Procedee și Tehnici de Control Financiar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4557
Mărime: 140.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Cuprins

1. Introducere 3

2. Controlul documentar-contabil 4

2.1. Principalele tehnici de control documentar-contabil sunt: 5

3. Controlul faptic 8

4. Analiza economico-financiară 9

5. Controlul total și prin sondaj 11

6. Sinteza a procedeelor si tehnicilor de control financiar 11

7. Etapele efectuării controlului financiar 12

8. Exemplu 14

8.1. Controlul şi auditul financiar în cadrul Comisiei Europene 14

8.2. Regulamentul UE privind controlul financiar în domeniul Fondurilor Structurale 15

Extras din document

1. Introducere

Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici și instrumente care, îmbinate cu profesionalism, se aplică în vederea soluționării concrete a problemelor ce decurg din funcțiile controlului.

În practica controlului utilizarea tehnicilor și procedeelor specifice de control (cum ar fi evaluarea, îndrumarea, aprecierea, analiza, bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale sau semestriale, raportul explicativ, instrumentele matematice, tehnici informatice și informaționale) are ca scop prevenirea, constatarea și înlăturarea eventualelor lipsuri, abateri sau deficiențe în activitățile economico-financiare și contabile.

Aplicarea cu discernământ a tehnicilor și procedeelor specifice de control, de către organele de control, permite aprecierea stării economico-financiare unității patrimoniale și sugerează căile de eficientizare a unității.

Studiul general prealabil

Studiul general prealabil face posibilă cunoașterea elementelor esențiale și specifice ale activității ce urmează să fie controlate și, pe baza lor, se orientează acșiunea de organizare și exercitare a muncii de control asupra obiectivelor care necesită o atenție sporită. Acest studiu oferă organului de control posibilitatea cunoașterii modului în care s-au desfășurat sau se desfășoară activitățile de control.

Studiul general prealabil

Obiective Surse de informare

- Sarcinile rezultate din normele în vigoare pentru domeniul respectiv de activitate, a căror cunoaștere asigură orientarea organelor de control spre aspectele ce trebuie avute în atenție, în acțiunea de control;

- Orientările, instrucțiunile , competențele și răspunderile în structura internă a unității patrimoniale la care se efectuează controlul;

- Modul de organizare al evidenței contabile și tehnico-operative, ca sursă de informații pentru control;

- Situația de fapt existentă cu privire la activitatea ce urmează să fie controlată. - Normele legale;

- Procesele-verbale de control anterioare;

- Dările de seamă contabile;

- Procesele verbale ale organelor colective de conducere;

- Consultările cu conducerea compartimen- telor supuse controlului.

Fig. Obiectivele și sursele de informare ale studiului general prealabil

2. Controlul documentar-contabil

Controlul documentar-contabil este cel mai frecvent folosit in practica economica si financiara. Poate fi preventiv sau ulterior si se realizeaza pe baza documentelor justificative pe care le reflecta urmatoarea schema:

Controlul documentar-contabil este procedeul care stabilește realitatea, legalitatea și eficiența operațiilor și a activităților economice și financiare, prin examinarea documentelor primare și centralizatoare, a înregistrărilor în evidența tehnico-operativă și contabilă, a situațiilor contabile și a bilanțurilor.

În activitatea de control financiar documentele și evidențele contabile trebuie privite sub triplu aspect: înscris constatator al unei operațiuni financiare; act (juridic) și mijloc (dovadă) evidență scrisă.

În activitatea financiar-contabilă, pe lângă documentele primare, înscrisurile inițiale întocmite pentru prima dată (chitanță, factură, dispoziție de plată), se întânlesc și docuemnte secundare și terțiare în care sunt retranscrise, prelucrate sau nu, documentele primare (registru jurnal, registru inventar, situatii financiare, etc.).

Preview document

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 1
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 2
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 3
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 4
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 5
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 6
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 7
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 8
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 9
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 10
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 11
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 12
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 13
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 14
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 15
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 16
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 17
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 18
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Procedee si Tehnici de Control Financiar
    • procedee si tehnici de control financiar.docx
    • REBUS.docx
    • REBUS1.docx

Alții au mai descărcat și

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Controlul exercitat de Agenția Națională de Administrare Fiscală la o societate comercială

CAPITOLUL I 1.Aspecte teoretico-metodologice privind controlul finaciar contabil 1.1.Conceptul de control financiar Controlul este o analiză...

Procedee și Tehnici de Control Financiar Bancar

Procedee şi tehnici de control financiar Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1.Controlul faptic Controlul faptic este procedeul de control financiar prin care are loc stabilirea situaţiei reale şi a mişcării mijloacelor...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1. Prezentarea generală a controlului financiar Controlul financiar, componentă a controlului economic, are ca obiectiv cunoașterea de către stat...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Bancar

Capitolul 1 Introducere în procedeele şi tehnicile de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice,...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Cercetarea, Controlul Faptic, Controlul Documentar

Introducere Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod necesar existenţa mai multor...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor...

Ai nevoie de altceva?