1,99 miliarde lei (549,87 milioane euro) la finalul anului 2007, în crestere cu 65,8% faţă de sfârşitul anului 2006, când activele MKB Romexterra în standarde IFRS ajunseseră la 1,2 miliarde lei. Volumul creditelor acordate de bancă a ajuns la 1,2 miliarde lei la sfârşitul anului trecut, în creştere cu 70% faţă de decembrie 2006, în timp ce volumul depozitelor atrase de la clienţi a avansat cu 34%, de la 880,7 milioane lei la finalul lui 2006, la 1,18 miliarde lei la sfârşitul anului trecut.

Veniturile nete din dobânzi ale băncii au ajuns, anul trecut, la 93,9 milioane lei, în creştere cu 9,3% faţă de 2006, când banca a obţinut venituri nete din dobânzi în valoare de 85,9 milioane lei. Veniturile nete din comisioane s-au ridicat la 17,4 milioane lei în 2007, în creştere cu 14,5% faţă de anul precedent.Capitalurile proprii au crescut cu 12,8% în 2007, de la 200,8 milioane lei la finalul anului 2006, la 226,5 milioane lei la finalul anului 2007. Reţeaua băncii s-a extins la 76 unităti teritoriale pana la sfârşitul anului trecut, de la 61 de unităţi în decembrie 2006.

Preview document

Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 1
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 2
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 3
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 4
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 5
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 6
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 7
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 8
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 9
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 10
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 11
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 12
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 13
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 14
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 15
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 16
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 17
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 18
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 19
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 20
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 21
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 22
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 23
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 24
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 25
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 26
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 27
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 28
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 29
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 30
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 31
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 32
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 33
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 34
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 35
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 36
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 37
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 38
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 39
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 40
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 41
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 42
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 43
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 44
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 45
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 46
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 47
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 48
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 49
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 50
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 51
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 52
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 53
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 54
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 55
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 56
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 57
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 58
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 59
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 60
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 61
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 62
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 63
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 64
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 65
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 66
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 67
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 68
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 69
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 70
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 71
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 72
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 73
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 74
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 75
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 76
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 77
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 78
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 79
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 80
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 81
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 82
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 83
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 84
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 85
Monografie MKB Romexterra Bank - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Monografie MKB Romexterra Bank.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Ai nevoie de altceva?