Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 35286
Mărime: 2.84MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: profesor universitar, dr. habilitat Anatol Caraganciu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Teză pentru conferirea titlului ştiinţific de doctor în economie

Cuprins

INTRODUCERE .3

CAPITORLUL 1. TRANSNAŢIONALIZAREA SFEREI DE CREDITARE ŞI A CELEI DE PRODUCŢIE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ.9

1.1 Analiza generală a infrastructurii inovaţionale în curs de formare. 9

1.2 Caracterul transferului resurselor financiar-creditare în cadrul dezvoltării sistemelor inovaţional – financiare naţionale. 24

1.3 Crearea infrastructurii financiare exteritoriale inovaţionale în condiţiile unei economii tranzitorii.35

CAPITOLUL 2. CONDIŢIILE EXTERNE ŞI ASPECTUL FUNCŢIONALTEHNOLOGIC AL INFRASTUCTURII INOVAŢIONALE .45

2.1 Rolul companiilor multinaţionale în dezvoltarea potenţialului industrial al Republicii Moldova. 45

2.2. Potenţialul inovaţional şi industrial al Rusiei în condiţiile globalizării.56

2.3 Aspectul funcţional-tehnologic al infrastructurii inovaţionale financiarbancare.66

CAPITOLUL 3. ASPECTE PRACTICE ALE CREĂRII INFRASTRUCTURII INOVAŢIONAL-FINANCIARE EXTERITORIALE ÎN TRANSNAŢIONALIZAREA SFEREI CREDITARE ŞI A CELEI DE PRODUCŢIE.74

3.1. Etapele trecerii treptate la tehnologiile informaţionale moderne bancare.74

3.2. Problema investiţiilor examinată prin prisma modelelor de planificare optimală.80

3.3. Obiectivul de bază în formarea unui spaţiu interdependent între utilizatorii transnaţionali.88

CONCUZII.100

BIBLIOGRAFIE. . 104

ANEXE.114

ADNOTARE.125

CUVINTE CHEIE.127

Extras din document

INTRODUCERE

Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de

căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei infrastructuri

inovaţionale exteritoriale. Aceasta infrastructură trebuie să reprezinte o formă

eficientă de integrare a resurselor naţionale inovaţional-financiare în cadrul sferei

creditare şi financiare transnaţionale în spaţiul economic al ţărilor Europei Centrale

şi de Est.

Cu părere de rău, ştiinţa economică s-a dovedit a fi nepregătită pentru o

conştientizare teoretică a specificului perioadei de tranziţie orientată spre relaţiile

economiei de piaţă. Discordanţa între teorie şi practică este una din cauzele

fenomenelor crizei durabile în economia Republicii Moldova şi a altor ţări ale

Europei Centrale şi de Est. Între timp, în practica inovaţional-financiară a ţărilor cu

o economie de piaţă dezvoltată există mai multe exemple de creare a condiţiilor de

creştere economică şi socială pe baza formării unor instituţii inovaţional-financiare

transnaţionale şi exteritoriale eficiente.

În acest context, una dintre cele mai importante caracteristici ale centralizării

este atât dezvoltarea ulterioară a procesului de concentrare inovaţională, cât şi

perfecţionarea metodelor de conducere financiară de către un centru unic, prin

intermediul utilizării modelării economico-matematice, a tehnologiilor

computerizate, a progreselor avansate a ştiinţei şi practicii conducerii financiare.

Actualitatea cercetării este determinată şi de faptul că, până în prezent,

multe structuri inovaţional-financiare ale formaţiunilor teritoriale şi naţionale nu

ţin cont de schimbările structurale atât strategice, cât şi globale ce sunt în proces de

desfăsurare. De facto, ele se limitează doar la rolul pasiv de observator, fără ca să

influenţeze activ politicile social-economice şi creditar-financiare în unele sfere

economice aparte, cât şi în sistemul economic general. În prezent, în conducerea

economiilor tranzitorii, la toate nivelele predomină un empirism restrâns, care

creează dificultăţile o perioadă de lungă durată. Situaţia aceasta este caracteristică

atât pentru Republica Moldova cât şi pentru alte state ale Europei Centrale şi de

Est, şi anume statele care merg pe o cale de refacere a economiilor fost

centralizate.

În prezent, a apărut o contradicţie între organizaţiile existente şi schimbările

structurale profunde atestate în economie, care au început sub influenţa reformelor

economice, democratizării societăţii şi mersului inevitabil a proceselor de

globalizare. Schimbările rapide din cadrul ştiinţei, tehnologiei şi economiei

imprimă, pe de o parte, un caracter mai flexibil al structurilor organizaţionale

(inclusiv cele inovaţional-financiare) cu un înalt nivel de adaptare la schimbarea

condiţiilor; iar, pe de altă parte, presupun o diversitate de forme, care asigură

dezvoltarea eficientă şi combinarea verigilor mici, medii şi mari ale economiei în

cadrul unui spaţiu internaţional şi interregional. Formele organizaţionale şi relaţiile

economice şi financiare existente nu corespund schimbărilor, care au demarat în

structura forţelor de producţie. Conform experienţei moderne acumulate,

problemele de acest gen pot fi soluţionate numai bazându-ne pe cercetări teoretice,

concluzii şi recomandări ştiinţific argumentate.

Preview document

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 1
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 2
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 3
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 4
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 5
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 6
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 7
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 8
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 9
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 10
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 11
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 12
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 13
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 14
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 15
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 16
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 17
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 18
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 19
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 20
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 21
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 22
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 23
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 24
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 25
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 26
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 27
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 28
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 29
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 30
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 31
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 32
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 33
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 34
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 35
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 36
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 37
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 38
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 39
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 40
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 41
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 42
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 43
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 44
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 45
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 46
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 47
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 48
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 49
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 50
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 51
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 52
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 53
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 54
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 55
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 56
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 57
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 58
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 59
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 60
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 61
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 62
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 63
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 64
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 65
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 66
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 67
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 68
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 69
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 70
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 71
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 72
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 73
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 74
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 75
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 76
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 77
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 78
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 79
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 80
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 81
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 82
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 83
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 84
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 85
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 86
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 87
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 88
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 89
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 90
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 91
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 92
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 93
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 94
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 95
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 96
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 97
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 98
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 99
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 100
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 101
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 102
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 103
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 104
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 105
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 106
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 107
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 108
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 109
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 110
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 111
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 112
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 113
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 114
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 115
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 116
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 117
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 118
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 119
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 120
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 121
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 122
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 123
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 124
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 125
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 126
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 127
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 128
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 129
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 130
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 131
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 132
Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional - Pagina 133

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea Creditarii Inovatiilor la Nivel Transnational.pdf

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect Economie Bancara

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?