Practică BRD

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18504
Mărime: 288.10KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Scurta prezentare BRD-G.S.G.1

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR.2

CAPITOLUL 2.DECONTARILE FARA NUMERAR.14

2.1 DECONTAREA PE BAZA ORDINULUI DE PLATA.15

2.2 DECONTAREA PE BAZA CECULUI.20

2.3 DECONTAREA PE BAZA CAMBIEI SI A BILETULUI ORDIN.27

CAPITOLUL 3. INSTRUMENTE MODERNE DE PLATA.33

CAPITOLUL 4.OPERATIUNI DE CREDITARE BANCARA.48

4.1 CATEGORII DE CREDITE ACORDATE DE BRD.48

4.2 ANALIZA CRITERIILOR LUATE IN CONSIDERARE IN DECIZIA DE CREDITARE.51

4.3 ANALIZA BONITATILOR CLIENTILOR.64

4.4 ANALIZA CREDITELOR – LINIA DE CREDIT.68

4.5 CIRCUITUL SI PASTRAREA DOCUMENTELOR AFERENTE CREDITELOR.75

BIBLIOGRAFIE.76

Extras din document

Scurta prezentare BRD-G.S.G

Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie 1990, BANCA ROMÂNǍ pentru DEZVOLTARE a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni, preluând activele si pasivele Bǎncii de Investiţii.

Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusǎ de evoluţia mediului economic, B.R.D. a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

La inceputul anului 1999, Banca Românǎ pentru Dezvoltare a devenit prima bancǎ privatizatǎ din sistemul bancar românesc, prin achiziţionarea de cǎtre GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pachetului majoritar de acţiuni (51%).

Achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a reprezentat un succes din cel puţin trei puncte de vedere:

- calitatea parteneriatului – Société Générale situându-se printre primele 10 grupuri bancare din lume;

- recunoaşterea de cǎtre partenerul francez a activitǎţii multifuncţionale a BRD ca şi adoptarea de cǎtre Société Générale a obiectivelor strategice ale BRD privitoare la extinderea si diversificarea activitǎţii;

-cuantumul afacerii – creşterea de capital.

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR

Ca orice bancă, S.C. B.R.D. S.A. întreţine în activitatea sa curent-operativă relaţiicu toţi cei care acţionează asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. De asemenea se exercită o serie de relaţii permanente între unităţi operaţionale şi funcţionale ale întreprinderii bancare.

Toate aceste activităţi şi relaţii se materializează în evenimente pe care instituţia B.R.D. trebuie sa le organizeze în cadrul sistemului sau informaţional pentru profitabilitatea activităţii sale, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicarea în practică a cerinţelor mecanismelor economiei de piaţă .

Realizarea acestui deziderat presupune organizarea sistemului informaţional al B.R.D. potrivit situaţiilor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan internaţional şi realizarea unei educaţii în acest sens a personalului propriu, personal ce trebuie să fie în măsură a gestiona corect informaţia bancară cu costuri cât mai mici şi utilitate cât mai ridicată.

Sistemul este un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale, format în general din echipamente, metode, tehnici, procedee, modele, personal utilizate în interacţiune prin intermediul unui mecanism specific şi al unui sistem de control.

Acest sistem de control/conducere intră în legătură cu un sistem operant ce asigură , la rândul său , pentru domeniul bancar transformarea unor fluxuri financiare de intrare în fluxuri financiare de ieşire.

În sistemele bancare evoluate între sistemul de conducere şi cel operativ intervine unul informaţional, definit ca un set finit de concepte, metode, tehnici, procedee, modele, instrumente şi procese utilizate pentru prelucrarea informaţiilor şi a interacţiunilor lor provenite de la sistemul lor operativ, în vederea transformării lor în date ce pot fi furnizate sistemului de conducere în condiţiile de eficienţă economică acceptabilă, într-un context operaţional controlabil, în limitele cadrului legal financiar- bancar, în scopul realizării funcţiilor organismului financiar-contabil şi a atributelor conducerii acestuia (comandă, coordonare, reglare şi control).

Astfel se poate afirma că legătura din activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii, în cadrul sistemului informaţional bancar.

Acest sistem informaţional bancar lucrează ca un sistem de interfaţă între sistemul decizional şi cel operativ, având la bază un mecanism de freed-back.

Se poate afirma că activitatea bancară de calitate este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitate, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise ca date.

Sistemul informaţional bancar îndeplineşte rolul de prelucrare normală/automată a informaţiilor transmise de către sistemul operant, în scopul furnizării datelor necesare controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere.

Preview document

Practică BRD - Pagina 1
Practică BRD - Pagina 2
Practică BRD - Pagina 3
Practică BRD - Pagina 4
Practică BRD - Pagina 5
Practică BRD - Pagina 6
Practică BRD - Pagina 7
Practică BRD - Pagina 8
Practică BRD - Pagina 9
Practică BRD - Pagina 10
Practică BRD - Pagina 11
Practică BRD - Pagina 12
Practică BRD - Pagina 13
Practică BRD - Pagina 14
Practică BRD - Pagina 15
Practică BRD - Pagina 16
Practică BRD - Pagina 17
Practică BRD - Pagina 18
Practică BRD - Pagina 19
Practică BRD - Pagina 20
Practică BRD - Pagina 21
Practică BRD - Pagina 22
Practică BRD - Pagina 23
Practică BRD - Pagina 24
Practică BRD - Pagina 25
Practică BRD - Pagina 26
Practică BRD - Pagina 27
Practică BRD - Pagina 28
Practică BRD - Pagina 29
Practică BRD - Pagina 30
Practică BRD - Pagina 31
Practică BRD - Pagina 32
Practică BRD - Pagina 33
Practică BRD - Pagina 34
Practică BRD - Pagina 35
Practică BRD - Pagina 36
Practică BRD - Pagina 37
Practică BRD - Pagina 38
Practică BRD - Pagina 39
Practică BRD - Pagina 40
Practică BRD - Pagina 41
Practică BRD - Pagina 42
Practică BRD - Pagina 43
Practică BRD - Pagina 44
Practică BRD - Pagina 45
Practică BRD - Pagina 46
Practică BRD - Pagina 47
Practică BRD - Pagina 48
Practică BRD - Pagina 49
Practică BRD - Pagina 50
Practică BRD - Pagina 51
Practică BRD - Pagina 52
Practică BRD - Pagina 53
Practică BRD - Pagina 54
Practică BRD - Pagina 55
Practică BRD - Pagina 56
Practică BRD - Pagina 57
Practică BRD - Pagina 58
Practică BRD - Pagina 59
Practică BRD - Pagina 60
Practică BRD - Pagina 61
Practică BRD - Pagina 62
Practică BRD - Pagina 63
Practică BRD - Pagina 64
Practică BRD - Pagina 65
Practică BRD - Pagina 66
Practică BRD - Pagina 67
Practică BRD - Pagina 68
Practică BRD - Pagina 69
Practică BRD - Pagina 70
Practică BRD - Pagina 71
Practică BRD - Pagina 72
Practică BRD - Pagina 73
Practică BRD - Pagina 74
Practică BRD - Pagina 75
Practică BRD - Pagina 76
Practică BRD - Pagina 77
Practică BRD - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS PRACTIKA.doc
  • Practica BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Creditarea Persoanelor Juridice MICRO IMM in Practica Bancii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Practica Raiffeisen

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar 1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank...

Te-ar putea interesa și

Practică BRD

1. Rezumat executiv Prin acest proiect am urmărit valorificarea cunoştintelor acumulate pană acum şi transpunerea lor din sfera abordării...

Proiect de practică - BRD Groupe Societe Generale

Motivaţie: Criteriile în baza cărora am ales să efectuez stagiul de practica la Banca Româna pentru Dezvoltare BRD - Groupe Société Générale au...

Practica BRD

1.Consideratii generale. Statutul B.R.D. S.A. Obiectul de activitate al bancii îl constituie atragerea de fonduri banesti în lei si în valuta de...

Practica BRD

Rezumat introductiv În acest proiect ne propunem sa realizam o prezentare cât mai completa si corecta a situatiei societatii BRD Groupe Société...

Proiect practică BRD Botoșani

Introducere Stagiul de practică l-am efectuat în unitatea BRD- Groupe Societe Generale S.A. Agenţia Gheorghe Avramescu Botoşani. Criteriile în...

Practică BRD-GSG - agenția Târgu-Neamț

Capitolul 1 1.1 Istoricul si evolutia BRD-GSG La 1 decembrie 1990. Banca Română pentru Dezvoltare a fost infiinţată ca banca independenta cu...

Practica BRD

Capitolul 1 Sistemul informaţional bancar Beneficiind de o tehnologie avansată pentru tranzacţiile de arbitraj valutar oferită de REUTERS...

Practică - BRD - Groupe Societe Generale

Termeni-cheie Bancă de investiții - instituție bancară a cărei activitate principală este, pe lângă acordarea creditelor, gestionarea...

Ai nevoie de altceva?