Portofoliu BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10301
Mărime: 52.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Sistemul bancar românsc înainte de 1990 a fost unul dintre cele mai rigide sisteme din fostele tări socialiste. A fost un sistem lipsit de eficientă si controlat de stat. Banca Natională a României îndeplinea functiile unei bănci centrale deopotrivă cu câteva functii ale unei bănci comerciale. În colaborare cu alte institutii de stat, B.N.R. elabora proiecte de creditare si urmărea punerea lor în practică, respectiv extinderea creditelor către întreprinderi si organizatii economice ce aveau cont deschis la B.N.R.

Celelalte patru bănci specializate: Banca Română de Comert Exterior, Banca pentru Agricultură si Industrie Alimentară, Banca de Investitii, Casa de Economii si Consemnatiuni beneficiau de credite pentru suplimentarea resurselor de la B.N.R., cu excepţia C.E.C-ului, care depunea banii colectati de la populatie prin constituirea de depozite la B.N.R..

Banca Română de Comert Exterior (B.R.C.E.), înfiinţată în 1968 prin reorganizarea Departamentului operatiunilor din cadrul B.N.R., primea si acorda credite întreprinderilor si organizatiilor române cu activitate de comert exterior, cumpăra si vindea în tară si în străinătate valută, titluri de valoare emise în valută; de fapt toate operaŃiunile privind străinătatea se derulau prin B.R.C.E.

Banca pentru Agricultură si Industrie Alimentară (B.A.I.A), înfiintată tot în 1968, avea ca obiectiv acordarea de avansuri bănesti unitătilor agricole de stat si cooperatiste pentru realizarea productiei contractate livrată ulterior la fondul de stat; dacă avansurile bănesti acordate unitatilor agricole nu puteau fi recuperate, acestea se transformau în credite.

Cooperativele de Credit si Economii, înfiintate în 1948, în locul băncilor populare (lichiditate, ca de altfel toate băncile cu capital privat), acordau împrumuturi pentru dezvoltarea productiei agro-alimentare în gospodăriile proprii si pentru satisfacerea unor nevoi familiale ale cooperatorilor; de asemenea, pentru simplificarea operatiunilor de încasări si plăti, cooperativele de credit actionau ca mandatare ale B.A.I.A., efectuând aceste operatiuni pentru organizatiile de masă si obstesti din mediul rural, casele de ajutor reciproc ale salariatilor si pensionarilor.

Banca de InvestiŃii (B.I.), înfiintată în 1948, pe structura Creditului National Industrial,avea ca sferă de activitate finantarea si creditarea investitiilor, a marilor santiere si a lucrărilor de constructii montaj. Prin calculul indicatorilor de eficientă, Banca de Investitii stabilea oportunităti si apoi aviza investitiile.

Casa de Economii si Consemnatiuni (C.E.C) avea ca obiect de activitate atragerea economiilor bănesti ale populatiei în conformitate cu planul de casă si de credite al Băncii Nationale pentru asigurarea creditării economiei nationale.

Specializarea excesivă a băncilor pe anumite operatiuni, conform denumirii lor, a îngrădit mecanismul bancar, spiritul de initiativă si concurentă, autonomia în formarea resurselor si acordarea creditelor.

Restructurarea sistemului bancar ocupă un loc esential în cadrul restructurării economiei nationale. Transformările perioadei de tranzitie au impus între primele măsuri crearea unui sistem bancar modern pe două trepte:B.N.R. cu următoarele functii: emisiunea monetară, asigurarea stabilitătii monetare,administrarea rezervelor valutare ale tării, supravegherea activitătii bancare,asigurarea sistemului de plăti fără numerar. B.N.R. a fost reorganizată prin Legea nr. 34/1991 (Legea de organizare a Băncii Nationale);bănci comerciale, rezultate prin restructurarea în societăti pe actiuni a băncilor specializate în conformitate cu Legea activitătii bancare nr. 33/1991, intrând în procesul de privatizare a societătilor comerciale; 70% din capitalul acestor bănci a fost transferat Fondului Proprietătii de Stat si 30% către cele cinci fonduri ale proprietătii private (câte 6% la fiecare fond). Prima bancă comercială înfiintată în decembrie 1990 este tocmai Banca Comercială Română, prin preluarea operatiunilor comerciale ale B.N.R. Legislatia bancară a fost modificată în 1998 când au fost promulgate trei legi bancare: Legea nr. 101/1998 privind statutul BNR, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.

În perioada următoare s-a constatat dezvoltarea sistemului bancar în România prin aparitia de bănci noi, unele fiind sucursale ale unor bănci străine renumite în lume. Totusi extinderea numărului de bănci a fost mai putin explozivă decât în celelalte tări din Europa Centrală si de Est, probabil urmare a prudentei în acordarea autorizatiilor de functionare de către banca centrală.

Dimensiunea cantitativă a evolutiei sistemului bancar nu este însă caracteristica principală a acestei perioade. Aparent contrar realitătii, principala caracteristică a dezvoltării sistemului bancar românesc a fost coerenta dezvoltării structurale si calitative a activitătii bancare, în sensul directiei ascendente dictate de adaptarea la cerintele economiei de piată.

Sincopele constatate pe parcursul acestui deceniu în ceea ce priveste depresiunea evidentiată în activitatea unor bănci – Dacia Felix, Columna, sau falimentul altor bănci –banca Albina, Bankcoop, Credit Bank, nu sunt definitorii pentru întreaga activitate bancară din România.

Imaginea actuală a sistemului bancar a fost conturată de deschiderea economiei românesti, ceea ce a determinat ajustarea sistemelor de operare la cerintele si practicile internationale. Băncile si-au dezvoltat si si-au adoptat sistemele de operare în functie de impactul factorilor exogeni asupra economiei reale, precum si de presiunea concurentei pe piata financiar-bancară.

Evolutia sistemului bancar românesc în ultimul deceniu al secolului XX s-a

caracterizat prin dezvoltarea si diversificarea produselor si serviciilor bancare, cresterea vitezei si diversificarea instrumentelor de decontare, modernizarea sistemului de evidentă si control, informatizarea sistemelor de transmitere a datelor de natură contabilă, statistică si a celor din procesul de transfer. Eforturile de capitalizare si presiunea concurentială au determinat băncile să-si modernizeze reteaua teritorială.

Preview document

Portofoliu BCR - Pagina 1
Portofoliu BCR - Pagina 2
Portofoliu BCR - Pagina 3
Portofoliu BCR - Pagina 4
Portofoliu BCR - Pagina 5
Portofoliu BCR - Pagina 6
Portofoliu BCR - Pagina 7
Portofoliu BCR - Pagina 8
Portofoliu BCR - Pagina 9
Portofoliu BCR - Pagina 10
Portofoliu BCR - Pagina 11
Portofoliu BCR - Pagina 12
Portofoliu BCR - Pagina 13
Portofoliu BCR - Pagina 14
Portofoliu BCR - Pagina 15
Portofoliu BCR - Pagina 16
Portofoliu BCR - Pagina 17
Portofoliu BCR - Pagina 18
Portofoliu BCR - Pagina 19
Portofoliu BCR - Pagina 20
Portofoliu BCR - Pagina 21
Portofoliu BCR - Pagina 22
Portofoliu BCR - Pagina 23
Portofoliu BCR - Pagina 24
Portofoliu BCR - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Creditelor în Scop Locativ Promovate de BCR BPL

Introducere În ţara noastră, sunt trei bănci care acordă credite în scop locativ, şi anume: Raiffeisen Banca pentru locuinţe, HVB Banca pentru...

Situatiile Financiare Anuale in BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Situații financiare - Banca Comercială Română

Situațiile financiare Situațiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea și...

Analiza Comparativă a Produselor și Serviciilor Bancare

Produsele Bancare În cărţile de specialitate, produsul îmbracă numeroase definiţii, toate pornind însă de la aceeasi idee, adaptat însă fiecărei...

Strategia Bancara la BCR

1. Momentul istoric al înfiinţării BCR Anul 1990 consemnează începutul unui amplu proces de transformări în România, dorinţa generală fiind aceea...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?