Proiect Economie Bancara BRD-GSG

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Economie Bancara BRD-GSG.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 2
1.1.Momentul istoric. Evoluţia în cadrul sistemului bancar românesc 2
1.2.Capitalul social şi acţionariat 2
1.3.BRD - principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 3
1.4. Cadrul legislativ general şi specific 4
1.5.Organisme de control şi reglementare 4
Capitolul 2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 5
2. 1. Prezentarea centralei BRD 5
2.2 Sistemul informaţional bancar 10
Cap 3. Conturile bancare 15
3.1. Proceduri pentru deschiderea contului curent 15
3. 2. Operaţiuni curente si operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 20
3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor şi cardurilor bancare 22
3.4. Alte operaţiuni de casă 23
3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 24
3.6. Închiderea conturilor bancare 25
Capitolul 4. Plasamente bancare si non - bancare 26
4.1. Plasamente bancare 26
4.2. Plasamente monetare non - bancare 29
4.3. Plasamente financiare 32
Capitolul 5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar. 37
5.1. Instrumente de plată utilizate (cec, cambie, billet la ordin, ordin de plată, acreditiv) 37
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 44
5.3. Operatiuni cu numerar 44
5.4. Moneda electronică 45
Capitolul 6. Marketingul bancar 48
Capitolul 7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 50
7.1 Creditarea persoanelor fizice 51
7.2. Creditarea întreprinderilor şi agenţilor economici (persoanelor juridice) 60
Capitolul 8. Plăţi programate între conturi curente deschise la BRD (persoane fizice, fizice autorizate şi juridice) 68
Bibliografie 71

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1.Momentul istoric. Evoluţia în cadrul sistemului bancar românesc

În 1923 ia fiinţă Societatea Naţională pentru Credit Industrial ca instituţie publică cu scopul finanţării primelor etape ale sectorului industrial din România. În 1990 Banca Română pentru Dezvoltare, preluând activele si pasivele Băncii de Investiţii, ia fiinţă ca o bancă comercială cu statut legal de companie pe acţiuni, conform Hotărârii de Guvern 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990.

În 1999 Guvernul hotărăşte ca BRD să fie prima bancă comercială privatizată, Groupe Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, preluând pachetul majoritar însumând 51% din acţiuni. Privatizarea BRD a început în martie 1999, când 8,33% din capitalul social a fost vândut conducerii, personalului şi pensionarilor băncii de către Fondul Proprietăţii de Stat (FPS). În noiembrie 1999 Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare cumpără 4,99% din acţiuni, în octombrie 2000 FPS propune spre vânzare restul de acţiuni rămase în posesia acestuia (9, 87% din acţiuni), iar în noiembrie 2000 se vinde prin ofertă publică un pachet de 2,55% din capital.

La data de 28 noiembrie 2000 BRD este declarată deschisă şi înscrisă la Oficiul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, urmând ca începând din 15 ianuarie 2001 banca să fie cotată la Bursa de Valori Bucureşti la categoria întâi.

Începând cu anul 2003 Banca Română pentru Dezvoltare ia denumirea de BRD - Groupe Société Générale. Un an mai târziu participaţia Groupe Société Générale creşte de la 51% la 58,32% prin cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de statul român.

La 31 decembrie 2007, având o cotă de piaţă între 16% şi 21%, în funcţie de segmentul de clientelă şi de produse, BRD - Groupe Société Générale ocupă cea de-a doua poziţie pe piaţa bancară din România. La sfârşitul lunii august a anului 2008, cu o capitalizare de 3,5 miliarde de euro, BRD - Groupe Société Générale deţinea prima poziţie între societăţile financiar – bancare cotate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie între toate companiile cotate la aceeaşi bursă.

Având peste 8.500 de angajaţi în cele peste 800 de agenţii deschise pe teritoriul României, BRD numară aproximativ 2,5 milioane de clienţi individuali activi si peste 2,2 milioane carduri

1.2.Capitalul social şi acţionariat

Capitalul social al BRD - Groupe Société Générale era în 2007 de 696.901.518 RON, capitalul român reprezentând 42,67%, iar cel strain 58,33%. Valoare nominală a unei acţiuni este de 1 RON/acţiune. În anii 2006 şi 2007 BRD nu a cumpărat acţiuni proprii.

Principalul acţionar al BRD - Groupe Société Générale este Société Générale France. În 2007 structura acţionariatului BRD - Groupe Société Générale era următoarea:

- Société Générale France: 58,32%

- SIF Oltenia: 5,41%

- SIF Muntenia: 5,27%

- SIF Moldova: 5,03%

- SIF Banat Crişana: 4,6%

- SIF Transilvania: 5,00%

- Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: 5,00%

- Alţi acţionari:11,37%.

1.3.BRD - principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

Acţiunea comercială a BRD se bazează pe o reţea de mai mult de aproximativ 800 de agenţii care oferă o foarte mare acoperire geografică în România şi o gamă completă de servicii pentru operaţiunile curente precum şi pentru serviciile de trezorerie şi schimb ale BRD. Banca este în masură să furnizeze o gamă completă de servicii bancare tradiţionale şi pe cea a băncii de investiţii şi îşi fondează politica de dezvoltare pe un parteneriat cu clienţii săi realizat pe termen lung.

Făcând parte din rândul băncilor comerciale BRD are ca principale funcţii:

- atragerea de disponibilităţi (de la populaţie şi de la agenţi economici)- reprezintă principala componentă a depozitelor bancare, clasificate în trei categorii:

- depozite la vedere

- depozite la termen

- prin cont curent

- creditarea persoanelor fizice (credite imobiliare, credite pentru achiziţionarea de bunuri durabile şi credite pentru nevoi personale) şi creditarea persoanelor juridice (credite pentru constituirea activelor fixe şi credite pentru activitatea de exploatare)

- realizarea funcţiei de transfer prin care se asigură plăţile între entităţile economice pe plan national şi/sau internaţional, în acest sens băncii revenindu-i următoarele atribuţii:

- accelerarea fluxurilor băneşti

- îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor privind transferurile

- procesarea viramentelor într-un timp cât mai scurt

Principalele activităţi :

- atragerea de depozite de la persoane fizice şi de la agenti economici români şi străini

- deschiderea/închiderea de conturi de card pentru persoane fizice şi juridice:

- card de debit ataşat unui cont curent ( ex. CARDUL MAESTRO)

- card de credit ataşat unui cont curent (ex. PUNCT CARD )

Principalele operaţiuni :

- tranzacţii în conturi curente ( depuneri, retrageri, viramente , etc )

- operaţiuni de casă cu numerar sau fără numerar prin conturi deschise la bancă (încasări şi plăţi)

- operaţiuni valutare( vânzarea şi cumpărarea de valută)

- Wester Union şi operaţiuni SWIFT

- acordarea de consultanţă şi asistenţă financiară agenţilor economici

- emisiunea de carduri sub sigla MASTERCARD şi VISA

- efectuarea de operaţiuni de acreditive incasso-uri, ordine de plată şi alte instrumente de plată (cambia, bilet la ordin, etc)

- efectuarea de operaţiuni de scontare a efectelor de comerţ şi rescontarea portofoliului în lei şi valută

- operaţiuni de mandat

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Economie Bancara BRD-GSG.doc

Alte informatii

Proiectul reprezinta o monografie a BRD-GSG. De asemenea la finalul proiectului trebuie atasate anexe, formulare ce trebuie solicitate la banca.