Proiect Brd Monografie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Brd Monografie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gh Filip, Bogdan Zugravu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAP I. PREZENTAREA COMPANIEI BRD
I.1 SCURT ISTORIC
I.2 FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI ACTIONARIATULUI
I.3 ORGANIZAREA INTERNA
I.4 FUNCTII ACTIVITATI SI OPERATIUNI BANCARE PE COMPARTIMENTE
I.5 CADRUL LEGISLATIV GENARAL SI SPECIFIC
CAP. II SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR
II.1. SPECIFICITATEA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL BANCAR
II.2 SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL B.R.D. GSG
II.3 CIRCUITUL DOCUMENTELOR
CAP III. DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE; OPERATIUNI CU NUMERAR
III.1 PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE
III.2 CONTURILE DE DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI
III.3 CONTURILE DE DEPOZIT
III.4 CONTURILE DE CREDIT
III.5 OPERŢIUNI PRIN CONTURI AFERENTE CECURILOR, PROVIZIOANELOR, CARDURILOR BANCARE
CAP IV. DECONTĂRILE FĂRĂ NUMERAR
IV.1 MODALITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE DECONTARE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂŢILE DE DECONTARE
IV.2 DECONTAREAPE BAZA ACREDITIVULUI ŞI INCASSO-ULUI DOCUMENTAR
IV.3 DECONTAREA PE BAZA ORDINULUI DE PLATĂ ŞI A CECULUI
IV.4 DECONTAREA PE BAZA CAMBIEI ŞI BILETULUI LA ORDIN

Extras din document

CAP I. PREZENTAREA COMPANIEI BRD

1 SCURT ISTORIC

Istoria BRD a început în anul 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Capitalul social al companiei era impartit intre stat, 20%, BNR, 30% si persoane particulare, 50%, printre care şi un grup de foşti directori ai Marmorosch Bank&Co, prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor faze ale dezvoltării sectorului industrial în România. Din nefericire, după cel de-al doilea război mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca Naţională pentru Investiţii.

În anul 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul asigurărilor finanţarii pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

Aparitia Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD), ca bancă comercială intervine în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. Este vorba, de asemenea, despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experienţa în domeniul creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere. BRD a depus eforturi speciale pentru creearea unei reţele de sucursale, agenţii şi reprezentanţe la nivel naţional şi pentru constituirea unei baze de depozite necesare pentru a pune capăt dependenţei de CEC şi BNR în ceea ce priveşte finanţarea.

BRD a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfeting, începând cu anul 1994 şi respectiv 1997.

În 1997, Guvernul a hotărât să privatizeze BRD şi a numit o Comisie de Privatizare care să supravegheze operaţiunile de privatizare. Privatizarea urma să se desfăşoare în două etape, în conformitate cu strategia de privatizare aprobată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 428/1998, modoficată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 169/2000; astfel în prima etapă (i) capitalul social urma să fie majorat, iar 51% din capital urma să fie vândut prin negocieri directe cu investitori strategici, (ii) aproximativ 5% din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri directe către BERD şi/sau IFC, şi (iii) 10% din capitalul social existent urma să fie vândut angajaţilor, conducerii şi pensionarilor BRD; în a doua etapă, capitalul social rămas deţinut de FPS urma să fie vândut prin ofertă publică secundară pe pieţele de capital interne şi internaţionale.

În decembrie 1998 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni (“Contractul de Cumpărare de Acţiuni”) între Société Générale şi FPS prin care Société Générale a fost de acord să subscrie pentru acţiunile reprezentând o majorare cu 20% a capitalului social al BRD şi să cumpere de la FPS acel număr de acţiuni necesare ca Société Générale să devină proprietarul a 51% din capitalul majorat al BRD.

Înainte de finalizarea în martie 1999 a achiziţiei de către Société Générale, FPS vându-se aproximativ 8,33% din capitalul social al BNR conducerii, angajaţilor şi pensionarilor BRD cu condiţia ca acţiunile astfel achiziţionate să nu poată fi vândute înainte de martie 2001.

In 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, devenind în scurt timp una din cele mai tranacţionate societăţi.

In 2003, în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD- Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului mamă.

Participaţia Société Générale în capitalul BRD a crescut în 2004 de la 51% la 58,32%, prin cumpărarea pachetului rezidual de acţiuni deţinut de statul român.

BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti (peste 3,5 miliarde € în aprilie 2005). Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.

Prin intermediul filialelor sale specializate - BRD Sogelease, în domeniul leasing-ului operaţional şi financiar, ALD Automotive, specializată în managementul flotelor de autovehicule, BRD / SG Corporate Finance, care acordă servicii de consiliere în domeniul privatizărilor, fuziunilor şi achiziţiilor, BRD Securities, una dintre primele societăţi de brokeraj de piaţă românească, BRD Finance Credite de Consum, prin care se derulează mare parte din activitatea de creditare a populaţiei, BRD- Groupe Société Générale este capabilă să ofere o gama completă de produse şi servicii de înaltă calitate, care sa raspundă exigenţelor clienţilor săi persoane fizice si juridice.

Conjugând dinamism comercial, proximitate şi calitatea serviciului, reţeaua BRD – Groupe Société Générale constituie un atu competitiv major. Sub auspiciile unei mărci recunoscute şi apreciate, BRD îşi desfăşoară activitatea pe baza unei reţele care numară peste 220 de agenţii, răspandite în toate regiunile ţării.

În 2004 banca a lansat un program intensiv de deschidere de noi unităţi, care continuă şi în prezent. Aceste unităţi se integreaza uşor în viaţa comunităţii, fiind situate in zonele rezidenţiale ale clientelei individuale, în universităţi, în galerii comerciale, în instituţii publice. Pentru a retrage numerar, a obţine informaţii cu privire la soldul conturilor de card sau pentru a plati facturile telefonice, reţeaua de ATM-uri permite realizarea acestor operaţiuni în deplină siguranţă.

2 FORMA ŞI STUCTURA CAPITALULUI ŞI ACŢIONARIATULUI

1. Capitalul social

Capitalul social al BRD Société Générale este de 696 901 518 RON constituit din 696 901 518 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, având o valoare nominală de 1 RON fiecare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect BRD Monografie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor