Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 38310
Mărime: 384.78KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghel Mircea
Lucrarea abordeaza problematica riscurilor care pot aparea la acordarea de credite precum si modalitati de gestionare a acestora. Taoata teoria privind riscurile se regaseste intr-un studiu de caz elaborat la Bancpost.

Cuprins

CAP. I RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1 Definirea şi identificarea riscurilor .pag. 2

1.2 Tipologia riscurilor bancare .pag. 4

1.3 Condiţii de apariţie a riscurilor bancare şi consecinţele producerii lor .pag. 7

1.4 Obiectivele managementului riscurilor bancare .pag.11

CAP. II IMPORTANŢA INSTRUMENTELOR INSTITUŢIONALE ÎN LIMITAREA RISCURILOR BANCARE

2.1 Centrala Riscurilor Bancare . pag.14

2.2 Biroul de Credit .pag.23

2.3 Centrala Incidentelor de Plaţi .pag.25

2.4 Instrumente privind limitarea riscurilor operaţionale . pag.34

2.5 Importanţa activităţilor privind cunoaşterea clienţilor, prevenirea spălării

banilor şi a finanţării terorismului .pag.36

CAP. III POLITICA DE ADMINISTRARE A RISCURILOR ÎN BANCPOST

3.1 Structura organizatorică a managementului riscurilor în Bancpost. pag.56

3.2 Managementul riscului de credit în Bancpost. pag.56

3.3 Managementul riscului de piaţă .pag.70

3.4 Managementul riscului de lichiditate .pag.82

3.5 Administrarea riscului operaţional şi a riscurilor semnificative . pag.83

Concluzii .pag.96

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1. Definirea şi identificarea riscurilor

Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se conduce după un statut propriu, care consfinţeste sfera de activitate şi care, în mod direct, îi defineşte personalitatea şi specificul afacerilor de care se ocupă. Aceste organizaţii şi instituţii au ceva specific, dar au şi ceva comun, şi acest “ceva” comun este obiectivul de a-şi finaliza acţiunile proprii cu profit.

În această categorie intră şi băncile, activitatea lor specifică constând în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care, împreună cu capitalul propriu, să fie plasate în afaceri profitabile. Aceasta presupune că băncile vor fi în măsură să asigure preţul resurselor atrase de pe piaţă, cheltuielile de funcţionare proprii şi să obţină şi un profit convenabil.

Orice activitate bancară comportă un risc. De aceea, riscul există permanent, el însoţeşte ca o umbră toate afacerile băncii şi se produce sau nu, în funcţie de condiţiile care i se crează. Riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se obţină profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere.

Activitatea de zi cu zi într-o bancă, mai ales în perioada de tranziţie economică dură, se caracterizează prin existenţa unor riscuri. Aceasta nu înseamnă că automat se pot rezolva pierderile generate de ele. Trebuie să fie identificate, să fie cunoscute şi utilizate instrumente, tehnici şi metode specifice de diminuare şi/sau evitare a influenţei lor negative asupra activităţii bancare.

“Băncile comerciale sunt instituţii concepute funcţional pentru gestionarea riscurilor. Acest adevăr, care a căpătat valenţe profunde în experienţa economiilor de piaţă din ultimii ani, pe măsură ce fenomenul globalizării redimensionează mediul de afaceri şi relaţiile internaţionale, impune băncilor româneşti adaptări comportamentale în consecinţă.”

Riscul are un impact deosebit asupra valorii instituţiei bancare, atât sub forma pierderilor directe suportate, cât şi prin efectele induse asupra clienţilor, personalului, partenerilor etc. Sintetic, “riscul poate fi definit ca fiind posibilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru bancă şi, în acest sens, expunerea la risc reprezintă valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care le-ar suporta instituţia bancară” .

În domeniul bancar, riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri, adesea interdependente, având cauze comune sau producerea unui tip de risc generând un lanţ de alte riscuri.

“Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii băncii, atât un impact de sine (de regulă sub forma pierderilor directe suportate), cât şi un impact indus cauzat de efectele asupra clientelei şi autorităţii băncii” .

Riscul bancar se poate spune că este un fenomen care apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţilor respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi, afectarea funcţionalităţii băncii. Riscul bancar poate fi provocat în interiorul băncii de către clienţi sau din cauza mediului concurenţial extern.

În activitatea de conducere şi supraveghere a riscului bancar, se recomandă folosirea unei metodologii care include mai multe etape, respectiv identificarea, asumarea şi transferul riscului. Unele riscuri sunt evidente pentru oricine, altele nu pot fi identificate, indiferent de măsurile de precauţie luate, până la declanşarea lor şi provocarea de pierderi în activităţile respective. În aceste condiţii, se recomandă o maximă atenţie pentru identificarea oricarui risc posibil, în vederea limitării la maximum a riscurilor neidentificate.

Munca de identificare a riscurilor devine foarte importantă într-o societate bancară, în sensul că aceasta trebuie “să pornească de la principalele sale linii de activitate, respectiv de la strategia pe care o va adopta” . Orice nou produs sau serviciu presupune şi o nouă procedură în depistarea şi anticiparea noilor riscuri accidentale, pentru a se obţine cele mai bune metode de tratare a acestora. Identificarea riscurilor, precum şi localizarea lor constituie prima etapa de gestionare globală a riscurilor, în cadrul ei trebuind determinate riscurile asociate fiecărui tip de produs şi serviciu bancar. Astfel identificate riscurile asociate, este necesară elaborarea unor scenarii posibile pentru a putea determina frecvenţa şi amplitudinea fiecărui tip de risc asociat. După ce riscurile au fost identificate pe fiecare tip de produs şi serviciu bancar, este necesară schiţarea unei imagini agregate a influenţei factorilor de risc.

Metodologiile de identificare a riscurilor, precum şi de evaluare a lor pot să asigure o estimare efectivă, eficientă, a profilului de risc pentru toate unităţile societăţii bancare, precum şi pe ansamblul său.

Identificarea riscului presupune şi o bună pregătire a celor care lucrează în toate departamentele băncii, atât pentru a cunoaşte condiţiile, evenimentele, stările care pot conduce la apariţia unor riscuri specifice fiecărui sector unde managementul bancar acţionează, cât şi metodele şi tehnicile specifice pentru identificarea şi monitorizarea fiecarui tip de risc.

Cunoaşterea tuturor evenimentelor precedente din propria bancă sau alte bănci, care au condus la apariţia unor riscuri cu repercursiuni grave asupra băncii în general sau asupra unor activităţi şi servicii bancare, depinde în exclusivitate de managementul fiecareia

Preview document

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 1
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 2
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 3
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 4
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 5
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 6
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 7
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 8
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 9
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 10
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 11
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 12
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 13
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 14
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 15
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 16
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 17
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 18
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 19
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 20
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 21
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 22
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 23
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 24
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 25
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 26
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 27
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 28
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 29
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 30
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 31
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 32
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 33
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 34
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 35
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 36
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 37
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 38
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 39
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 40
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 41
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 42
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 43
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 44
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 45
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 46
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 47
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 48
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 49
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 50
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 51
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 52
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 53
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 54
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 55
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 56
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 57
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 58
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 59
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 60
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 61
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 62
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 63
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 64
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 65
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 66
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 67
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 68
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 69
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 70
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 71
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 72
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 73
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 74
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 75
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 76
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 77
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 78
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 79
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 80
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 81
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 82
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 83
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 84
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 85
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 86
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 87
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 88
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 89
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 90
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 91
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 92
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 93
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 94
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 95
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 96
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 97
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 98
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 99
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 100
Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor.DOC

Alții au mai descărcat și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Managementul Riscului de Credit la Raiffesen Bank

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK CAPITOLIL I STADIUL CUNOAŞTERII Piaţa financiară este extrem de volatilă datorită...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii,...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Riscului de Credit - Unicredit Tiriac Bank

INTRODUCERE Analiza şi managementul riscurilor în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale şi extrem de importante. Inovaţiile apărute pe...

Ai nevoie de altceva?