Raport Privind Practica De Initiere - BC Banca de Economii SA

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Raport Privind Practica De Initiere - BC Banca de Economii SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pislariuc Daniela, Furculita Sergiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cuprins
Introducere 3
Capitolul I:Descrierea obiectului practicii 4
1.1 Statutul şi structura Băncii 4
1.2 Funcţiile secţiilor şi serviciilor 7
Capitolul II:Tipuri de activităţi bancare 10
2.1 Resursele Băncii şi activitatea privind atragerea lor 10
2.2 Gestiunea operaţiunilor pasive ale Băncii 11
Capitolul III: Organizarea operaţiunilor de creditare şi evidenţa acestora.15
Capitolul IV: Organizarea şi evidenţa operaţiunilor de decontare 21
Capitolul V: Operaţiunile valutare 26
Capitolul VI: Organizarea şi evidenţa operaţiunilor cu hârtii de valoare 31
Capitolul VII:Organizarea şi evidenţa operaţiunilor de casă 34
Concluzii 37

Extras din document

Introducere

BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială universală, cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Banca de Economii are acum peste 480 de unităţi în intreaga ţară, situându-se pe locul întâi între băncile din Republica Moldova, raportat la mărimea reţelei teritoriale.

De la începuturi, activitatea Băncii de Economii a parcurs mai multe etape de dezvoltare, fiindu-i schimbat şi statutul. Iniţial, la 11 noiembrie 1940, pe teritoriul republicii au fost înaugurate 7 direcţii judeţene ale Caselor de Stat de Economii. În anul 1987, odata cu reorganizarea sistemului financiar-bancar, Casele de Stat de Economii provenite din munca au obţinut statutul de Banca de Economii provenită din munca şi Creditare a populaţiei. Ulterior a devenit o subdiviziune a Băncii de Economii a URSS, fiind numită Banca Republicana din Moldova. Dupa proclamarea independenţei R. Moldova, instituţia a fost reorganizată în Banca de Economii a Moldovei, devenind astfel banca comercială pe acţiuni cu capital de stat. La decizia acţionarilor, în anul 1994, banca este reorganizată în societate pe acţiuni de tip deschis, iar doi ani mai târziu - în banca comercială pe acţiuni „Banca de Economii”. În anul 2001 banca a fost reînregistrată ca Societate pe Acţiuni, statut pe care-l deţine până în prezent.

În conformitate cu Statutul şi Licenţa generală a BNM, BC "Banca de Economii" S.A. propune cele mai diverse servicii persoanelor fizice şi juridice precum şi servicii în domeniul activităţii economice externe, operaţiuni valutare şi decontare internaţionale. Banca de Economii este dealer oficial al BNM în ceea ce priveşte repartizarea HVS.

Creditarea este unul din principalele genuri de activitate ale Băncii. Organizaţii mari, întreprinderile mici şi mijlocii apelează frecvent la schemele de creditare oferite de Banca de Economii pentru a-şi dezvolta activitatea. Banca de Economii S.A. având o experienţă bogată în domeniul creditării şi o echipă de profesionişti tineri întotdeauna caută să susţină şi să stimuleze organizaţii/întreprinderi din diverse domenii de activitate, prin acordarea creditelor la condiţii favorabile.

În filialele Băncii de asemenea există secţii de credite, căruia deasemenea îi revine un rol foarte important în creditarea persoanelor juridice. Cel mai important lucru se petrece anume aici. Secţia de creditare este structurată în 4 subsecţii:

1. Lombard;

2. Secţia gaj şi credite neperformante;

3. Secţia analizei şi creditelor persoanelor fizice;

4. Creditarea persoanelor juridice şi monotoringul creditar.

Capitolul I: DESCRIEREA OBIECTULUI PRACTICII

1.1 STATUTUL ŞI STRUCTURA BĂNCII COMERCIALE

Statutul Băncii Comerciale "Banca de Economii" S.A. îşi are începutul de pe 11 Noiembrie 1940, data emiterii decretului Prezidiului Suprem al RSS Moldoveneşti.

În 1992 "Banca de Economii" din Molodva devine Banca de Stat specializată, comercială pe acţiuni de tip închis în conformitate cu legile în vigoare ale RM "Cu privire la băncile şi activitatea bancară", "Cu privire la Societăţile pe Acţiuni" şi Hotărîrea Parlamentului RM "Cu privire la reorganizarea Băncilor Republicane din Molodva a Băncii de Economii a URSS în Banca de Economii a Molodvei".

În prezent BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială pe acţiuni de tip deschis şi este una din cele mai mari din Republică. În conformitate cu Statutul şi Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii financiare Banca de Economii prestează urmatoarele servicii:

a) Acceptarea de depozite (la vedere sau la termen) cu sau făra dobîndă;

b) Acordarea de credite (de consum şi ipotecar, factoring cu sau făra drept de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale etc);

c) Împrumuturile de fonduri, cumpărarea sau vînzarea în cont propriu sau în contul clienţilor (cu excepţia subscrierii HV);

d) Acordarea de servicii de decontări şi încasări;

o instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc);

o futures şi opţiuni financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobînzii;

o instrumente privind rata de schimb şi rata dobînzii;

o titluri de valoare;

e) Emiterea şi administrarea instrumentelor de plata (carţi de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc);

f) Cumpărarea şi vînzarea banilor (inclusiv a valutei straine);

g) Leasing financiar;

h) Acordarea de servicii aferente la credit;

i) Acordardarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepţia celor de la a) si b);

j) Operaţiuni în valută straina inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine;

k) Acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea şi administrarea HV şi altor valori;

l) Acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de consultaţii privind investiţiile;

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport Privind Practica De Initiere - BC Banca de Economii SA.doc