Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 18916
Mărime: 107.47KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lidia Gosoianu
UNIVERSITATEA ECOLOGICA MASTER MANAGEMENT FINANCIAR

Cuprins

1.Evoluţia regimului valutar în România 3

1.1 Premisele trecerii la un nou regim valutar 3

1.2. Reforma regimului valutar 8

1.3. Obiectivele şi principalele măsuri ale politicii valutare promovate de Banca

Naţională a României 15

I. Stabilizarea cursului leului 16

1. Menţinerea finanţării externe 19

2. Constituirea rezervei valutare 23

3. Adoptarea unui program coerent de restabilire a echilibrelor în economie 25

4. Stimularea exportului 25

5. Descurajarea importurilor de importanţă secundară 28

6. Creşterea ponderii importurilor pe credit 30

7. Finanţarea neinflaţionistă a deficitului bugetar 30

8. Dobânzi real positive 34

9. Controlul arieratelor şi restabilirea disciplinei financiare 36

10. Formularea unei politici industriale, ca mijloc de asigurare a unui

echilibru relative între pierderea şi crearea de locuri de muncă 39

II. Un alt obiectiv de politică monetară promovat de Banca Naţională a României

în perioada de tranziţie l-a reprezentat echiliberarea balanţei de plăţi 40

III. Un alt obiectiv de politică valutară l-a reprezentat reducerea datoriilor externe ale României 42

IV. Eliminarea segmentării pieţei şi restabilirea echilibrului dintre cerere şi ofertă 46

1.4. Regimul valutar în prezent

Extras din document

1.Evoluţia regimului valutar în România

1.1 Premisele trecerii la un nou regim valutar

Până la sfârşitul anului 1989, în ţara noastră politica valutară s-a înfăptuit în condiţiile monopolului valutar, forma prin care se manifesta conducerea nemijlocită şi unitară a întregii activităţi valutare de către stat.

Pe plan intern, monopolul valutar presupunea dreptul exclusiv al Băncii Naţionale a R.S.R. şi al Băncii Române de Comerţ Exterior de a deţine şi efectua cumpărări şi vânzări de mijloace de plată străine, precum şi de a efectua decontările cu străinătatea. Potrivit monopolului valutar, valutele altor state nu aveau putere circulatorie pe teritoriul României, aşa după cum era interzisă scoaterea din ţară sau remiterea în străinătate a monedei noastre naţionale - leul.

Înfăptuirea monopolului valutar era într-o strânsă interdependenţă cu monopolul de stat asupra comerţului exterior.

Deşi în ţara noastră nu a existat o lege elaborată expres în domeniul valutar-financiar, exista însă o legislaţie în domeniul comerţului exterior şi al operaţiunilor valutar-financiare cu străinătatea, care reglementa relaţiile în acest domeniu ale persoanelor fizice şi juridice române, atât pe plan intern, cât şi în raporturile cu partenerii externi.

În ţara noastră, până în mai 1991, politica valutară a fost exercitată de Ministerul Finanţelor,în colaborare cu Banca Naţională a României şi cu Banca Română de Comerţ Exterior1.

Ministerul Finanţelor era autoritatea cu competenţă valutară, care exercita coordonarea şi controlul întregii activităţi valutare. Banca Naţională a României, în calitate de bancă centrală, avea următoarele atribuţiuni, potrivit statutului său:

• păstrarea şi administrarea rezervei de stat;

• organizarea schimbului valutar;

• stabilirea şi publicarea cursului valutelor străine în lei;

• exercitarea controlului operaţiilor valutare;

• participarea la elaborarea balanţei de plăţi externe şi urmărirea realizării acesteia.

Banca Română de Comerţ Exterior, în calitate de bancă comercială specializată în relaţiile de plăţi cu străinătatea, avea următoarele atribuţii principale:.• efectua toate operaţiunile de plăţi şi încasări bancare în valută şi în lei privind activitatea de comerţ exterior, cooperare ;

• păstra şi administra disponibilităţile în valută, păstra mijloacele financiare ale întreprinderilor de comerţ exterior şi efectua plăţi şi încasări în contul acestora;

• acorda credite în valută întreprinderilor de comerţ exterior;

• păstra evidenţa centralizată a creditelor bancare externe;

• era autorizată să contracteze credite externe pentru deservirea relaţiilor economice;

• acorda credite în lei, pe termen scurt, pentru activitatea de comerţ exterior, cooperare etc., precum şi pentru necesităţile curente ale întreprinderilor de comerţ exterior;

• efectua în exclusivitate transferurile valutare în străinătate privind toate operaţiunile comerciale şi necomerciale;

• participa împreună cu alte organe bancare, financiare, la elaborarea şi execuţia balanţei de plăţi externe;

• putea să deschidă conturi în valută pe numele persoanelor fizice şi juridice române.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în acest domeniu, Banca Română de Comerţ Exterior dispunea de fonduri proprii (fondul statutar, fondul de rezervă, fonduri speciale).

La începutul anului 1990, România nu înregistra datorii externe şi dispunea de reserve valutare de aproximativ 1,5 miliarde dolari2. Poziţia financiară externă favorabilă era susţinută exclusiv prin pârghii administrative: consumul şi producţia erau strict controlate, exportul şi importul erau dirijate centralizat, iar cursul valutar nu avea un rol practic în echilibrarea balanţei de plăţi.

Abandonarea mecanismelor administrative de reglare a comerţului exterior a condus, încă din anul 1990, la deteriorarea balanţei de plăţi şi la consumarea rezervelor valutare (Tabelele nr. 1 şi 2). Cauzele acestei evoluţii au fost:

• dezechilibrele structurale generate de modelul bazat pe conducerea centralizată a economiei;

• reorientarea fundamentală a economiei româneşti, respectiv trecerea de la modelul conducerii centralizate la reglarea prin mecanismele pieţei;

• şocurile economice cauzate de o conjunctură internaţională deosebit de nefavorabilă:

prăbuşirea comerţului exterior cu ţările membre CAER; influenţa războiului din Golf şi a crizei iugoslave.

Ca şi alte mecanisme vitale ale economiei naţionale, regimul valutar nu a putut fi reorientat dintr-o dată, etapele parcurse conformându-se, în esenţă, concepţiei reformei economice din ţara noastră, în condiţiile concrete determinate de schimbările politice de după decembrie 1989.

Poziţia externă a României 1988 – 1999

Tabelul nr. 1

Anul Datoria externă Rezerve la BNR Rezerve la bănci comerciale Aur Devize convertibile Total reserve nete

1988 2261.00 24.00 776.00 594.00 -1130.00 -536.00

1989 174.00 75.00 1861.00 872.00 1595.00 2467.00

1990 230.00 26.00 502.00 850.00 373.00 1223.00

1991 1143.00 209.30 490.00 795.00 -419.70 375.30

1992 2479.00 96.00 741.10 762.40 -540.90 221.50

1993 3357.00 42.30 953.20 913.90 -276.10 637.80

1994 4546.00 591.80 1494.30 1446.35 440.49 1446.68

1995 5342.00 334.10 1370.80 1350.02 303.96 1350.01

1996 7208.90 1592.40 0.00 1041.50 2098.70 3140.20

1997 8584.30 3061.00 1606.90 867.50 3699.50 4567.00

1998 9899.00 2299.10 1492.60 924.30 1373.60 3791.70

1999 8915.30 2492.90 1160.70 966.60 1516.20 3653.60

Notă: Toate datele sunt exprimate in milioane dolari SUA (sau echivalent).

Datele corespund sfârşitului de an

Sursa: Banca Naţională a României

Balanţa comercială şi contul curent 1988 – 1999

Tabelul nr. 2

Anul 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Contul curent

(sold)

3590

2804

-1802

-1290

-1518

-1177

-371

-1292

-2571

-2338

-2968

-1296

Export

(FOB)

6942

6343

3600

3538

4286

4882

5914

7519

8085

8431

8302

8503

Import

(FOB)

3371

3835

5436

4883

5659

6012

6316

8750

10555

10411

10927

9595

Balanţa

comercială (sold)

3571

2508

-1836

-1345

-1373

-1130

-402

-1231

-2470

-1980

-2625

-1092

Notă: Toate datele sunt exprimate in milioane dolari SUA (sau echivalent).

Datele corespund sfârşitului de an.

Preview document

Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 1
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 2
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 3
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 4
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 5
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 6
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 7
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 8
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 9
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 10
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 11
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 12
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 13
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 14
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 15
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 16
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 17
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 18
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 19
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 20
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 21
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 22
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 23
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 24
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 25
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 26
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 27
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 28
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 29
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 30
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 31
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 32
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 33
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 34
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 35
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 36
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 37
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 38
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 39
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 40
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 41
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 42
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 43
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 44
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 45
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 46
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 47
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 48
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 49
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 50
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 51
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 52
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 53
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 54
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 55
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 56
Politicile Valutare ale Băncii Naționale a României - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Politicile Valutare ale Bancii Nationale a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Redefiniri ale Politicii Valutare în România în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE I.1.Caracteristicile cursului valutar I.2....

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Politica valutară a României și implicațiile asupra cursului valutar al leului

I.INTRODUCERE Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice,prin intermediul caruia se actioneaza asupra cererii si...

Plasamentele Societăților de Asigurări

Capitolul 1. Notiuni generale despre asigurari 1.1 Introducere in domeniul asigurarilor Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în...

Convertibilitatea valutară a leului și efectele economico-sociale ale acesteia

INTRODUCERE Atâta timp cât operaţiunile economice interne şi externe nu se vor exprima prin aceeaşi unitate bănească, convertibilitatea va...

Produse și Servicii Bancare Destinate Sectorului Corporate

Introducere. Motivația alegerii temei și directivele urmărite În contextul unei activităţi economice complexe, firmele ca şi principale jucătoare...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Ai nevoie de altceva?