Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4486
Mărime: 259.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN-CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Cap.1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare din Marea Britanie 2

1.1. Supravegherea sistemului financiar britanic exercitată de FSA 2

Cap. 2. Organizarea şi funcţionarea pieţei financiare în Marea Britanie 4

2.1. Sistemul bancar britanic 4

2.2. Piaţa asigurărilor în Marea Britanie 6

2.2.1.Piaţa Londrei 9

2.2.2. Piaţa Lloyd's 10

2.3. Piata de capital - London Stock Exchange 13

Concluzii 16

Bibliografie 17

Extras din document

Capitolul 1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare

din Marea Britanie

1.1. Supravegherea sistemului financiar britanic exercitată de FSA

Sistemul financiar din Regatul Unit cuprinde activitățile economice ale băncilor, firmelor de investiții, societăților de asigurare și brokeri, precum și alte instituții financiare pe piețele interne. Gestionarea și supravegherea acestora cade în sarcina Băncii Angliei (Bank of England). și în sarcina Autorității pentru stabilitate financiară.

Banca Angliei este responsabilă pentru reglementarea globală a sistemului financiar, este responsabilă de stabilitatea sistemelor financiare si monetare și se alfă în centrul sistemului de plăți, stabilește rata dobânzii la creditare și ajută instituțiile de pe piața financiară să facă față fluctuațiilor de lichiditate cu care se confruntă. De asemenea joacă un rol important în cadrul dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii sistemului financiar pentru reducerea riscului sistemic

În 1996, Civil Service Committee, un comitet parlamentar, a elaborat un raport care, în urma prăbușirii BCCI și băncii Barings, recomandă scoaterea supravegherii bancare de sub umbrela Băncii Angliei și transferarea ei unui organism separat. Dezbaterile au condus la înființarea, în anul 1998, a Financial Stability Authority (FSA), un organism de supraveghere care din 2001 a integrat atribuțiile tuturor celorlalți supraveghetori din sectorul financiar. Totusi, Banca Angliei a ramas responsabila pentru asigurarea stabilitatii generale a sistemului financiar. FSA autorizează şi supraveghează băncile, întreprinderile de investiţii, societăţile de asigurare şi brokerii, şi alte entităţi financiare. Aceasta este responsabilă pentru supravegherea pieţelor financiare, listele de valori mobiliare şi a sistemelor de compensare şi decontare. FSA derulează operaţiuni ca răspuns la cazurile problemă care afectează firmele, pieţele şi sistemele de compensare. Ea reglementează, de asemenea, politica în aceste domenii şi oferă consiliere cu privire la implicaţiile de reglementare

Tabel nr.1. Argumente pro și contra modelului de supraveghere FSA

PRO CONTRA

Structurile separate de supraveghere au fost create în anumite momente istorice în care arhitectura sistemelor financiare era cu mult mai simpla și cu separații mult mai clare intre diferitele tipuri de institutii.

Globalizarea a condus la apariția conglomeratelor financiare, care necesită supravegherea simultană din partea mai multor instituții de tip clasic; În cele mai multe țări dezvoltate, și cu deosebire în interiorul UE, banca centrală se bucură de un înalt grad de independență. Acest lucru îi permite să adopte deciziile dificile cerute de funcțiile de supraveghere bancară fără a fi supusă presiunilor de ordin politic, așa cum s-ar putea întampla în cazul unei alte instituții;

Realizarea obiectivelor supravegherii prin intermediul mai multor agenții crește costul supravegherii, cu impact asupra competitivității entităților supravegheate. Unificarea supravegherii ar genera economii de costuri, atât administrative prin eliminarea duplicării serviciilor logistice, cât și sub aspectul sistemelor informatice pentru obținerea raportărilor de la entitățile supravegheate; Credibilitatea băncii centrale, în general superioară celei ale altor instituții naționale, poate juca un rol decisiv în prevenirea sau dezamorsarea unor crize bancare înca din faza incipienta. În multe cazuri, declarații făcute de oficiali ai băncilor centrale sau anumite acțiuni întreprinse de acestea au stopat accesele de panică ale publicului;

Separarea supravegherii în cadrul unor agenții specializate împiedică sau cel putin face mai dificilă diseminarea învățămintelor rezultate în urma unor crize în interiorul unui subsistem financiar, limitând astfel posibilitatile de reacție în viitor ale celorlalți supraveghetori; Prin viziunea sa de ansamblu asupra economiei, banca centraă este instituția care deține cele mai multe dintre informațiile necesare pentru identificarea din timp a principalilor factori de risc privind sistemul bancar;

Gradul din ce în ce mai mare de interdependență între sectoare face ca focalizarea îngusta pe un anumit sector sa fie uneori ineficientă în prevenirea riscurilor sistemice. În toate economiile dezvoltate, banca centrală exercită supravegherea asupra sistemelor de plăți de importanță sistemică – în unele cazuri, acestea sunt chiar localizate instituțional în interiorul băncii centrale. Separarea supravegherii bancare de supravegherea sistemelor de plăți este considerată de unii specialiști ca fiind riscantă;

În ceea ce priveste supravegherea bancara, există perceptia unui conflict de interese între scopul fundamental al oricărei bănci centrale – asigurarea stabilitatii prețurilor - și rolul de supraveghere acordat acesteia sub aspectul calității de împrumutator de ultima instanță. Astfel, se crede că in eventualitatea unei crize de sistem, banca centrală, pentru a evita o pierdere de credibilitate, ar putea fi preageneroasa în acordarea de sprijin financiar băncilor cu probleme, ceea ce ar putea

duce la cresterea inflației; Separarea rolului de împrumutator de ultima instanță (deținut, în majoritatea țărilor, de banca centrală) de rolul de supraveghetor bancar poate genera întarzieri în rezolvarea în faza incipientă a unor crize și implicit poate contribui la escaladarea acestora;

Evitarea „arbitrajului de supraveghere”, respectiv a riscului ca anumite conglomerate financiare să-si deplaseze unele produse financiare în zonele unde percep ca supravegherea este mai laxă–in scopul comiterii unor fraude sau al obținerii unor avantaje competitive nejustificate; Unii specialiști susțin că nu există nici o garanție că problemele de comunicare care eventual există între agențiile de supraveghere separate nu s-ar putea manifesta și în interiorul unei agentii unificate.

Realizarea unei mai mari flexibilități și acoperirea mai bună a „zonelor gri”. Acest lucru este important mai ales în cazul aparitiei unor produse financiare noi pentru care legislația este insuficient de clară în ce privește autoritatea de reglementare și supraveghere.

Preview document

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 1
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 2
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 3
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 4
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 5
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 6
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 7
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 8
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 9
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 10
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 11
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 12
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 13
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 14
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 15
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 16
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 17
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 18
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 19
Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Functionarea Pietei Financiare in Marea Britanie.doc

Alții au mai descărcat și

Internet Banking pe piața din România - evoluții și perspective

Capitolul 1 Aspecte generale privind Internet Banking-ul 1.1.Conceptul de Internet Banking „Internet-bankingul este un instrument de plată la...

Mobile banking - evoluții și perspective în România

CAP I. CONCEPTUL DE MOBILE -BANKING M-banking sau mobile banking poate fi considerat ca fiind ansamblul procedurilor sau a modalităților tehnice...

Monografia sistemului bancar japonez

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR DIN JAPONIA 1.1. ISTORIC În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea,sistemul bancar japonez a început să se...

Supravegherea si Reglementarea Bancara in Marea Britanie

CAP. 1: INCEPUTURILE SISTEMULUI BANCAR BRITANIC Începând cu iulie 1944 sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods (SUA) impune in...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Analiza Instrumentelor de Politica Monetara ale Bancii Angliei

CAPITOLUL I Principii generale ale politicii monetare Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul...

Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori

INRODUCERE Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de...

Piete de Asigurare Europene - Piata Londrei si Piata Lloyd

Asigurarile reprezinta un sector cheie al economiei europene, a carui influenta se simte atât în protectia în fata riscurilor în domeniul economic...

Organizarea si Functionarea Institutiilor de Credit

1. Introducere Realizand acest referat, intitulat „Organizarea si functionarea sistemelor bancare”, am incercat sa abordam de o maniera integrala...

Cumpararea unei Polite de Asigurare a Creditelor Comerciale de Catre SC Omv Romania Mineraloel SRL

Introducere Activitatea comercială presupune prin însăşi definiţia sa anumite riscuri. În fiecare an, zeci de mii de companii din întreaga lume...

Falimentul Bancar

1. Introducere Managerii bancilor, investitorii si cei ce creaza politicile impart un interest patrunzator pentru a cunoaste ce cauzeaza...

Piete de Asigurare Europene Piata Londrei si Piata Lloyd's

1.CARACTERIZAREA GENERALĂ A PIEŢEI DE ASIGURĂRI Indiferent că este vorba de cea a bunurilor şi serviciilor, a forţei de muncă, a capitalurilor sau...

Ai nevoie de altceva?