Monografie UniCredit Tiriac Bank

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 17935
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 4

1.1 Momentul istoric 4

1.2 Principalele etape şi evoluţia băncii 4

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 5

1.4 Functii, activităţi şi operaţiuni bancare ale UniCredit Ţiriac Bank 6

1.5 Cadrul legislativ general şi specific 7

1.6 Organisme de control şi reglementare 8

1.7 Prezentarea unităţii bancare 8

CAPITOLUL 2. GESTIUNEA CONTURILOR BANCARE 12

2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 12

2.1.1 Deschiderea contului current 12

2.1.1.2 Persoane juridice 13

2.1.2 Deschiderea si functionarea contului de depozit 14

2.1.3 Deschiderea contului de economii 14

2.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 14

2.2.1 Administrarea contului curent 14

2.2.2 Administrarea contului de depozit 15

2.2.3 Administrarea contului de economii 16

2.3. Incidenţe în funcţionarea conturilor bancare 16

2.4 Închiderea conturilor bancare 17

2.4.1 Inchiderea contului curent 17

2.4.2 Inchiderea contului de depozit 18

2.4.3 Inchiderea contului de economii 18

2.5 Instrumente de plată 19

2.5.1 Plăţile prin ordin de plată 19

2.5.2 Plăţile prin bilet la ordin 21

2.5.3 Plăţile prin cec 21

2.7 Moneda electronică 22

CAPITOLUL 3. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE 30

3.1 Jaloane ale creditării 30

3.2 Creditarea persoanelor fizice 31

CAPITOLUL 4. DEONTOLOGIA BANCARĂ ŞI SECRETUL PROFESIONAL 36

4.1 Obligațiile băncii 36

4.1.1 Răspunderea față de client 36

4.1.2 Răspunderea faţă de terţi (obligaţia de verificare a identităţii, a adresei titularului contului) 38

4.2 Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor 39

4.2.1 Fazele spălării banilor din venituri provenite din activități criminale 40

4.2.2 Obligațiile băncilor (obligația de vigilenţă, obligația de organizare, obligația de declarație) 40

4.3. Organisme de control 41

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric

În anul 1990, omul de afaceri Ion Ţiriac, împreună cu partenerii săi au avut iniţiativa înfiinţării primei bănci cu capital privat din România, în dorinţa de a contribui la succesul tranziţiei la economia de piaţă. Aceasta reprezintă cea mai mare bancă cu capital privat din România, înfiinţată după 1989.

UniCredit Ţiriac Bank funcţionează în baza autorizaţiei nr. 427/14.03.1991, emisă de BNR şi a reautorizării la 11.12.1992, în baza art. 5 din Legea 31/1991.

1.2 Principalele etape şi evoluţia băncii

UniCredit Ţiriac Bank este produsul bancar rezultat în urma a două fuziuni. Prima între Banca Ion Ţiriac şi HVB, a doua între produsul rezultat dintre acestea două şi UniCredit, banca de azi fiind UniCredit Ţiriac Bank. Pentru a putea vorbi despre istoricul băncii trebuie să vorbim despre cele trei bănci care stau la originea UniCredit Ţiriac Bank, şi anume:

Banca Ţiriac a fost înfiinţată în 1990 de către grupul de firme "Ion Ţiriac" alături de alţi acţionari, persoane fizice şi juridice, devenind operaţională în aprilie 1991 şi fiind cea mai mare bancă privată fondată în România după anul 1989.

Banca era condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor şi este administrată de Consiliul de Administraţie, potrivit prevederilor Actului constitutiv. Regulamentul de funcţionare, structura de organizare a Băncii, numărul de posturi, precum şi normele de lucru privind operaţiile băncii sunt aprobate de Consiliul de Administraţie.

Recunoscută ca una dintre principalele bănci private din România, Banca Ţiriac se situează în rândul primelor bănci comerciale româneşti din punct de vedere al volumului activelor şi al capitalului propriu. În principal Banca Ţiriac a activat pe piaţă ca o bancă de retail, oferind o gamă variată de produse şi servicii bancare entităţilor juridice şi populaţiei. Portofoliul de clienţi al băncii era alcătuit din persoane fizice, companii private cu cifră de afaceri medie şi mare, IMM-uri, companii din sectorul de stat şi alte instituţii financiare.

Înfiinţată în 1998 sub denumirea Bank Austria Creditanstalt, HVB Bank România este membră a HVB Group, una dintre principalele instituţii bancare din Europa.

Bank Austria Creditanstalt este a doua instituţie financiar-bancară din centrul şi estul Europei, după grupul belgian Kredietbank. Instituţia operează 900 de sucursale în 11 ţări est-europene, din Polonia până în cele cinci state balcanice desprinse din fosta Iugoslavie.

UniCredit Banca este cea mai mare banca din Italia, care se adresează atât clienţilor persoanelor fizice, cât şi companiilor, năsută din uniunea a şapte bănci lider: Banca CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, Credito Italiano, CRTrieste şi Rolo Banca 1473.

UniCredit România este o bancă comercială cu acţionariat străin. Acţionarul majoritar este UniCredit Group, unul dintre primele grupuri bancare din Europa, care deţine 99,94% din totalul acţiunilor. UniCredit România avea o reţea de 50 de sucursale, dintre care 14 în Bucureşti, iar restul în 33 de oraşe din întreaga ţară.

Această entitate nouă are active totale de 3,3 miliarde euro, 132 sucursale şi peste 600.000 de clienţi şi s-a urmărit obţinerea pe piaţa autohtonă a locului trei, după BCR şi BRD. Noua bancă are divizii speciale pentru toate categoriile de clienţi: companii mari (pe segmentul aparţinând clar vechii bănci HVB), companii medii (pe segmentul UniCredit) şi pe retail plus companii mici (segmentul Băncii Ţiriac). Pentru clienţi, fuziunea celor două bănci a avut efecte „cu dus şi întors“. A crescut calitatea serviciilor, dar, odată cu ea, şi costul mai multor produse bancare oferite de instituţia nou-creată, UniCredit Ţiriac Bank.

Adunarea Generală Extraordinară şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Comerciale HVB Ţiriac S.A. şi ale UniCredit România S.A din data de 9 martie 2007, au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi în legătură cu fuziunea celor două bănci, cele mai importante fiind următoarele:

1. Numele şi sigla băncii care va rezulta în urma finalizării procesului de fuziune prin care Banca Comercială HVB Ţiriac S.A. va absorbi UniCredit România S.A, după cum urmează: numele băncii care va rezulta în urma finalizării procesului de fuziune („Banca Fuzionata”) va fi: UniCredit Ţiriac Bank SA:

2. Proiectul de Fuziune aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Comerciale HVB Ţiriac S.A. şi de Consiliul de Administraţie al UniCredit România S.A. din 15 decembrie 2006, şi publicat în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 4105 din 22 decembrie 2006, cu amendamentele aduse.

3. Procesul de fuziune prin care Banca Comerciala HVB Ţiriac S.A. va fuziona cu şi va absorbi UniCredit România;

4. Bilanţul de fuziune al Băncii Comerciale HVB Ţiriac S.A. la data de 30 septembrie 2006 şi Bilanţul de Fuziune al UniCredit România S.A. la data de 30 septembrie 2006, ce au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale în materie.

5. Bilanţul de fuziune agregat al Băncii Comerciale HVB Ţiriac S.A. şi al UniCredit România la data de 30 septembrie 2006.

6. Obiectivele, politicile şi strategiile băncii ce va rezulta în urma finalizării procesului de fuziune.

7. Mutarea sediului social al Băncii Fuzionate în str. Gheţarilor nr. 23-25, sector 1, Bucureşti, România.

8. Alegerea administratorilor Băncii Fuzionate: Corneliu Dan Pascariu, Razvan Radu, Ranieri de Marchis, Marco Cravario, Elena Goitini, Armin Huber, Friederike Kotz, Andreas Gschwenter, Melih Mengu, Johann Strobl, Ioan Tiriac, Ileana- Anca Ioan si Peter Koob.

9. Desemnarea domnului Dan Corneliu Pascariu în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Fuzionate.

10. Alegerea KPMG Audit SRL în calitate de auditor financiar al Băncii Fuzionate şi stabilirea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară internaţională, cu o reţea de peste 10.000 sucursale în 27 de ţări în care îşi desfăşoară activitatea 165.000 de angajaţi.

Aflată în top 5 jucători pe piaţa românească, UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor săi soluţii financiare pentru necesităţile persoanelor fizice, IMM, marilor companii, persoanelor fizice autorizate.

Este singura bancă din România cu o reţea de sucursale specializată pe servicii şi produse dedicate companiilor. Sunt recunoscuţi ca cea mai bună bancă specializată pe real estate şi, practic, sunt singura bancă cu o divizie dedicată acestui tip de proiect. În plus, au cross border solutions, prin intermediul cărora organizează relaţiile bancare ale clienţilor în multiple ţări astfel încât să beneficieze de aceeaşi calitate a serviciilor ca şi în ţara de origine.

Cu o cotă strategică în vestul şi estul Europei, grupul UniCredit are una din cele mai mari cote de piaţă din regiune.

Datele prezentate la data de 31 decembrie 2009 sunt:

- Venitul operaţional: 27.572 milioane EUR

- Profitul operaţional: 12.248 milioane EUR

- ROE: 3,8%

- Capitalul propriu: 59.689 milioane EUR

- Fonduri proprii de nivel 1: 8,47%

Pe teritoriul României, în luna decembrie 2009, UniCredit Ţiriac Bank deţine un număr de 240 de sucursale în care peste 3.000 de angajaţi lucrează pentru cei 600.000 de clienţi. Activele totale la data de 31 decembrie 2009 sunt în valoare de 20,4 miliarde RON şi îi plasează în primul eşalon al pieţei financiare româneşti.

Preview document

Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 1
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 2
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 3
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 4
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 5
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 6
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 7
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 8
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 9
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 10
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 11
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 12
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 13
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 14
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 15
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 16
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 17
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 18
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 19
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 20
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 21
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 22
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 23
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 24
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 25
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 26
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 27
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 28
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 29
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 30
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 31
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 32
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 33
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 34
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 35
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 36
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 37
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 38
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 39
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 40
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 41
Monografie UniCredit Tiriac Bank - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Monografie UniCredit Tiriac Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie UniCedit Tiriac Bank

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BNCARE.ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost...

Economie Bancara - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă...

Monografie UniCredit Tiriac Bank

1. Prezentarea bancii UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata europeana a...

Studiu de Caz BRD

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD O importanţă deosebită din mulţimea de societăţi...

Unicredit Tiriac Bank

I.Prezentare generala a bancii Unicredit Tiriac 1.1.Scurt istoric UniCredit Tiriac Bank SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul...

Impactul Basel III în Performanta Sistemului Bancar Romanesc

1. Introducere Criza economică şi financiară prelungită a fost o provocare pentru instituţiile financiare, deşi cele din România au fost mai puţin...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Analiza Economico-Financiara

Conceptul de analiza ec-fin: Analiza este metoda prin care se descompune un intreg(fenomen sau proces)in parti pt a identifica factorii si cauzele...

Ai nevoie de altceva?