Practica - BC Victoriabank SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7620
Mărime: 76.08KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

I Caracteristica generală a B.C. „VictoriaBank” S.A.

II Constituirea resurselor depozitare ale B.C. „VictoriaBank” S.A

1.1. Politica de constituire a depozitelor bancare în cadrul B.C. „VictoriaBank” SA

1.2. Analiza depozitelor bancare în cadrul B.C. „VictoriaBank” SA

III Activitatea de creditare a BC „VictoriaBank” SA

3.1 Politica de creditare a BC „VictoriaBank” SA

3.2 Analiza portofoliului de credite a BC „VictoriaBank” SA

IV Dealing-ul valutar in cadrul BC „VictoriaBank” SA

V Politici de ameliorare a pietei produselor şi serviciilor bancare

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Am făcut practica de masterat în cadrul B.C. „VictoriaBank” SA a cărei istorie începe încă din anul 1989 fiind liderul sistemului bancare in Republica Moldova. Această instituţie financiară ocupă unul din locurile de frunte şi depăşeşte multe bănci comerciale în dezvoltare şi inovaţia serviciilor bancare, fiind Prima Bancă Comercială din Republica Moldova.

Graţie unor conducători competenţi Banca a supravieţuit şi a rezistat presiunilor şi haosului. Mai mult decât atât, ea a reuşit să se adapteze la noile cerinţe ale economiei de piaţă, şi-a revăzut formele şi metodele de activitate, s-a inclus în rândul celor mai prospere bănci din ţară şi de peste hotare.

Scopul practicii de masterat este de a-mi dezvolta abilităţile practice în baza materialului teoretic însuşit pe parcursul anilor de studii; dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor, procedeelor şi tehnicilor de investigare ştiinţifică; formarea competenţelor de expunere explicită şi perfectare a rezultatelor cercetării ştiiţifice.

Realizarea acestor scopuri a condiţionat stabilirea următoarelor sarcini:

- Însuşirea proceselor şi operaţiunilor financiar-bancare complexe;

- Elaborarea raportului privind practica de masterat;

- Efectuarea cercetării pe tema tezei de masterat;

- Pregătirea pentru susţinerea tezei de masterat.

Sarcinile practicii au determinat structura logică a raportului, care cuprinde introducerea, cinci capitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

În capitolul I - „Caracteristica generală a BC „VictoriaBank” SA” – se caracterizează activitatea Bancii Comerciale redând istoria ei, tipul şi forma organizatorico-juridică. În acelaşi timp, aici sunt prezentate particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării.

În capitolul II „Constituirea resurselor depozitare ale BC „VictoriBank” SA” - este prezentat modul de constituire a resureselor depozitare, politica de constituire a depozitelor bancare de asemenea este elaborată o analiză a depozitelor bancare.

În capitolul II „Activitatea de creditare a BC „VictoriaBank”SA” – se descrie potitica de creditare în cadrul Bancii Comerciale si de asemenea se prezintă o analiză minuţioasă a portofoliului de credite.

În capitolul IV „Dealing-ul valutar în cadrul BC „VictoriaBnak” SA” – se caracterizează operaţiunile valutare din cadrul Bancii Comerciale.

În capitolul V „Politici de ameliorare a pietei produselor şi serviciilor bancare” sunt evidenţiate principalele strategii utilizate de catre banci pentru a îmbunătăţi şi a dezvolta piaţa serviciilor şi produselor bancare.

Concluziile definesc rezultatele de bază ale cercetării.

Obiectul cercetării este BC „VictoriaBank” SA care activează pe piaţa bancară din Republica Moldova, domeniu ce cunoaşte o concurenţă în creştere şi ritmuri accelerate de dezvoltare.

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A B.C.”VICTORIABANK”SA

Banca Comercială ‘‘Victoriabank’’ S.A., fondată la 22 decembrie 1989 este liderul sistemului bancar în Republica Moldova. Această instituţie financiară ocupă unul din locurile de frunte şi depăşeşte multe bănci comerciale în dezvoltare şi inovaţia serviciilor bancare, fiind Prima Bancă Comercială din Republica Moldova.

Banca este o instituţie financiară privată, cu caracter universal, care dispune de Licenţă Generală a Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni în valută naţională şi străină. Se conformează cu cerinţele BNM privind indicii profitului, activele şi rentabilitatea lor, solvabilitatea, calitatea portofoliului de credit. După indicii: asigurarea depunerilor bancare cu capitalul băncii, coeficientul solvabilităţii imediate, riscul băncii la utilizarea mijloacelor atrase, coeficientul solvabilităţii curente, coeficientul siguranţei activelor B.C. "Victoriabank" S.A. în 1999 a fost recunoscută ca cea mai apropiată de ideal.

Actualmente B.C. "Victoriabank" S.A. activează ca instituţie de creditare, care oferă clienţilor corporativi şi individuali întregul set de servicii bancare, care includ decontarea, creditarea, utilizarea cardurilor, documentarea şi alte operaţiuni bancare. Experienţa de lungă durată în condiţiile pieţii în curs de dezvoltare, implimentarea tehnologiilor bancare moderne permit Băncii să ofere clientelei formele optimale de colaborare. Credibilitatea, calitatea înaltă de deservire, operativitatea în activitate si relaţiile reciproce de parteneriat au devenit principiile de bază a Băncii. Graţie licenţei generale de exercitare a operaţiunilor bancare, B.C. "Victoriabank" S.A. realizează întregul spectru de servicii bancare care sunt prezente pe piaţa Republicii Moldova, deserveşte clienţii corporativi în conformitate cu standardele internaţionale, asigură toate tranzacţiile în valută necesare transferurilor bancare şi interbancare, efectuează operaţiunile financiare şi de garanţii, precum şi operaţiunile cu numerar şi prin intermediul cecurilor.

Pe toată perioada de activitate, “Victoriabank” SA a înregistrat o dezvoltare continuă, plasîndu-se mereu în poziţia a doua între băncile comerciale din Republica Moldova. Potenţialul de dezvoltare în continuare a băncii va fi determinat de o concurenţă puternică între băncile din sistemul financiar bancar naţional.

Preview document

Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 1
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 2
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 3
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 4
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 5
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 6
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 7
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 8
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 9
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 10
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 11
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 12
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 13
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 14
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 15
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 16
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 17
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 18
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 19
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 20
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 21
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 22
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 23
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 24
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 25
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 26
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 27
Practica - BC Victoriabank SA - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Practica - BC Victoriabank SA.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul de Practica la Victoria Bank

INTRODUCERE Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau...

Raport privind Practica Tehnologica la BC Victoria Bank SA

1.-Iniţiere în bancă Banca Comercială ‘‘Victoriabank’’ S.A., fondată la 22 decembrie 1989 este liderul sistemului bancar în Republica Moldova....

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Raport de Practica Victoriabank

Introducere B.C. “Victoriabank” S.A. este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus începutul procesului de dezvoltare a unui sistem bancar în...

Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa băncilor comerciale reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Lichiditatea Agroindbank

Introducere Activitatea principală a unei bănci constă în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care împreună cu capitalul propriu, să fie...

Stabilitatea Bancara din Republica Moldova

In conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?