Practică la BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 46923
Mărime: 258.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Capitolul 1: Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

BRD- Groupe Societe Generale este a doua bancă româneasca după activele financiare. După o lungă activitate bancară(înfiinţată în anul 1923 ca Societate Naţională de Credit Industrial, în anul 2003 în urma rebranding-ului, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD- Groupe Societe Generale), acestă instituţie bancară a reuşit să se poziţioneze pe un loc fruntaş în topul bancar, având ca obiectiv major dezvoltarea fondului său de comerţ pe cele trei pieţe: personae fizice, întreprinderi şi investiţii.

La început, în anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică . Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

În anul 1948 după al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

După reorganizarea sistemului financiar din 1957, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

Următorul moment important este în 1990 când monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, si preia activele si pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală.

În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

În 1999, Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD, după care în anul 2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

Alt an semnificativ este 2001 când, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

În urma unei campanii de rebranding, în 2003, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

Société Générale cumpără în 2004 pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

1.2. Forma si structura capitalului si a actionariatului

Strategia BRD-GSG în materie de comunicare financiară este susţinută de următoarele principii: egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii şi disponibilitatea imediată a acestora, respectarea termenelor în materie de publicare de rezultate, transparenţa si coerenţa informaţiilor furnizate.

Toate informaţiile de natură să influenţeze cursul acţiunilor Băncii la Bursă fac obiectul acordului prealabil al BVB, informării CNVM şi publicării în presă, sub forma de comunicate de presă, comunicate care pot fi imediat consultate în site-ul binecunoscut al BRD-ului.

Aceeaşi politică de transparenţă a fost adoptată şi în ceea ce priveşte comunicarea cu agenţiile de rating şi cu instituţiile pieţei de capital.

Principalii acţionari ai B.R.D.:

-Société Générale -58,33 %

- BERD -4,99 %

-SIF Oltenia -5,34%

-SIF Muntenia -5,27 %

-SIF Moldova -5,05 %

-SIF Banat Crişana -4,60 %

-SIF Transilvania -5,00 %

-Alţi acţionari -11,43 %

Fig. nr. 1 Structura acţionariatului la BRD – GSG

Ca bancă românescă de prim rang, BRD se doreşte un model de referinţă în relaţiile cu toţi partenerii, prin promovarea unui set de valori centrate în jurul clientului şi bazate pe profesionalism, confidenţialitate şi inovaţie.

BRD îşi propune să servească interesele acţionarilor săi, ale clienţilor, ale angajaţilor şi în acelaşi timp să rămână receptivă la evoluţia societăţii româneşti.

1.3. Principalele sale funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate

Principalele funcţii ale BRD-GSG sunt cele specifice unei bǎnci comerciale, în general, adicǎ:

-clienţilor care solicitǎ credite, folosind depozite atrase (plasarea fondurilor);sǎ atragǎ depozitele bǎneşti ale clienţilor persoane fizice şi juridice (atragerea fondurilor) ;

- sǎ acorde împrumuturi ;

-sǎ permitǎ clienţilor sǎ-şi retragǎ banii sau sǎ-şi transfere în alte conturi.

Realizarea acestor funcţii este cu mult uşuratǎ în condiţiile în care banca :

-menţine încrederea clienţilor ;

-înregistreazǎ toate tranzacţiile (menţine evidenţa riguroasǎ a operaţiunilor) ;

- asigurǎ confidenţialitatea bancarǎ dovedind discreţie faţǎ de afacerile.

Operaţiuni bancare.

BRD-GSG efectueazǎ operaţiuni bancare în lei şi în valutǎ, în România şi în strǎinǎtate pe cont propriu, în numele altora sau în colaborare cu terţii, operaţiuni care pot fi grupate în urmǎtoarele 4 categorii:

A. operaţiuni pasive legate de depozitele la vedere şi la termen, adicǎ primirea depunerilor spre fructificare şi depozitelor de la unitǎţile cooperatiste asociate, de la ceilalţi asociaţi fondatori, de la unitǎţile cooperatiste neasociate şi de alţi agenţi economici, persoane fizice şi juridice, române şi strǎine, inclusiv a garanţiilor depuse de cǎtre gestionari;

B. operaţiuni active referitoare la acordarea de împrumuturi pe termen mediu şi scurt organizaţiilor şi agenţilor economici ai Cooperaţiei de Consum şi Credit, producǎtorilor agricoli, meseriaşilor, altor particulari precum şi ai altor agenţi economici cu capital privat, public sau de stat;

C. operaţiuni accesorii:

-decontarea operaţiunilor interne privind livrǎrile de mǎrfuri, prestǎrile de servicii;

-cumpǎrarea, vânzarea, ţinerea în custodie şi/sau administrarea de active monetare ;

- alte operaţiuni de virament pe cont propriu sau în contul clienţilor.

D. operaţiuni conexe:

-plasamentul, subscrierea, gestionarea, pǎstrarea şi comerţul cu titlul de stat, titluri de credit şi hârtii de valoare pe cont propriu sau în contul terţilor, in ţarǎ şi strǎinǎtate;

- prezentarea de efecte comerciale spre scontare la B.N.R., în condiţiile stabilite de aceasta;

- plasarea disponibilitǎţilor de fonduri sub formǎ de depuneri sau depozite la bǎnci de prim rang sau la instituţii de credit din ţarǎ sau strǎinǎtate;

- cumpǎrarea şi vânzarea de valutǎ, aur şi metale preţioase, în lingouri sau obiecte prelucrate din acestea, inclusive cu pietre preţioase ;

- efectuarea de operaţiuni bancare în valutǎ pe cont propriu sau la solicitarea terţilor ;

- emiterea de obligaţiuni şi titluri de credit ;

-participarea la operaţiuni financiare şi bancare în cadrul unor acorduri, convenţii, înţelegeri încheiate de autoritǎţile române pe plan intern şi internaţional;

- organizarea de societǎţi de asigurǎri pe acţiuni privind asigurǎrile şi reasigurǎrile de bunuri materiale, persoane şi riscuri de credit ;

- acordarea şi primirea de credite şi depozite de la alte bǎnci sau instituţii de credit, din ţarǎ şi strǎinǎtate, în condiţiile pieţei.

Preview document

Practică la BRD - Pagina 1
Practică la BRD - Pagina 2
Practică la BRD - Pagina 3
Practică la BRD - Pagina 4
Practică la BRD - Pagina 5
Practică la BRD - Pagina 6
Practică la BRD - Pagina 7
Practică la BRD - Pagina 8
Practică la BRD - Pagina 9
Practică la BRD - Pagina 10
Practică la BRD - Pagina 11
Practică la BRD - Pagina 12
Practică la BRD - Pagina 13
Practică la BRD - Pagina 14
Practică la BRD - Pagina 15
Practică la BRD - Pagina 16
Practică la BRD - Pagina 17
Practică la BRD - Pagina 18
Practică la BRD - Pagina 19
Practică la BRD - Pagina 20
Practică la BRD - Pagina 21
Practică la BRD - Pagina 22
Practică la BRD - Pagina 23
Practică la BRD - Pagina 24
Practică la BRD - Pagina 25
Practică la BRD - Pagina 26
Practică la BRD - Pagina 27
Practică la BRD - Pagina 28
Practică la BRD - Pagina 29
Practică la BRD - Pagina 30
Practică la BRD - Pagina 31
Practică la BRD - Pagina 32
Practică la BRD - Pagina 33
Practică la BRD - Pagina 34
Practică la BRD - Pagina 35
Practică la BRD - Pagina 36
Practică la BRD - Pagina 37
Practică la BRD - Pagina 38
Practică la BRD - Pagina 39
Practică la BRD - Pagina 40
Practică la BRD - Pagina 41
Practică la BRD - Pagina 42
Practică la BRD - Pagina 43
Practică la BRD - Pagina 44
Practică la BRD - Pagina 45
Practică la BRD - Pagina 46
Practică la BRD - Pagina 47
Practică la BRD - Pagina 48
Practică la BRD - Pagina 49
Practică la BRD - Pagina 50
Practică la BRD - Pagina 51
Practică la BRD - Pagina 52
Practică la BRD - Pagina 53
Practică la BRD - Pagina 54
Practică la BRD - Pagina 55
Practică la BRD - Pagina 56
Practică la BRD - Pagina 57
Practică la BRD - Pagina 58
Practică la BRD - Pagina 59
Practică la BRD - Pagina 60
Practică la BRD - Pagina 61
Practică la BRD - Pagina 62
Practică la BRD - Pagina 63
Practică la BRD - Pagina 64
Practică la BRD - Pagina 65
Practică la BRD - Pagina 66
Practică la BRD - Pagina 67
Practică la BRD - Pagina 68
Practică la BRD - Pagina 69
Practică la BRD - Pagina 70
Practică la BRD - Pagina 71
Practică la BRD - Pagina 72
Practică la BRD - Pagina 73
Practică la BRD - Pagina 74
Practică la BRD - Pagina 75
Practică la BRD - Pagina 76
Practică la BRD - Pagina 77
Practică la BRD - Pagina 78
Practică la BRD - Pagina 79
Practică la BRD - Pagina 80
Practică la BRD - Pagina 81
Practică la BRD - Pagina 82
Practică la BRD - Pagina 83
Practică la BRD - Pagina 84
Practică la BRD - Pagina 85
Practică la BRD - Pagina 86
Practică la BRD - Pagina 87
Practică la BRD - Pagina 88
Practică la BRD - Pagina 89
Practică la BRD - Pagina 90
Practică la BRD - Pagina 91
Practică la BRD - Pagina 92
Practică la BRD - Pagina 93
Practică la BRD - Pagina 94
Practică la BRD - Pagina 95
Practică la BRD - Pagina 96
Practică la BRD - Pagina 97
Practică la BRD - Pagina 98
Practică la BRD - Pagina 99
Practică la BRD - Pagina 100
Practică la BRD - Pagina 101
Practică la BRD - Pagina 102
Practică la BRD - Pagina 103
Practică la BRD - Pagina 104
Practică la BRD - Pagina 105
Practică la BRD - Pagina 106
Practică la BRD - Pagina 107
Practică la BRD - Pagina 108
Practică la BRD - Pagina 109
Practică la BRD - Pagina 110
Practică la BRD - Pagina 111
Practică la BRD - Pagina 112
Practică la BRD - Pagina 113
Practică la BRD - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Practica la BRD.doc

Te-ar putea interesa și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Proiect de Practica la BRD in 2007

INTRODUCERE Am ales să fac practica de vara la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Agentia Nicolina din Iasi. Această agenţie a fost înfinţată...

Practică bancară BRD -Groupe Societe Generale - agenția - Fortus

I. Sistemul Informational Bancar BRD asigura o infastructurã tehnologicã şi operationalã la nivelul cerut de concurenţa în domeniul bancar....

Practică bancară BRD

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Practică management BRD

Motivatie De ce BRD-GSG Roman Sucursala Roman? In primul rand mi-am dorit sa cunosc aceasta institutie, am dorit sǎ observ şi sǎ acumulez cât...

Practică bancară - BRD - Groupe Societe Generale

1.1 Scurt istoric al BRD În anul 1923 Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din...

Practică bancară BRD

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 1.1 STUDIUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AL ORGANIZAŢIEI BRD Grupe Societe Generale este o bancă cu...

Ai nevoie de altceva?