Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 30919
Mărime: 550.90KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cuprins

Cap.1 Prezentarea societății bancare. Istoric şi evoluţie 2

1.1.Istoric 2

1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 4

1.3. Principalele operaţiuni ale Raiffeisen Bank România 7

1.4. Cadrul legislativ 10

1.5. Organismele de control şi reglementare 12

Cap. 2 Organizarea societăţii bancare.Sistemul informaţional bancar 14

2.1. Organizarea societății bancare 14

2.2. Sistemul informaţional bancar 21

Cap.3 Deschiderea și funcționarea conturilor bancare 25

3.1. Deschiderea conturilor 25

3.2. Operaţiuni curente şi operațiuni speciale derulate prin conturile bancare 29

3.3. Operaţiuni prin conturi 39

3.4. Alte operațiuni de casă 41

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 43

3.6. Închiderea conturilor bancare 44

3.7. Conturi oferite de Raiffeisen Bank România 44

3.8. Alte programe oferite de Raiffeisen Bank 50

3.9. Servicii bancare personalizate 53

Cap. 4 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 55

4.1. Instrumente de plata utilizate de Raiffaisen Bank 56

4.2. Operaţiuni cu numerar 63

4.3. Moneda electronică 64

Cap.5 Creditarea bancară. 82

5.1. Credite acordate persoanelor fizice 82

5.2. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici 87

5.3. Restructurare credite 102

5.4. Participarea Raiffeisen Bank la Sistemul Biroului de Credit 102

5.5. Intermediari credite 104

Concluzii 105

Bibliografie 106

Extras din document

Cap.1 Prezentarea societății bancare. Istoric şi evoluţie

1.1. Istoric

Momentul istoric al înfiinţării Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

În contextul existenţei unei situaţii economice grave în ceea ce privea populaţia germană în secolul XIX, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) şi-a asumat sarcina de a uşura această stare de fapt, creând o asociaţie de bănci de împrumut în 1862, care a constituit baza organizaţiei de cooperative Raiffeisen actuale.

După 10 ani de la înfiinţarea Raiffeisenkasse Mühldorf în sudul Austriei în 1886, sistemul Raiffeisen cuprindea peste 600 de bănci de credit şi economii.

Urmând exemplul lui Raiffeisen, cooperativele individuale au fondat, începând din 1894, Băncile Regionale Raiffeisen. La nivel federal, o asociaţie comună este fondată la Viena în anul 1898, numindu-se "Österreichischer Raiffeisenverband" şi funcţionând până astăzi. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a fost fondată în 1927 ca Genossenschaftliche Zentralbank (GZB) şi a fost redenumită în forma actuală în 1989. RZB este acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est, coordonând activităţile şi politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen, fiind responsabilă cu tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional.

Grupul Raiffeisen devine cel mai mare grup bancar privat din Austria şi are o structură pe trei niveluri:

primul nivel cuprinde 680 de bănci locale care, la rândul lor, au un total de 1.680 de

sucursale. Numărul total de unităţi Raiffeisen ajunge astfel la 2.360.

cel de-al doilea nivel este format din băncile regionale (Landesbanks), care se numără

şi printre principalii acţionari ai Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB-Austria), deţinând împreună mai mult de 80 % din capitalul social.

RZB Austria, acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est,

constituie cel de-al treilea nivel şi reprezintă instituţia centrală a grupului bancar.

Operaţiunile internaţionale ale RZB-Austria se concentrează în principal pe pieţele în formare. Poziţia sa şi legăturile tradiţionale cu Europa Centrală şi de Est au ajutat RZB-Austria să stabilească excelente relaţii cu firmele, băncile şi alte instituţii din această regiune.

Odată cu procesul de liberalizare din Europa Centrală şi de Est şi tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă, RZB-Austria şi-a dezvoltat semnificativ activitatea internaţională, reuşind să devină una dintre cele mai bune bănci specializate în pieţele în formare din această regiune.

RZB-Austria operează în douăsprezece ţări din regiune printre care se numără şi România din 1998.

Reţeaua nu se opreşte în Europa Centrală şi de Est, ci include şi Europa Occidentală şi celelalte continente prin compania financiară din New York, sucursalele din Londra şi Singapore, precum şi prin birourile de reprezentanţă din Paris, Bruxelles, Moscova, New York, Beijing, Hong Kong, Bombay şi Ho Chi Minh.

Momentul istoric al înfiinţării Raiffeisen Bank România

Prezența Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România a îmceput în anul 1994 prin deschiderea unei reprezentanțe la București. În 1998, reprezentanța a fost transformată într-o subsiadră a RZB, oferind servicii și produse pentru companie.

În același timp, una dintre cele mai mari bănci deținute e statul român – Banca Agricola - prezenta o situație financiară dificilă. Datorită măsurilor luate de autoritățile române, banca a fost pregătită spre privatizare în anul 2000.

În februarie 2001, RZB, împreună cu Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), şi-a exprimat interesul de a achiziţiona pachetul majoritar de acţiuni, peste 98,84%, ale Băncii Agricole, cea de-a treia bancă românească. Contractul de achiziţie a fost semnat la sfârşitul lunii iulie 2002. Din acest pachet, RZB-Austria deţinea 93,36%. Valoarea totală a tranzacţiei se ridică la 52 de milioane USD, din care 37 milioane USD reprezintă investiţii de capital, iar 15 milioane USD, preţul plătit pentru achiziţionarea acţiunilor.

Astfel, prin fuziunea, încheiată în iunie 2002 (în cadrul hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 18 mai 2002), a celor două entităţi deţinute de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) în ţara noastră, Raiffeisen Bank România devine una din cele mai puternice bănci de aici.

Raiffeisen Bank este o bancă universală, oferind o gamă completă de produse şi servicii de cea mai bună calitate persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare (peste 200 în întreaga ţară), reţele de ATM şi EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct) şi mobile banking (myBanking).

Dupa privatizarea încheiată în anul 2002, Raiffeisen Bank a reuşit o schimbare radicală. În 2004 banca a obţinut un profit net de 28,3 milioane EUR, de şase ori mai mare decât în anul 2003 (4,6 milioane EUR). Activele totale s-au dublat faţă de 2003, depăşind 2.000 milioane EUR. În 2005, banca a continuat să implementeze un plan de investiţii semnificativ, destinat în principal infrastructurii şi sistemelor IT&C, modernizării reţelei de unităţi şi extinderii reţelelor de ATM si POS.

Rezultatele excelente obţinute de Raiffeisen Bank au fost recunoscute de prestigioase publicatii romaneşti şi străine. Revista britanică Euromoney a acordat Raiffeisen Bank premiul pentru cea mai bună bancă de investiţii din România, desemnând-o în anul 2008 ”Cea mai bună bancă în Europa Centrală și de Est”, iar revista Global Finance a desemnat banca, atât în 2004 cât şi în 2005, drept "Cea mai bună bancă din România".

În 2006, austriecii au facut o reorganizare a reţelei, unităţile fiind coordonate după linii de activitate, în locul sistemului vechi, care prevedea organizarea ierarhică regională. Astfel, au apărut unităţi specializate, cum sunt cele de vânzare a creditelor imobiliare sau cele pentru clienţi corporativi. Pe de altă parte, banca a introdus un sistem de salarizare care leagă într-o masură mai mare remuneraţia de activitatea salariatului.

1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Capitalul social

În luna martie a anului 2005, Raiffeisen Bank şi-a majorat capitalul social printr-o emisiune de acţiuni subscrise de acţionarii băncii, în valoare de 144.215.868,5 RON. În urma acestei operaţiuni valoarea capitalului social s-a majorat de la 1.052.042.70 RON la 1.196.258.638,5 RON, reprezentând un număr de 11.962.586.385 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 1.000 lei/ 0,1 lei noi / acţiune. Subscrierea a avut loc în perioada 04.02.2005 – 07.03.2005, iar înregistrarea majorării la Registrul Comerţului s-a efectuat în data de 22.03.2005 în baza încheierii judecătorului delegat nr. 13689/22.03.2005. Toţi acţionarii care au subscris au primit din partea Regisco S.A. un extras de cont care confirmă numărul de acţiuni deţinute la Raiffeisen Bank S.A. după subscriere.

Preview document

Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 1
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 2
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 3
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 4
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 5
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 6
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 7
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 8
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 9
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 10
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 11
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 12
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 13
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 14
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 15
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 16
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 17
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 18
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 19
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 20
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 21
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 22
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 23
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 24
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 25
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 26
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 27
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 28
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 29
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 30
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 31
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 32
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 33
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 34
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 35
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 36
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 37
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 38
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 39
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 40
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 41
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 42
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 43
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 44
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 45
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 46
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 47
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 48
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 49
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 50
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 51
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 52
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 53
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 54
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 55
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 56
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 57
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 58
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 59
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 60
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 61
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 62
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 63
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 64
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 65
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 66
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 67
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 68
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 69
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 70
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 71
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 72
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 73
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 74
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 75
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 76
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 77
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 78
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 79
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 80
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 81
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 82
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 83
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 84
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 85
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 86
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 87
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 88
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 89
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 90
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 91
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 92
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 93
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 94
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 95
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 96
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 97
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 98
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 99
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 100
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 101
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 102
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 103
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 104
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 105
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 106
Monografie Raiffeisen - agenția Târgu Ocna - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Monografie Raiffeisen - Agentia Targu Ocna.docx

Alții au mai descărcat și

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?