Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Sistemul informational bancar 3
1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG 3
1.2. Programe informatice utilizate de BRD-GSG : 6
1.3. Circuitul documentelor corespunzatoare anumitor lucrari, operatiuni 11
2. Deschiderea si functionarea conturilor bancare 15
2.1. Conturile puse la dispozitia clientilor persoane fizice si juridice 15
2.2. Modalitatile de deschidere si functionare a conturilor clientilor 18
2.3. Particularitatile în sistemul de codificare a conturilor clientilor 19
2.4. Avantajele fiecarui tip de cont pentru diferitele categorii de clienti 21
3. Operatiunile bancare cu numerar 22
3.1. Organizarea operatiunilor bancare cu numerar 22
3.2. Instrumente utilizate în derularea operatiunilor de încasari si plati 25
4. Decontarile fara numerar 33
4.1. Modalitati si instrumente utilizate în activitatile de decontare 33
4.2. Decontarea pe baza ordinului de plata si a cecului 36
4.3. Decontarea pe baza cambiei si biletului la ordin 39
5. Operatiunile de creditare bancara 41
5.1. Categorii de credite acordate de banca studiata 42
5.2. Analiza si evaluarea criteriilor luate în considerare în decizia de creditare pentru o categorie de credite 47
5.3. Descrierea procesului de creditare pentru categoria de credite aleasa 49
5.4. Documentele specifice completate si explicatia circuitului lor pentru categoria de credite aleasa. 54
6. Instrumente moderne de plata 56
6.1. Tipurile de carduri emise de BRD-GSG 57
6.2. Diferentele dintre carti de credit si carti de debit 74
6.3. Avantaje si dezavantaje ale cardurilor; emiterea si întretinerea cardurilor 76
6.4. Explicarea operarii cu moneda electronica pentru clientii bancii studiate 79
Pareri personale 81
Bibliografie 82

Extras din document

1. Sistemul informational bancar

1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG

Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizeaza colectarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor, reprezentând o premisa a unei bune organizari, atât a activitatii de conducere, coordonare si control, cât si a celei operative.

BRD-GSG întretine în activitatea sa curent-operativa relatii cu toti cei care actioneaza asupra conturilor sale sau ale clientilor ei, astfel ca sistemului informational trebuie sa fie organizat potrivit situatiilor actuale, tinând seama de realizarile în acest domeniu pe plan international si realizarea unei educatii în acest sens a personalului propriu, personal ce trebuie sa fie în masura a gestiona corect informatia bancara cu costuri cât mai mici si utilitate cât mai ridicata.

Legatura dintre activitatea de decizie si cea operationala se realizeaza printr-un flux continuu de informatii, în cadrul sistemului informational bancar. Acest sistem informational bancar lucreaza ca un sistem de interfata între sistemul decizional si cel operativ, având la baza un mecanism de feed-back.

Sistemul informational al BRD-GSG îndeplineste urmatoarele functii:

- prelucrarea automata a informatiilor transmise de catre sistemul operant, în scopul furnizarii datelor necesare controlului activitatii globale asigurate de catre sistemul de conducere;

- cunoasterea functionarii si specificul prelucrarii realizate la nivelul subsistemului operant;

- furnizarea de date pertinente, exacte si operative subsistemului de conducere;

- generarea de informatii cu caracter particular financiar-bancar;

- implementarea functiilor esentiale relative la informatiile cu specific financiar-contabil;

- prelucrarea informatiilor;

- implementarea functiilor esentiale relative la informatiile cu specific financiar-contabil.

Informatizarea sistemului informational cuprinde doua nivele distincte:

- nivelul subsistemului informational organizational care reflecta activitatile asociate întregului organism financiar-bancar prin prisma informatiilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice, inclusiv a modalitatilor de functionare (servicii, manageri, legaturi informationale directe si indirecte);

- nivelul subsistemului informational informatizat prin care se întelege memorarea, prelucrarea si transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul si comunicatie.

La nivelul operational acest sistem informational este format fizic din retele de calculatoare interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze de date manipulate prin intermediul unor baze de proceduri si standarde prelucrate/comunicatie si/sau generatoare de sisteme expert. În sistemul actual de organizare a sistemelor financiar bancare la nivel national si international, exista patru tendinte de organizare a subsistemului informational informatizat: sistemul informatic standard (SIS), sistemul expert (SE), sistemul interactiv de asistare a deciziei (SIAD) sau sistem executiv (ESS) si sistemul informatic mixt (SIM).

B.R.D-GSG pune accentul pe primul nivel al sistemului informational bancar - subsistemul informational organizational care reflecta activitatile generatoare si consumatoare de informatii: operatii curente de ghiseu, gestiunea depozitelor bancare, gestiunea clientilor bancii, gestiunea si controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de catre banca, operatiuni de scont cu efecte comerciale, operatiuni valutare si de plati, gestiunea operatiunilor de decontari cu alte banci, gestiunea operatiilor de transfer si clearing, gestiunea operatiunilor specifice proiectelor de investitii finantate total sau partial de la bugetul statului, evidenta contabila, inclusiv contabilitatea veniturilor si cheltuielilor etc.

Organizarea sistemului informatic al BRD-GSG :

Departamentul Sisteme Informatice cuprinde urmatoarele directii de compartimente:

- Compartimentul Securitate - defineste normele de securitate de acces la informatii

- Compartimentul Calitate - defineste metode standarde si procedurile de lucru privind activitatea de informatica în general si în special proiectele informatice - elaboreaza metodologia specifica domeniului informatic;

- Compartimentul Control si Gestiune;

- Proiect iBank - este un proiect informatic care face obiectul unei organizari speciale având ca misiune proiectarea aplicatiei iBank si integrarea acesteia în sistemul informatic al Bancii;

- Directia Sisteme si Retele - asigura studierea, controlul, implementarea si mentinerea sistemelor “masina” care sa suporte aplicatiile necesare în vederea exploatari;

- Directia Exploatare - asigura productia informatica a Bancii prin exploatarea aplicatiilor dezvoltate de catre Directia Dezvoltare si Studii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica - Realizat la BRD - GSG Agentia Pacurari-Vest.doc