Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6010
Mărime: 348.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Bistriceanu
Academia de Studii Economice

Cuprins

Contents

1. RISCUL DE CREDIT. ELEMENTE CONCEPTUALE 3

1.2 CLASIFICAREA RISCURILOR DE CREDIT 3

2. MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT 5

2.1 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCULUI DE CREDIT 5

2.2 PREVENIREA RISCULUI DE CREDIT 6

2.3 MĂSURAREA RISCULUI DE CREDIT 7

2.4 CONTROLUL RISCULUI DE CREDIT 8

3. INDICATORI DE MĂSURARE A RISCULUI DE CREDITARE 9

5.STUDIU DE CAZ – BANCA COMERCIALĂ BRD (ANII 1999 – 2005) 11

5.1 PROFILUL BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 11

5.2 STRATEGIA 2011 12

5.3 RATING-UL BANCII 12

5.4 CIFRE CHEIE 2010 14

5.5 ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE 15

5.6 MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT 18

6. CONCLUZII 20

Extras din document

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale

Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de neîmplinirea totală sau parțială de către contrapartidă a obligațiilor care revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire a fluxurilor financiare care s-ar fi produs în cazul în care contrapartida și-ar fi îndeplinit obligațiile.

Este interesant de a nuanța puțin aspectul renunțării la încrederea reciprocă – cauză care face debitorul să-și încalce promisiunea făcută inițial la încheierea acordului de credit.

În forma sa extremă sau finală, riscul creditului aduce băncii pierderi prin falimentul debitorului, situație în care pierderile sunt irecuperabile.

Falimentul unui client, este în sine, un rezultat al unei evoluții care s-a degradat în timpși ale cărei etape inițiale sau ulterioare, mai lente sau mai rapide, trebuie să fie percepute sau considerate optime de orice creditor optimal. Astfel că banca, în mod necesar, pentru prevenirea riscului creditului, trebuie să ia măsuri de prevenire din timp printr-o strictă selecție a debitorilor.

1.2 Clasificarea riscurilor de credit

Funcţia cea mai importanţă a unei societăţi bancare este aceea de a plasa cât mai eficient resursele atrase de la clienţii persoane fizice şi juridice. Principalele forme prin care băncile îşi pot plasa resursele sunt: creditul, titlurile de stat şi depozitele pe piaţa interbancară. Dintre acestea, creditul deţine locul central, el fiind „principalul element de legătură între capital şi muncă, între cei care deţin bani şi cei care doresc să-i folosească, dar pe moment, fie că nu-i posedă, fie că nu îi deţin într-o măsură suficientă. De aceea se poate afirma că, în general, creditul reprezintă motorul întregului angrenaj economic”

Cum orice activitate este generatoare de risc, nici operaţiunile de credit nu fac abstracţie de acest factor – riscul:

- în primul rând, activitatea de creditare presupune plasarea cu preponderenţă a resurselor clienţilor persoane fizice şi juridice. Aşadar, banca îşi asumă un risc, şi anume, acela al plasării unor resurse care nu-i aparţin;

- în al doilea rând, societatea bancară trebuie să valorifice resursele atrase prin intermediul creditelor astfel încât să îşi recupereze, la termenul stabilit în contract, suma împrumutată şi dobînda aferentă.

Riscul de credit este primul risc bancar cu care se confruntă o societate bancară şi exprimă posibilitatea ca împrumutaţii sau emitenţii să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţă.

Riscul creditului se manifestă ca urmare a nerespectării clauzelor prevăzute în contractul de creditare de către clienţi. Astfel, sumele împrumutate precum şi dobânzile specifice acestora nu pot fi plătite din cauza insolvabilităţii clienţilor. Prin urmare, o definiţie a riscului de creditare presupune „probabilitatea neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de venituri anticipat de creditor (capital avansat plus dobânzi)” Acest risc este specific acelor societăţi bancare care au ca funcţie importantă în economie creditarea.

Cel mai important risc pentru o bancă este cel de credit, deoarece producerea lui facilitează apariţia şi a celorlalte riscuri specifice activităţii din domeniul bancar.

Factorii care generează acest tip de risc se referă la :

- insuficienţa fluxurilor de venituri obţinute de persoana care s-a împrumutat, care să-i permită achitarea ratelor şi a dobânzilor la termenele convenite cu banca;

- deteriorarea mediului economic sau al afacerilor celui împrumutat, care au dus la nerealizarea previziunilor avute în vedere la negocierea şi contractarea creditului;

- deciziile politice şi condiţiile legislative restrictive adoptate după acordarea creditului, care nu au putut fi prevăzute în momentul contractării creditului;

- modificarea condiţiilor de pe pieţele interne şi externe, apariţia unor noi reglementări restrictive pe aceste pieţe;

- apariţia unor evenimente neprevăzute care au făcut ca afacerea sau proiectul creditat să nu mai poată fi derulat integral;

- eroarea băncii în aprecierea eficienţei creditului şi a posibilităţilor de rambursare şi achitare a dobânzilor;

- necinstea împrumutatului, atunci când banca nu dispune de suficiente informaţii despre acesta şi nesesizarea comportamentului acestuia;

- calitatea şi moralitatea împrumutatului;

- incapacitatea întreprinderii de a se adapta pieţei;

- blocajul financiar, specific economiei româneşti actuale;

- calitatea personalului bancar;

- supracreditarea unui proiect sau a unei afaceri.

2. Managementul riscului de credit

Principalele riscuri de natură financiară şi operaţională asociate cu activităţile desfăşurate de către banca comercială rezultă din operaţiunile acesteia desfăşurate în sectorul bancar. Principalele categorii de riscuri financiare la care banca este expusă se referă la riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de piaţă. Riscul de piaţă include riscul valutar şi riscul de dobândă.

Banca comercială este expusă riscului de credit ca rezultat al activităţilor de plasament, acordare de credite şi efectuare de investiţii în cazurile în care aceasta acţionează ca intermediar în numele clienţilor săi sau a altor terţi sau emite scrisori de garanţie.

Riscul de credit asociat cu activităţile de plasament şi de investiţii este gestionat prin intermediul procedurilor de administrare a riscului de credit. Acest risc este controlat atât prin selectarea unor parteneri cu o situaţie financiară care să exprime cel mai scăzut grad de risc, prin monitorizarea activităţilor şi ratingurilor acestora, cât şi prin utilizarea metodei limitelor de expunere şi, acolo unde este cazul, prin obţinerea de garanţii.

Banca este expusă riscului de credit mai ales ca rezultat al activităţii de creditare. Valoarea care reprezintă expunerea la acest risc de credit este dată de valoarea contabilă a creditelor şi avansurilor acordate de către bancă recunoscute în bilanţul contabil.

Preview document

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 1
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 2
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 3
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 4
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 5
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 6
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 7
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 8
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 9
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 10
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 11
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 12
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 13
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 14
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 15
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 16
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 17
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 18
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 19
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 20
Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Credit la o Banca Comerciala din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Gestiunea riscului de credit - Banca Românească

1. Localizarea băncii comerciale în cadrul sistemului bancar Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1993 ca bancă comercială universală, în...

Analiza Riscului de Creditare la Piraeus Bank România

Cap. 1 Riscul de credit la Piraeus Bank România 1.1 Strategia de risc a PBR privind riscul de credit Riscul de credit este definit de Banca...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Perfecționarea Sistemului de Vânzări al Băncii Comerciale Române

CAPITOLUL 1. DE CE PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE VÂNZĂRI AL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ? Motivul pentru care am ales această lucrare este acela de a...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Riscul Asociat Creditării Bancare a IMM

INTRODUCERE În România, cea mai mare parte din activităţile de producţie şi de servicii se desfăşoară în microîntreprinderi şi întreprinderi mici...

Analiza portofoliului de credite al băncilor comerciale din România

1. Scopul studiului Acest studiu prezinta importanta portofoliului de credite al bancilor comerciale din Romania respectiv analiza acestuia pe...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Ai nevoie de altceva?