Proiect Practica BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 20276
Mărime: 130.32KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru
Universitatea Al. I. Cuza

Cuprins

CUPRINS

1. Istoric-BRD Groupe Société Générale 2

1.1 Rezultate BRD – Groupe Société Générale 3

1.2 Evenimentul anului: Oferta Publica. 3

1.3 Privatizarea BRD: un proces în mai multe etape 3

2. Sistemul informaţional bancar 5

3. DECONTARILE FARA NUMERAR 11

3.1 DECONTAREA PE BAZA ORDINULUI DE PLATA 12

3.2 DECONTAREA PE BAZA CECULUI 16

3.3 DECONTAREA PE BAZA CAMBIEI SI A BILETULUI LA ORDIN 20

I. CAMBIA 20

II. Biletul la ordin 22

4. INSTRUMENTE MODERNE DE PLATA 24

4.1 a.1.Cardul VISA BUSINESS în lei 24

4.2 a.2.Cardul VISA Business în USD 27

4.3 b. Cardul Visa Electron 29

4.4 c. Cardul Maestro 31

4.5 d.1.Cardul VISA CLASSIC în lei 34

4.6 d.2.Cardul VISA CLASSIC în USD 36

4.7 Servicii asociate cardurilor 37

5. OPERATIUNI DE CREDITARE BANCARA 40

5.1 Creditele persoanele : 40

1. Creditul Expresso Dublu 40

2. Creditul Revolving 40

3. Creditul Expresso pentru nevoi personale 40

4. Creditul Expresso pentru nevoi personale nominalizate 40

5. Creditul pentru cumpararea de bunuri de folosinta indelungata 41

6. Creditul Auto 41

5.2 Credite ipotecare: 41

1. Creditul imobiliar in lei 41

2. Habitat Plus. 41

3. Primo Plus 42

4. Credit ipotecar ANL 42

5.3 ANALIZA CRITERIILOR LUATE IN CONSIDERARE IN DECIZIA DE CREDITARE 42

5.3.1 1.Principii generale 42

5.3.2 2.Clientii bancii 44

5.3.3 3.Analiza creditelor 45

5.3.4 4.Stabilirea necesarului de credite(Fluxul de numerar) 45

5.4 Lista documentelor obligatorii cuprinse in Dosarul de credit sau de Scrisoare de garantie bancara 46

5.5 Lista documentelor obligatorii cuprinse in dosarul clientului 48

5.6 Urmarirea creditelor acordate de banca 49

5.7 ANALIZA BONITATILOR CLIENTILOR 51

K.S.P.= 52

5.8 ANALIZA CREDITELOR – LINIA DE CREDIT 55

5.9 UTILIZAREA CREDITULUI 58

5.10 DOBANZI SI COMISIOANE 58

5.11 RAMBURSAREA CREDITULUI 59

5.12 CIRCUITUL SI PASTRAREA DOCUMENTELOR AFERENTE CREDITELOR 61

6. Bibliografie: 61

Extras din document

1.Istoric-BRD Groupe Société Générale

Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie 1990, BANCA ROMÂNǍ pentru DEZVOLTARE a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni, preluând activele si pasivele Bǎncii de Investiţii.

Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusǎ de evoluţia mediului economic, B.R.D. a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

La inceputul anului 1999, Banca Românǎ pentru Dezvoltare a devenit prima bancǎ privatizatǎ din sistemul bancar românesc, prin achiziţionarea de cǎtre GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pachetului majoritar de acţiuni (51%).

Achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a reprezentat un succes din cel puţin trei puncte de vedere:

- calitatea parteneriatului – Société Générale situându-se printre primele 10 grupuri bancare din lume;

- recunoaşterea de cǎtre partenerul francez a activitǎţii multifuncţionale a BRD ca şi adoptarea de cǎtre Société Générale a obiectivelor strategice ale BRD privitoare la extinderea si diversificarea activitǎţii;

- cuantumul afacerii – creşterea de capital.

Succesul privatizarii BRD a fost remarcat la nivel intern şi internaţional prin:

- decernarea premiului ”Privatizarea anului 1998 în Europa de Est”, distincţie acordatǎ de revista de specialitate Privatization International;

- acordarea titlului de cea mai bunǎ bancǎ din România, de cǎtre revistele Central European şi Piaţa Financiarǎ;

- acordarea premiului pentru excelenţǎ şi a titlului de cea mai bunǎ bancǎ de cǎtre publicaţiile Central European, Global Finance, Euromoney.

BRD – Groupe Société Générale a confirmat în anul 2000 evoluţia conturatǎ în anul anterior fiind distinsǎ cu numeroase premii acordate de mai multe publicaţii şi observatori care i-au subliniat realizǎrile:

- acordarea titlului de “Most Dynamic Bank” de cǎtre Bucharest Business Week;

- acordarea premiului pentru excelenţǎ cu ocazia vânzǎrii card-ului Maestro cu numǎrul 150.000 de cǎtre Europay;

- acordarea premiului pentru sprijinul acordat IMM din România de cǎtre Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici si Mijlocii;

- pentru contribuţia adusǎ la dezvoltarea asigurǎrilor, revista PRIMM a acordat premiul "Banca anului 2000";

- acordarea premiului pentru cel mai bun produs bancar – card-ul de credit VISA Classic – de catre revista Piaţa Financiarǎ;

- acordarea premiului “Banca anului 2000” de cǎtre revista Capital pentru excelenţa în afaceri.

Pentru o cât mai mare apropiere de clienţii - peste 900.000, BRD - Groupe Société Générale a dezvoltat şi va continua sǎ dezvolte o reţea teritorialǎ de unitǎţi bancare formatǎ, în prezent, din 186 de sucursale, agenţii, reprezentanţe şi peste 800 bǎnci corespondente în peste 80 de ţǎri.

1.1 Rezultate BRD – Groupe Société Générale

Banca Românǎ pentru Dezvoltare a confirmat în anul 2000 creşterea conturatǎ în anul precedent, deşi contextul macroeconomic a rǎmas dificil, în ciuda anumitor semne de relansare economicǎ. Rezultatele bancii sunt elocvente: cu un rezultat net de 1354,8 miliarde de lei, care indicǎ o nouǎ îmbunǎtǎţire a indicatorilor sǎi financiari, BRD şi-a manifestat capacitatea de a depǎşi dificultǎţile inerente perioadei de transformari pe care o traverseazǎ.

Ca dovadǎ a imaginii de bancǎ stabilǎ de care se bucurǎ atât în mediul financiar bancar din România cât şi în rândul clienţilor, evoluţia numarului total de clienţi ai BRD – Groupe Société Générale a fost de la 545.620 în 31.12.1999 la 830.196 în 31.12.2000 ceea ce reprezintǎ o creştere cu 52,27%.

Defalcând aceste cifre pe persoane fizice şi persoane juridice putem spune cǎ numǎrul clienţilor persoane fizice a crescut de la 451.118 în 31.12.2000 la 731.386 în 31.12.2000 reprezentând o creştere cu 62,12% în timp ce numǎrul clienţilor persoane juridice a crescut de la 88.343 în 31.12.1999 la 98553 în 31.12.2000 reprezentând o creştere cu 11.55% Banca Românǎ pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale a obţinut în 2000 un profit net de 1.354,8 miliarde de lei (52,25 milioane USD), la un profit brut de 1.608,3 miliarde lei (62,03 mil. USD).Profitul net a crescut cu 76,8% în valori nominale şi cu 25,68% în termeni reali faţǎ de 1999.

Fondul de dividende pentru anul 2000 este de 752,2 miliarde lei. În anul 1999, profitul net a fost de 766,4 miliarde lei, iar dividendele distribuite au totalizat 454,8 miliarde lei, adicǎ o creştere de +65,4% în termeni nominali şi de +17,5% în termeni reali pentru anul 2000.

1.2 Evenimentul anului: Oferta Publica.

Evenimentul anului 2000, pentru Banca Românǎ pentru Dezvoltare, a fost punerea în vânzare prin ofertǎ publicǎ secundarǎ a acţiunilor pe care Fondul Proprietatii de Stat le mai deţinea din capitalul bancii. Aceastǎ acţiune reprezenta o nouǎ etapǎ din strategia de privatizare.

BRD şi-a început activitatea ca societate bancarǎ cu capital de stat la sfârşitul anului 1990, prin preluarea patrimoniului Bǎncii de Investitii, bancǎ specializatǎ în finanţarea investiţiilor.

1.3 Privatizarea BRD: un proces în mai multe etape

Martie 1999 : Un pachet de 8,33% din capitalul social este vândut personalului, conducerii si pensionarilor bǎncii de cǎtre FPS.

Martie 1999 : Lansarea oficialǎ a privatizǎrii: Société Générale cumpǎrǎ 51% din capitalul social.

Noiembrie 1999 : Sucursala din Bucureşti a Société Générale este integratǎ în BRD. Ea era prezentǎ în România din anul 1981 si deschisese doua agentii în provincie, în 1998.

Noiembrie 1999 : Continuarea procesului de privatizare: BERD cumpara 4,99% din acţiuni.

Octombrie 2000 : FPS propune spre vânzare prin ofertǎ publicǎ pachetul de 9,87% din acţiuni, rǎmas în posesia acestuia.

Noiembrie 2000 : Un pachet de 2,55% din capital este vândut prin ofertǎ publicǎ – FPS mai deţine încǎ 7,32%. BRD – GSG este declaratǎ societate deschisǎ şi înscrisǎ la Oficiul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

Ianuarie 2001 : BRD – GSG este cotatǎ la Bursa de Valori din Bucureşti.

Pe data de 15 octombrie 2000, Fondul Proprietatii de Stat a lansat oferta de vânzare a pachetului de acţiuni deţinut la BRD, de 9,87% din capitalul social. Acesta era procentajul rǎmas în posesia FPS la sfârşitul primei etape din privatizarea bǎncii, dupǎ achiziţionarea pachetului majoritar de 51% din capitalul social de cǎtre Société Générale, a 8,33% de cǎtre personal, management şi pensionarii bǎncii, şi a 4,99% de cǎtre BERD.

Subscrierea acţiunilor puse în vânzare de cǎtre FPS a luat sfârşit la 15 noiembrie 2000. Din pachetul de 9,87% rǎmas în posesia FPS, 2,55% din capitalul social a fost alocat. Restul de acţiuni, adicǎ 9,7%, au ramas in proprietatea FPS, ele fiind scoase acum la vanzare, prin ofertǎ publicǎ. În ciuda unui context economic dificil, 11.604 de investitori, din care 11.321 de persoane fizice şi 283 de persoane juridice, au subscris. Printre acestia, 593 erau angajati BRD.

Preview document

Proiect Practica BRD - Pagina 1
Proiect Practica BRD - Pagina 2
Proiect Practica BRD - Pagina 3
Proiect Practica BRD - Pagina 4
Proiect Practica BRD - Pagina 5
Proiect Practica BRD - Pagina 6
Proiect Practica BRD - Pagina 7
Proiect Practica BRD - Pagina 8
Proiect Practica BRD - Pagina 9
Proiect Practica BRD - Pagina 10
Proiect Practica BRD - Pagina 11
Proiect Practica BRD - Pagina 12
Proiect Practica BRD - Pagina 13
Proiect Practica BRD - Pagina 14
Proiect Practica BRD - Pagina 15
Proiect Practica BRD - Pagina 16
Proiect Practica BRD - Pagina 17
Proiect Practica BRD - Pagina 18
Proiect Practica BRD - Pagina 19
Proiect Practica BRD - Pagina 20
Proiect Practica BRD - Pagina 21
Proiect Practica BRD - Pagina 22
Proiect Practica BRD - Pagina 23
Proiect Practica BRD - Pagina 24
Proiect Practica BRD - Pagina 25
Proiect Practica BRD - Pagina 26
Proiect Practica BRD - Pagina 27
Proiect Practica BRD - Pagina 28
Proiect Practica BRD - Pagina 29
Proiect Practica BRD - Pagina 30
Proiect Practica BRD - Pagina 31
Proiect Practica BRD - Pagina 32
Proiect Practica BRD - Pagina 33
Proiect Practica BRD - Pagina 34
Proiect Practica BRD - Pagina 35
Proiect Practica BRD - Pagina 36
Proiect Practica BRD - Pagina 37
Proiect Practica BRD - Pagina 38
Proiect Practica BRD - Pagina 39
Proiect Practica BRD - Pagina 40
Proiect Practica BRD - Pagina 41
Proiect Practica BRD - Pagina 42
Proiect Practica BRD - Pagina 43
Proiect Practica BRD - Pagina 44
Proiect Practica BRD - Pagina 45
Proiect Practica BRD - Pagina 46
Proiect Practica BRD - Pagina 47
Proiect Practica BRD - Pagina 48
Proiect Practica BRD - Pagina 49
Proiect Practica BRD - Pagina 50
Proiect Practica BRD - Pagina 51
Proiect Practica BRD - Pagina 52
Proiect Practica BRD - Pagina 53
Proiect Practica BRD - Pagina 54
Proiect Practica BRD - Pagina 55
Proiect Practica BRD - Pagina 56
Proiect Practica BRD - Pagina 57
Proiect Practica BRD - Pagina 58
Proiect Practica BRD - Pagina 59
Proiect Practica BRD - Pagina 60
Proiect Practica BRD - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Proiect Practica BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Practica de Specialitate BRD

Capitolul 1 Prezentare generală a Băncii Romăne pentru Dezvoltare 1.1 Scurt istoric Conform Hotărârii Guvernamentale numărul 1178/2 noiembrie...

Proiect Practica BRD

1. Instrumente de plata 1.1. Ordinul de plata Este o dispozitie neconditionata si irevocabila data de catre emitentul acesteia(platitorul), unei...

Practica - BRD

1. Prezentarea unităţii bancare 1.1 Istoricul grupului Société Générale Grupul SG a fost înfiinţat în anul 1864 urmând ca în anul 1871 să se...

Caiet de Practica la Banca BRD

1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice 1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea si complexitatea activitatii BRD –...

Ai nevoie de altceva?