Proiect BRD

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 53368
Mărime: 613.70KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Cuprins

CAPITOLUL 1 3

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 3

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. 3

1.2.Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare. 4

1.3. Principalele etape din evoluţia BRD. 7

1.4. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului. 8

1.5. Principalele sale funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare. 9

1.6. Cadrul legislativ general şi specific. 14

1.7 Organismele de control şi reglementare. 23

CAP 2 27

Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 27

2.1. Organizarea societăţii bancare 27

2.1.1. Departamente şi direcţii 32

2.2. Sistemul informational bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 37

2.2.1. Circuitul documentelor 42

2.2.2. TransFondul 46

Capitolul 3 48

Conturile bancare 48

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 48

3.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 52

3.3 Operaţiuni prin conturi 56

3.4 Alte operaţiuni de casă 57

3.6. închiderea conturilor bancare 61

CAP. 4 64

Plasamente bancare si non-bancare 64

4.1. Plasamente bancare 64

4.1.1. ATUSTART 65

4.1.2. ATUSPRINT 65

4.1.3. ATUCONT 65

4.1.4. PROGRESSO 66

4.1.5. CONCERTO 66

4.1.6. Certificate de depozite 66

4.2. Plasamente non-bancare 67

4.3. Plasamente financiare 71

CAPITOLUL 5 73

Decontarea intra şi interbancare. Operaţiuni cu numerar 73

5.1. Decontări intra şi interbancare 73

5.1.1. Decontări intrabancare 73

5.1.2. Decontarea interbancară 80

5.1.3. Transfondul 102

5.2. Operatiuni cu numerar 106

5.2.1. Organizarea operatiunilor cu numerar 106

5.2.2. Evidenta si controlul primirii numerarului de catre unitatile bancare operative 108

5.2.3. Evidenţa si controlul eliberarii numerarului de catre unitatile bancare operative 109

5.3. Moneda electronica 110

5.3.1. Cardul instant pentru plata facturilor – GADGET 115

5.3.2. Cardul Maestro 116

5.3.3. Cardul VISA CLASSIC in RON 116

5.3.4. VISA CLASSIC in USD 117

5.3.5. Card MASTERCARD Standard 118

5.3.6. Mastercard GOLD 118

5.3.7. Cardul 10 119

CAP 6 120

Marketingul Bancar 120

6.1.Politica de marketing 120

6.2. Marketingul de produs 122

CAP 7 135

Creditarea bancară 135

7.1. Principii generale 135

7.2. Creditarea persoanelor fizice 136

7.2.1. Credite pentru nevoi personale 136

7.2.2. Credite de consum 138

7.2.3. Credite imobiliare 139

7.2.4. Credite ipotecare 140

7.3. Creditarea persoanelor juridice 141

7.3.1. Principalele tipuri de întreprinderi care pot beneficia de credite 142

7.3.2. Credite pentru investiţii 142

7.3.3. Finanţarea activităţii curente 145

7.4. Exemplu practic 146

CAP 8 148

Recrutarea în cadrul BRD 148

8.1. Consideraţii generale 148

8.2. Meserii bancare 149

8.2.1. Domeniul comercial 149

8.2.2. Domeniu finanţe şi flux 150

8.2.3. Domeniul Gestiune Riscuri 150

8.2.4. Domeniul funcţiilor suport 151

8.3. Depunerea candidaturii 151

8.4. Concluzii 152

BIBLIOGRAFIE 153

Extras din document

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema.

BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi funcţionează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, cu reglementarile privind piaţa de capital şi cu legislaţia bancară, precum şi a documentelor normative interne.

Banca are sediul central în Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 şi îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, agenţii şi reprezentanţe, deschise în ţară şi în străinătate.

Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărţit în două suprafeţe egale, partea de sus fiind de culoare roşie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărţite de o baretă de culoare albă. În partea dreaptă a pătratului se află scris pe două rânduri denumirea societăţii: pe primul rând “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră, iar pe al doilea rând, cu litere mai mici şi mai subţiri, tot de culoare neagră, “Groupe Société Générale”.

BRD - Groupe Société Générale este de asemenea prima bancă a întreprinderilor private din România şi s-a angajat, singură sau împreună cu Société Générale, în finanţarea unor proiecte importante. Rezultatele obţinute datorită încrederii clienţilor confirmă poziţia de bancă de referinţă în România.

1.2.Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare.

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat, existând mărturii foarte vechi ce atestă practica unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, se pot constitui ca primii paşi pe tărâmul practicii bancare. Există diferite păreri cu privire la originea băncilor. Unii cercetători apreciază că primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat apariţiei şi circulaţiei monedei metalice. După alţi cercetători noţiunea de bancă este asociată momentului în care un grup de persoane a avut ideea să primească disponibilităţi băneşti şi să ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Activitatea băncilor româneşti este reglementată de legislaţia specifică domeniului, respectiv Legea privind activitatea societăţilor comerciale, nr.31/1990 şi Legea privind activitatea bancară, nr.33/1991. În acelaşi timp, activitatea băncilor comerciale este sub autorizarea şi supravegherea băncii centrale.

Băncile comerciale joacă un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor, comparativ cu rolul pasiv jucat în perioada economiei centralizate. Pentru a asigura concurenţa în sectorul bancar şi pentru a limita poziţiile de monopol au fost stabilite anumite reglementări. Băncile nu au voie să încheie contracte, înţelegeri care le-ar putea conferi o poziţie dominantă pe piaţa monetară. Băncile nu trebuie să se angajeze într-o concurenţă neloială.

Banca Română pentru Dezvoltare este o bancă de tradiţie în sistemul bancar românesc, fiind descendenta a Societăţii Naţionale de Credit Industrial, creată în 1923, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economiei şi îndeosebi a industriei.

Banca Romana pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990, prin preluarea activelor şi pasivelor fostei Bănci de Investiţii, fiind nu numai o schimbare de „firmă”, ci şi conturarea unor noi orientări şi concepţii în organizarea şi funcţionarea băncii. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusă de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanenta sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

Una din principalele caracteristici ale BRD o constituie obţinerea unor cote inalte de profitabilitate. BRD a pus la dispoziţia clienţilor o gamă largă de produse şi servicii unele dintre ele în premieră pe piaţa românească : factoringul internaţional, cărţi de plată, forfetare, scontarea efectelor de comerţ, studii de fezabilitate, evaluări de patrimoniu, consultanţă şi alte servicii pentru operatorii de pe piaţa de capital.

Participând la înfiinţarea societăţii de asigurare ASIBAN SA, BRD şi-a lărgit gama de servicii oferind clienţilor intermediari poliţele de asigurare.

Ca membru operaţional din 1992 al sistemului internaţional de comunicaţii financiar bancare SWIFT, BRD asigură legături rapide şi eficiente cu bănci membre din întreaga lume. În vederea implementării sistemului de decontări bazat pe cărţi de plată, banca a devenit la sfârşitul anului 1993 membru al organizaţiei VISA INTERNAŢIONAL. Totodată, calitatea de membru al Factors Chains International a permis alinierea rapidă a băncii la practicile internaţionale in materie.

De asemenea, în condiţiile unei competitivităţi crescânde, BRD este un partener loial al comunităţii bancare româneşti, calitatea sa de membru al Asociaţiei Române a Băncilor asigurându-i participarea activă la dezvoltarea şi restructurarea sistemului bancar românesc. O preocupare constantă a băncii o constituie lărgirea şi diversificarea bazei de clienţi. Orientarea strategică a conducerii băncii a constat în atragerea în rândul clienţilor cu precădere a producătorilor cu potenţial de export şi cu capacităţi reale de dezvoltare, a societăţilor cu capital privat şi a întreprinderilor mici şi mijlocii viabile, instituind totodată şi un sistem preferenţial pentru clienţii care derulează un volum mare de operaţiuni bancare.

Creşterea numărului de clienţi şi necesitatea apropierii de aceştia au constituit premisa deciziei băncii pentru o mai bună reprezentare în teritoriu, respectiv dezvoltarea reţelei interne de

Preview document

Proiect BRD - Pagina 1
Proiect BRD - Pagina 2
Proiect BRD - Pagina 3
Proiect BRD - Pagina 4
Proiect BRD - Pagina 5
Proiect BRD - Pagina 6
Proiect BRD - Pagina 7
Proiect BRD - Pagina 8
Proiect BRD - Pagina 9
Proiect BRD - Pagina 10
Proiect BRD - Pagina 11
Proiect BRD - Pagina 12
Proiect BRD - Pagina 13
Proiect BRD - Pagina 14
Proiect BRD - Pagina 15
Proiect BRD - Pagina 16
Proiect BRD - Pagina 17
Proiect BRD - Pagina 18
Proiect BRD - Pagina 19
Proiect BRD - Pagina 20
Proiect BRD - Pagina 21
Proiect BRD - Pagina 22
Proiect BRD - Pagina 23
Proiect BRD - Pagina 24
Proiect BRD - Pagina 25
Proiect BRD - Pagina 26
Proiect BRD - Pagina 27
Proiect BRD - Pagina 28
Proiect BRD - Pagina 29
Proiect BRD - Pagina 30
Proiect BRD - Pagina 31
Proiect BRD - Pagina 32
Proiect BRD - Pagina 33
Proiect BRD - Pagina 34
Proiect BRD - Pagina 35
Proiect BRD - Pagina 36
Proiect BRD - Pagina 37
Proiect BRD - Pagina 38
Proiect BRD - Pagina 39
Proiect BRD - Pagina 40
Proiect BRD - Pagina 41
Proiect BRD - Pagina 42
Proiect BRD - Pagina 43
Proiect BRD - Pagina 44
Proiect BRD - Pagina 45
Proiect BRD - Pagina 46
Proiect BRD - Pagina 47
Proiect BRD - Pagina 48
Proiect BRD - Pagina 49
Proiect BRD - Pagina 50
Proiect BRD - Pagina 51
Proiect BRD - Pagina 52
Proiect BRD - Pagina 53
Proiect BRD - Pagina 54
Proiect BRD - Pagina 55
Proiect BRD - Pagina 56
Proiect BRD - Pagina 57
Proiect BRD - Pagina 58
Proiect BRD - Pagina 59
Proiect BRD - Pagina 60
Proiect BRD - Pagina 61
Proiect BRD - Pagina 62
Proiect BRD - Pagina 63
Proiect BRD - Pagina 64
Proiect BRD - Pagina 65
Proiect BRD - Pagina 66
Proiect BRD - Pagina 67
Proiect BRD - Pagina 68
Proiect BRD - Pagina 69
Proiect BRD - Pagina 70
Proiect BRD - Pagina 71
Proiect BRD - Pagina 72
Proiect BRD - Pagina 73
Proiect BRD - Pagina 74
Proiect BRD - Pagina 75
Proiect BRD - Pagina 76
Proiect BRD - Pagina 77
Proiect BRD - Pagina 78
Proiect BRD - Pagina 79
Proiect BRD - Pagina 80
Proiect BRD - Pagina 81
Proiect BRD - Pagina 82
Proiect BRD - Pagina 83
Proiect BRD - Pagina 84
Proiect BRD - Pagina 85
Proiect BRD - Pagina 86
Proiect BRD - Pagina 87
Proiect BRD - Pagina 88
Proiect BRD - Pagina 89
Proiect BRD - Pagina 90
Proiect BRD - Pagina 91
Proiect BRD - Pagina 92
Proiect BRD - Pagina 93
Proiect BRD - Pagina 94
Proiect BRD - Pagina 95
Proiect BRD - Pagina 96
Proiect BRD - Pagina 97
Proiect BRD - Pagina 98
Proiect BRD - Pagina 99
Proiect BRD - Pagina 100
Proiect BRD - Pagina 101
Proiect BRD - Pagina 102
Proiect BRD - Pagina 103
Proiect BRD - Pagina 104
Proiect BRD - Pagina 105
Proiect BRD - Pagina 106
Proiect BRD - Pagina 107
Proiect BRD - Pagina 108
Proiect BRD - Pagina 109
Proiect BRD - Pagina 110
Proiect BRD - Pagina 111
Proiect BRD - Pagina 112
Proiect BRD - Pagina 113
Proiect BRD - Pagina 114
Proiect BRD - Pagina 115
Proiect BRD - Pagina 116
Proiect BRD - Pagina 117
Proiect BRD - Pagina 118
Proiect BRD - Pagina 119
Proiect BRD - Pagina 120
Proiect BRD - Pagina 121
Proiect BRD - Pagina 122
Proiect BRD - Pagina 123
Proiect BRD - Pagina 124
Proiect BRD - Pagina 125
Proiect BRD - Pagina 126
Proiect BRD - Pagina 127
Proiect BRD - Pagina 128
Proiect BRD - Pagina 129
Proiect BRD - Pagina 130
Proiect BRD - Pagina 131
Proiect BRD - Pagina 132
Proiect BRD - Pagina 133
Proiect BRD - Pagina 134
Proiect BRD - Pagina 135
Proiect BRD - Pagina 136
Proiect BRD - Pagina 137
Proiect BRD - Pagina 138
Proiect BRD - Pagina 139
Proiect BRD - Pagina 140
Proiect BRD - Pagina 141
Proiect BRD - Pagina 142
Proiect BRD - Pagina 143
Proiect BRD - Pagina 144
Proiect BRD - Pagina 145
Proiect BRD - Pagina 146
Proiect BRD - Pagina 147
Proiect BRD - Pagina 148
Proiect BRD - Pagina 149
Proiect BRD - Pagina 150
Proiect BRD - Pagina 151

Conținut arhivă zip

  • Proiect BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Studiu de Practica la Raiffeisen Bank

In urma practicii efectuate la Raiffeisen Bank si la Banca Comerciala Romana la departamentul credite am realizat un studiu ce cuprinde atat...

Te-ar putea interesa și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Proiect Monografie BRD

BRD-Groupe Societe Generale Cap.1. Prezentare societăţii bancare.Istoric şi evoluţie Profil BRD-Groupe Societe Generale este a doua bancă...

Responsabilitate socială BRD

INTRODUCERE Nenumărate cercetări efectuate în ultimul deceniu subliniază importanţa comportamentului corporatist responsabil şi durabil. La...

Proiect Economic BRD

Capitolul I. Mediul desfăşurarii activităţii unei bănci 1.1. Consideratii generale Sistemul bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin...

BRD - Proiect Practica

1. Prezentare generală BRD - Groupe Société Générale 1.1 Istoric BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Proiect BRD

Cap.1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii BRD- Groupe Société Générale este a doua Banca din...

Proiect economie bancară BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Momentul istoric. Evoluţia în cadrul sistemului bancar românesc În 1923 ia...

Ai nevoie de altceva?