Particularitățile Sistemului Bancar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 32109
Mărime: 157.96KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 Pag.

PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

1.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPA ANUL 1990 2

1.2. CADRUL GENERAL ŞI LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII FINANCIAR-BANCARE

1.3. PREZENTARE GENERALĂ A PRINCIPALELOR BANCI ACTIVE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ

CAPITOLUL 2

NOI COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE

2.1. INTERNAŢIONALIZAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 23

2.2. CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE 26

2.3. PERSPECTIVELE SISTEMULUI BANCAR IN CONTEXTUL ADERARII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 3

PRODUSELE BANCARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

3.1. PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE – CONCEPT ŞI CARACTERISTICI 32

3.2. PRODUSELE BANCARE GENERATE DE OPERAŢIUNILE PASIVE ALE BĂNCILOR

3.2.1. CONTURI CURENTE 33

3.2.2. DEPOZITE LA VEDERE ŞI LA TERMEN 35

3.2.3. CERTIFICATE DE DEPOZIT 41

3.2.4. CARDURI DE DEBIT 44

3.3. PRODUSELE BANCARE GENERATE DE OPERAŢIUNILE ACTIVE ALE BĂNCILOR

3.3.1. CREDITE PENTRU NEVOI PERSONALE NENOMINALIZATE

3.3.2. CREDITE PENTRU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ 56

3.3.3. CREDITE IPOTECARE SI IMOBILIARE 60

3.3.4. CREDITE PENTRU CUMPĂRAREA DE AUTOVEHICULE 67

3.3.5. CREDITE PENTRU STUDII 70

3.3.6. CREDITE PENTRU VACANŢĂ 72

3.3.7. CARDURI DE CREDIT 74

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

1.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPA ANUL 1990

Sistemul bancar este considerat ca fiind cel mai fragil mecanism al unei economii, în sensul care simte cel mai puternic socurile induse în economie; sistemul bancar românesc de dupa 1990, desi afectat de falimentul câtorva banci private, s-a dovedit a avea cea mai buna evolutie, prestatia Bancii Nationale influentând hotarâtor atât bancile comerciale cât si evolutia economiei în ansamblu. În România de după 1990, sistemul monetar-financiar este puternic dominat de sectorul bancar, acesta reprezentând cel mai important intermediar financiar. În perioada mai sus amintită, sistemul bancar românesc se caracterizează printr-un nivel scăzut de monetizare şi intermediere financiară. Poziţia dominantă a sectorului bancar în cadrul sistemului monetar-financiar din România se explică printr-o serie de factori cum ar fi insuficienta dezvoltare a pieţelor de capital sau moştenirea economiei cu planificare centrală în care băncile erau acelea ce contabilizau activitatea întreprinderilor economice fără independenţă financiară.

Înainte de anul 1990 structura sistemului bancar românesc era similară cu cea din celelalte economii centralizate. BNR combina funcţiile unei bănci centrale cu unele din funcţiile unei bănci comerciale.

Existau patru bănci specializate: Banca Română de Comerţ Exterior pentru operaţiunile de comerţ exterior; Banca de Investiţii pentru operaţiunile privind finanţarea pe termen lung a economiei; Banca Agricolă pentru operaţiunile din domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru preluarea resurselor disponibile ale populaţiei) care aveau conturi la BNR şi primeau la nevoie credite pentru suplimentarea resurselor (excepţie făcea CEC care redepunea banii populaţiei la BNR, activitatea de creditare fiind redusă).

Începând cu anul 1991 are loc metamorfoza sistemului bancar românesc. La baza transformărilor stă introducerea unui sistem organizat pe două niveluri şi legislaţia privind BNR şi băncile comerciale.

Pe structura fostei bănci centrale şi din structurile instituţiilor financiare specializate s-au format reţele incipiente preluate de instituţiile care există în prezent. Mai exact, BNR şi-a asumat responsabilitatea de a conduce politica monetară şi de a exercita funcţii tipice unei bănci centrale, iar activităţile sale comerciale au fost transferate unei bănci nou înfiinţate şi anume Banca Comercială Română (BCR). De asemenea, serviciul poştal şi-a creat propria bancă. În primii zece ani de tranziţie la economia de piaţă, se poate spune că sectorul bancar românesc a fost substanţial dominat de vechile bănci specializate. De asemenea, până în anul 1998, numărul băncilor înregistrate a crescut de la an la an. Spre exemplu, după sursa BNR, la sfârşitul anului 1990 funcţionau 12 bănci dintre care 7 erau bănci persoane juridice române iar 5, sucursale ale băncilor străine.

Ca urmare a şocului resimţit de industria bancară româneasca în urma dificultăţilor majore întâmpinate de unele banci, cauzate si de retragerile masive ale depozitelor populatiei, Banca Nationala a instituit Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 58/1998 - Legea bancara si a Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cadrul legal privind autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a bancilor a fost largit si imbunatatit. Incepand cu luna ianuarie 1998, realizarea obiectivelor de supraveghere a fost facilitata de introducerea noului plan de conturi pentru sistemul bancar.

Între 1998-1999 a avut loc privatizarea primelor doua banci cu capital majoritar de stat, prin achizitionarea pachetului majoritar de catre investitori straini iar din iunie 1999 au intrat in aplicare Normele 8 potrivit carora rata adecvarii capitalului a fost majorata la 12%.

Un alt element important în această perioadă a fost crearea AVAB, constituindu-se astfel premisele reducerei substantiale a volumului creditului restant din bilantul bancilor, prin preluarea de catre AVAB a unui volum important de creante neperformante.

Si după crearea sistemului pe doua nivele, si deschiderea domeniului noilor operatori, bancile specializate ramase nu au fost reconfigurate, iar sectorul bancar românesc a fost dominat, pâna în 1999, de cele cinci banci de stat care initial aveau o pozitie de monopol în sectoarele lor respective. Pe fondul reglementarii stricte a activitatii bancilor comerciale din partea Bancii Nationale, printre carenţele sistemului financiar bancar românesc se numarau:

- restructurarea inadecvata a bancilor comerciale românesti,

- lipsa unei culturi adecvate în domeniu, atât în rândul populatiei cât si a personalului bancar,

- conducerea corporatista în formare la nivelul întregii economii,

- creditele neperformante si legislatia în curs de formare.

Raportul Comisiei Europene pe anul 2001 subliniază că „pieţele de valori mobiliare se găsesc într-un stadiu rudimentar de dezvoltare ” iar „reglementare pieţei de capital este extrem de slabă”. În Raportul BNR/2003 se precizează că în anul 2003 sistemul bancar a continuat să deţină rolul de lider al pieţei financiare, gradul de dezvoltare atins plasându-l într-o poziţie dominantă în raport cu celelalte segmente (sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor). Existau 31 bănci dintre care 24 erau societăţi bancare persoane juridice române, iar 7 erau sucursale sau reprezentanţe ale băncilor străine; în 1998 existau 45 bănci dintre care 36 erau societăţi bancare persoane juridice române iar 9 erau sucursale sau reprezentanţe ale băncilor străine. La sfârşitul anului 2003, apare o nouă configuraţie a sistemului bancar atât în cea ce priveşte numărul total al operatorilor bancari (38) cât şi repartizarea acestora.(3 bănci de stat, 15 filiale, 8 sucursale ale unor bănci străine, 6 bănci cu capital privat autohton şi 6 cu capital străin). Şi totuşi, numărul de bănci ce funcţionează în România în toată perioada luată în calcul pare de departe a fi suficient dacă ne raportăm la cele 920 de bănci ce funcţionau în anul 1935.

Preview document

Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 1
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 2
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 3
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 4
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 5
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 6
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 7
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 8
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 9
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 10
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 11
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 12
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 13
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 14
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 15
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 16
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 17
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 18
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 19
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 20
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 21
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 22
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 23
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 24
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 25
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 26
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 27
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 28
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 29
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 30
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 31
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 32
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 33
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 34
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 35
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 36
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 37
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 38
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 39
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 40
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 41
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 42
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 43
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 44
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 45
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 46
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 47
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 48
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 49
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 50
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 51
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 52
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 53
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 54
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 55
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 56
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 57
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 58
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 59
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 60
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 61
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 62
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 63
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 64
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 65
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 66
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 67
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 68
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 69
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 70
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 71
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 72
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 73
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 74
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 75
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 76
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 77
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 78
Particularitățile Sistemului Bancar - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile Sistemului Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Evoluția sistemului bancar în România

Sistemul bancar romanesc Introducere Datorita evolutiei istorice si particularitatilor tranzitiei catre o economie de piata, sistemul bancar...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Banca de emisiune și rolul ei în cadrul sistemului bancar

Cap. I. Etape în evoluţia băncilor comerciale şi în evoluţia băncilor de emisiune. I.1. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de bănci comerciale...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

1.1. SISTEMUL BANCAR 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o...

Prezentarea sistemului bancar românesc - Banca Comercială Carpatica

Partea I – Prezentarea sistemului bancar Cap.1 : Sistemele bancare contemporane şi particularităţile acestora Sistemele bancare moderne sunt...

Rolul băncilor în economia de piață

Abstract The role of the bank is at the forefront of the economy, in society, favoring commercial transactions inside and outside a country,...

Sistemul Bancar din Marea Britanie

Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic I.1. Scurt istoric Istoricul sistemului bancar englez este de un real interes, deoarece...

Produse și Servicii Bancare

Băncile şi operaţiunile bancare 1.1 Originea şi motivele funcţionării băncilor 1.2 Băncile de emisiune şi funcţiile lor 1.2.1 Banca Naţională a...

Ai nevoie de altceva?