Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18377
Mărime: 231.49KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Gheorghe

Cuprins

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI 5

Lista abrevieri 9

Lista cu numele tabelelor şi a graficelor 10

CAPITOLUL 1 11

FISCALITATEA ÎN STATELE UE 11

1.1 POLITICA FISCALĂ ÎN STATELE UE 11

1.2 ARMONIZAREA ŞI COORDONAREA IMPOZITELOR DIRECTE ŞI INDIRECTE 17

1.3 PROCESUL DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ 31

CAPITOLUL 2. 32

PRESIUNEA FISCALĂ ÎN UE 32

2.1 CONCEPT ŞI CARACTERISTICI 32

2.2 CAUZE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ AI PRESIUNII FISCALE 35

2.3 INDICATORI DE CUANTIFICARE AI PRESIUNII FISCALE 37

2.4 CONSECINŢELE PRESIUNII FISCALE 40

2.5 FISCALITATEA ÎN UE ÎN CONTEXTUL EXTINDERII INTEGRĂRII ECONOMICE 42

CAPITOLUL 3. 45

EVAZIUNEA FISCALĂ- REACŢIA UNEI PRESIUNI FISCALE RIDICATE ÎN UE 45

3.1 EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI CAUZELE EI 45

3.2 MODALITĂŢI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ EVAZIUNEA FISCALĂ 48

3.2.1 Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare 48

3.2.2 Moduri de evaziune în contabilitate prin intermediul unor conturi 48

3.3 COMBATEREA EVZIUNII FISCALE LA NIVELUL UE 50

3.4 ORGANELE COMPETENTE ÎN COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE 53

CAPITOLUL 4 55

STUDIU DE CAZ- EFECTELE PRESIUNII FISCALE ASUPRA ECONOMIEI STATELOR MEMBRE UE 55

4.1. RELANSAREA CREŞTERII ECONOMICE LA NIVELUL UE 55

4.2 ANALIZA PRESIUNII FISCALE PE TIPURI DE PRELEVĂRI LA NIVELUL UE 56

4.3 IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA CONVERGENŢEI STATELOR MEMBRE UE 65

CAPITOLUL 5. 67

CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI

Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament şi suportabilitatea din partea contribuabililor. Starea prezentă de prosperitate a unui stat contemporan este dependentă, în mare măsură, de istoria propriului sistem fiscal, de felul cum a fost conceput şi a funcţionat. Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului. Această preferinţă se măsoară prin impozite, împrumuturi şi rata dobânzii.

Finanţele unui stat sunt în strânsă legătură cu situaţia lui socială şi politica, între regimul politic şi finanţe existând o puternică interdependentă.

Impozitele şi taxele asimilate pe de o parte, veniturile pe de alta parte sunt cele două coordonate principale care stimulează creaţia, munca şi civilizaţia.

În ultimele două decenii majoritatea sistemelor fiscale ale ţărilor din cadrul Uniunii Europene au suferit transformări semnificative, pe fondul adoptării unei noi accepţiuni pe plan fiscal. Crizele economice mondiale, creşterea excesivă a gradului de complexitate a sistemelor fiscale, influenţa negativă pe care impozitele şi taxele o aveau asupra creşterii economice reprezintă principalii factori care au determinat reformele fiscale.

Nu trebuie neglijat, însă, faptul că fenomenul sporirii cheltuielilor guvernamentale este o realitate a lumii contemporane, transpusă firesc în creşterea nevoii de resurse fiscale.

Prin urmare, prin reformele înfăptuite, statele dezvoltate au avut o misiune grea de îndeplinit, respectiv găsirea acelei formule care să asigure şi resursele necesare operabilităţii institutiilor publice şi atingerea obiectivelor mai sus amintite.

Optând pentru această temă, mi-am propus să analizez mai ales din perspectiva teoretico- metodologică relaţiile de interdependenţă între statele membre UE procese social – economice şi politice majore, reflectate prin prisma presiunii fiscale. Evident, aceste procese şi concepte se manifestă şi au consistenţă în întreaga lume contemporană, aflată pe traseul globalizării.

Tema abordată în cadrul prezentului proiect de cercetare, presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice este una care a stârnit de-a lungul timpului un mare interes din partea economiştilor preocupaţi de problemele macroeconomice. Totodată, trebuie menţionat că această temă prezintă un interes deosebit pentru economia europeană, care se confruntată în prezent cu o criză profundă manifestată prin numeroase dezechilibre macroeconomice.

În primul capitol mi-am propus să realizez o geneză a sistemului fiscal modern, în statele UE, sistem care a apărut o dată cu apariţia capitalismului în Europa Occidentală şi s-a perfecţionat în cadrul şi pe baza principiilor de funcţionare a acestui sistem social – economic şi politic. Geneza respectivă a fost realizată atât în planul realului social – economic – politic – fiscal, cât si în cel al ideaticului, al gândirii corespunzătoare. De fapt, cele patru subcapitole ale primului capitol sunt consacrate expunerii sistemului fiscal precum şi armonizarea elementelor care îl alcătuiesc.

În continuarea conceptului fiscalitate la nivelul Uniunii Europene, în capitolul al doilea mi-am propus să analizez presiunea fiscală sub aspect teoretic. Foarte diferită ca amploare şi ca dinamică în economiile contemporane, problema respectivă beneficiază de atenţia necesară din partea tuturor specialiştilor în macroeconomie şi în politici macroeconomice.

Punctele de vedere cu privire la presiunea fiscală diferă foarte mult de la un specialist la altul, de la o administraţie guvernamentală la alta, în funcţie de interesele acestora şi de situaţiile concrete pe care caută să le reflecteze şi să le apere. Cu toate acestea, de-a lungul deceniilor, s-au conturat anumite principii, anumite genuri de interdependenţe în cadrul cărora presiunea fiscală este una dintre laturi şi care duce la consecinţe importante.

Tocmai aceste aspecte vor fi marcate în capitolul al treilea, în care voi prezenta reacţia unei presiuni fiscale ridicate în cadrul statelor UE, şi anume evaziunea fiscală. Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar să se impună nişte sancţiuni drastice ci ar trebui realizat un control fiscal eficient, un sistem legislativ viabil şi poate în primul rând o educaţie fiscală a cetăţenilor.

În vederea abordării practice, în capitolul al patrulea voi analiza evoluţia presiunii fiscale, în perioada 2000-2008 în spaţiul comunitar al UE, prin intermediul interdependenţelor arătate, în capitolele precedente şi mi-am propus să conturez si să apreciez procesele de creştere economică şi ponderea sectorului public în economia statelor membre UE.

Deasemenea am considerat oportună prezentarea rolului politicii fiscale în convergenţa statelor membre, analiza realizată în prezentul proiect a încercat să se concentreze asupra realităţilor actuale din statele comunitare, prin dimensionarea corectă a presiunii fiscale şi prin implicaţiile pe care criza de la nivel mondial le aduce asupra economiilor şi implicit asupra bunăstării.

Preview document

Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 1
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 2
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 3
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 4
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 5
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 6
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 7
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 8
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 9
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 10
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 11
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 12
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 13
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 14
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 15
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 16
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 17
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 18
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 19
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 20
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 21
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 22
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 23
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 24
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 25
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 26
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 27
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 28
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 29
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 30
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 31
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 32
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 33
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 34
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 35
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 36
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 37
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 38
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 39
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 40
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 41
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 42
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 43
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 44
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 45
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 46
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 47
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 48
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 49
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 50
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 51
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 52
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 53
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 54
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 55
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 56
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 57
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 58
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 59
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 60
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 61
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 62
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 63
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 64
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 65
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 66
Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Presiunea Fiscala in Statele UE sub Impactul Crizei Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I COORDONATE ALE POLITICII FISCALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 1.1 Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene...

Analiza Presiunii Fiscale în România

INTRODUCERE "Spiritul unui popor, nivelul cultural, structura socială, faptele politice, toate acestea şi încă multe altele se pot regăsi în...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la...

Analiza țintirii directe a inflație

I. Despre inflatie Fenomenul inflationist s-a facut simtit in viata oamenilor inca de la inceputuri sub diverse forme,care au afectat intr-o mare...

Crizele financiare internaționale

CAPITOLUL I CRIZELE FINANCIARE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Aspecte generale Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări...

Sistemul fiscal din Republica Moldova

Introducere: Serviciul Fiscal ca istorie Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi,...

Țările triadei - companiile transnaționale, investițiile străine directe și globalizarea

CAP. 1 CTN, ISD șI GLOBALIZARE 1.1 Definirea termenilor Corporatiile transnationale (CTN) sunt întreprinderile încorporate sau individuale ce...

Investițiile în sectorul construcțiilor al Republicii Moldova - realități și perspective

INTRODUCERE Sectorul construcţiilor are un rol central în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, deţinând aproape jumătate din formarea de...

Analiza Dimensiunii și Structura Resurselor Financiare Publice la Nivelul Ungariei în Perioada 2005-2010

CAPITOLUL I STRUCTURA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE Resursele dispun de un caracter limitat pe cand cererea de resurse prezintă o tendinţă de...

Politici monetare adoptate de țările aflate în Uniunea Europeană, dar nemembre ale uniunii economice monetare

Introducere În cadrul temei Politici monetare adoptate de ţările aflate în Uniunea Europeană, dar nemembre ale Uniunii Economice Monetare se vor...

Ai nevoie de altceva?