Prezentarea Bancii Romanesti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Prezentarea Bancii Romanesti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cenar Iulia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA BĂNCII ROMÂNEŞTI

1.1. Scurt istoric şi prezentare generală a băncii

Banca Românească SA este o bancă de dezvoltare şi o bancă comercială – societate pe acţiuni – organizată pe principiile legislaţiei în vigoare în România, având un caracter de persoană juridică.

Cu o experienţă de 17 ani de activitate, Banca Românească oferă clienţilor săi o gamă largă de produse şi servicii atât pentru persoane fizice, persoane juridice cât şi pentru corporaţii.

Banca Românească S.A dispune de o reţea naţională formată din 151 de sucursale, din care 40 sunt situate în Bucureşti. Banca deţine un capital social de până la 200 milioane de EURO. Într-o piaţă foarte dinamică, cota de piaţă a băncii a crescut de la 1% în 2003, la 2.9% în 2008 şi a scăzut uşor la 2,6% în 2009.

În octombrie 2003, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Grupul Naţional Bank Greece (NBG) a achiziţionat pachetul majoritar la Banca Românească S.A , deţinând în proporţie de 89.08% din capitalul social al acesteia. Banca Europeană pentru Construcţie şi Dezvoltare este un alt acţionar important, deţinând 10.209% din capitalul social al băncii.

Grupul NBG este cel mai mare grup financiar din Republica Elena fiind fondat în 1841 şi listat la Bursa de Valori din Atena încă din 1880, fiind listat la Bursa de Valori din New York începând din anul 1997 şi până în prezent. Grupul NBG deţine o poziţie dominantă pe piaţa serviciilor financiare din Grecia, cu peste 1000 de unităţi bancare în ţară şi în străinătate şi un portofoliu de 10 milioane de clienţi.

În afara activităţilor bancare specifice, Grupul National Bank of Greece desfăşoară în România o serie de alte operaţiuni în diverse domenii financiare. Dintre companiile cele mai reprezentative aflate sub controlul National Bank of Greece în România se numără : ETEBA România, Societatea de asigurare-reasigurare Garanta şi NBG Leasing IFN SA.

Conducerea pe baze prudenţiale a activităţii este evidenţiată de iniţiativa managementului de a încheia, începând din anul 1997 şi până în prezent, o poliţă de asigurare cu instituţii de renume de pe piaţa londoneză de asigurări, sub egida grupului Lloyd”s, din Londra. Astfel, Banca Românească a devenit prima bancă românească asigurată împotriva riscurilor de frauda, erori şi omisiuni, iar rezultatele financiare ale băncii sunt auditate de către auditorul independent Deloitte.

Banca Românească este capabilă să genereze sursa vitală necesară în vederea realizării obiectivelor, ca bancă privată dedicată clienţilor persoane juridice, întreprinderilor mici şi mijlocii şi persoanelor fizice.

Misiunea Băncii Româneşti este de a susţine clienţii în ceea ce priveşte dezvoltarea şi consolidarea afacerilor acestora. Prudenţa şi echilibrul vor susţine promisiunile băncii de a construi o afacere sănătoasă şi profitabilă. Scopul Băncii Româneşti, Membră a Grupului National Bank of Greece, este ca aceasta să fie o instituţie bine organizată, eficientă şi orientat spre client.

Obiectivele strategice ale băncii pentru următorii trei ani sunt: atingerea unei cote de piaţă de minim 5%, formarea unei echipe capabile, extinderea reţelei de sucursale şi exploatarea unor canale alternative de distribuţie, construirea şi exploatarea sinergismului dintre entităţile grupului.

Conducerea şi administrarea băncii sunt asigurare de: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de administraţie, Preşedintele Consiliului de administraţie, Vicepreşedintele Consiliului de administraţie, Comitetul de Direcţie, Directorul General, Prim Directorul General Adjunct, Directorii Generali Adjuncţi.

1.2.Analiza sistemului de management bancar

Diagnosticarea reprezintă o metodă de management care are ca obiect cercetarea firmei şi a componentelor sale procesuale şi structurale, prin intermediul unui instrumentar specific, în vederea identificării factorilor care determină punctele forte şi punctele slabe ale acesteia . Ea nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de investigare şi diagnoză a activităţii firmei, efectuarea sa permiţând cunoaşterea stării de fapt, stabilirea disfuncţionalităţilor care influenţează performanţele economico-financiare şi formularea de recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate al acesteia, de atenuare a cauzelor generatoare de puncte slabe. După cum apreciază profesorul francez Jean Pierre Thiabaut, analiza diagnostic stabileşte răspunsuri la întrebări cum ar fi: care sunt rezultatele şi cum au fost obţinute; dacă sunt sau nu satisfăcătoare; care sunt performanţele dorite şi nivelul lor efectiv; ce trebuie făcut pentru realizarea obiectivelor stabilite; care sunt măsurile concrete ce urmează a fi luate pe termen scurt şi lung .

În domeniul bancar, analiza-diagnostic joacă un rol deosebit de important, fiind indispensabilă fundamentării deciziilor manageriale. Ea vizează, în mod necesar, toate zonele activităţii bancare şi are ca obiect eliminarea activităţii neprofitabile, dispunerea asupra activelor excedentare şi refocalizarea atenţiei spre activităţile profitabile, cu scopul asigurării stabilităţii financiare a băncii.

Cunoscute fiind puternicele interdependenţe manifestate între management şi indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii economice, rezultatele economice şi dinamica acestora sunt determinate în primul rând de sistemul de management şi reflectă fidel starea şi evoluţia componentelor acestuia : subsistemul organizatoric, decizional, informaţional şi metodologic. Astfel, analiza viabilităţii manageriale a Băncii Româneşti are în vedere analiza sistemului de management şi a componentelor acestuia după metodolgii specifice activităţii bancare în care sunt implicate efectiv elemente, criterii, principii ce îşi pun amprenta asupra funcţionalităţii lor.

1.2.1.Subsistemul organziatoric

Analiza sistemului de management porneşte de la subsistemul organizatoric concretizat în organizarea procesuală şi structurală. În ceea ce priveşte organizarea procesuală a Băncii Româneşti, se poate observa existenţa celor trei funcţii de bază ale unei bănci şi anume :

- funcţia de intermediere financiară care are ca finalitate acordarea creditelor;

- funcţia de atragere şi protejare a resurselor financiare, disponibile la un moment dat, prin constituirea de depozite bancare;

- funcţia de transfer al plăţilor între titularii de cont.

La nivelul compartimentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului unităţii bancare sunt bine delimitate, fiind orientate spre realizarea obiectivelor fundamentale ale băncii româneşti care implică menţinerea cotei de piaţă, creşterea profitabilităţii şi gestiunea eficientă a riscurilor bancare. Informaţiile referitoare la organizarea procesuală se regăsesc în regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor şi organigrama Băncii Româneşti. (Anexa nr.1.1 şi Anexa nr.1.2).

Un aspect deosebit de important al acestui domeniu al organizării procesuale îl constituie sistemul obiectivelor. Obiectivul fundamental urmărit de Banca Românească în perioada actuală şi în cea următoare constă în consolidarea poziţiei sale de piaţă ca furnizor de servicii financiare integrate, urmărind extinderea clientelei în rândul persoanelor fizice printr-o ofertă diversificată de produse şi servicii, concretizată într-un număr mare de operaţiuni bancare realizate cu rapiditate, seriozitate, siguranţă şi cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prezentarea Bancii Romanesti.doc