Monografie Reiffeisen

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 34274
Mărime: 551.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE. 4

1.1 ISTORIC 4

1.2 PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA RAIFFEISEN ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC 5

1.3 FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI 7

1.4 PRINCIPALELE FUNCŢII ,ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE. 7

1.5 ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE. 8

CAP.II ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR. 9

2.1 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE 9

Centrala Băncii 9

Raiffeisen Leasing 20

Fazele Circuitului Documentelor Bancare 22

CAP. III CONTURILE BANCARE 31

3.1. CONTURILE PE CARE BANCA LE PUNE LA DISPOZIŢIA CLIENŢILOR 31

3.2. DESCHIDEREA, ÎNCHIDEREA SI EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR ÎN CONT 37

3.2.1. Conturile de disponibilităţi băneşti 37

3.2.2. Conturile de depozit 41

3.2.3. Conturile de credite 42

3.2.4. Conturile cu destinaţie specială 44

3.2.5. Conturi în valută 44

CAP. IV PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 46

4.1 PLASAMENTE BANCARE 46

4.2 PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 52

4.2.1 Produse imobiliare 52

4.2.2 Produse de asigurare de viata 55

CAP. V DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 57

5.1 OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR 57

5.1.1 Modalităţi de decontare utilizate în activităţile de decontare 57

5.1.2 Instrumente de decontare utilizate în activităţile de decontare 59

5.1.2.1. Ordinul de plată 59

5.1.2.2. Cecul 61

5.1.2.3. Cambia 64

5.1.2.4. Biletul la ordin 68

5.3 OPERAŢIUNI CU NUMERAR 69

5.3.1 Organizarea operaţiunilor bancare cu numerar 69

5.3.2 Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi 71

5.3.2.1 Foaia de vărsământ cu chitanţă 72

5.3.2.2 Ordin de încasare intern 73

5.3.2.3 Borderoul însoţitor cu chitanţă 73

5.3.2.4Cecul simplu 74

5.3.2.5 Ordinul de plată intern 77

5.4 MONEDA ELECTRONICĂ 77

5.4.1 . Card-uri pentru persoane fizice 78

5.4.2 Card-uri pentru persoane juridice 87

CAP. VII CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 98

7.1. SCURTĂ PREZENTARE 98

7.2. ANALIZA DE CREDIT 99

7.3. CREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE 100

Extras din document

Cap. I Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie.

1.1 Istoric

Grupul Raiffeisen este cel mai mare grup bancar privat din Austria, fiind înfiinţat de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor oraşe germane. În anul 1862, F. W. Raiffeisen a întemeiat în Anhausen, Germania prima uniune de credit. Prima uniune bancară Raiffeisen a apărut în Muhldorf, Austria în anul 1886.

Grupul bancar Raiffeisen este structurat pe trei nivele: primul este format din 680 de bănci locale, care au, la rândul lor, un total de 1680 de sucursale; al doilea nivel este format din băncile regionale( Landesbanks), care sunt principalii acţionari la Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG(RZBAustria), deţinând mai mult de 80% din capitalul social; al treilea nivel este reprezentat de RZBAustria( instituţia centrală a grupului bancar), instituţie care este acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est.

RZBAustria a fost fondată în anul 1927 pentru a coordona activităţile şi politicile financiare ale întregului grup Raiffeisen. Ea este responsabilă de tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional.

Pe lângă serviciile bancare pe care le oferă, RZBAustria oferă şi servicii financiare, servicii de consultanţă privind privatizările, servicii de gestionare a proiectelor din domeniul imobiliar, leasing şi servicii comerciale.

Operaţiunile internaţionale ale RZBAustria se concentrează în principal pe pieţele în formare. Poziţia sa şi legăturile tradiţionale cu Europa Centrală şi de Est au ajutat RZBAustria să stabilească excelente relaţii cu firmele, băncile şi alte instituţii din această regiune. Odată cu procesul de liberalizare din Europa Centrală şi de Est şi tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă, RZBAustria şi-a dezvoltat semnificativ activitatea internaţională, reuşind să devină una dintre cele mai bune bănci specializate în pieţele în formare din această regiune. RZBAustria operează în următoarele douăsprezece ţări din regiune: Ungaria din 1987; Slovacia din 1991; Polonia din 1991; Cehia din 1993; Bulgaria din 1994; Croaţia din 1995; Rusia din 1997; România din 1998; Ucraina din 1998; Bosnia Herţegovina din 2000, Slovenia din 2001, Iugoslavia din 2001. Reţeaua nu se opreşte în Europa Centrală şi de Est, ci include şi Europa Occidentală şi celelalte continente prin sucursalele din Londra şi Singapore, precum şi prin birourile de reprezentanţă din Paris, Bruxelles, Moscova, New York, Beijing, Hong Kong, Bombay şi Ho Chi Minh.

1.2 Principalele etape şi evoluţia Raiffeisen în sistemul bancar românesc

Prima reprezentanţă RZBAustria din România a fost deschisă în anul 1994. Începând cu anul 1998 îşi începe activitatea Raiffeisenbank România, aceasta fiind cea de-a noua bancă a RZBAustria în Europa Centrală şi de Est. În iulie 2001, RZBAustria şi Fondul Româno-America de Investiţii(FRAI) au preluat 98,84% din acţiunile celei de-a treia bănci româneşti( Banca Agricolă).

Din acest pachet, RZBAustria deţinea 93,36%. Valoarea totală a tranzacţiei se ridica la 52 milioane USD, din care 37 milioane USD reprezintă investiţii de capital iar 15 milioane USD preţul plătit pentru achiziţionarea acţiunilor. Pentru această privatizare Raiffeisen a primit numeroase premii: Investitorul anului 2001 - acordat de cotidianul Nine O’clock; Partea leului - premiu acordat de cotidianul Ziarul Financiar precum şi o nominalizare la premiul Oscar acordat de săptamânalul Capital. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 18 mai 2002 a hotărât în unanimitate aprobarea fuziunii prin absorbţie a Raiffeisen - Banca Agricola SA si Raiffeisenbank (Romania) SA, cele doua entităţi bancare deţinute de RZB-Austria. Banca se numeşte Raiffeisen Bank SA începand cu 1 iulie 2002. RZBAustria deţine 94,14% din Raiffeisen Bank. Banca are aproximativ 3.500 angajaţi şi o reţea naţională de sucursale, agenţii si reprezentanţe care ajunge la un număr de 200 de locaţii, care prin calitatea produselor şi serviciilor oferite au făcut ca Raiffeisen Bank să fie unul dintre participanţii majori din mediul bancar românesc.

O dată cu fuzionarea care a avut loc în anul 2002, agenţia din Rădăuţi a băncii s-a transformat în Raiffeisen Bank Rădăuţi. Sediul de atunci al agenţiei, care este şi în prezent a fost dat în folosinţă în anul 1996, luna februarie.

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

În anul 2003, Raiffeisen International Bank Holding AG, deţinea 6.905.834.411 acţiuni, cu o valoare de 1000lei fiecare, reprezentând 99,2% din capitalul social, iar restul de 0,8% (55.644.217 acţiuni), era deţinut de ceilalţi acţionari.

În anul 2004 au avut loc două majorări de capital prin aporturi de numerar. Primul aport de numerar a fost de 1756206 milioane lei şi avut loc in ianuarie 2004. Cea de-a doua mărire de capital a fost în valoare de 1.802.734 milioane lei, şi avut loc în iulie 2004. Astfel capitalul social al Grupului Raiffeisen în anul 2004 era de 10.520.427.700 acţiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pe acţiune.

Structura acţionariatului in anul 2004 se prezenta astfel :

• 99,49% - Grupul Bancar Raiffeisen ,

• 0,51% - peste 17.000 de acţionari persoane fizice si juridice.

În anul 2005 Raiffeisen Bank S.A., şi-a majorat capitalul social printr-o emisiune de acţiuni subscrise de acţionarii băncii, în valoare de 1.442.158.685.000 ROL (144.215.868,5RON).În urma acestei operaţiuni, valoarea capitalului social s-a majorat de la 1.052.042.70RON la 1.196.258.638,5RON,reprezentând un număr de 11.962.586.385 acţiuni nomenative cu valoarea nominală de 1000 lei (0,1RON) pe acţiune. Subscrierea a avut loc în periaoda 04.02.2005-07.03.2005, iar înregistrarea majorării la Registrul Comerţului s-a efectuat în data de 22.03.2005 în baza încheierii judecătorului delegate nr.13689/ 22.03.2005.

Preview document

Monografie Reiffeisen - Pagina 1
Monografie Reiffeisen - Pagina 2
Monografie Reiffeisen - Pagina 3
Monografie Reiffeisen - Pagina 4
Monografie Reiffeisen - Pagina 5
Monografie Reiffeisen - Pagina 6
Monografie Reiffeisen - Pagina 7
Monografie Reiffeisen - Pagina 8
Monografie Reiffeisen - Pagina 9
Monografie Reiffeisen - Pagina 10
Monografie Reiffeisen - Pagina 11
Monografie Reiffeisen - Pagina 12
Monografie Reiffeisen - Pagina 13
Monografie Reiffeisen - Pagina 14
Monografie Reiffeisen - Pagina 15
Monografie Reiffeisen - Pagina 16
Monografie Reiffeisen - Pagina 17
Monografie Reiffeisen - Pagina 18
Monografie Reiffeisen - Pagina 19
Monografie Reiffeisen - Pagina 20
Monografie Reiffeisen - Pagina 21
Monografie Reiffeisen - Pagina 22
Monografie Reiffeisen - Pagina 23
Monografie Reiffeisen - Pagina 24
Monografie Reiffeisen - Pagina 25
Monografie Reiffeisen - Pagina 26
Monografie Reiffeisen - Pagina 27
Monografie Reiffeisen - Pagina 28
Monografie Reiffeisen - Pagina 29
Monografie Reiffeisen - Pagina 30
Monografie Reiffeisen - Pagina 31
Monografie Reiffeisen - Pagina 32
Monografie Reiffeisen - Pagina 33
Monografie Reiffeisen - Pagina 34
Monografie Reiffeisen - Pagina 35
Monografie Reiffeisen - Pagina 36
Monografie Reiffeisen - Pagina 37
Monografie Reiffeisen - Pagina 38
Monografie Reiffeisen - Pagina 39
Monografie Reiffeisen - Pagina 40
Monografie Reiffeisen - Pagina 41
Monografie Reiffeisen - Pagina 42
Monografie Reiffeisen - Pagina 43
Monografie Reiffeisen - Pagina 44
Monografie Reiffeisen - Pagina 45
Monografie Reiffeisen - Pagina 46
Monografie Reiffeisen - Pagina 47
Monografie Reiffeisen - Pagina 48
Monografie Reiffeisen - Pagina 49
Monografie Reiffeisen - Pagina 50
Monografie Reiffeisen - Pagina 51
Monografie Reiffeisen - Pagina 52
Monografie Reiffeisen - Pagina 53
Monografie Reiffeisen - Pagina 54
Monografie Reiffeisen - Pagina 55
Monografie Reiffeisen - Pagina 56
Monografie Reiffeisen - Pagina 57
Monografie Reiffeisen - Pagina 58
Monografie Reiffeisen - Pagina 59
Monografie Reiffeisen - Pagina 60
Monografie Reiffeisen - Pagina 61
Monografie Reiffeisen - Pagina 62
Monografie Reiffeisen - Pagina 63
Monografie Reiffeisen - Pagina 64
Monografie Reiffeisen - Pagina 65
Monografie Reiffeisen - Pagina 66
Monografie Reiffeisen - Pagina 67
Monografie Reiffeisen - Pagina 68
Monografie Reiffeisen - Pagina 69
Monografie Reiffeisen - Pagina 70
Monografie Reiffeisen - Pagina 71
Monografie Reiffeisen - Pagina 72
Monografie Reiffeisen - Pagina 73
Monografie Reiffeisen - Pagina 74
Monografie Reiffeisen - Pagina 75
Monografie Reiffeisen - Pagina 76
Monografie Reiffeisen - Pagina 77
Monografie Reiffeisen - Pagina 78
Monografie Reiffeisen - Pagina 79
Monografie Reiffeisen - Pagina 80
Monografie Reiffeisen - Pagina 81
Monografie Reiffeisen - Pagina 82
Monografie Reiffeisen - Pagina 83
Monografie Reiffeisen - Pagina 84
Monografie Reiffeisen - Pagina 85
Monografie Reiffeisen - Pagina 86
Monografie Reiffeisen - Pagina 87
Monografie Reiffeisen - Pagina 88
Monografie Reiffeisen - Pagina 89
Monografie Reiffeisen - Pagina 90
Monografie Reiffeisen - Pagina 91
Monografie Reiffeisen - Pagina 92
Monografie Reiffeisen - Pagina 93
Monografie Reiffeisen - Pagina 94
Monografie Reiffeisen - Pagina 95
Monografie Reiffeisen - Pagina 96
Monografie Reiffeisen - Pagina 97
Monografie Reiffeisen - Pagina 98
Monografie Reiffeisen - Pagina 99
Monografie Reiffeisen - Pagina 100
Monografie Reiffeisen - Pagina 101
Monografie Reiffeisen - Pagina 102
Monografie Reiffeisen - Pagina 103
Monografie Reiffeisen - Pagina 104
Monografie Reiffeisen - Pagina 105
Monografie Reiffeisen - Pagina 106
Monografie Reiffeisen - Pagina 107
Monografie Reiffeisen - Pagina 108
Monografie Reiffeisen - Pagina 109
Monografie Reiffeisen - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Monografie Reiffeisen.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Având în vedere structura capitalului social al Raiffeisen Bank România, precum şi specificitatea...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?