Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

Proiect
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 23484
Mărime: 587.19KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Sistemul informational bancar 3

1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG 3

1.2. Programe informatice utilizate de BRD-GSG : 6

1.3. Circuitul documentelor corespunzatoare anumitor lucrari, operatiuni 11

2. Deschiderea si functionarea conturilor bancare 15

2.1. Conturile puse la dispozitia clientilor persoane fizice si juridice 15

2.2. Modalitatile de deschidere si functionare a conturilor clientilor 18

2.3. Particularitatile în sistemul de codificare a conturilor clientilor 19

2.4. Avantajele fiecarui tip de cont pentru diferitele categorii de clienti 21

3. Operatiunile bancare cu numerar 22

3.1. Organizarea operatiunilor bancare cu numerar 22

3.2. Instrumente utilizate în derularea operatiunilor de încasari si plati 25

4. Decontarile fara numerar 33

4.1. Modalitati si instrumente utilizate în activitatile de decontare 33

4.2. Decontarea pe baza ordinului de plata si a cecului 36

4.3. Decontarea pe baza cambiei si biletului la ordin 39

5. Operatiunile de creditare bancara 41

5.1. Categorii de credite acordate de banca studiata 42

5.2. Analiza si evaluarea criteriilor luate în considerare în decizia de creditare pentru o categorie de credite 47

5.3. Descrierea procesului de creditare pentru categoria de credite aleasa 49

5.4. Documentele specifice completate si explicatia circuitului lor pentru categoria de credite aleasa. 54

6. Instrumente moderne de plata 56

6.1. Tipurile de carduri emise de BRD-GSG 57

6.2. Diferentele dintre carti de credit si carti de debit 74

6.3. Avantaje si dezavantaje ale cardurilor; emiterea si întretinerea cardurilor 76

6.4. Explicarea operarii cu moneda electronica pentru clientii bancii studiate 79

Pareri personale 81

Bibliografie 82

Extras din document

1. Sistemul informational bancar

1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG

Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizeaza colectarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor, reprezentând o premisa a unei bune organizari, atât a activitatii de conducere, coordonare si control, cât si a celei operative.

BRD-GSG întretine în activitatea sa curent-operativa relatii cu toti cei care actioneaza asupra conturilor sale sau ale clientilor ei, astfel ca sistemului informational trebuie sa fie organizat potrivit situatiilor actuale, tinând seama de realizarile în acest domeniu pe plan international si realizarea unei educatii în acest sens a personalului propriu, personal ce trebuie sa fie în masura a gestiona corect informatia bancara cu costuri cât mai mici si utilitate cât mai ridicata.

Legatura dintre activitatea de decizie si cea operationala se realizeaza printr-un flux continuu de informatii, în cadrul sistemului informational bancar. Acest sistem informational bancar lucreaza ca un sistem de interfata între sistemul decizional si cel operativ, având la baza un mecanism de feed-back.

Sistemul informational al BRD-GSG îndeplineste urmatoarele functii:

- prelucrarea automata a informatiilor transmise de catre sistemul operant, în scopul furnizarii datelor necesare controlului activitatii globale asigurate de catre sistemul de conducere;

- cunoasterea functionarii si specificul prelucrarii realizate la nivelul subsistemului operant;

- furnizarea de date pertinente, exacte si operative subsistemului de conducere;

- generarea de informatii cu caracter particular financiar-bancar;

- implementarea functiilor esentiale relative la informatiile cu specific financiar-contabil;

- prelucrarea informatiilor;

- implementarea functiilor esentiale relative la informatiile cu specific financiar-contabil.

Informatizarea sistemului informational cuprinde doua nivele distincte:

- nivelul subsistemului informational organizational care reflecta activitatile asociate întregului organism financiar-bancar prin prisma informatiilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice, inclusiv a modalitatilor de functionare (servicii, manageri, legaturi informationale directe si indirecte);

- nivelul subsistemului informational informatizat prin care se întelege memorarea, prelucrarea si transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul si comunicatie.

La nivelul operational acest sistem informational este format fizic din retele de calculatoare interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze de date manipulate prin intermediul unor baze de proceduri si standarde prelucrate/comunicatie si/sau generatoare de sisteme expert. În sistemul actual de organizare a sistemelor financiar bancare la nivel national si international, exista patru tendinte de organizare a subsistemului informational informatizat: sistemul informatic standard (SIS), sistemul expert (SE), sistemul interactiv de asistare a deciziei (SIAD) sau sistem executiv (ESS) si sistemul informatic mixt (SIM).

B.R.D-GSG pune accentul pe primul nivel al sistemului informational bancar - subsistemul informational organizational care reflecta activitatile generatoare si consumatoare de informatii: operatii curente de ghiseu, gestiunea depozitelor bancare, gestiunea clientilor bancii, gestiunea si controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de catre banca, operatiuni de scont cu efecte comerciale, operatiuni valutare si de plati, gestiunea operatiunilor de decontari cu alte banci, gestiunea operatiilor de transfer si clearing, gestiunea operatiunilor specifice proiectelor de investitii finantate total sau partial de la bugetul statului, evidenta contabila, inclusiv contabilitatea veniturilor si cheltuielilor etc.

Organizarea sistemului informatic al BRD-GSG :

Departamentul Sisteme Informatice cuprinde urmatoarele directii de compartimente:

- Compartimentul Securitate - defineste normele de securitate de acces la informatii

- Compartimentul Calitate - defineste metode standarde si procedurile de lucru privind activitatea de informatica în general si în special proiectele informatice - elaboreaza metodologia specifica domeniului informatic;

- Compartimentul Control si Gestiune;

- Proiect iBank - este un proiect informatic care face obiectul unei organizari speciale având ca misiune proiectarea aplicatiei iBank si integrarea acesteia în sistemul informatic al Bancii;

- Directia Sisteme si Retele - asigura studierea, controlul, implementarea si mentinerea sistemelor “masina” care sa suporte aplicatiile necesare în vederea exploatari;

- Directia Exploatare - asigura productia informatica a Bancii prin exploatarea aplicatiilor dezvoltate de catre Directia Dezvoltare si Studii;

Preview document

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 1
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 2
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 3
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 4
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 5
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 6
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 7
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 8
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 9
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 10
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 11
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 12
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 13
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 14
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 15
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 16
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 17
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 18
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 19
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 20
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 21
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 22
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 23
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 24
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 25
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 26
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 27
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 28
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 29
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 30
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 31
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 32
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 33
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 34
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 35
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 36
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 37
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 38
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 39
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 40
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 41
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 42
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 43
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 44
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 45
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 46
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 47
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 48
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 49
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 50
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 51
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 52
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 53
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 54
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 55
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 56
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 57
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 58
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 59
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 60
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 61
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 62
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 63
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 64
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 65
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 66
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 67
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 68
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 69
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 70
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 71
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 72
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 73
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 74
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 75
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 76
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 77
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 78
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 79
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 80
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 81
Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica - Realizat la BRD - GSG Agentia Pacurari-Vest.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Practica BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Practică BRD

Scurta prezentare BRD-G.S.G Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca...

Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Tehnica Operatiunilor Bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Caiet de practică la Unicredit Țiriac Bank

1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice 1.1.Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii (număr de...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Ai nevoie de altceva?