Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 38892
Mărime: 219.10KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAP.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 2

1.1. ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 2

1.2. MOMENTE DIN ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 3

1.3. DECLINUL SISTEMULUI BANCAR ÎN PERIOADA ECONOMIEI CENTRALIZATE. 5

1.4. RENAŞTEREA SISTEMULUI BANCAR ODATĂ CU TRECEREA ROMĂNIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ. 6

CAP. II. BANCA COMERCIALĂ - VERIGĂ ESENŢIALĂ A SISTEMULUI BANCAR. 11

2.1. BANCA COMERCIALĂ VERIGĂ DE BAZĂ A PROCESULUI DE CREDITARE A AGENŢILOR ECONOMICI. 11

2.2. OPERAŢIUNILE ACTIVE ŞI PASIVE ALE BĂNCILOR COMERCIALE 30

CAP. III. COMPONENTELE PROCESULUI DE CREDITARE A AGENŢILOR ECONOMICI 46

3.1. RELAŢIA BANCĂ - INTREPRINDERE, COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A PROCESULUI DE FINANŢARE PRIN CREDITE BANCARE 46

3.2. TIPURI DE CREDITE BANCARE. 51

3.3. DECIZIA DE CREDITARE 62

3.4.MONITORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI CREDITATI PENTRU RECUPERAREA CREDITELOR. 82

CAP.IV. STUDIU DE CAZ 86

CREDITAREA PE TERMEN SCURT 86

CREDITAREA PE TERMEN LUNG 100

CONCLUZII: 114

BIBLIOGRAFIE 116

Extras din document

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA

1.1. Originile sistemului bancar

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat, existând mărturi foarte vechi ce atestă practica unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, se pot constitui ca primii paşi pe tărâmul practicii bancare.

Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul Apropiat (Babilon) şi Egiptul Antic. În aceea perioadă, templele erau, deopotrivă, loc de rugăciune şi loc de păstrare a banilor şi tezaurelor. Încrederea pe care. o inspirau templele favoriza întreprinderea monetară, asemănator băncilor de mai târziu.

Deşi unii istorici afirmă existenţa unor instituţii de tip bancar, chiar din epoca antică totusi instituţii bancare în accepţiunea modernă au o mai largă recunoaştere pentru băncile italiene ai căror precursori sunt Veneţia (1171) şi Genova (1407) iar pentru cele nordice Amsterdam (1609), Rottedam (1635) etc.

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetătile îndepărtate şi acumularea capitalului modern în special pe aceeastă bază, expresie a dezvoltării producţiei manufacturiere, şi a expansiunii geneerale a economiei. Legate de nevoile comertului şi desfăşurând principalele operaţiuni prin intermediul efectelor de comerţ, în mod firesc băncile au primit atributul de comerciale.

Agenţi economici deţinători ai monedelor aveau în monedă bătută un sprijin important în desfăşurarea schimburilor şi în dezvoltarea economică, dar utilizarea banilor presupunea, şi aspecte deficitare pentru aceştia.

Astfel deplasarea banilor la locurile de utilizare implica costuri de transport asociate cu riscul, respectiv cheltuielile de prevenire a furturilor. De asemenea, deosebit de negativă pentru proprietarii monedelor era faptul că deţinerea în sine nu aduce nici un profit.

Toate acestea au orientat pe deţinătorii de capital sub formă de monede, să încredinleze aeest depozit unui intermediar, zaraful sau altei persoane, în scopul unei păstrări sigure, şi al unei renumerării sub formă de dobândă, decurgând din folosirea depozitului de către interinediar ca resursă de creditare.

Astfel nejunsurile deţinătorilor de capital monetar, sunt înlăturate şi se creează făgaşul unei continue ai amle valorificări a capitalului monetar aparţinând agenţilor economici. Trebuie să remarcăm, de asemenea, că resursele din depozite constituie temeiul redistribuirii capitalurilor prin credite acordate de bănci. Noii intermediari, ce se afirmă, satisfac cerinţe, de pregnantă utilitate, pentru întreaga viată economică şi hotărâtoare pentru progresul ei.

Momentul apariţiei băncilor marchează un pas major pentru ştiintele economice. Crearea contabilitătii în condiţiile în care bancherul s-a văzut în situaţia de a deţine bunuri, respectiv monede provenite din obligaţii faţă de terţi, a constatat că vechiul sistem de administrare şi evidentă simplă a propriilor bunuri nu mai corespunde. Necesitatea considerării paralele a bunurilor, care acum nu mai erau în întregime proprii, ci aparţineau, şi terţilor faţă de care se creau obligaţii speciale, a fost pasul necesar spre reprezentarea în partidă dublă a patrimoniului, obiect al noii ştiinte sau arte, contabilitatea.

1.2. Momente din istoria sistemului bancar românesc

Contextul istoric, economic şi social al fiecărei ţări a influenţat modul şi structura de functionare a sistemului bancar national.

Astfel deşi în 1989 existau numai patru bănci în România (Banca Naţională a României, Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii şi Banca Agricolă), la care se adaugă CEC-ul, sistemul bancar român datează, totuşi, de mult timp.

Statul prin care s-a creat Banca naţională a României s-a constituit ca importanţă instituţie destinată creditării activităţii economice şi comerciale, cambriilor şi operaţiunilor cu alte instrumente financiare, ulterior, Banca Naţională a acordat un sprijin semnifcativ modernizării sectorului agricol. Au devenit evidente efectele benefice ale asistenţedi acordate de banca centrală dezvoltării pieţei, prin intermediul creditelor. Rapid, au apărut şi alte bănci noi.

Banca Centrală, prin emisiuni monetare, a ajutat noile bănci comerciale să susţină dezvoltarea activităţii economice.

Corespunzător dezvoltării economice a ţării la început, activitatea băncilor se baza, în principal, pe acordarea de credite persoanelor particulare. Odată cu industrializarea şi implicit, cu dezvoltarea forţelor de producţie, a apărut necesitatea concentrării sumelor disponibile, pentru a fi satisfăcute proiectele concepute de proprietarii de pământ, de comercianţi şi de marii industriaşi.

Procesul de creare a noilor instituţii de credit a fost accelerat prin aportul de capital autohton, aparţinând reprezentanţilor burgheziei şi moşierimii române, dar şi prin infuzia de capital străin.

In noul context, în 1881, la Bucureşti, a fost înfintată Bursa de Valori şi apoi Bursa de mărfuri.

La sfârşitul secolului al XIX-lea a început să se facă simţită o puternică centralizare a capitalului bancar în România. În această perioadă, unele case bancare sau asociaţii bancare, apărute anterior, dar care în noul context nu dispunea de suficint potenţial fmanciar, şi-au schimbat statutul juridic sau au fost absorbite de altele.

După 1880, a crescut numărul şi importanţa băncilor româneşti, de la numai 5 bănci existente între 1880-1890, la aproape 200 bănci, înainte de primul război mondial. Patru dintre principalele bănci din aceea vreme (Banca Generală Română, Marmorosch Blank & Co., Banca de Credit Român, Banca Comercială Română) erau finanţate şi prin capital străin. Alte patru banci importante - Banca Agricolă (1894), Banca de Scont (1898), Banca Comertului din Craiova (1989) şi Banca Românească (1911) - au fost create cu capital autohton, participând apoi la formarea capitalului altor bănci, intreprinderi industriale şi firme comerciale. Astfel, capitalul autohton căuta să câştige teren de concurenţă cu capitalul străin, urmărind, în acest mod, dobândirea unei poziţii avantajoase pe piaţa financiară românească.

Preview document

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 1
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 2
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 3
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 4
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 5
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 6
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 7
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 8
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 9
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 10
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 11
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 12
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 13
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 14
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 15
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 16
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 17
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 18
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 19
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 20
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 21
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 22
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 23
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 24
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 25
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 26
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 27
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 28
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 29
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 30
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 31
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 32
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 33
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 34
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 35
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 36
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 37
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 38
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 39
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 40
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 41
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 42
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 43
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 44
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 45
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 46
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 47
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 48
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 49
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 50
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 51
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 52
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 53
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 54
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 55
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 56
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 57
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 58
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 59
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 60
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 61
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 62
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 63
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 64
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 65
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 66
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 67
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 68
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 69
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 70
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 71
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 72
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 73
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 74
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 75
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 76
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 77
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 78
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 79
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 80
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 81
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 82
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 83
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 84
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 85
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 86
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 87
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 88
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 89
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 90
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 91
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 92
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 93
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 94
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 95
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 96
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 97
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 98
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 99
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 100
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 101
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 102
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 103
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 104
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 105
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 106
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 107
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 108
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 109
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 110
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 111
Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bancilor Comerciale in Desfasurarea Relatiilor de Credit cu Agentii Economici.DOC

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Structurii de Finanțare a Întreprinderii

INTRODUCERE Viaţa economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care funcţionează şi evoluează. Din acest...

Sistemul Bancar German

Capitolul I 1.Sistemul bancar german 1.1.Istoric În anul 1916 odată cu apariația Băncii din Hamburg,formată după modelul Băncii din Amsterdam ia...

Evoluția CEC Bank în economia românească

Introducere CEC bank este o bancă universală ce ofera diferite servicii atât persoanelor fizice cât şi celor juridice. Serviciile oferite de Cec...

Rolul băncilor în economie intermedierea financiară și bancară

I. Rolul băncilor în economie 1.1. Rolul băncilor în economia românească Bancile joaca un rol foarte important, atat ca investitori in actiuni si...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Analiza Privind Profitabilitatea și Rentabilitatea în Cadrul Alpha Bank România

INTRODUCERE Rolul băncilor în economie este legat de calitatea de intermediar principal în relaţia economisire-investiţii. Agenţii economici...

Contabilitatea Costurilor

CAPITOLUL I 1.1 CONŢINUT „Instituţia de credit reprezintă o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri...

Gestiunea bancară a riscului de credit

Capitolul I - RISCUL DE CREDIT 1.1.Creditul – Definitie. Importanţa economică a creditului Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide...

Studiu monografic - BRD GSG Agenția Mircea cel Bătrân Iași

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării BRD B.R.D. s-a înfiinţat în anul 1923, prin legea...

Activitatea de Creditare - Analiza Procesului de Creditare în Cadrul Alpha Bank

1.1. PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE În întreaga activitate de creditare, banca va respecta întocmai prevederile Legii...

Tipuri de plasamente bancare

CAPITOLUL I PLASAMENTE BANCARE – definitie, reglementare, managementul plasamentelor I.1. Definitie Conceptul de plasament bancar poate fi...

Proiect pentru practică - modulul finanțe - monedă

1. Sistemul informaţional bancar 1.1.Specificitatea sistemului informaţional bancar Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin, BRD...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

CAPITOLUL I: Caracteristicile băncilor de afaceri Băncile de afaceri reprezintă intermediarii financiari care asigură servicii profesionale...

Ai nevoie de altceva?