Proiect Practica BRD

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18368
Mărime: 73.50KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

1. Instrumente de plata

1.1. Ordinul de plata

1.2. Cecul

1.3. Dispozitia de încasare

1.4. Acreditivul

1.5. Scrisoarea de garantie

2. Centrul informatic al Bancii Agricole

3. Tipuri de carduri

3.1. VISA

3.2. Eurocard/MasterCard

3.3. Activitatea cu carduri în România

3.4. Carduri emise de Banca Agricola

4. Credite

4.1. Linia de credite

4.2. Creditarea persoanelor fizice

5. Managementul riscului

5.1. Organizarea Comitetelor de risc de creditare

5.2. Dispozitii comune

5.3. Metodologia de analiza si evaluare a riscului de

creditare

5.4. Analiza si evaluarea riscului de creditare la

persoanele fizice

5.5. Bonitatea

6. Legea bancara

7. Organigrama

Extras din document

1. Instrumente de plata

1.1. Ordinul de plata

Este o dispozitie neconditionata si irevocabila data de catre emitentul acesteia(platitorul), unei societati bancare initiatoare, de a pune la dispozitia unui beneficiar, o suma de bani la o anumita data.

Ordinul de plata este irevocabil si se utilizeaza pentru efectuarea platilor, în lei, numai în interiorul României.

Ordinul de plata se emite în prezent pe suport de hârtie.

Ordinul de plata se depune de emitent la: unitatea bancara initiatoare si se emite formularul standard prezentat în anexa.

Folosirea ordinului de plata ca instrument de decontare în relatiile dintre clientii bancii, pe baza contractelor economice sau pe baza altor întelegeri între parti, obliga clientul platitor ca o data cu depunerea acestuia la banca, sa aiba rezervate fondurile necesare pentru efectuarea platii precum si pentru plata comisioanelor si a eventualelor speze bancare.

Clientul platitor emite pe propria raspundere ordinul de plata prezentat la decontare iar banca initiatoare va verifica daca acesta contine urmatoarele mentiuni obligatorii:

denumirea platitorului (sau numele si prenumele acestuia), codul fiscal, numarul contului si banca initiatoare;

denumirea beneficiarului, numarul contului si banca destinatara sau numele, prenumele si adresa acestuia;

suma în lei scrisa clar în cifre si litere;

semnatura autorizata a emitentului sau a împuternicitului acestuia, autografa executata cu cerneala sau pasta de scris albastra sau neagra (compararea semnaturii de pe ordinul de plata cu specimenul este obligatorie);

data emiterii care trebuie sa fie reala;

data la care urmeaza sa se efectueze plata;

informatii în legatura cu obiectul platii;

stampila, pentru persoanele juridice;

Se interzice acceptarea ordinului de plata fara existenta unuia din aceste elemente si a disponibilului în cont.

Banca initiatoare poate accepta sau refuza ordinul de plata.

În cazul acceptarii ordinului de plata, timpul de executare este ziua primirii sau cel târziu a doua zi daca a fost primit dupa orele de ghiseu.

Daca pe ordinul de plata este înscrisa o anumita zi la care sa se efectueze plata, banca initiatoare care accepta ordinul de plata va organiza o evidenta speciala de urmarire a datelor când documentul trebuie decontat (cartoteca). La fel se va proceda când se constata lipsa disponibilitatilor în cont daca platitorul cere bancii sale sa-l pastreze la cartoteca si sa-l deconteze la o data ulterioara, respectând ordinea legala de efectuare a platilor.

Pentru ordinele de plata care se refera la plati planificate sau esalonate între agentii economici, banca poate cere ca odata cu ordinul de plata sa se depuna în banca si un exemplar din conventiile sau contractele dintre parti.

Daca ordinul de plata este primit de banca initiatoare dupa închiderea zilei sale bancare, aceasta are dreptul sa-l trateze ca si cum l-ar fi primit în urmatoarea zi bancara, aplicând stampila de primire cu data zilei urmatoare.

În cazul primirii si acceptarii la decontare a unui ordin de plata, daca banca initiatoare îl opereaza cu întârziere, calculata la valoarea ordinului de plata si în functie de numarul zilelor de întârziere a platii.

Dobânda de întârziere nu poate depasi valoarea ordinului de plata.

Penalizarea va solicita emitentul ordinului de plata, bancii initiatoare care are obligatia achitarii acesteia pentru perioada cuprinsa între ziua de executare si data efectuarii platii din contul clientului platitor.

Banca initiatoare va accepta plata dobânzii de întârziere daca neexecutarea ordinului de plata s-au datorat întârzierii sale, iar suma a fost reclamata ca neîncasata de catre beneficiar.

Dobânda de întârziere nu poate depasi nivelul dobânzii la vedere practicata în acel moment de banca în cauza.

Dupa primirea sau receptionarea unui ordin de plata, pentru confirmarea acceptarii la decontare, banca platitorului aplica semnatura si stampila pe ordinul de plata înscriind ziua receptiei (R).

Preview document

Proiect Practica BRD - Pagina 1
Proiect Practica BRD - Pagina 2
Proiect Practica BRD - Pagina 3
Proiect Practica BRD - Pagina 4
Proiect Practica BRD - Pagina 5
Proiect Practica BRD - Pagina 6
Proiect Practica BRD - Pagina 7
Proiect Practica BRD - Pagina 8
Proiect Practica BRD - Pagina 9
Proiect Practica BRD - Pagina 10
Proiect Practica BRD - Pagina 11
Proiect Practica BRD - Pagina 12
Proiect Practica BRD - Pagina 13
Proiect Practica BRD - Pagina 14
Proiect Practica BRD - Pagina 15
Proiect Practica BRD - Pagina 16
Proiect Practica BRD - Pagina 17
Proiect Practica BRD - Pagina 18
Proiect Practica BRD - Pagina 19
Proiect Practica BRD - Pagina 20
Proiect Practica BRD - Pagina 21
Proiect Practica BRD - Pagina 22
Proiect Practica BRD - Pagina 23
Proiect Practica BRD - Pagina 24
Proiect Practica BRD - Pagina 25
Proiect Practica BRD - Pagina 26
Proiect Practica BRD - Pagina 27
Proiect Practica BRD - Pagina 28
Proiect Practica BRD - Pagina 29
Proiect Practica BRD - Pagina 30
Proiect Practica BRD - Pagina 31
Proiect Practica BRD - Pagina 32
Proiect Practica BRD - Pagina 33
Proiect Practica BRD - Pagina 34
Proiect Practica BRD - Pagina 35
Proiect Practica BRD - Pagina 36
Proiect Practica BRD - Pagina 37
Proiect Practica BRD - Pagina 38
Proiect Practica BRD - Pagina 39
Proiect Practica BRD - Pagina 40
Proiect Practica BRD - Pagina 41
Proiect Practica BRD - Pagina 42
Proiect Practica BRD - Pagina 43
Proiect Practica BRD - Pagina 44
Proiect Practica BRD - Pagina 45
Proiect Practica BRD - Pagina 46
Proiect Practica BRD - Pagina 47
Proiect Practica BRD - Pagina 48
Proiect Practica BRD - Pagina 49
Proiect Practica BRD - Pagina 50
Proiect Practica BRD - Pagina 51
Proiect Practica BRD - Pagina 52
Proiect Practica BRD - Pagina 53
Proiect Practica BRD - Pagina 54
Proiect Practica BRD - Pagina 55
Proiect Practica BRD - Pagina 56
Proiect Practica BRD - Pagina 57
Proiect Practica BRD - Pagina 58
Proiect Practica BRD - Pagina 59
Proiect Practica BRD - Pagina 60
Proiect Practica BRD - Pagina 61
Proiect Practica BRD - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Lucrare de Practica - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Proiect Practica la Banca Transilvania

I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Băncii Transilvania I.1. Istoric Banca Transilvania este o societate bancară românească cu...

Studiu de Practica la Raiffeisen Bank

In urma practicii efectuate la Raiffeisen Bank si la Banca Comerciala Romana la departamentul credite am realizat un studiu ce cuprinde atat...

Proiect Practica BRD

1.Istoric-BRD Groupe Société Générale Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ...

Ai nevoie de altceva?