Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22202
Mărime: 90.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Stiinte Economice Catedra Finante si Banci

Cuprins

Introducere 2

1. Reglementarea, controlul, supravegherea şi normativele economice obligatorii ale activităţii băncii comerciale 3

2. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a B.C. „ Victoriabank ”S.A 7

3. Resursele băncii, modul formării lor 13

4. Modul deschiderii, modificării şi închidereii conturilor clienţilor băncii 19

5. Operaţiunile de decontare 25

6. Operaţiunile de casă a băncii 33

7. Operaţiunile active ale băncii 40

8. Operaţiunile cu valută, tipul şi modul organizării lor 48

9. Operaţiunile de leasing, factoring şi trust a băncii 54

10.Rezultatul activităţii băncii comerciale 60

11.Rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale 62

Concluzii şi Propuneri 66

Extras din document

Introducere

Prima bancă comercială din Moldova a fost numită Victoriabank, temelia căreia a fost pusă la 22 decembrie 1989 ,iar la 22 februarie 1990 a fost

înregistrarea "Victoriabank" S.A. la Banca de Stat a URSS, licenţa Nr.246. În decursul anilor de activitate în calitate de bancă comercială, BC"VICTORIABANK" S.A. a ocupat o poziţie solidă pe piaţa bancară, optimizînd structura activelor şi pasivelor, dezvoltînd baza de clienţi, moderniziîd şi îmbunătăţind spectrul serviciilor prestate clienţilor.

VICTORIABANK este o bancă dinamică, care se află în continua dezvoltare tehnologică şi este orientată spre client. Banca menţine o poziţie de lider pe piaţa financiară a Republicii Moldova oferind clienţilor săi produse elaborate în conformitate cu nevoile specifice ale clienţilor, cât şi stabileşte relaţii reciproc avantajoase cu clienţii şi partenerii săi.

VICTORIABANK este prima banca din Moldova care acordă clienţilor săi produse şi servicii de calitate înaltă, tinde permanent să fie cât mai aproape de clienţii săi. Pentru VICTORIABANK fiecare client contează. Clienţii VICTORIABANK pot permanent beneficia de tarife avantajoase, adaptate cerinţelor pieţii. Produsele şi serviciile Victoriabank sunt elaborate pentru a satisface necesităţile tuturor clienţilor Băncii, fiind concepute ca soluţii financiare la orice problemă a clientului. Banca a avut mereu misiunea de a satisface clienţii în colaborare cu banca, menţinerea relaţiilor de lungă durată şi creşterea continuă a numărului de clienţi. Diversificarea produselor şi simplificarea accesului la produse: acordarea gamei variată de produse bancare, bazate pe tehnologii informaţionale moderne pentru a crea comoditate clienţilor corporativi şi retail este un punct strategic bine definit al băncii.

Banca îşi concentrează cei mai buni specialişti de pe piaţă în scopul creării unei echipe performante prin motivarea personalului prin aprecierea obiectivă a contribuţiei fiecărui colaborator pentru dezvoltarea băncii şi acordarea posibilităţii de a creşte profesional în funcţie de efortul depus. Banca funcţionează ca o bancă comercială şi de economii, oferind o gamă largă de servicii şi se adresează tuturor categoriilor de clienţi prin intermediul celor 28 filiale şi 38 reprezentanţe (2008: 28 filiale şi 37 reprezentanţe). Aceste reprezentanţe şi filial le întîlnim pe întreg teritoriul Republicii Moldova,înChişinău întîlnim 10 filiale,24 de reprezentanţe, 4 oficii 24/24 ,3 case de schimb valutar iar restul filialelor şi reprezentanţelor le gasim în Floreşti ,Nisporeni, Căuşeni, Soroca, Orhei, Cahul, Ungheni, Taraclia, Comrat, Edineţ, Ocniţa, Sîngerei,Bălţi,Ialoveni,ŞtefanVodă, Hînceşti, Călăraşi, Făleşti.

Eficienţă şi performanţă este unul din obiectivele băncii prin realizarea acţiunilor planificate în termenele stabilite pentru a consolida poziţiile băncii pe piaţă şi a asigura o creştere continuă.

1. Reglementarea, controlul, supravegherea şi normativele economice obligatorii ale activităţii băncii comerciale

Conform art. 26 din Legea instituţiilor financiare BANCA COMERCIALA “VICTORIABANK” S.A. este licenţiată să desfăşoare următoarele activităţi:

a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă;

b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanţareatranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc.);

c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vînzarea, în cont propriu sau în contul clienţilor (cuexcepţia subscrierii valorilor mobiliare), de:

- instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc.);

- futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobînzii;

- instrumente privind rata dobînzii;

- titluri de valoare;

d) acordarea de servicii de decontări şi încasări;

e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată, cecuri de voiaj,cambii bancare etc.);

f) cumpărarea şi vînzarea banilor (inclusiv a valutei străine);

g) leasing financiar;

h) acordarea de servicii aferente la credit;

i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepţia celor de la lit. a) şi b);

j) operaţiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine;

k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.;

l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de consultaţii privind investiţiile;

m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor, operaţiunile cu acţiuni;

n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională.

Banca este organizata ca societate pe acţiuni conform legislaţiei despre societăţile pe acţiuni.

Banca dispune de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel.

Banca este în drept să încheie contracte, să posede şi să dispună de bunuri mobile şi imobile şi să fie parte în proces.

Preview document

Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 1
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 2
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 3
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 4
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 5
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 6
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 7
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 8
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 9
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 10
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 11
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 12
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 13
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 14
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 15
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 16
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 17
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 18
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 19
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 20
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 21
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 22
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 23
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 24
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 25
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 26
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 27
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 28
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 29
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 30
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 31
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 32
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 33
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 34
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 35
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 36
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 37
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 38
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 39
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 40
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 41
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 42
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 43
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 44
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 45
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 46
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 47
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 48
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 49
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 50
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 51
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 52
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 53
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 54
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 55
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 56
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 57
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 58
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 59
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 60
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 61
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 62
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 63
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 64
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 65
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 66
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 67
Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Raportul Privind Continutul Practicii de Productie in Cadrul BC Victoriabank SA.docx

Alții au mai descărcat și

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?