Monografie Raiffeisen

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Monografie Raiffeisen.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 125 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 3
1.1. Grupul RZB şi Raiffeisen International 3
1.2. Raiffeisen Bank România 5
1.3. Forma şi structura capitalului şi acţionariatului 6
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni ale Raiffeisen Bank 9
1.5. Cadrul legislativ general şi specific care reglementează activitatea Raiffeisen Bank România 11
1.6. Organisme de control si reglementare 19
Capitolul 2. Organizarea societãţii bancare. Sistemul informaţional bancar 20
2.1. Structura organizaţională 20
2.2. Sistemul informaţional. Sistemul informatic. Automatizarea operaţiunilor bancare. 23
2.2.1. Sistemul informaţional 23
2.2.2. Sistemul informatic. Automatizarea operaţiunilor bancare. 25
Capitolul 3. Conturile bancare 30
3.1. Clasificarea şi procedura de deschidere a conturilor bancare oferite de Raiffeisen Bank 30
3.2. Conturi curente şi servicii ataşate 34
3.2.1. Contul curent 34
3.2.2.Servicii ataşate conturilor curente persoane fizice 36
3.2.3. Servicii ataşate conturilor curente pentru IMM-uri 40
3.2.4. Servicii ataşate conturilor curente pentru corporaţii 43
3.3. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 44
3.3.1. Operaţiuni efectuate prin conturi curente 44
3.3.2. Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit la termen 46
3.3.3. Operaţiuni efectuate prin conturile de economii 46
3.3.4. Operaţiuni de încasări prin numerar şi prin virament 46
3.3.5. Operaţiuni de plăţi prin numerar şi prin virament 47
3.3.6. Operaţiuni efectuate prin conturi cu destinaţie specială 47
3.3.7. Operaţiunile în contul de disponibilităţi băneşti 48
3.4. Operaţiuni prin conturi 49
3.4.1. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor 49
3.4.2. Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare 50
3.4.3. Operţiuni prin conturi curente aferente cardurilor bancare 50
3.5. Alte operaţiuni de casă 50
3.5.1. Viramente 50
3.5.2. Alte operaţiuni 50
3.6. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 51
3.7. Închiderea conturilor bancare 52
Capitolul 4. Plasamente bancare şi non-bancare 54
4.1. Plasamentele bancare 54
4.2. Plasamente monetare non-bancare 58
4.3. Plasamente financiare 58
Capitolul 5. Decontarea intra şi interbancarã. Operaţiunile cu numerar 62
5.1. Instrumente de plată utilizate de Raiffeisen Bank 62
5.2. Sisteme de plată electronice. Implementarea Sistemului Electronic de Plăţi 65
5.3. Banca la domiciliu 68
5.4. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 68
5.4.1. Compensarea plăţilor interbancare fără numerar 68
5.4.2. TransFondul 73
5.4.3. Prezentarea unei şedinţe de compensare 76
5.5. Operaţiuni cu numerar 78
5.6. Moneda electronică 81
Capitolul 6. Marketingul bancar 94
6.1. Politica de marketing dezvoltatã de Raiffeisen Bank la nivel de serviciu şi produs 94
6.2. Politica de marketing dezvoltatã de Raiffeisen Bank la nivel instituţional 96
Capitolul 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici. 100
7.1. Creditarea persoanelor fizice 101
7.2. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici 107
7.2.1. Creditarea institutiilor mici şi mijlocii 107
7.2.2. Creditarea Corporaţiilor - Direcţia Produse de Credit pentru Corporaţii 113
7.3. Creditul pentru nevoi personale nenominalizate Flexicredit - Etape de creditare 113
Capitolul 8. Risc & Credit Management 117
8.1. Principalele riscuri la care se expune Grupul Raiffeisen Bank 117
8.2. Politici de gestionare a riscului 119
Bibliografie 125

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1. Grupul RZB şi Raiffeisen International

Raiffeisen Bank România este o subsidiară a Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International), o unitate consolidată în întregime a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). La rândul său, RZB este instituţia centrală a Grupului Bancar Raiffeisen din Austria, cel mai puternic grup financiar din ţară. La data de 31 decembrie 2004, bilanţul total consolidat al Grupului Bancar Raiffeisen a fost de 145,5 miliarde EUR. Aproximativ un sfert din toate activităţile bancare din Austria sunt derulate prin grup, care are cea mai mare reţea de distribuţie, formată din aproape 2.300 de unităţi şi aproximativ 23.000 de angajaţi.

Evoluţia istorică a Grupului Raiffeisen Bank a cunoscut mai multe momente semnificative. În anul 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat o uniune de credit în Anhausen, Germania. Ulterior, în anul 1886 a apărut prima uniune bancară Raiffeisen în Miihldorf, Austria, urmând ca în anul 1927 să fie fondată RZB - Austria (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est, pentru a coordona activităţile şi politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen, fiind responsabilă cu tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional. Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) a pătruns pe piaţa bancară românească în anul 1994, devenind astfel una din primele bănci străine din sectorul bancar românesc, urmând ca în iunie 1998 să-şi înceapă activitatea Raiffeisen Bank (România), cea de-a noua bancă a RZB - Austria în Europa Centrala şi de Est.

RZB oferă o gamă largă de servicii bancare şi de investment banking în Austria şi este considerată un pionier în Europa Centrală şi de Est. Aceasta se numără printre principalele bănci din regiune şi oferă servicii bancare pentru companii şi persoane fizice în urmatoarele pieţe (prezentate în ordine cronologică în funcţie de anul înfiinţării sau achiziţiei):

• Ungaria - Raiffeisen Bank Rt.

• Slovacia -Tatra banka, a.s.

• Polonia - Raiffeisen Bank Polska S.A.

• Republica Cehă - Raiffeisenbank a.s.

• Bulgaria - Raiffeisenbank (Bulgaria) E.A.D.

• Croaţia - Raiffeisenbank Austria d.d.

• Rusia ZAO - Raiffeisenbank Austria

• Ucraina JSCB - Raiffeisenbank Ukraine si JSPP Bank Aval

• România - Raiffeisen Bank S.A.

• Bosnia şi Herzegovina - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

• Serbia şi Muntenegru - Raiffeisenbank a.d.

• Slovenia - Raiffeisen Krekova banka d.d.

• Kosovo - Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

• Belarus - Priorbank, JSC

• Albania - Raiffeisen Bank Sh.a.

Raiffeisen International este compania care administrează aceste bănci, deţinând o mare parte din acţiunile acestora (în majoritatea cazurilor 100% sau aproape 100%). De asemenea, din grup fac parte numeroase companii de leasing (inclusiv una în Kazakhstan). Raiffeisen International este o unitate consolidată în întregime a RZB. În urma celei mai mari oferte publice iniţiale din istoria Austriei, care a avut loc în aprilie 2005, RZB a rămas acţionarul majoritar al Raiffeisen International, cu 70% din capitalul social. Restul acţiunilor (30%) sunt liber tranzacţionabile, inclusiv acţiunile International Finance Corporation (IFC) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care deţin, fiecare, aproximativ 3% din capitalul social.

Ca şi în anii anteriori, expansiunea Raiffeisen International a continuat şi în acest an. La jumătatea anului 2005, activele totale ale acesteia au ajuns la 32,9 miliarde EUR, în creştere cu 13,7% faţă de sfârşitul anului 2004. Profitul înainte de impozitare conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) a ajuns la 273,3 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creştere cu 58% faţă de primul semestru al anului 2004. Rentabilitatea capitalului propriu a crescut cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 22,8%, iar raportul costuri/venituri a ajuns la 59,9%. La data bilanţului, Raiffeisen International avea 971 unităţi bancare în Europa Centrală şi de Est şi peste 24.600 de angajaţi.

La sfârşitul anului 2004, valoarea bilanţului Grupului RZB a fost de 67,9 miliarde EUR, în creştere cu peste o cincime faţă de anul 2003. Profitul înainte de impozitare conform IFRS a crescut de mai mult de două ori, ajungând la 706 milioane EUR. Rentabilitatea capitalului propriu înainte de impozitare a fost de 27,4% (în creştere cu 11,9%), aceasta fiind una dintre cele mai bune rentabilităţi înregistrate de o bancă de primă clasă din Austria. Raportul costuri/venituri al Grupului s-a îmbunătăţit cu 4,7%, ajungând la 50,4%. La data raportării, Grupul avea peste 25.300 de angajaţi în întreaga lume.

Pe lângă băncile subsidiare – la care se adaugă reprezentanţele din Rusia (Moscova) şi Lituania (Vilnius) – RZB este prezentă în Europa Centrală şi de Est prin mai multe companii specializate care oferă, printre altele, servicii în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor, dezvoltării de proiecte imobiliare, managementul fondurilor, leasing şi credit ipotecar.

În Europa Occidentală şi în SUA, RZB este prezentă printr-o sucursală la Londra şi reprezentanţe la New York, Bruxelles, Milano, Paris si Stockholm. La acestea se adaugă o companie de finanţare în New York (cu reprezentanţe la Chicago şi Houston) şi o bancă subsidiară la Malta. În Asia, RZB are sucursale la Beijing şi Singapore şi reprezentanţe la Hong Kong, Ho Chi Min, Mumbai, Teheran şi Seul. Această prezenţă internaţională ilustrează clar strategia băncii privind pieţele în dezvoltare.

Angajamentul permanent al Grupului RZB pentru calitate este recunoscut prin numeroasele premii locale şi internaţionale. Pentru a doua oară consecutiv, RZB şi Raiffeisen International au primit premiul „Cea mai bună bancă în Europa Centrala şi de Est” acordat de prestigioasa revistă Global Finance în aprilie 2005. Totodată, Raiffeisen Bank din România, Raiffeisen Bank Albania, Raiffeisen Bank Bosnia şi Herzegovina, Raiffeisen Bank Serbia şi Muntenegru şi Priorbank Belarus au primit premiul „Cea mai bună bancă“ pentru pieţele respective. În iulie 2005, Euromoney, binecunoscuta revistă britanică, a desemnat RZB împreună cu subsidiara Raiffeisen International drept „Cea mai bună bancă în Europa Centrală şi de Est”. De asemenea, Grupul RZB a primit patru premii pentru subsidiarele din Austria, Albania, Belarus, Serbia şi Muntenegru.

În prezent RZB are următoarele calificative:

• Standard & Poor's Termen scurt A1

• Moody’s Termen scurt P-1

• Moody’s Termen lung A1

• Moody’s Putere financiară C+

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie Raiffeisen.doc