Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

Proiect
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 38761
Mărime: 536.46KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Nu contine studiul de caz (dosar de credit, pag. 124-138).

Cuprins

Cuprins:

PARTEA I 4

CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI 4

– B.R.D. – G.S.G. 4

1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii bancare 4

1.1.1. Data infiintarii 4

1.1.2. Forma juridica: 5

1.1.3. Activitati autorizate: 5

1.1.4. Obiectul de activitate 6

1.1.5. Capital social 9

1.1.6. Actiuni, evolutie 9

1.1.7. Principalele produse bancare: 10

1.1.8. Managementul 12

1.1.9. Evolutia Veniturilor si Cheltuielilor BanciI BRD in ultimii 3 ani 13

1.1.10. Organizare interna- Responsabilitati 18

1.1.11.. RESPONSABILITĂŢI ALE POSTURILOR DIN CADRUL AGENŢIEI: 21

1.2. Piata si competitia – pozitia bancii 28

1.2.1. Clientii bancii 28

1.2.2. Cote de piata 31

1.2.3. Mediul economic 31

1.2.4. Sistemul informaţional bancar 32

CAP. 2. ANALIZA OPERATIUNILOR ACTIVE ALE BANCII 38

2.1. Analiza Principalelor Plasamente Bancare 38

2.1.1. Plasamente bancare 38

2.1.2. Creditele acordate persoanelor fizice şi juridice 43

2.1.3. PLASAMENTE PE PIAŢA INTERBANCARĂ ŞI ÎN TITLURI FINANCIARE 63

2.1.4. PLASAMENTELE FINANCIARE: ACŢIUNI, OBLIGAŢIUNI 66

2.2. Analiza Operatinilor de Creditare ale Bancii pe baza Bilantului si a Anexelor 70

2.2.1. EVOLUTIA PORTOFOLIULUI DE CREDITE 71

2.3. Analiza Eficientei Activitatii Bancare pe baza BILANTULUI 72

2.3.1. BILANTUL pentru perioada 2005-2007 73

2.3.2. Contul de rezultate 74

2.3.3. Situatia fluxurilor de trezorerie 75

2.3.4. Situatia miscarilor in capitaluri proprii 76

1. Impactul inflatiei 76

2. Politici semnificative 77

2.3.5. Disponibilitati 79

2.3.6. Conturi la Banca Centrala 79

2.3.7. Conturi curente si depozite la BANCI 80

2.3.8. Alte active disponibile pentru vanzare 81

2.3.9. Credite, NET 82

2.3.10. Structura pe tipuri de proprietate si pe valute 83

2.3.11 Analiza pe sector de activitate 84

Concluzie proprie: 84

2.3.12. Depozite la vedere si conturi curente 86

2.3.13. Depozite la termen 87

Concluzie proprie 87

2.3.14. Imprumuturile 88

Concluzie proprie 88

2.3.15. Impozitul pe profit 89

2.3.16. ANALIZA disponibilitatilor in vederea calcularii fluxurilor de numarar 90

2.3.17. Garantii si alte angajamente financiare 91

2.3.18. ANALIZA bilantului pe valute 92

Concluzie proprie 93

Cap. 3. CREDITAREA BANCARA 94

3.1. Principii si reguli privind activitatea de creditare bancara la BRD Roman 94

3.2. Tipuri principale de credite acordate de BRD 95

3.3. Analiza creditelor acordate de BRD– persoane juridice 102

3.3.1. Analiza, determinarea si acordarea creditelor 102

3.3.2. Sistemul de gestionare a creditelor la BRD 104

3.3.4. Foi de calcul 107

3.3.5. Indicatori financiari 108

3.3.5.1. Rentabilitatea 108

3.3.5.2. Eficienta 110

3.3.5.3. Indatorarea 111

3.3.5.4. Lichiditatea 112

3.4. Fundamentarea deciziei de creditare bancara 114

3.4.1. Analiza aspectelor finanicare ale imprumutatului – persoana fizica 114

3.4.2. Analiza aspectelor nefinanicare ale imprumutatului – persoana fizica 116

3.4.3. Metoda Credit - Scoring 117

3.5. Dosar de credit – studiu de caz 123

2. Biroul de Credit 129

3. Oferta de credit 135

4. Chestionar privind starea de sanatate a persoanei asigurate 136

5. Fisa de decizie 137

3.6. Analiza eficientei activitatii de creditare bancara a BRD 141

3.6.1. Indicatori de performanţă bancară 141

3.6.2. Raport de analiza 143

3.6.3. Principalii indicatori sintetici 147

3.6.4. Analiza cursului de tranzactionare 149

Cap. 4. Diagnosticul finanicar al operatiunilor active ale BRD 150

4.1. Rezultate diagnosticate 150

4.2. Analiza SWAT 156

PARTEA a II - a 158

Cap. 5. Proiectarea operatiunilor active ale BRD 158

5.1. Situatia actuala a sistemului bancar romanesc 158

5.2. Previziuni asupra activitatii BRD 160

BIBLIOGRAFIE 166

Extras din document

PARTEA I

CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI

– B.R.D. – G.S.G.

1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii bancare

Banca aleasa de mine pentru aceasta disciplina este BRD – GSG Sucursala din Mun. Roman, jud. Neamt, deoarece in aceasta localitate domiciliez.

BRD – GSG este prezenta in toate judetele Romaniei pritr-o retea de peste 300 de agentii si sucursale si 1300 ATM-uri. In luna iulie 2008, BRD numara peste 2.5 milioane de clienti activi individuali si corporativi si peste 2.2 milioane de carduri.

Denumirea şi sigla:

1.1.1. Data infiintarii

In 1990 Banca Romana pentru Dezvoltare se constituie ca banca comerciala sub forma de societate pe actiuni si preia activele Bancii de Investitii primind o autorizatie de functionare generala.

Incepand cu 29 noiembrie 1992 practic aceasta este inregistrata la Registrul Comertului, iar cu 01.01.1993 este luata in evidenta privind impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor.

In luna decembrie a anului 1998 se semneaza contractul de vanzare-cumparare de actiuni intre Societe Generale si Fondul Proprietatii de Stat, autoritatea romaneasca care se ocupa de participatiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% si cumpara un pachet de actiuni care-i permite sa devina proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD Romania.

In anul 2003 in urma unei campanii de rebranding, Banca Romana pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a bancii consolideaza astfel pozitia sa, facand mai vizibila identitatea Grupului - mama.

Société Générale a fost înfiintata în 1864 ca societate bancarã înregistratã în Franta. Sediul sãu social se afla în 29 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, Franta, iar actiunile sale sunt listate la Bursa de Valori din Paris.

In anul 2004 Société Générale cumpara pachetul rezidual de actiuni detinut de statul roman in capitalul BRD, participatia sa crescand astfel de la 51% la 58,32%.

1.1.2. Forma juridica:

Este societate pe acţiuni, persoană juridică română

Adresa Centrala – Turn BRD – B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Bucuresti

Adresa Sucursala Roman – str. Rahovei, bl. 3, parter, Roman, tel. 0233/733221. 733222

In localitatea Roman, sucursala are inca 3 Agentii:

Agentia „Celibidache” – str. Nicolae Titulescu, bl.9, parter, tel. 0233/733410, 733411, 733412;

Agentia „C.A.Rosetti” – str. Stefan cel Mare, bl. 13, parter, tel. 0233/740498. 740380;

Agentia „Kaufland” – str. Sucedava – Artera Ocolitoare – tel. 0233/740266. 740277.

1.1.3. Activitati autorizate:

Desfasoara activitati bancare , conform legii bancare nr. 58/1998.

Activitatea este deasemeni reglememntata de urmatoarele Legi si Regulamente:

- Legea 297/2004 privind piaţa de capital

- Legea 208/2005 pentru modificarea legii 297/2004 privind piaţa de capital

- Regulamentul CNVM nr. 1/2006

- Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

- Legea 31/1990 privind societăţile comercialeLegea 302/2005 privind modificarea legii 31/1990 privind societăţile comerciale Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicate si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului republicate

Société Générale se concentreazã pe urmãtoarele trei linii de activitate complementare:

- Banca de retail si servicii financiare;

- Gestionarea activelor si «private banking»;

- Banca pentru corporatii si de investiþii.

In speta, BRD – GSG Romania desfasoara urmatoarele activitati bancare:

1. Banca de retail - Banca numără peste 2,5 milioane clienţi persoane fizice si peste 2,2 milioane de carduri.

Cota sa de piaţă variază între 15% şi 20%, în funcţie de produse.

Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum.

Activitatea de credite de consum la locul de vânzare se derulează prin intermediul filialei specializate BRD Finance.

2. Banca de investitii - BRD este implicată în finanţări structurate şi oferă soluţii complexe sectorului public şi unui număr de mari companii. Cu sprijinul entităţilor specializate ale Société Générale, unul din liderii mondiali pe această piaţă, BRD îşi continuă tradiţia de bancă a marilor proiecte de dezvoltare.

Prin intermediul unei filiale comune cu Grupul Société Générale, BRD / SG Corporate Finance, Banca oferă toată gama de servicii de consultanţă în domeniul privatizării şi al fuziunilor şi achiziţiilor.

Firma de brokeraj, BRD Securities, este una dintre primele societăţi de pe această piaţă în România.

De asemenea, BRD este una dintre cele două bănci active pe piaţa obligaţiunilor.

Filială a grupului Societe Generale, SGAM, comercializează prin intermediul BRD, două fonduri deschise de investiţii.

Preview document

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 1
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 2
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 3
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 4
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 5
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 6
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 7
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 8
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 9
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 10
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 11
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 12
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 13
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 14
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 15
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 16
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 17
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 18
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 19
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 20
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 21
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 22
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 23
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 24
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 25
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 26
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 27
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 28
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 29
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 30
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 31
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 32
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 33
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 34
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 35
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 36
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 37
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 38
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 39
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 40
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 41
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 42
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 43
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 44
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 45
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 46
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 47
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 48
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 49
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 50
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 51
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 52
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 53
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 54
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 55
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 56
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 57
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 58
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 59
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 60
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 61
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 62
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 63
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 64
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 65
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 66
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 67
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 68
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 69
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 70
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 71
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 72
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 73
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 74
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 75
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 76
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 77
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 78
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 79
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 80
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 81
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 82
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 83
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 84
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 85
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 86
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 87
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 88
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 89
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 90
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 91
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 92
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 93
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 94
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 95
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 96
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 97
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 98
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 99
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 100
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 101
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 102
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 103
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 104
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 105
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 106
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 107
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 108
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 109
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 110
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 111
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 112
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 113
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 114
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 115
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 116
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 117
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 118
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 119
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 120
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 121
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 122
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 123
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 124
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 125
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 126
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 127
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 128
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 129
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 130
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 131
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 132
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 133
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 134
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 135
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 136
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 137
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 138
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 139
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 140
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 141
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 142
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 143
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 144
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 145
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 146
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 147
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 148
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 149
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 150
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 151
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 152
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 153
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 154
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 155
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 156
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 157
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 158
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 159
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 160
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 161
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 162
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 163
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 164
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 165
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 166
Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Proiect Economic Realizat la B.R.D. - G.S.G. Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Studiu de Practica la Raiffeisen Bank

In urma practicii efectuate la Raiffeisen Bank si la Banca Comerciala Romana la departamentul credite am realizat un studiu ce cuprinde atat...

Proiect Practica BRD

1. Instrumente de plata 1.1. Ordinul de plata Este o dispozitie neconditionata si irevocabila data de catre emitentul acesteia(platitorul), unei...

Retail Bank-ingul Romanesc

CAPITOLUL 1 Evoluţia retail banking-ului românesc Retail banking-ul este expresia cea mai relevantă a transformărilor din sistemul bancar...

Managementul Riscului în Activitatea de Creditare - Studiu de Caz - BRD Groupe Societe Generale

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE Riscul în activitatea de creditare Riscul de creditare exprimă posibilitatea ca...

Lucrare de practică bancară la BRD

Capitolul 1 Modul de organizare si conducere a activităţii Organizare BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Cerere Finantare POS-DRU - Axa Prioritara 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Grupul Bancii Mondiale si Operatiunile sale in Romania

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Publicitatea si Promovarea Vanzarilor - Dacia Logan

Motivatie În alegerea produsului pentru care am realizat acest proiect, o influenta foarte puternica a avut-o faptul ca DACIA este cea mai...

Procesul Investițional în România

INTRODUCERE În condiţiile actuale de membră cu drepturi depline ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, una din cerinţele ce i se impun...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Ai nevoie de altceva?