Proiect Practica BRD-GSG

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 187 în total
Cuvinte : 59494
Mărime: 509.25KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Cuprins

Capitolul 1. PREZENTAREA BĂNCII. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 3

1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc 3

1.2 Forma şi structura capitalului şi acţionarii 5

1.3. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate 7

1.4 Cadrul legislativ general şi specific 10

1.5. Organismele de control şi reglementare 10

Capitolul 2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 13

2.1. Organizarea societăţii bancare 13

2.2. Sistemul informaţional bancar 32

2.2.1. Scurtă prezentare a sistemului informaţional bancar 32

2.2.2. Specificitatea sistemului informaţional al BRD - GSG 34

Capitolul 3. CONTURI BANCARE 43

3.1. Generalităţi privind conturile bancare 43

3.2. Metodologia aplicată la BRD – GSG în cazul deschiderii unui cont curent, cont de depozit şi închidere de cont curent 46

3.3. Conturile de disponibilităţi 52

3.4. Conturile de depozite 58

3.5. Conturile de credite 63

3.6. Conturi de economii 65

3.7. Extrasul de cont şi verificarea operaţiunilor efectuate în cont 67

3.8. Acreditivul 69

Capitolul 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 74

4.1. Plasamente bancare 74

4.1.1.Tipuri de plasamente bancare 76

4.1.1.1. Creditele de orice fel acordate persoanelor fizice şi juridice 76

4.1.1.2. Plasamente pe piaţa interbancară şi în titluri financiare 92

4.2. Plasamentele financiare: acţiuni, obligaţiuni 95

Capitolul 5 DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 96

5.1. Instrumente de plată utilizate 96

5.1.1 CECUL 96

5.1.1.1. Cecul simplu 96

5.1.1.2. Cecul barat 98

5.1.1.3. Cecul de călătorie 99

5.1.1.4. Cecul circular 100

5.1.2. CAMBIA 101

5.1.3. BILETUL LA ORDIN 103

5.1.4 ORDINUL DE PLATĂ 105

5.1.5 ACREDITIVUL 108

5.1.6. SISTEME DE PLATĂ ELECTRONICE. BANCA LA DOMICILIU 109

5.1.7 Mobilis 110

5.1.8. BRD-NET 111

5.1.9 MultiX 112

5.1.9.1 FOREX – Schimburi valutare prin MultiX 112

5.1.9.2 E-VAMA – Serviciul de confirmare electronică a plăţilor vamale prin MultiX 112

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 113

5.3. Operaţiuni cu numerar 115

5.4. Moneda electronică 118

5.4.1. VIVERE 118

5.4.2. VISA Electron 119

5.4.3. Maestro 120

5.4.4. VISA Classic lei 120

5.4.5. VISA Classic USD 121

5.4.6. MasterCard Standard în EUR 123

5.4.7. MasterCard Gold 124

5.4.8. VISA Business în lei 125

5.4.9. VISA Business în USD 126

5.4.10. MasterCard Business EUR 128

Capitolul 6. MARKETINGUL BANCAR 131

6.1. Politica de marketing la nivel de produs 131

6.1.1. Promovarea campaniei FOND DE PENSII 2007 136

6.2. Politica de marketing la nivel institutional 137

6.2.1 BRD – GSG responsabilitatea sociala 139

Capitolul 7. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI...142

7.1. Creditarea persoanelor fizice 148

7.1.1. Credite de consum 148

7.1.2. Credite imobiliare 163

7.2. 171

Creditarea persoanelor juridice 171

7.2.1. Finanţarea activităţii curente 172

7.2.2 Finanţarea investiţiilor 175

7.2.3 Finanţarea activităţilor de comerţ exterior 176

8. PENSII PRIVATE 2007 178

8.1. Date generale despre pensile private 178

8.2. BRD Fond de Pensii 181

8.2.1. Informaţii legate de asociaţi: BRD-Groupe Société Génréale/ Sogecap 182

8.2.2. Responsabilităţile Administratorului 182

8.2.3. Descrierea Fondului 183

8.2.4. Profilul participanţilor 183

8.2.5. Contribuţiile la Fondul de Pensii Private 185

8.2.6. Plata pensiei private 185

8.2.7. Date despre Grupul Société Générale 186

BIBLIOGRAFIE: 188

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc

Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR 30%,restul de 50% era deţinut de persoane particulare. Obiectivul acestei instituţii publice este finanţarea industriei româneşti .

În anul 1948 , după al doilea război conform Legii naţionalizării , Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată , devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

În 1957 , după reorganizarea sistemului financiar , Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale , cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare , şi ia numele de Bancă de Investiţii

În anul 1990 , monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat .Banca Română pentru dezvoltare se constituie ca bancă comercială , sub formă de societate pe acţiuni , şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii , primind o autorizaţie de funcţionare generală.

În perioada 1999-2001 BRD a fost aleasă de Guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Este de asemenea, începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calităţile relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

Privatizarea urma să se desfăşoare în două etape, în conformitate cu strategia de privatizare aprobatã prin H.G. nr. 428/1998,modificata prin H.G. nr.169/2000.

În anul 2001 BRD este listată la bursa de Valori Bucureşti , în prima categorie , devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

În anul 2003 , în urma unei campanii de rebranding , Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD-Groupe Société Générale. Astfel poziţia sa , făcând mai vizibilă identitatea Grupului mamă.

În anul 2004 , Société Générale cumpără pachetul rezidual de statul român în capitalul BRD , participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

BRD- Groupe Société Générale deţinea la sfarşitul anului 2005 o cotă de piaţă de 15% , cu o creştere procentuală de 78,8% , situându-se astfel pe poziţia a doua , după BCR ERSTE , cu o cotă de piaţă de 26,3% şi cu o cotă de creştere procentuală de 55,7%.

Rezultatul net la 30 septembrie 2007 a fost de 477 milioane RON , în creştere cu 6% faţă de aceeaş perioadă a anului precedent. Rata de constituire a rezervei minimi obligatorii în lei a crescut în luna iulie 2006 de la 16% la 20%.

BRD a continuat să-şi dezvolte oferta de produse , în funcţie de nevoile identificate ale clientelei , lansând noi produse. BRD , a continuat să îşi extindă reţeaua , ajungând la peste 530 unităţi.În anul 2006 , este achiziţionată Splitska Bank în Croaţia.

BRD-Groupe Société Générale , este declarată de Euromoney “Banca anului 2006 în România”.

1.2 Forma şi structura capitalului şi acţionarii

Denumire şi siglă:

Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română

Capital social RON: 696.901.518 lei

Cod fiscal: R361579/1992

Nr. registrului comerţului: J40/608/1991

Capitalul social al BRD –GSG , este format din 42,67% capital român , şi 57,33%capital strain.

Sediul central: Bd. Ion Mihalache,nr.1-7, Sector 1,Bucureşti.,tel: 021/301.61.21

Sucursala Iaşi: Str. Anastasie Panu,nr.1B-2A, tel:0232/213.050

Strategia băncii în materie de comunicare financiarã este susţinutã de următoarele principii:

- egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii şi disponibilitatea imediatã a acestora;

- respectarea termenelor în materie de publicare de rezultate;

- transparenţa şi coerenţa informaţiilor furnizate.

Ca rezultat al măsurilor întreprinse în scopul privatizării B.R.D., la 31 decembrie 2000 structura acţionariatului se prezintă după cum urmează:

a) Societe Generale, deţine un aport la capitalul social de 51%;

b) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participanţilor Statului, deţine un aport la capitalul social de 7,32%

c) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare , deţine un aport la capitalul social de 4,99%;

d) Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana, deţine un aport la capitalul social de 5,00%;

e) Societatea de Investiţii Financiare Transilvania, deţine un aport la capitalul social de 5,00%;

f) Societatea de Investiţii Financiare Moldova, deţine un aport la capitalul social de 5,00%;

Preview document

Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 1
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 2
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 3
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 4
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 5
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 6
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 7
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 8
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 9
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 10
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 11
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 12
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 13
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 14
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 15
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 16
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 17
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 18
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 19
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 20
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 21
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 22
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 23
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 24
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 25
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 26
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 27
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 28
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 29
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 30
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 31
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 32
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 33
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 34
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 35
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 36
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 37
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 38
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 39
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 40
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 41
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 42
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 43
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 44
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 45
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 46
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 47
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 48
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 49
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 50
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 51
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 52
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 53
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 54
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 55
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 56
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 57
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 58
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 59
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 60
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 61
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 62
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 63
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 64
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 65
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 66
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 67
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 68
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 69
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 70
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 71
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 72
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 73
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 74
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 75
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 76
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 77
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 78
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 79
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 80
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 81
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 82
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 83
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 84
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 85
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 86
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 87
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 88
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 89
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 90
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 91
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 92
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 93
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 94
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 95
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 96
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 97
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 98
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 99
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 100
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 101
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 102
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 103
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 104
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 105
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 106
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 107
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 108
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 109
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 110
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 111
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 112
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 113
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 114
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 115
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 116
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 117
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 118
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 119
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 120
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 121
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 122
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 123
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 124
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 125
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 126
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 127
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 128
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 129
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 130
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 131
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 132
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 133
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 134
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 135
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 136
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 137
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 138
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 139
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 140
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 141
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 142
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 143
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 144
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 145
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 146
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 147
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 148
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 149
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 150
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 151
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 152
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 153
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 154
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 155
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 156
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 157
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 158
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 159
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 160
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 161
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 162
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 163
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 164
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 165
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 166
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 167
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 168
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 169
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 170
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 171
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 172
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 173
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 174
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 175
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 176
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 177
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 178
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 179
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 180
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 181
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 182
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 183
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 184
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 185
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 186
Proiect Practica BRD-GSG - Pagina 187

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica BRD-GSG.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Monografie BRD 2012

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Proiect de Practica BRD

I. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi detine a doua capitalizare...

Proiect Monografie BRD

BRD-Groupe Societe Generale Cap.1. Prezentare societăţii bancare.Istoric şi evoluţie Profil BRD-Groupe Societe Generale este a doua bancă...

Proiect Practica BRD

1.Istoric-BRD Groupe Société Générale Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ...

Lucrare de Practica - Banca Transilvania SA

Structura organizatorica a unitatii 1.1. Organizarea Bancii Transilvania SA Banca Transilvania SA este o banca comerciala cu capital integral...

Ai nevoie de altceva?