Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 954
Mărime: 152.08KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VALICU ALEX

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. PREZENTAREA GENERALA A BĂNCII TRANSILVANIA S.A. 4

1.1. SCURT ISTORIC 4

1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCII TRANSILVANIA S. A. 6

1.3. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI BĂNCII TRANSILVANIA S.A. 8

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICO-FUNCŢIONALĂ A SUCURSALEI SATU MARE A BĂNCII TRANSILVANIA S.A. 12

1.5. COMPORTAMENTUL FINANCIAR-BANCAR AL POPULAŢIEI ŞI AL AGENŢILOR ECONOMICI LA SUCURSALA SATU MARE A BĂNCII TRANSILVANIA 14

2. POLITICI DE MARKETING BANCAR PRIVIND PERSOANELE FIZICE LA BANCA TRANSILVANIA S.A. 22

2.1. PRINCIPII GENERALE DE MARKETING BANCAR 22

2.2. PRINCIPALELE PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE PERSOANELOR FIZICE 25

2.3. CONDIŢII DE ACORDARE ŞI URMĂRIRE A CREDITELOR 33

3. STUDIU COMPARATIV AL POLITICILOR DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE LA BĂNCILE COMERCIALE 37

3.1. OFERTA DE CREDITE IMOBILIARE 37

3.2. OFERTA DE CREDITE PENTRU NEVOI CURENTE 48

3.3. OFERTA DE CREDITE PE CARD 52

4. ANCHETĂ ÎN RÂNDUL CLIENŢILOR PERSOANE FIZICE PRIVIND CONDIŢIILE DE ACORDARE A CREDITELOR IMOBILIARE 58

4.1. CERCETAREA SELECTIVĂ ÎN CONTEXTUL STUDIULUI DE MARKETING 58

4.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA INFORMAŢIILOR CERCETĂRII 61

4.3. ANALIZA ATITUDINII FAŢĂ DE SISTEMUL DE CREDITARE 66

CONCLUZII 72

BIBLIOGRAFIE 76

ANEXA 1 - CHESTIONAR 77

Extras din document

INTRODUCERE

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe această bază, expresie a dezvoltării producţiei manufacturiere şi a expansiunii generale a economiei. Legate de nevoile comerţului şi desfăşurând principalele operaţiuni prin intermediul efectelor comerciale, în mod firesc băncile au primit atributul de comerciale.

În epoca contemporană, locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de cali-tatea lor de intermediar principal în relaţia economii investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică. Creditarea este o activitate de bază într-o bancă, activitate care poate genera profi-turi importante pentru bancă, dacă este practicată corect, dar care poate duce şi la pierderi.

Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi, cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor, pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi, precum şi pentru dezvoltare. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut banii depozitaţi. Băncii i se plăteşte dobândă pentru sumele date cu împrumut, rata dobânzi percepute pentru împrumuturi va fi mai mare decât rata dobânzii plătite pentru depozite. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii.

Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. Încasând sume mici de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor, băncile pun la dispoziţie banii necesari pentru dezvoltării economice. În acest sens băncile protejează deponenţii prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. Creditarea, în condiţii prin care se asigură rambursarea, permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei, reducând semnificativ nivelul de risc. Conceptele moderne privind dezvoltarea economică consideră ca un rezultat necesar al evoluţiei societăţii obţinerea de economii ale agenţilor economici sau persoanelor, reprezentând venituri neconsumate în perioada curentă şi destinată utilizării viitoare. În cadrul aceloraşi concepte, investiţiile reprezentând achiziţia de instalaţii şi echipament, structuri, maşini şi inventar, destinate dezvoltării producţiei, reprezintă o altă realitate a economiei şi expansiunii ei ce afectează pe agenţii economici.

Agenţii economici îşi găsesc resursele necesare realizării investiţiilor pe două căi: fie prin utilizarea propriilor economii, fie prin recurgerea la creditele ce le sunt acordate prin bănci, în procesul de reciclare şi valorificare a capitalurilor monetare în economie. Persoanele fizice achiziţionează bunuri de folosinţă îndelungată necesare în gospodărie achitându-le din împrumuturi bancare. Astfel este stimulată producerea acestor bunuri precum şi comerciali-zarea lor. Aceste bunuri în mod normal persoana nu le-ar achiziţiona utilizând economiile personale, deci achiziţionarea acestora datorită creditelor bancare este în beneficiul clientului.

Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care banca îl oferă clienţilor care îl solicită. În economiile competitive, activităţile specifice sectorului terţial (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. Creditarea nu este o ştiinţă exactă. Nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. Marketingul este o activitate nouă pentru băncile din România. Pe măsură ce sistemul bancar se va dezvolta, iar cerinţele clienţilor vor deveni mai complexe marketingul serviciilor va deveni o necesitate. Pentru ca o bancă să aibă succes, este vital ca ea să-şi comercializeze produsele şi serviciile, în vederea dezvoltării sale. Banca va reuşi numai dacă clienţii potenţiali vor cunoaşte, vor cumpăra şi vor avea încredere în produsele şi serviciile sale.

1. PREZENTAREA GENERALA A BĂNCII TRANSILVANIA S.A.

1.1. Scurt istoric

Banca Transilvania a fost înfiinţată în anul 1993 prin subscrierea publică a acţiunilor sale şi funcţionează din data de 16.02.1993, fiind înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J 12/4155/1993, CUI 5022670. Fondatorii Băncii sunt manageri ai unor firme particulare care şi-au propus înfiinţarea unei bănci puternice şi viabile, având ca obiective sprijinirea activităţii din sectorul privat şi restructurarea economiei româneşti. Principiile care au stat la baza îndeplinirii acestor obiective se referă la:

- calitatea personalului;

- flexibilitatea faţă de nevoile clienţilor şi condiţiile pieţei;

- eficienţa serviciilor prin sisteme moderne de comunicaţie;

- politica prudenţială.

Urmând aceste obiective, Banca Transilvania a reuşit să se afirme pe piaţa financiar-bancară din România ca o bancă competitivă şi profitabilă.

Misiunea băncii este îndeplinită prin utilizarea de practici bancare prudenţiale, solidi-tate financiară, produse adaptate clienţilor şi prin canale de distribuţie optime.

Sediul central al băncii este situat la Cluj-Napoca, capitala spirituală şi economică a Transilvaniei, cea mai dinamică regiune a României.

În cei patrusprezece ani scurşi de la înfiinţare, reţeaua teritorială a băncii s-a dezvoltat continuu, ajungând în prezent la 120 de unităţi, acoperind întreg teritoriul românesc.

Prin reţeaua sa naţională, Banca Transilvania oferă la ora actuală o gamă largă de servicii pentru Citibank, ANB AMRO, ING Barings, Bank Austria Creditanstalt, pe baza unor acorduri de cooperare lărgită.

Anul 1993 stă sub deviza “Ideea unei afaceri”. În decembrie 1993 s-a înfiinţat Banca Transilvania S.A. Capitalul social al băncii a fost: capital social subscris: 200000 lei, capital social vărsat: 100000 lei. Capitalul social este integral privat, din care 79 % român şi 21 % străin. Număr iniţial de acţionari a fost de 114 din care fondatori 46.

Anul 1994 stă sub deviza “Începutul”. În 16 februarie banca devine operaţională. Primele 3 sucursale au fost deschise la Cluj-Napoca, Oradea şi Braşov. Au fost făcute primele legături cu exteriorul şi s-au încheiat primele acorduri cu bănci de corespondent. Capitalul social s-a majorat la 429200 miliarde lei. S-a stabilit sistemul informatic şi de comunicaţii. S-a stabilit conectare Reuters şi SWIFT.

Anul 1995 stă sub deviza “Anul primei creşteri de capital”. Are loc majorarea capitalului la 2030000 lei. Se deschid sucursale noi la Bucureşti, Ploieşti, Zalău. Are loc o dezvoltarea pe verticală. Se deschide agenţia Mănăştur şi punctul de schimb valutar Borş. Se dezvoltă gama de produse bancare.

Anul 1996 stă sub deviza “Credite persoane fizice”. Se demarează creditarea persoa-nelor fizice. Se introduc experimental servicii noi “Voice Teller”. Se deschid 7 sucursale noi: Timişoara, Baia Mare, Târgul Mureş, Sibiu, Arad, Buzău, Deva. Se continuă dezvoltarea pe verticală. Se deschid doua agentii noi:Agentia Tatalco – Timişoara si Agentia PIM – Ploieşti. Se continuă dezvoltarea gamei de produse bancare.

Anul 1997 stă sub deviza: “Prim Planul”. Se majorează capitalul social la 26300000 lei. Se deschid 5 sucursale noi: Bacău, Craiova, Iaşi, Constanţa, Râmnicul Vâlcea. Se continuă dezvoltarea gamei de produse bancare. Se extind serviciile “Voice Teller” şi “Fax Teller” la toate sucursalele. Se lansează certificatul de depozit cu discount. Se dă startul serviciului plata salariilor în cont. Are loc intrarea pe piaţa de capital. Banca Transilvania S.A.este cotată la Bursa de Valori Bucureşti.

Preview document

Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 1
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 2
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 3
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 4
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 5
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 6
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 7
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 8
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 9
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 10
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 11
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 12
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 13
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 14
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 15
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 16
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 17
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 18
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 19
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 20
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 21
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 22
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 23
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 24
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 25
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 26
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 27
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 28
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 29
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 30
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 31
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 32
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 33
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 34
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 35
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 36
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 37
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 38
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 39
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 40
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 41
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 42
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 43
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 44
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 45
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 46
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 47
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 48
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 49
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 50
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 51
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 52
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 53
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 54
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 55
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 56
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 57
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 58
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 59
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 60
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 61
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 62
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 63
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 64
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 65
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 66
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 67
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 68
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 69
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 70
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 71
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 72
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 73
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 74
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 75
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 76
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 77
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 78
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 79
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 80
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 81
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 82
Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre Banca Transilvania SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Tehnicii Operatiunilor Bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Proiect Practica de Specialitate - Banca Transilvania

1. ISTORIC Povestea de succes a băncii a început în Cluj-Napoca, acum 14 ani, din iniţiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea...

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Proiect Practica Bancara Banca Transilvania - Moneda si Credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Banca Transilvania

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania este o societate bancară...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii...

Banca Transilvania

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania este o societate bancară...

Proiect Practica la Banca Transilvania

I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Băncii Transilvania I.1. Istoric Banca Transilvania este o societate bancară românească cu...

Comunicația de marketing în servicii

INTRODUCERE Trăim într-o lume, în care unul din cele mai prețioase capitaluri de care pot dispune organizațiile, întreprinderile și chiar...

Banca Transilvania

Introducere: Banca Transilvania – prezentare Banca a fost infiintata in urma cu 15 ani, in Cluj-Napoca, din initiativa unor oameni de afaceri din...

Analiză Comparativă a Modalităților de Plată Utilizate în România în Cadrul Băncii Raiffeisen

Introducere Utilizarea modalităților de plată și de garantare în cadrul sistemului bancar presupune o temeinică cunoaștere a acestora, astfel...

Studiu Monografic realizat la Banca Comerciala

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania (abreviat BT) este o instituţie...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Ai nevoie de altceva?