Proiect BRD

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 151 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL 1 3
Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 3
1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. 3
1.2.Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare. 4
1.3. Principalele etape din evoluţia BRD. 7
1.4. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului. 8
1.5. Principalele sale funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare. 9
1.6. Cadrul legislativ general şi specific. 14
1.7 Organismele de control şi reglementare. 23
CAP 2 27
Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 27
2.1. Organizarea societăţii bancare 27
2.1.1. Departamente şi direcţii 32
2.2. Sistemul informational bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 37
2.2.1. Circuitul documentelor 42
2.2.2. TransFondul 46
Capitolul 3 48
Conturile bancare 48
3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 48
3.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 52
3.3 Operaţiuni prin conturi 56
3.4 Alte operaţiuni de casă 57
3.6. închiderea conturilor bancare 61
CAP. 4 64
Plasamente bancare si non-bancare 64
4.1. Plasamente bancare 64
4.1.1. ATUSTART 65
4.1.2. ATUSPRINT 65
4.1.3. ATUCONT 65
4.1.4. PROGRESSO 66
4.1.5. CONCERTO 66
4.1.6. Certificate de depozite 66
4.2. Plasamente non-bancare 67
4.3. Plasamente financiare 71
CAPITOLUL 5 73
Decontarea intra şi interbancare. Operaţiuni cu numerar 73
5.1. Decontări intra şi interbancare 73
5.1.1. Decontări intrabancare 73
5.1.2. Decontarea interbancară 80
5.1.3. Transfondul 102
5.2. Operatiuni cu numerar 106
5.2.1. Organizarea operatiunilor cu numerar 106
5.2.2. Evidenta si controlul primirii numerarului de catre unitatile bancare operative 108
5.2.3. Evidenţa si controlul eliberarii numerarului de catre unitatile bancare operative 109
5.3. Moneda electronica 110
5.3.1. Cardul instant pentru plata facturilor – GADGET 115
5.3.2. Cardul Maestro 116
5.3.3. Cardul VISA CLASSIC in RON 116
5.3.4. VISA CLASSIC in USD 117
5.3.5. Card MASTERCARD Standard 118
5.3.6. Mastercard GOLD 118
5.3.7. Cardul 10 119
CAP 6 120
Marketingul Bancar 120
6.1.Politica de marketing 120
6.2. Marketingul de produs 122
CAP 7 135
Creditarea bancară 135
7.1. Principii generale 135
7.2. Creditarea persoanelor fizice 136
7.2.1. Credite pentru nevoi personale 136
7.2.2. Credite de consum 138
7.2.3. Credite imobiliare 139
7.2.4. Credite ipotecare 140
7.3. Creditarea persoanelor juridice 141
7.3.1. Principalele tipuri de întreprinderi care pot beneficia de credite 142
7.3.2. Credite pentru investiţii 142
7.3.3. Finanţarea activităţii curente 145
7.4. Exemplu practic 146
CAP 8 148
Recrutarea în cadrul BRD 148
8.1. Consideraţii generale 148
8.2. Meserii bancare 149
8.2.1. Domeniul comercial 149
8.2.2. Domeniu finanţe şi flux 150
8.2.3. Domeniul Gestiune Riscuri 150
8.2.4. Domeniul funcţiilor suport 151
8.3. Depunerea candidaturii 151
8.4. Concluzii 152
BIBLIOGRAFIE 153

Extras din document

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema.

BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi funcţionează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, cu reglementarile privind piaţa de capital şi cu legislaţia bancară, precum şi a documentelor normative interne.

Banca are sediul central în Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1 şi îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, agenţii şi reprezentanţe, deschise în ţară şi în străinătate.

Durata de activitate a Băncii este nelimitată.

Emblema BRD – Groupe Société Générale SA este formată dintr-un pătrat împărţit în două suprafeţe egale, partea de sus fiind de culoare roşie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărţite de o baretă de culoare albă. În partea dreaptă a pătratului se află scris pe două rânduri denumirea societăţii: pe primul rând “BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră, iar pe al doilea rând, cu litere mai mici şi mai subţiri, tot de culoare neagră, “Groupe Société Générale”.

BRD - Groupe Société Générale este de asemenea prima bancă a întreprinderilor private din România şi s-a angajat, singură sau împreună cu Société Générale, în finanţarea unor proiecte importante. Rezultatele obţinute datorită încrederii clienţilor confirmă poziţia de bancă de referinţă în România.

1.2.Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare.

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat, existând mărturii foarte vechi ce atestă practica unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, se pot constitui ca primii paşi pe tărâmul practicii bancare. Există diferite păreri cu privire la originea băncilor. Unii cercetători apreciază că primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat apariţiei şi circulaţiei monedei metalice. După alţi cercetători noţiunea de bancă este asociată momentului în care un grup de persoane a avut ideea să primească disponibilităţi băneşti şi să ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Activitatea băncilor româneşti este reglementată de legislaţia specifică domeniului, respectiv Legea privind activitatea societăţilor comerciale, nr.31/1990 şi Legea privind activitatea bancară, nr.33/1991. În acelaşi timp, activitatea băncilor comerciale este sub autorizarea şi supravegherea băncii centrale.

Băncile comerciale joacă un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor, comparativ cu rolul pasiv jucat în perioada economiei centralizate. Pentru a asigura concurenţa în sectorul bancar şi pentru a limita poziţiile de monopol au fost stabilite anumite reglementări. Băncile nu au voie să încheie contracte, înţelegeri care le-ar putea conferi o poziţie dominantă pe piaţa monetară. Băncile nu trebuie să se angajeze într-o concurenţă neloială.

Banca Română pentru Dezvoltare este o bancă de tradiţie în sistemul bancar românesc, fiind descendenta a Societăţii Naţionale de Credit Industrial, creată în 1923, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economiei şi îndeosebi a industriei.

Banca Romana pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990, prin preluarea activelor şi pasivelor fostei Bănci de Investiţii, fiind nu numai o schimbare de „firmă”, ci şi conturarea unor noi orientări şi concepţii în organizarea şi funcţionarea băncii. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusă de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanenta sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

Una din principalele caracteristici ale BRD o constituie obţinerea unor cote inalte de profitabilitate. BRD a pus la dispoziţia clienţilor o gamă largă de produse şi servicii unele dintre ele în premieră pe piaţa românească : factoringul internaţional, cărţi de plată, forfetare, scontarea efectelor de comerţ, studii de fezabilitate, evaluări de patrimoniu, consultanţă şi alte servicii pentru operatorii de pe piaţa de capital.

Participând la înfiinţarea societăţii de asigurare ASIBAN SA, BRD şi-a lărgit gama de servicii oferind clienţilor intermediari poliţele de asigurare.

Ca membru operaţional din 1992 al sistemului internaţional de comunicaţii financiar bancare SWIFT, BRD asigură legături rapide şi eficiente cu bănci membre din întreaga lume. În vederea implementării sistemului de decontări bazat pe cărţi de plată, banca a devenit la sfârşitul anului 1993 membru al organizaţiei VISA INTERNAŢIONAL. Totodată, calitatea de membru al Factors Chains International a permis alinierea rapidă a băncii la practicile internaţionale in materie.

De asemenea, în condiţiile unei competitivităţi crescânde, BRD este un partener loial al comunităţii bancare româneşti, calitatea sa de membru al Asociaţiei Române a Băncilor asigurându-i participarea activă la dezvoltarea şi restructurarea sistemului bancar românesc. O preocupare constantă a băncii o constituie lărgirea şi diversificarea bazei de clienţi. Orientarea strategică a conducerii băncii a constat în atragerea în rândul clienţilor cu precădere a producătorilor cu potenţial de export şi cu capacităţi reale de dezvoltare, a societăţilor cu capital privat şi a întreprinderilor mici şi mijlocii viabile, instituind totodată şi un sistem preferenţial pentru clienţii care derulează un volum mare de operaţiuni bancare.

Creşterea numărului de clienţi şi necesitatea apropierii de aceştia au constituit premisa deciziei băncii pentru o mai bună reprezentare în teritoriu, respectiv dezvoltarea reţelei interne de

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect BRD.doc