Practica Raiffeisen

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 27321
Mărime: 2.21MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B. Zugravu
Feaa

Cuprins

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar 1

1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank Rădăuţi 1

1.2. Întocmirea şi circuitul documentelor reprezentative 5

1.3.1.Circuitul intern al documentelor privind decontările intrabancare 8

1.3.2.Circuitul intern al documentelor privind decontările interbancare 9

1.3.3.Arhivarea şi păstrarea documentelor de încasări şi plăţi 9

Capitolul 2. Decontările fără numerar 11

2.1. Modalităţi şi instrumente de decontare utilizate în activităţile de decontare 11

2.1.1.Cecul din carnet cu limită de sumă 13

2.1.2. Acreditivul 15

2.1.3. Dispoziţia de plată operată în prealabil în contul plătitorului 18

2.1.4. Ordinul de plată 19

2.1.5. Dispoziţia de plată 19

2.1.6. Dispoziţia de încasare 20

2.2. Decontarea pe baza ordinului de plată 20

2.3. Decontarea pe baza cecului 24

2.4. Decontarea pe baza cambiei 27

2.5. Decontarea pe baza biletului la ordin 33

Capitolul 3. Operaţiuni de creditare bancară 35

3.1. Studierea principalelor tipuri de credite acordate de unitatea bancară 35

I. Credite pentru persoanele fizice 36

II. Credite pentru întreprinderi mici şi mijlocii 43

3.2. Analiza unui dosar de creditare 53

Principii generale privind activitatea de creditare 53

Principii specifice privind contra-partida (clientul) 54

Fluxul de creditare al întreprinderilor mici şi mijlocii medii 54

Capitolul 4. Instrumente moderne de plată 68

1. Carduri pentru persoane fizice 70

2. Carduri pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru corporaţii 82

Extras din document

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar

1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank Rădăuţi

Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin, Raiffeisen Bank are organizată în teritoriu o reţea de unităţi: sucursale judeţene, sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii. Sucursalele, filialele şi agenţiile sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavând personalitate juridică. În calitatea lor de unităţi operative acestea execută operaţiuni specifice băncii, reglementate prin lege, în limitele competenţelor stabilite de Centrală şi funcţionând pe baza aprobării Consiliului de administraţie al băncii. Acestea au relaţii directe cu clienţii din raza lor de activitate.

Agenţia are autonomie operativă şi de gestiune, în limita unor competenţe delegate de centrală şi în acest caz, activitatea se desfăşoară pe compartimente specializate.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, agenţia Raiffeisen Rădăuţi are în structura organizatorică următoarele compartimente:

1. Serviciul Operaţiuni

2. Back Office

3. Front Office Vânzări

4. Departamentul Suport Produse(Carduri)

5. Departamentul Creditare

6. Persoane Fizice

7. Persoane Juridice

8. Departamentul Juridic

9. Logistică

În exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, între compartimentele de muncă din cadrul agenţiei Raiffeisen Bank se stabilesc relaţii funcţionale.

Potrivit obiectului de activitate înscris în statutul Raiffeisen Bank, Consiliul de Administraţie a aprobat în şedinţă următoarea organigramă a băncii:

Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea, şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei operative.

Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.

Organizarea sistemului informaţional bancar presupune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.

Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport atât evidenţa contabilă, operativă şi statistică proprie Raiffeisen Bank, cât şi a agenţilor economici în calitate de titulari de conturi.

Sistemul informaţional bancar al Băncii Raiffeisen este supus unui proces continuu de îmbunătăţire şi perfecţionare a principalelor sale laturi. Această îmbunătăţire presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.

În funcţie de gradul de prelucrare, informaţiile bancare se împart în: informaţii elementare şi informaţii complexe.

Cele elementare precizează aspectul măsurabil, cum ar fi: numerarul încasat sau plătit, cecurile de călătorie achitate.

Informaţiile bancare complexe sunt cele referitoare la creditele acordate, execuţia de casă a bugetului statului, activitatea de decontări. La rândul lor, informaţiile complexe se împart în informaţii definitive, care ilustrează rezultatele finale şi informaţii intermediare, care urmează a fi supuse ulterior şi altor prelucrări.

Un alt criteriu de selecţie a informaţiilor bancare este momentul desfăşurării operaţiunilor, existând astfel: informaţii operative, postoperative şi previzionale.

Informaţiile bancare operative evidenţiază starea curentă şi facilitează posibilitatea urmăririi directe a evoluţiei activităţii bancare.

Informaţiile postoperative sunt cele care se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. Acestea au ca surse de date evidenţa contabilă şi statistică şi servesc pentru luarea de măsuri corespunzătoare, menite să asigure înlăturarea unor deficienţe.

Informaţiile previzionale se referă la operaţiile care se vor produce în viitor, şi se utilizează, cu prioritate, în activitatea de programare bancară.

Fluxul informaţional bancar se manifestă atât în activitatea internă a Băncii Raiffeisen, cât şi în afara unităţilor acesteia. Fluxurile informaţionale ce au loc în afara Băncii Raiffeisen sunt cele care se manifestă atât între verigile bancare (agenţie, filială, sucursală, centrală şi invers), cât şi între acestea şi titularii de conturi.

Complexitatea sistemului informational bancar impune ca la baza organizării, funcţionării şi eficienţei sale să se situeze o serie de principii, cum ar fi:

Preview document

Practica Raiffeisen - Pagina 1
Practica Raiffeisen - Pagina 2
Practica Raiffeisen - Pagina 3
Practica Raiffeisen - Pagina 4
Practica Raiffeisen - Pagina 5
Practica Raiffeisen - Pagina 6
Practica Raiffeisen - Pagina 7
Practica Raiffeisen - Pagina 8
Practica Raiffeisen - Pagina 9
Practica Raiffeisen - Pagina 10
Practica Raiffeisen - Pagina 11
Practica Raiffeisen - Pagina 12
Practica Raiffeisen - Pagina 13
Practica Raiffeisen - Pagina 14
Practica Raiffeisen - Pagina 15
Practica Raiffeisen - Pagina 16
Practica Raiffeisen - Pagina 17
Practica Raiffeisen - Pagina 18
Practica Raiffeisen - Pagina 19
Practica Raiffeisen - Pagina 20
Practica Raiffeisen - Pagina 21
Practica Raiffeisen - Pagina 22
Practica Raiffeisen - Pagina 23
Practica Raiffeisen - Pagina 24
Practica Raiffeisen - Pagina 25
Practica Raiffeisen - Pagina 26
Practica Raiffeisen - Pagina 27
Practica Raiffeisen - Pagina 28
Practica Raiffeisen - Pagina 29
Practica Raiffeisen - Pagina 30
Practica Raiffeisen - Pagina 31
Practica Raiffeisen - Pagina 32
Practica Raiffeisen - Pagina 33
Practica Raiffeisen - Pagina 34
Practica Raiffeisen - Pagina 35
Practica Raiffeisen - Pagina 36
Practica Raiffeisen - Pagina 37
Practica Raiffeisen - Pagina 38
Practica Raiffeisen - Pagina 39
Practica Raiffeisen - Pagina 40
Practica Raiffeisen - Pagina 41
Practica Raiffeisen - Pagina 42
Practica Raiffeisen - Pagina 43
Practica Raiffeisen - Pagina 44
Practica Raiffeisen - Pagina 45
Practica Raiffeisen - Pagina 46
Practica Raiffeisen - Pagina 47
Practica Raiffeisen - Pagina 48
Practica Raiffeisen - Pagina 49
Practica Raiffeisen - Pagina 50
Practica Raiffeisen - Pagina 51
Practica Raiffeisen - Pagina 52
Practica Raiffeisen - Pagina 53
Practica Raiffeisen - Pagina 54
Practica Raiffeisen - Pagina 55
Practica Raiffeisen - Pagina 56
Practica Raiffeisen - Pagina 57
Practica Raiffeisen - Pagina 58
Practica Raiffeisen - Pagina 59
Practica Raiffeisen - Pagina 60
Practica Raiffeisen - Pagina 61
Practica Raiffeisen - Pagina 62
Practica Raiffeisen - Pagina 63
Practica Raiffeisen - Pagina 64
Practica Raiffeisen - Pagina 65
Practica Raiffeisen - Pagina 66
Practica Raiffeisen - Pagina 67
Practica Raiffeisen - Pagina 68
Practica Raiffeisen - Pagina 69
Practica Raiffeisen - Pagina 70
Practica Raiffeisen - Pagina 71
Practica Raiffeisen - Pagina 72
Practica Raiffeisen - Pagina 73
Practica Raiffeisen - Pagina 74
Practica Raiffeisen - Pagina 75
Practica Raiffeisen - Pagina 76
Practica Raiffeisen - Pagina 77
Practica Raiffeisen - Pagina 78
Practica Raiffeisen - Pagina 79
Practica Raiffeisen - Pagina 80
Practica Raiffeisen - Pagina 81
Practica Raiffeisen - Pagina 82
Practica Raiffeisen - Pagina 83
Practica Raiffeisen - Pagina 84
Practica Raiffeisen - Pagina 85
Practica Raiffeisen - Pagina 86
Practica Raiffeisen - Pagina 87
Practica Raiffeisen - Pagina 88
Practica Raiffeisen - Pagina 89
Practica Raiffeisen - Pagina 90
Practica Raiffeisen - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Practica Raiffeisen.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Practica BRD

Scurta prezentare BRD-G.S.G Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca...

Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1 Istoric. Raiffeisen Bank este o banca universala, oferind o gama completa de produse si servicii...

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Proiect Practica - Raiffeisen Bank

RAIFFEISEN BANK – BANCA UNIVERSALĂ Cap. I.Prezentarea societăţii bancare 1.1. Evolutia Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) -...

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Practica - Raiffeisen Bank

Cap. 1 Sistem informational bancar 1.1. Structura sistemului informational al RAIB Obtinerea unor informatii complexe, de buna calitate, intr-un...

Raport Practica - Raiffeisen

CAPITOLUL I SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR „ Bancile au facut mai mult rau religiei,moralitatii,linistii,prosperitatii si chiar sanatatii...

Ai nevoie de altceva?