Organizarea Marketingului Bancar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Marketingului Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Titulescu Marian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Banci, Marketing

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
BAZELE MARKETINGULUI FINANCIAR-BANCAR
1.1 Concept. Caracteristici. Funcţii
1.2 Piaţa banacară
1.3 Principalele valori ale culturii organizaţionale
1.4 Rolul şi importanţa activităţilor de marketing financiar-bancar
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING BANCAR
2.1 Locul compartimentului de marketing în structura băncii
2.2 Descrierea principalelor posturi din activitatea de marketing
2.3 Sistemul informaţional de marketing
2.4 Programul de marketing
2.5 Procesul decizional de marketing
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Deschiderile teoretice şi practice posibile în ţara noastră începând cu anul 1990 au confirmat importanţa cunoaşterii mecanismelor pieţei, a folosirii acestora pentru atingerea obiectivelor propuse, asigurarea flexibilităţii şi capacităţii de reacţie, reorientarea, reformularea obiectivelor, prevenirea unor conjuncturi nefavorabile etc.

Conceptul şi activităţile de marketing nu au apărut după 1990, teoria economică din ţara noastră asimilându-le, în bună măsură, cu mult timp înainte. Ceea ce este caracteristic etapei actuale este generalizarea concepţiei de marketing, înţeleasă ca o condiţie de supravieţuire, menţinere, câştigare a pieţei; în viziunea marketingului, agentul economic are un rol activ faţă de mediu, el trebuind să prevadă şi să recurgă la o politică "ofensivă", subordonându-şi activitatea cerinţelor pieţei, gata oricând să decodifice semnalele pieţei şi să răspundă rapid şi eficient.

Prezentând noţiunile de bază şi conceptele aferente, lucrarea se adresează în primul rând studenţilor, ca viitori specialişti, dar poate oferi idei şi soluţii pentru problemele concrete ale agenţilor economici atenţi la provocările pieţei.

Trebuie subliniat faptul că dincolo de concepte, metodologii şi instrumente, marketingul oferă un câmp larg, de manifestare a creativităţii umane; de la un punct tehnica devine ştiinţă şi în cele din urmă o adevărată artă. Dacă dimensiunea tehnico - ştiinţifică face apel la rigoare, muncă, eficienţă, dimensiunea creativă face trimitere directă la talent.

Marketingul bancar constituie mai presus de toate o filozofie a managementului care dirijează comportamentul instituţiilor financiare. Acestea sunt celule economice vii şi ca atare dinamice, urmărind o mai bună satisfacere a cerinţelor băneşti şi financiare ale segmentelor pieţei pe care le studiază permanent pentru a le cunoaşte transformările şi tendinţele.

Marketingul bancar are trăsăturile sale specifice care îl deosebesc de marketingul bunurilor de larg consum şi de celelalte categorii de aplicaţii ale marketingului prin faptul ca furnizorul de materie primă (ban) al firmei bancare este în acelaşi timp şi client al băncii, atât ca persoană individualizată cât şi ca firmă, instituţie sau un ansamblu colectiv de persoane fizice sau juridice. Specificul comerţului cu bani îşi pune amprenta asupra concepţiei de marketing bancar, fiecare entitate bancară fiind obligată să activeze în condiţiile pieţei specifice atât prin operaţiunile active cât şi prin cele pasive şi să acţioneze asupra operaţiunilor de comision, care dau conţinut nou unei game diverse de servicii bancare.

Pentru tratarea obiectului propriu al unei bănci comerciale, marketingul bancar trebuie să definească propria sa cultură de organizaţie având în vedere internaţionalizarea spaţiilor financiare şi concurenţa în continuă creştere.

Marketingul bancar trebuie să se preocupe de integrarea conceptului de strategie, de conduită generală de acţiune comercială şi de organizarea generală, de elaborarea de planuri de acţiune pe termen lung în funcţie de mijloacele umane, tehnice şi logistice.

Având în vedere nuanţele de concepte şi de imagini mediatice, marketingul bancar trebuie să coboare la nivelul reţelelor de agenţi economici care sunt confruntaţi cu evenimente socio-economice, exigenţele unei clientele uneori mai bine informată decât personalul băncilor.

Pentru bãnci graniţa dintre un client potenţial şi unul efectiv este foarte uşor de trecut. Dacã avem bani putem să-i sporim prin intermediul bãncilor, dacã avem nevoie de bani putem sã ne împrumutãm. Si într-un caz şi în celãlalt devenim clienţi ai bãncii, iar dacã suntem mulţumiţi putem deveni clienti fideli. Creşterea concurenţei pe piaţa produselor şi serviciilor bancare a dat semnalul de creştere a preocupãrii bãncilor pentru atragerea clienţilor persoane fizice şi juridice, pentru menţinerea acestora prin intermediul unor strategii şi politici de marketing.

CAPITOLUL 1

BAZELE MARKETINGULUI BANCAR

1.1 CONCEPT. CARACTERISTICI. FUNCŢII.

Concept

Marketingul este o concepţie modernă privind orientarea activităţii organizaţiei. Se concretizează într-un ansamblu de activităţi practice, programate şi organizate în mod ştiinţific. Marketingul presupune o activitate continuă prin care se derulează tranzacţii de piaţă constând în cicluri perpetue ale actului de vânzare-cumpărare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Marketingului Bancar.doc

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea afacerilor.