Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17171
Mărime: 82.11KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bradu I

Extras din document

Practica de licenţă are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţeor teoretice obţinute în procesul de studiu al disciplinelor de profil, formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea in domeniul bancar, obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi actelor normative, dobîndirea unor deprinderi specifice profesiilor pe care intenţionează să le urmeze, dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare ştiinţifică.

Rolul principal în organizarea practicii de licenţă i se atribuie instituţiei, în cazul dat a BC „Moldova Agroindbank” S.A. Moldova Agroindbank a ştiut să-şi preţuiască ceea ce are mai scump: valorile, tradiţiile, principiile si clienţii şi are cea mai extinsă reţea bancară din ţară care îşi menţine o poziţie fermă pe piaţa, un colectiv profesionist care ştie să respecte preferinţele clienţilor si parteneri multumiţi de serviciile prestate de banca. Pe parcursul activităţii sale, banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure, stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară, intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională, aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţării printr-o participare mai activă la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat, precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi.

Primul capitol dă caracteristică generală istoriei și structurei organizatorice a BC “ Moldova Agroindbank” S.A.

Capitolul doi conţine o descriere a activităţi băncii. Astfel, sunt descrise activităţile principale ale băncii: de atragere a depozitelor şi de creditare. Pe lîngă aceste activităţi de bază capitolul doi include şi descrierea operaţiunilor valutare, dintre care se evidenţiază transferele rapide a mijloacelor băneşti, schimbul valutar, deschiderea şi deservirea conturilor în valută străină. De asemenea, în capitolul doi se descriu şi tipurile de carduri bancare oferite de bancă.

Capitolul trei descrie activităţile băncii desfăşurate pe piaţa valorilor mobiliare. Acest capitol presupune studierea legislaţiei şi actelor normative cu privire la activitatea băncilor comerciale pe PVM. Capitolul conţine o descriere a procedurii de emisiune a valorilor mobiliare la fondarea băncii, plasarea acţiunilor suplimentare, emisiunea obligaţiunilor, ilustrează particularităţile activităţii băncii ca broker şi dealer, cerinţele faţă de aceşti participanţi şi regulile de activare pe piaţa valorilor mobiliare, descriu activităţile băncii ca underwriter şi depozitar, particularităţile şi regulile desfăşurării acestor activităţi şi cerinţele faţă de bancă ca participant.

Preview document

Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 1
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 2
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 3
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 4
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 5
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 6
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 7
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 8
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 9
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 10
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 11
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 12
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 13
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 14
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 15
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 16
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 17
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 18
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 19
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 20
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 21
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 22
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 23
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 24
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 25
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 26
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 27
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 28
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 29
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 30
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 31
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 32
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 33
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 34
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 35
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 36
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 37
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 38
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 39
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 40
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 41
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 42
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 43
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 44
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 45
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 46
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 47
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 48
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 49
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 50
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 51
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 52
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 53
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 54
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 55
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 56
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 57
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 58
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 59
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 60
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 61
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 62
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 63
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 64
Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Raport de Practica - BC Moldova Agroindbank SA.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Raport de practică Moldova-Agroindbank SA

Introducere Conform Legii Învăţămîntului, adoptată de Guvernul Republicii Moldova din anul 1995, studenţii unei instituţii superioare de...

Raport privind practică în cadrul BC Moldova-Agroindbank

Introducere Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat, mărturii existînd din antichitate. Există mai multe păreri cu privire la...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

BC"Moldova Agroindbank" S.A. reprezintă o bancă comercială pe acţiuni,care efectuează operaţiuni bancare de atragere şi repartizare ale mijloacelor...

Ai nevoie de altceva?