Rezerva Minimă Obligatorie

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9049
Mărime: 121.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: d voinea
proiect preyentat la feaa iasi, rolul reyervelor minime obligatorii si folosirea acestora de catre banca centrala pentru controlul creditelor...etc

Cuprins

CAP. 1. REZERVA MINIMĂ OBLIGATORIE – INSTRUMENT INDIRECT AL POLITICII MONETARE 2

1.1. Reglementarea şi caracteristicile constituirii rezervelor minime obligatorii 2

1.2. Elementele tehnice ale RMO 8

1.2.1. Baza de calcul 8

1.2.2. Rata aplicată 9

1.2.3. Constituirea RMO 10

1.3. Raportarea şi verificarea raportării RMO de către bănci. 11

1.4. Sancţiuni aplicate de BNR în legătură cu RMO. 13

CAP. 2. REZERVA MINIMĂ OBLIGATORIE – BAROMETRU AL LICHIDITĂŢII BANCARE 14

2.1. Principiul de acţiune al RMO în activitatea bancară din România 14

2.2. Implicaţiile ratelor RMO. 15

2.3. Efecte ale aplicării sistemului RMO 18

2.4. Eficacitatea politicii RMO în activitatea bancară. 22

2.5. Exemplificarea politicii rezervelor bancare minime obligatorii 25

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 28

BIBLIOGRAFIE 30

Extras din document

CAP. 1. REZERVA MINIMĂ OBLIGATORIE – INSTRUMENT INDIRECT AL POLITICII MONETARE

1.1. Reglementarea şi caracteristicile constituirii rezervelor minime obligatorii

Rezervele bancare minime obligatorii constau in obligatia bancilor comerciale de a-si constitui depozite, neremunerate sau slab remunerate, in conturile lor deschise la banca centrala. Marimea lor se determina prin aplicarea unui coeficient (stabilit de banca centrala şi care se nume§te coeficientul rezervelor minime obligatorii) la marimea depozitelor atrase de fiecare banca de la agentii nebancari. Coeficientul rezervelor minime obligatorii poate sa fie unic sau diferentiat in functie de natura depozitelor. De pilda, in zona euro, autoritatile monetare au optat pentru aplicarea unui coeficient unic.

Prin prisma practicii, rezervele minime obligatorii sunt reprezentate de soldul creditor minim al conturilor curente deschise de bancile comerciale la banca centrala şi pe care acestea sunt obligate sa-1 conserve.

La origine, sistemul rezervelor obligatorii a fost instituit in scop prudential, adica de a asigura bancilor comerciale o lichiditate suficienta pentru a face fata cererilor masive de retragere de numerar ale clientilor lor.

Rezervele bancare minime obligatorii au fost instituite pentru prima data in SUA, la inceputul secolului XX, utilizarea lor generalizandu-se incepand cu marea criza economica dm ami 1929 - 1933. Daca initial, functia lor principals era aceea de asigurare, treptat aceasta i§i pierde din importanta in favoarea functiei de reglare monetara. Prin urmare, rezervele obligatorii au devenit un instrument de politica monetara care permite reglarea lichiditatii bancare si controlul creatiei monetare a bancilor comerciale.

Politica rezervelor minime obligatorii constitui e un instrument important de interventie a autoritatilor monetare, care, in functie de starea conjuncturala a economiei, poate fi utilizat fie pentru sporirea volumului creditelor acordate economiei (prin reducere coeficientului de rezerve obligatorii), contribuind astfel la stimularea dezvoltarii activitatilor economice, fie pentru reducerea creditelor acordate economiei (prin marirea coeficientului de rezerve obligatorii) §i atenuarea ritmului de dezvoltare a activitatii economice.

Rezerva minima obligatorie constituie o parghie intens utilizata de catre B.N.R. atal in scopul asigurarii unui stoc de lichiditate corespunzatoare fiecarei band, cat si in vederea atingerii obiectivelor politicii monetare aplicate de banca centrala.

Asigurarea constituirii rezervei minime obligatorii a reprezentat pentru piata interbancara romaneasca un "barometru" al lichiditatii bancare. Printre primele semnale ce au anuntat colapsuri bancare s-a aflat si incapacitatea anumitor institutii de a indeplini cerinta bancii centrale de constituire a rezervei minime obligatorii.

Bancile ce activeaza in piata bancara interna trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii in lei si in valuta, in conturi deschise la banca centrala, in conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr.4/1998 republicat si a modificarilor ulterioare.

Dintre defmitiile si termenii specific! prezentati in cadrul acestui regulament ii enumeram pe cei mai importanti :

• rezervele sunt disponibilitati banesti ale bancii, in lei si in valuta, pastrate in conturi deschise la B.N.R.;

• baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilantul bancilor, asupra carora se aplica rata rezervelor minime obligatorii;

• perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determina bazade calcul;

• perioada de aplicare este intervalul de timp in care nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii trebuie mentinut in conturile deschise la B.N.R.;

• nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii reprezinta produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii;

• nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii este soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-1 inregistreze in contul in care se mentin rezervele;

• nivelul efectiv al rezervelor constituie soldul mediu zilnic mregistrat de banca in contul in care se mentin rezervele minime obligatorii in perioada dc aplicare; detenninarea soldului mediu zilnic sc face luandu-se in calcul numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare;

• nivelul minim prevdzut al rezervelor reprezinta soldul minim zilnic al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii si se calculeazii prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevazut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;

• nivelul maxim prevazut al rezervelor reprezinta soldul maxim zilnic al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii si se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevazut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;

• excedentul de rezerve reprezinta diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii;

• deficitul de rezerve reprezinta diferenta negativa dintre nivelul efectiv si eel prevazut al rezervelor minime obligatorii.

Preview document

Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 1
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 2
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 3
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 4
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 5
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 6
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 7
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 8
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 9
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 10
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 11
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 12
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 13
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 14
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 15
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 16
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 17
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 18
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 19
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 20
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 21
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 22
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 23
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 24
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 25
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 26
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 27
Rezerva Minimă Obligatorie - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Rezerva Minima Obligatorie.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Structura Contului de Pasiv al Bancii Centrale Europene

I.STRUCTURA ELEMENTELOR DE PASIV ALE UNEI BANCI Toate elementele de Pasiv sunt elemente, notiuni abstracte, ce nu reprezintÎ ceva palpabil,...

Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Rezerva Minima Obligatorie

I.1.Conceptul de rezerva minima obligatorie Experienta anilor 1929-1930 de intensa criza economica, in care a fost implicata indirect si...

Indicatori Performante Bancare BRD

Profil şi istoric BRD La 1 decembrie 1990, Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca bancă independentă cu statutul juridic de societate...

Practica - Banca Romaneasca

1. Prezentarea băncii BANCA ROMÂNEASCĂ MEMBRĂ A GRUPULUI NBG • 1993: este înfiinţată Banca Românească • 2003: Naţional Bank of Grece a...

Rezervele Minime Obligatorii

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca Centrală, denumită şi...

Adecvarea Capitalului ca Urmare a Acordului Basel I si II

1. Introducere: Caracteristicile şi funcţiile capitalului Aproape fiecare aspect al activităţii bancare este influenţat direct sau indirect de...

Ai nevoie de altceva?